close

Вход

Log in using OpenID

21-22 Şubat 2015 Tarihli Direksiyon Sınavında Görev Alanlar

embedDownload
2I-22,02,2015 TARiHLENiXON
iIqrUiZIN
YAPILACAK DiREKSiYON SINAVINDA
GOREVLENDIRILEN SINAV DECERLENDIRME KOⅣ
【
ISYONLARI
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mustafa cOLAK
M S Yardim 00
21.02.2015
Grirevi ve Grirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Saban BAK
Ahmet sAL
DoЁ ankё y 10._oo
2102.2015
G0revi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
A.Fanl AAanoAlu iO.
21.02.2015
iOrevi ve Gtirev Yeri Kura ile Belirlenecek
OmerAYGON
And lMKB Lisesi
21.02.2015
Grirevi ve Grirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mehmet A‖
Hasan Saka iO.
21.02.2015
G0revi ve Gdrev Yeri Kura
Salih KALKiSiM
Mcrkcz 10.
21022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Osman OCAK
Yり laclk
21022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mustafa DIRICAN
Fevzipasa lO.
21022015
3Orevi ve Gdrev Yeri Kura
Zeki BOz
Yaylacrk OO.
2102.2015
G0revi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
lsmall BIYIKLI
Cumhuriyet OO.
2102.2015
Grirevi ve Gcirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Ha1l DEё
Akg.Mesleki ve Tek.And. L.
21.022015
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Ayd!n SEVINDIK
A.Fazll AЁ ano蒼 lu 10.
21.022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
SUleyman SALIHOGLU
Do[ankciy iO.
21022015
Anadolu iHL
21.022015
ile Belirlenecek
ile Belirlenecek
OZLU
ERMENCI
BAs
IO.
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
A‖
G0revi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mustafa AKcAIR
Merkez iO
21022015
ile Belirlenecek
21.022015
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura
Yasar UZuNALI
Sё ttitli
G0revi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mustafa Hikmet KARA
Mcunkalc lo
21.02.2015
G0revi ve Gtirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Ahmet YAMAK
Halk Egitlm Merkezi Mud
2102.2015
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
lbrahim ERAYDIN
M.S.Yardlm 00.
2102.2015
Gdrevi ve Gcirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Muhammet BAL
Cumhuriyet OO.
21.02.2015
MS.Yardim 00
21.02.2015
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Saki「
SURUL
00.
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
YIlmaz AYDIN
rek Lis.cPL.
21022015
S0revi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Adem BILGIN
Demirci10
21.022015
G0revi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Ergin OCAK
A.Fazll Alanoゑ lu iO
21022015
G0revi ve G0rev Yeri Kura Ile Belirlenecek
Sinan MOLLAMEHMETOё LU
Akc Meslekive Tek And L
21.022015
Grirevi ve Grirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Kemal MusMuL
Merkez iO.
2102.2015
G0revi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
lbrahim TURKMEN
Scbat 10
21.022015
Gcirevi ve Gdrev Yeri Kura
ile Belirlenecek
Hiiseyin EYUPOGLU
A.Fazll AAanoゑ lu iO
2102.2015
G<irevi ve Grirev Yeri Kura
ile Belirlenecek
Silkru KARPUZ
SOAIJI IO
21.02.2015
G0revi ve Gtirev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mursel ozENDI
Anadolu IHL.
22.02.2015
Gcirevi ve Gdrev Yeri Kura
ile Belirlenecek
Ahmet KILlc
rek Lis.cPL.
22.02.2015
Gcirevi ve Gdrev Yeri Kura
ile Belirlenecek
丁ank
Tek Lis.cPL
22.02.2015
ELMAS
G0revi ve G<irev Yeri Kura Ile Belirlenecek
Hamza cOLAK
Tck Lis.cPL.
22.02.2015
Gdrevi ve G0rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Tahsin KARAOSMANOCLU
AkcakOy 10.
22.02.2015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura
ile Belirlenecek
Falh UZUN
Islklar cPL
22.02.2015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura
ile Belirlenecek
Mustafa丁 IRYAKI
Halk Efitim Merkezi Mtid.
22.02.2015
Gdrevi ve G<irev Yeri Kura ile Belirlenecek
HASAN BAK
Akc.Ataturk M.vc T.L.AL.
22.02.2015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Zeki ERCIN
Sarltas IHL 00.
22.02.2015
Yusuf SEN
Yaylacrk Ortaokulu
22.02.2015
Yahya OCAK
A.Fazll AAanoゑ lu 10.
22.02.2015
G<irevi ve Gdrev
Yeri Kura ile Belirlenecek
G0revi ve G<irev Yeri Kura ile Belirlenecek
Sayfa 1/2
Giirevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mehmet BAYRAM
A‖ AYDIN
Murat KAHRAMAN
Cengiz KAHRAMAN
Giirevi ve Gdrev Yeri Kura lle Belirlenecek
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Gdrevi ve Cdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Derecik Lisesi
22022015
Kavakli 10
22022015
Yaylacrk OO.
22022015
Tck Lis cPL
22022015
Bulent coLAK
Ayyrldrz OO.
2202.2015
sefak DENER
Fevzipa5a iO.
22022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Celal ZIHNI
Mesleki Etitim Merkezi
22022015
Gorevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Seyfu‖ ah
Ak,Ataturk M vc T L A L
22022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Hayaj YAVUZ
A Faz‖ 縄
Gtirevi ve G6rev Yeri Kura ile Belirlenecek
Hac!lsmail BAYRAM
Tek Lis .CPL.
22022015
Gorevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Mustafa YETIM
Anadolu lHL
22022015
Gorevi ve Gdrev Yeri Kura
Osman sENTORK
Merkez iO.
22022015
Gdrevi vc Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Yusuf sEN
Ataturk lo
22022015
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Karabey MEMis
23 Nisan 10
22022015
Giirevi !e Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Haci Sa‖
AnadOlu iHL
22022015
Gdrevi ve Cdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
HOseyin TERZI
Tck Lis cPL
22022015
Gtirevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
HOseyin $AHIN
p。 y。
Huseyin GEDIAGAQ
Cumhuriyet OO.
Gdrevi ve Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
Corevi v€ Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
ile Belirlcnecek
Gorevive Gdrev Yeri Kura ile Belirlenecek
sEN
h BEKIRYAZICI
Sayfa 2/2
“
an∝ lu io
100
22022015
22022015
22022015
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 348 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа