close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ıı

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
YAZILIM DERSİ II. DÖNEM 6. SINIFLAR SINAV YÖNERGESİ

http://studio.code.org web sitesi yardımıyla programlama ve 10 parmak programı II.
dönem üzerinde çalışacağımız programlardır.

Programlama konuları ile ilgili bir adet test ya da uygulama sınavı yapılacaktır.

10 Parmak uygulama sınavı iki aşamadan oluşacaktır. Derslerimizde özellikle F
Klavye kullanımı üzerinde durduk. Dolayısıyla sınavda F klavye düzeninde yazmanız
istenecektir. Sınavın birinci bölümü tahminen Mart ayının ilk haftası, ikinci bölümü
ise tahminen Mayıs ayının son haftası yapılacaktır. Her iki uygulama sınavından
alınacak notlar %50 oranında etkide bulunacaktır. İki sınavdan alınan notların
ortalaması alınarak e-okul sistemine bir not olarak işlenecektir. Aşağıdaki tabloda
örnek bir puanlama verilmiştir.
10 PARMAK SINAVI
1. Uygulama Notu (Mart
Ayı)
2. Uygulama Sınavı (Mayıs
Ayı)
KAPSAM
ÖLÇÜT
NOT
ETKİ(%50)
10 Parmak
Programının ilk
15 dersi
10 Parmak
Programının ilk
25 dersi
10 parmak programında ders
sonunda çıkan istatistiklerden
“doğruluk” oranı not olarak
değerlendirilecektir.
90
45
80
40
E-okul sistemine işlenecek 1. not
85
Not olarak
değerlendirilecek
istatistik değeri
Uygulama sınavda notun hangi istatistik değeri ile verileceğini gösteren ekran görüntüsü
!!! 10 parmak uygulama sınavlarından yüksek not almanız için günde en az 30 dakika
pratik yapmalısınız.
CODE.ORG
SINAVI
KAPSAM
SINAV TÜRÜ
NOT
ETKİ(%100)
Code.org (Mayıs Ayı)
Ders-2
Test ya da uygulama
95
95
E-okul sistemine işlenecek 2. not
95
Fevzi BAŞAL
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content