close

Enter

Log in using OpenID

aylara göre uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul

embedDownload
2014-2015 CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL
EYLEM PLANI
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
TARİH
YÜRÜTECEK
GÖREVLİLER
Ocak
YAPILACAK
ÇALIŞMANIN
TÜRÜ
Toplantı
1
Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile
mücadele okul komisyonunun kurulması
2
Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile
mücadele okul eylem planının hazırlanması
ve uygulanmasının hazır hale getirilmesi
Ocak
Toplantı
3
Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile mücadele 2014/20 sayılı
genelge doğrultusunda okul politikasının
oluşturulması ve benimsenmesi
Ocak
Toplantı
4
Okul eylem planının okulun internet sitesine
konulması
Ocak
İnternet sitesi
5
Okul eylem Planı hakkında tüm personelin
bilgilendirilmesi
Şubat
Toplantı
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve tüm
paydaşlar
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve okul
yönetimi,Bilgisayar
Formatörü
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve okul
yönetimi
Okul yönetimi
İŞ BİRLİĞİ
YAPILACAK KİŞİ
VE KURULUŞLAR
6
Okul giriş ve çıkışlarının kontrol altına
alınması ve güvenliği sağlanması
Yıl boyu
7
Risk altında olan öğrencilere yönelik
bireysel görüşme çalışmalarının yapılması
Yıl boyu
Nöbet sistemi
Okula gelen
ziyaretçilerin
kayıt altına
alınması
Okul içinde ve
çevresinde arama
Şüpheli şahısların
tespiti
Görüşme
8
Risk altında olan öğrencilere sınıf rehber
öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve müdür
yardımcısından oluşan ekiple ev
ziyaretlerinin yapılması
Yıl boyu
Ev Ziyareti
9
Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve
Sigara Bırakma Polikliniklerine
Yönlendirme Çalışmalarının yapılması
Yıl boyu
Görüşme
Tanıtım
Broşürleri
Okul Yönetimi
Disiplin kurulu
Onur Kurulu
Nöbetçi Öğretmen ve
Öğrenciler
Okul Polisi
Okul Rehberlik
servisi
Okul Yönetimi
Sınıf Rehber
Öğretmenleri
Branş Öğretmenleri
Okul Rehberlik
servisi
Okul Yönetimi
Sınıf Rehber
Öğretmenleri
Branş Öğretmenleri
Okul Rehberlik
servisi
Okul Yönetimi
Sınıf Rehber
Öğretmenleri
Branş Öğretmenleri
Emniyet Müdürlüğü
İlçe MEM
Öğrencilere model olmaları bakımdan tütün
ve tütün ürünleri kullanan öğretmen ve
yöneticilerin öğrencilerin görebileceği okul
çevresi gibi dış alanlarda bu tür ürünleri
kullanmamaları için gerekli tedbirlerin
alınması
Okul da tütün ve tütün ürünlerini
çağrıştıracak her türlü eşya ve yiyeceğin
satışının/kullanılmasının yasaklanması
Yıl boyu
Bilgilendirme
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve tüm
paydaşlar
Yıl boyu
Bilgilendirme
Kantinde satışına
izin verilmemesi
12
Okul da öven, özendiren yazı bulanan
kıyafetlerin (tişört, switshirt
vb.)giyilmesinin engellenmesi
Yıl boyu
Bilgilendirme
13
Okulda öğrencilerin tütün ve tütün
ürünlerini bulundurma olasılığı olan yer,
eşya ve kıyafetlerin belli olmayan
dönemlerde kontrol edilmesi
Yıl boyu
Kontrol
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve tüm
paydaşlar
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve tüm
paydaşlar
Okul Yönetimi
Disiplin kurulu
Onur Kurulu
Nöbetçi Öğretmen
14
Öğrencilerin öğle tatilinde zaman
geçirdikleri mekanların sık sık kontrol
edilmesi ve işletme sahiplerinin tütün ve
madde kullanımı ile iş birliği yapılması
konusunda ikna edilmesi
Okul devamsızlığı ve ders geç kalma
konusunda alışkanlık haline getirmiş
öğrencilerin aileleri ile görüşmek ve bilgi
vermek.
Yıl boyu
Kontrol
Okul Yönetimi
Disiplin kurulu
Onur Kurulu
Nöbetçi Öğretmen
Yıl boyu
Bilgilendirme
Okul Yönetimi
Disiplin kurulu
Onur Kurulu
Nöbetçi Öğretmen
Okul Rehberlik
Servisi
10
11
15
16
Öğrencilerin okul baş zamanlarını
geçirecekleri bireysel sosyal, bilimsel ve
sportif faaliyetler konusunda bilgilendirme
çalışmaları yapılması
Yıl boyu
Bilgilendirme ve
öğrencilerin
katılımı
konusunda teşvik
17
Arkadaşlarına iyi örnek olan ve sosyal
etkinliklerde başarılı öğrencilerin toplu
törenlerle ödüllendirilmesi
Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile okul
öğretmen ve yöneticilerine eğitim semineri
verilmesi
Yıl boyu
Grupla Rehberlik
Kasım
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile
ilgili velilere eğitim semineri verilmesi
Aralık
Grupla Rehberlik
Okul ve Sınıf Rehber
Öğretmenleri
Kasım Aralık
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Ocak
Power Point sunu
Okul Rehber
Öğretmeni
Ocak
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
18
19
20 Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile ilgili
öğrencilere eğitim semineri verilmesi
21
Bağımlılık konulu sununun okul sitesine
konulması
22
Öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal ve
düşünsel etkileri açıklar. (9. Sınıflar)
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu ve tüm
paydaşlar
Sınıf Rehber
Öğretmeni
23
Öfke ile baş etmede kullandığı
yöntemleri yarattığı etkileri
açısından değerlendirir. (9.
Sınıflar)
24
Şubat
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Şubat
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Öfke ile baş etmede yapıcı yollar kullanır.
(9. Sınıflar)
25
Günlük hayatında kullandığı sorun çözme
yollarını etkilediği açısından değerlendirir
(11.Sınıflar)
Şubat-Nisan
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
26
Etkili sorun çözme basamaklarını
kullanır(11.Sınıflar)
Şubat-Nisan
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
27
Kendini zararlı
alışkanlıklardan korur.
(10.Sınıflar)
Şubat
Grupla Rehberlik
Sınıf Rehber
Öğretmeni
Mart
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Mart
Grupla Rehberlik
Sınıf Rehber
Öğretmeni
28
Etkili çatışma çözme basamaklarını
kullanır (10.Sınıflar)
29
Kişiler arası ilişkilerde esnek ve hoşgörülü
olur (10.Sınıflar)
30
Stresle başa çıkmada uygun yöntem
kullanılır. (11.Sınıflar)
31
Mart
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Mart
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Mart
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Mart
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
Etkili çatışma çözme basamaklarını açıklar.
(9. Sınıflar)
32
Günlük hayatında kullandığı çatışma
çözme basamaklarını etkililiği açısından
değerlendirir. (9. Sınıflar)
33
Akran baskısıyla baş eder. (9. Sınıflar)
34
Arkadaşlık ve arkadaşlığın sınırları
hakkında öğrencilerle sınıf rehberlik
çalışmalarının yapılması ve Hayır diyebilme
Nisan
Grupla Rehberlik
Okul Rehber
Öğretmeni
35
Geleceğe yönelik belirlediği amaçlarının
ulaşılabilirliğini değerlendirir. (11.Sınıflar)
Haziran
Grupla Rehberlik
Sınıf Rehber
Öğretmeni
Haziran
Toplantı
Uyuşturucu kullanımı
ve bağımlılık ile
mücadele okul
komisyonu
36
Yapılan çalışmaların raporlaştırlması
Lokman Baş
Davut KUTLU
Tarık çoban
Okul müdür yardımcısı
Rehber öğretmen
Ali Yener Büyükköroğlu
Saadettin Kırbaşçı
Berfin Keklik
Okul Aile Bir. Bşk.
Okul öğrenci bşk.
Turgut Erguvan
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Okul müdürü
Alparslan Kapaklıkaya
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content