close

Enter

Log in using OpenID

Bildiri Çağrısını görüntülemek için tıklayınız.

embedDownload
İlk Çağrı
www.ic-are.org
IC-ARE’15
02-04 March 2015
INTERNATIONAL CONGRESS ON
ADVANCED RAILWAY
ENGINEERING
02-04 Mart 2015
İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Iran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
İran Raylı Ulaşım Mühendisliği DErneği
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Demiryolu Taşımacılığında Mükemmeliyet Merkezi (CERT)
BİLİMSEL KOMİTE
Soyisim sırasına göre
Dr. S. Abbasi, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Dr. T. W. Kim, Korean Railway Research Institute, South Korea
Dr. A. Ahmadi, Lulea University of Technoloji, Sweden
Prof. İ. Kocaarslan, Istanbul Universty, Turkey
Prof. M. Ahmadian, Virginia Tech, USA
Prof. E. Köklükaya, Sakarya University, Turkey
Prof. J. Ambrosio, Technical University of Lisbon, Portugal
Prof. Ayten KUNTMAN İstanbul University, Turkey
Dr. M. Ansari, University of Waterloo, Canada
Prof. Z. Li, Delft University of Technoloji, Netherlands
Prof. M. A. Arpacı, Istanbul Technical University, Turkey
Prof. Y. Lim, Paichai University, South Korea
Dr. M.A. Barkhordari, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. A.H. Davaei Markazi, Iran University of Science and Technology, Iran
Dr. V.E. Balas, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania
Dr. T. Mazilu, Politechnica University of Bucharest, Romania
Prof. M. H. Baziar, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. Y.Q. Ni, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Dr. U. Becker, Braunschweig Technical University, Germany
Prof. Zübeyda ÖZTÜRK, Istanbul Technical University, Turkey
Prof. D. B. Clarke, The University of Tennessee, USA
Prof. A. Noorzhad, Shahid Beheshti University, Iran
Assist. Prof. Aysel ERSOY YILMAZ, İstanbul University, Turkey
Prof. J. Pombo, Technical University of Lisbon, Portugal
Dr. M. Esmaeili, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. Refik Polat * Karabük University, Turkey
Prof. E. EsmailZadeh, University of Ontario Institute of Technology, Canada
Prof. J-A. Romero Navarrete, University of Queretaro, Mexico
Dr. B. Fatahi, University of Technology Sydney, Australia
Prof. H. Ronagh, University of Queensland, Australia
Dr B. Ghodrati, Lulea University of Technology, Sweden
Prof. J. M. Sadeghi, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. S. Hosseini Hashemi, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. M. Sagong, University of Science and Technology, South Korea
Prof. I. Hansen, University of Delft, Netherlands
Prof. S. Saiidi, University of Nevada, USA
Dr. M. Hendry, University of Alberta, Canada
Prof. H. C. Schnieder, Braunschweig Technical University, Germany
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Demiryolu Mühendisliği
Fakültesi ve İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Geliştirme Merkezi işbirliği ile her sene gerçekleştirilecek
yıllık bir kongre düzenlenmektedir.
Dr. M. Hussein, University of southampton, UK
Dr. S.H. Seyedin, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. M. Ilıcalı, Bahçeşehir University, Turkey
Dr P. Hosseini Tehrani, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. S. Iwnicki, University of Huddersfield, UK
Prof. H. True, Denmark Technical University, Denmark
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ile
koordineli olarak demiryolu sektörü üzerine çalışmalar yapılmakta ve projeler geliştirilmektedir.
İşbirliği yürütülen İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Demiryolu Mühendisliği Fakültesi ve İran İslam
Cumhuriyeti Demiryolu Geliştirme Merkezi de Ortadoğu’da demiryolu konusunda en köklü
kurumlar olarak tanınmaktadır. Ayrıca hem İran İslam Cumhuriyeti’nde hem de Türkiye
Cumhuriyeti’nde demiryolu sektöründe son yıllarda büyük yatırımlar gerçekleşmekte ve her iki
ülke için demiryolları gün geçtikçe daha da büyük önem kazanmaktadır. Demiryolları konusunda
yürütülen çalışmaların bilimsel bir zemine oturtulması, ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve
teknolojik bilgi birikiminin paylaşılarak arttırılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında demiryolu
sektörü için düzenli bir yıllık kongreye ihtiyaç duyulmaktadır. Kongre, hem bilimsel açıdan kaliteyi
yükseltmeyi hem de sektördeki teknolojik gelişmelerin tanıtımını hedeflediği için demiryolu
sektöründe Ortadoğu’daki yatırımlar ve projelere katılabilmek için demiryolu firmalarına kendilerini
daha iyi tanıtabilecekleri bir ortam sağlanacaktır.
Prof. A.A. Jalali, Iran University of Science and Technology, Iran
Prof. S. Yarman, Istanbul Universty, Turkey
Prof. M. Karaşahin, Istanbul Universty, Turkey
Dr. D. Younesian, Iran Universty of Science and Technology, Iran
Prof. E. Kassa, Norwegian University of Science and Technology, Norway
Dr J. A. Zakeri, Iran University of Science and Technology, Iran
KONGREYE DAVET
Sonuç olarak 02-04 Mart 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirmeyi
planladığımız “International Congress on Advanced Railway Engineering” kongresi için
katılımlarınızı beklemekteyiz.
Prof. İlhan KOCAARSLAN
Kongre Başkanı
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN
Kongre Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN
Kongre Eğitim Komitesi Sekreterleri
Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ
Prof. Dr. Refik POLAT *
Kongre Uluslararası İlişkiler Komitesi Sekreteri
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Kongre Bilimsel Sekreteri
Doç. Dr. Davood YOUNESIAN
International Congress on Advanced Railway Engineering
Kongre Başkanı
Kongre Yönetici Sekreterleri
Hasan TİRYAKİ, Ph. D.
Eng. Farhad FARDKHODAEI
PROGRAMLAR
KONGRE KONULARI
Kongre Endüstriyel İlişkiler Komitesi Sekreterleri
Hasan TİRYAKİ, Ph. D.
Eng. Farhad FARDKHODAEI
- Açılış
- Bildiri Sunumları
- Davetli Konuşmacılar
- Sanayi Şirketlerinin Sunumları
- Kurslar
- Paneller
1- Lokomotif ve vagonlar
2- Demiryolu Hattı
3- Demiryolu Taşımacılığı
4 -Demiryolu Elektrifikasyon ve Sinyalizasyonları
5- Kent İçi Raylı Sistemler
Alt konular için web sitemizi ziyaret ediniz:
www.ic-are.org
Katılımcı Kazanımları
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Kongre Tanıtım ve Organizasyon Sekreteri
Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi S. Alpgiray KARABACAK
Kongre Finans ve Yönetim Komitesi Sekreteri
Proje Yöneticisi Bilge YÜKSEL
Kongre Yürütme Komitesi
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Refik POLAT (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Sıddık YARMAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Alaittin ARPACI (İstanbul Teknik Üniversitesi)
* Onay bekleniyor.
Prof. Dr. Mustafa ILICALI (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. H. C. SCHNIEDER (Braunschweig Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zübeyde ÖZTÜRK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Davood YOUNESIAN (İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Doç. Dr. J. A. ZAKERI (İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Kongre Destekleyici Komitesi
Maden Yüksek Mühendisi Lütfi ELVAN *
(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı)
Elektrik Yüksek Mühendisi Feridun BİLGİN *
(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı)
Makine Yüksek Mühendisi Süleyman KARAMAN
(TCDD Genel Müdürü)
Dr. Mustafa KAYA *
(Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili)
Makine Mühendisi Erol ÇITAK *
(Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Vekili)
Sadık YAMAÇ *
(HAVELSAN Genel Müdürü)
Dr. Faik EKEN *
(ASELSAN Genel Müdürü)
Makine Mühendisi Hayri AVCI *
(TÜLOMSAŞ Genel Müdürü)
Makine Mühendisi Hikmet ÖZTÜRK *
(TÜVASAŞ Genel Müdürü)
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
(İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mohammadali BARKHORDARI
(İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü)
Mohsen MORTEZAEIFAR
(İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu)
Endüstriyel Müdürler Komitesi
Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Emrah BAL
(ARE Mühendislik Ltd. Şti. Genel Müdürü)
İleri Demiryolu Teknolojileri bu endüstriyi
yerelselleştirmek için Orta Doğu’da kurulacak;
Bilim insanları, araştırmacılar ve sanayi profesyonelleri deneyimlerini “International
Congress on Advanced Railway Engineering”
kongresinde
paylaşacaklar.
Katılımcılar
Demiryolu Mühendisliği konusundaki ilerleme ve gelişmeleri takip edecekler.
Digital Bellek
Konferansta sunulacak bilimsel makaleler dijital ortamda yayımlanarak USB ortamında
katılımcılara dağıtılacaktır.
Öğrenciler için özel indirim
İstanbul Üniversitesi girişimci ve gelişmeye
açık öğrencilerin sunumlarını yapabilmeleri
için kongreye katılım ücretlerinde indirim
yaparak onları destekliyor.
Öğrenci Ödülleri
En iyi ilk üç bildiriye (Sözel ya da Poster) ödül
verilecektir.
Istanbul
ÖNEMLİ TARİHLER
MART
2-4
TAM METİN GÖNDERİMİ
TAM METİN KABULLERİNİN GÖNDERİLMESİ
CAMERA-READY PAPER GÖNDERİMİ
KAYIT İÇİN SON TARİH
KONFERANS TARİHLERİ
Bildiri gönderimi hakkında
Her Normal Kayıt olan katılımcı en fazla 2 Tam
Metin Gönderebilir. Daha fazla Tam Metin
göndermek
isteyenler
aşağıdaki
e-posta
adresleriyle iletişime geçebilirler.
[email protected]
[email protected]
Online Bildiri Gönderimi
http://www.abstractagent.com/2015icare/
01 Aralık 2014
15 Aralık 2014
15 Ocak 2015
16 Şubat 2015
2-4 Mart 2015
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
İstanbul University, Faculty of Engineering,
Electrical-Electronics Engineering Department
No: MF4-412, 34320, Avcılar, İstanbul, Turkey
Tel.: +90 212 473 72 90
Faks: +90 212 473 71 80
E-posta
[email protected]
[email protected]
KONGRE SEKRETERYASI
BROS CONGRESS
Bilge Yüksel
[email protected]
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukcu Fethi
Sok. Kose Palas Apt. No:28/3
Osmanbey - Sisli - Istanbul / Turkey
Tel.: +90 (212) 296 66 70
Faks: +90 (212) 296 66 71
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content