close

Enter

Log in using OpenID

04.03.2015 tarih ve 113043 sayılı yazı.

embedDownload
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:37460814-841.02.01/113043
:Ödenek Talep ve Göndermeleri
04/03/2015
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
01.04.2015 tarihine kadar 00-1-03.3 (Yolluklar) harcama tertibine giren giderlere ilişkin
Başkanlığımız taşra bütçesinde ödenek bulunmadığından, talepte bulunan Müdürlüklerin
ödemelerinin yetkiniz dahilindeki Döner Sermaye İşletme Birimi imkanlarıyla karşılanması
hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yusuf YALÇIN
Genel Müdür a.
Tapu Dairesi Başkanı V.
DAĞITIM:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 53 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
G.VURAL TEPE
Uzman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content