close

Вход

Log in using OpenID

Başkan Erdem Başçı`nın Sayın Cumhurbaşkanımıza Yaptığı

embedDownload
Ekonomik Gelişmeler
Erdem Başçı
Başkan
11 Mart 2015
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara
Sunum Planı
1)
Kur Gelişmeleri
2)
Dış Ticaret Gelişmeleri
3)
Enflasyon ve Faiz
4)
Yatırımın Belirleyicileri
5)
Temel Ekonomik Göstergeler
2
KUR GELİŞMELERİ
3
Kur Gelişmeleri
Euro/ABD doları
(Aylık Değişim, Ocak 1999-Mart 2015)
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
Kaynak: Bloomberg.
4
Kur Gelişmeleri
ABD Dolarının Diğer Para Birimlerine Karşı Değeri
(DXY Endeksi, Aylık Değişim, Ocak 1999-Mart 2015)
130
120
110
100
90
80
70
60
Kaynak: Bloomberg.
5
Kur Gelişmeleri
Euro / TL
(Haftalık Değişim, Ocak 2013-Mart 2015)
3.45
3.25
3.05
2.85
2.65
2.45
2.25
Kaynak: Bloomberg.
6
Kur Gelişmeleri
ABD doları / TL
(Haftalık Değişim, Ocak 2013-Mart 2015)
2.65
2.55
2.45
2.35
2.25
2.15
2.05
1.95
1.85
1.75
1.65
Kaynak: Bloomberg.
7
Parasal Aktarım Mekanizmasının Döviz Kuru Kanalı
Dış Denge
Kur İstikrarı
Maliyetlerde İstikrar
Fiyat İstikrarı
Enflasyon
Beklentilerinde İstikrar
İç Denge
8
Para Politikası ve Kur
Para politikasının
gelecekte gevşeme
ihtimali
Yerli paranın değer
kaybetmesi
Para politikasının
gelecekte
sıkılaşma ihtimali
Yerli paranın değer
kazanması
9
Para Politikası ve Kur
Yerli paranın değer
kaybetmesi
İthal mal fiyatları
kanalından enflasyonda
yükseliş
10
DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ
11
İhracat
Ticaret Ortaklarına İhracat
(Son Üç Aylık Toplam İhracat, ABD doları Cinsinden Yıllık Yüzde Değişim)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
RUSYA
Kaynak: TİM.
ALMANYA
TOPLAM
AB
FRANSA
Orta Doğu ve
Afrika
İTALYA
İNGİLTERE
İSPANYA
ABD
Son Veri: Şubat 2015.
12
İhracat
Ticaret Ortaklarına İhracat
(Son Üç Aylık Toplam İhracat, Euro Cinsinden Yıllık Yüzde Değişim)
30
20
10
0
-10
-20
-30
RUSYA
Kaynak: TİM.
ALMANYA
FRANSA
İTALYA
TOPLAM
AB
İNGİLTERE
Orta Doğu ve
Afrika
İSPANYA
ABD
Son Veri: Şubat 2015.
13
Altın Hariç İhracat Büyümesine Bölgesel Katkılar
Altın Hariç İhracat Büyümesine Bölgesel Katkılar
(Yıllık Yüzde Değişim, 6 Aylık Hareketli Ortalama)
14
AB 27
Avrupa (AB hariç)
ODA
Asya
Kuzey Amerika
Diğer
İhracat Büyümesi
9
4
-1
-6
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
14
ENFLASYON VE FAİZ
15
Enflasyon
Enflasyon Gerçekleşmeleri ve Hedefler
(Yüzde)
80
Gerçekleşme
Hedef
70
60
50
40
30
20
10
0
Hedef
Gerçekleşme
2002
35
29,7
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2003
20
18,4
2004
12
9,3
2005
8
7,7
2006
5
9,7
2007
4
8,4
2008
4
10,1
2009
7,5
6,5
2010
6,5
6,4
2011
5,5
10,4
2012
5
6,2
2013
5
7,4
2014
5
8,2
2015
5
-
2016
5
-
Son veri: Şubat 2015.
16
Hazine Reel Faizi
2 Yıl Vadeli Hazine Tahvili Reel Faizi
(Yüzde)
42
42
38
38
34
34
30
30
26
26
22
22
18
18
14
14
10
10
6
6
2
2
-2
-2
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 25 Şubat 2015.
*Reel faiz serisi, ((1+ gösterge tahvilin getirisi) / (1 + enflasyon beklentisi) - 1) formülü ile hesaplanmıştır.
2006 yılı Nisan ayına kadar 12 ay sonrası enflasyon beklentisi kullanılırken , sonraki dönemde 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri
kullanılarak 24 ay içindeki ortalama enflasyon beklentisi hesaplanmıştır. Enflasyon beklentisi olarak uygun ortalama kullanılmıştır.
17
Enflasyon ve Faiz Oranları
RİSK PRİMİ YÜKSEK ÜLKELER
PİYASA FAİZİ
(%)
POLİTİKA FAİZİ
(%)
BELİRLEYİCİLERİ
Arjantin
22,741
22,9
Yüksek Enflasyon (%20,9)
Rusya
13,882
15
Yüksek Enflasyon (%15)
Yunanistan
9,573
0,05
(ECB)
Yüksek Kamu Borcu/GSYİH ( %175)
1
Kaynak: Bloomberg.
Bankalar arası ağırlıklı ortalama faiz.
25 Yıllık tahvil faizidir.
310 Yıllık tahvil faizidir.
18
Enflasyon ve Faiz Oranları
CARİ AÇIK VEREN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
PİYASA FAİZİ
(%)
POLİTİKA FAİZİ
(%)
BELİRLEYİCİLERİ
CARİ AÇIK /
GSYİH (%)
Brezilya
12,751
12,25
Yüksek Enflasyon (%7,7)
Yüksek Bütçe Açığı/GSYİH (%5,9)
3,9
Türkiye
8,21
7,5
Yüksek Enflasyon (%7,5)
5,9
Endonezya
7,31
7,5
Yüksek Enflasyon (%7,0)
3,0
Hindistan
7,71
7,75
Yüksek Enflasyon (%5,9)
1,3
Güney
Afrika
7,81
5,75
Yüksek Enflasyon (%4,5)
Yüksek Cari Açık (%6)
6,0
110
Yıllık tahvil faizidir.
Kaynak: Bloomberg.
19
Enflasyon ve Faiz Oranları
GELİŞMİŞ ÜLKELER
PİYASA FAİZİ
(%)
POLİTİKA FAİZİ
(%)
BELİRLEYİCİLERİ
ABD
2,11
0,25
Düşük Enflasyon (%-0,1)
İngiltere
1,91
0,5
Düşük Enflasyon (%0,3)
Euro Bölgesi
0,41
0,05
Düşük Enflasyon (%-0,3)
Japonya
0,41
0,1
Düşük Enflasyon Beklentisi (%0,92)
110
2 Concensus Forecast
Yıllık tahvil faizidir.
2015 yıl sonu enflasyon tahmini.
Kaynak: Bloomberg, Concensus Forecast.
20
Piyasa Faizlerinin Belirleyicileri
Risk Primi
Beklenen
Denge Reel
Faizi
Piyasa Faizi
Beklenen
Enflasyon
21
Enflasyon Beklentileri
TÜRKİYE’DE ENFLASYON (28 Şubat 2015)
2014 Yıl Sonu Gerçekleşmesi
%8,17
2015 Şubat Gerçekleşmesi
%7,55
2015 Yıl Sonu Beklentisi
%6,77 ( -0,05*)
12 Ay Sonrası İçin Beklenti
%6,69 (-0,12*)
24 Ay Sonrası İçin Beklenti
%6,42 (+0,04*)
*Bir önceki anket dönemine göre değişimi göstermektedir.
Para politikası duruşu enflasyon beklentilerinin en önemli
belirleyicilerinden biridir.
22
Piyasa Faiz Oranları
TÜRKİYE’DE PİYASA FAİZ ORANLARI (27 Şubat 2015)
TL Mevduat
%9,09
TL Ticari Krediler (KMH ve KK Hariç)
%10,90
TL Ticari Krediler (KMH ve KK Dâhil)
%11,89
Tüketici Kredileri
%13,54
-
Konut Kredisi
%10,75
-
İhtiyaç Kredisi
%14,86
-
Taşıt Kredisi
%12,94
23
Piyasa Faizlerini Düşürmenin Yolu

İstikrar ve güven artırıcı adımlar,

Mali disiplin (kamu borç yükünün hafifletilmesi),

Fiyat istikrarına odaklı bir para politikası duruşu,

Bu yolla enflasyon beklentileri ve enflasyon risk primi
düşeceğinden piyasa faizleri kademeli olarak düşebilir.
24
YATIRIMIN BELİRLEYİCİLERİ
25
Özel Sektör Yatırımlarının GSYİH İçerisindeki Payı
Özel Sektör Yatırımları/GSYİH
(Yüzde)
20
18
2001 Krizi
2009 Küresel
Finansal Krizi
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
26
Firma Kredilerinin Reel Faizi
Firma Kredilerinin Reel Faizi
(Yüzde)
20
18
16
Beklenen Reel TL Ticari Kredi Faizi
14
12
10
8
6
2009-2015
Ortalama:4,8
4
2
0
-2
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
*Beklenen Reel TL Ticari Kredi Faizi: bu hesaplamada ortalama ve akım veri olarak bulunan TL ticari kredi faiz oranı o dönemde gerçekleşen bir
yıllık TÜFE beklentilerine bölünmüştür.
((1+ “TL ticari kredi faiz oranı” /100)/(1+ “yıllık tüketici enflasyonu/beklentisi” /100)-1)*100
27
Yatırımların Kaynakları

Yurt İçi :
Mevduat, Bireysel Emeklilik Fonları vb.

Yurt Dışı :
Mevduat, Yatırım Fonları vb.
28
Yatırımların Faiz Dışındaki Belirleyicileri

Olumlu:
Güven, İstikrar

Olumsuz: Belirsizlikler
29
Yatırımların Faiz Dışındaki Belirleyicileri

Yapısal reformlar tasarrufları, geleceğe ilişkin güveni ve
istikrarı daha da artıracaktır.

Bu yolla yatırım eğiliminde ilave bir artış
sağlanabilecektir.
30
Temel Ekonomik Göstergeler
31
Enflasyon Gelişmeleri
32
TÜFE ve Temel Göstergeler
(Yıllık Yüzde Değişimler)
14
ÖKTG-H
ÖKTG-I
TÜFE
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Şubat 2015.
33
TÜFE ve Alt Gruplar
(Yıllık Yüzde Değişimler)
35
Hizmet
Temel Mallar
Gıda
Enerji
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Gıda: Gıda ve alkolsüz içecekler
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
34
Hizmet Enflasyonu
(Yıllık Yüzde Değişimler)
25
Diğer Hizmetler
Haberleşme H.
Ulaştırma
Lokanta Otel
Kira
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
35
Enflasyon Eğilimi
Temel Enflasyon Göstergeleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
H
I
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
36
Enflasyon Eğilimi
Hizmet Fiyatları
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
37
Enflasyon Eğilimi
Temel Mallar
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
38
Enflasyon Eğilimi
Yayılım Endeksleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 3 Aylık Ortalama)
0.6
TÜFE
H
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Yayılım Endeksi: Ay içinde fiyatı artan maddelerin sayısı ile fiyatı azalan maddelerin
sayısı arasındaki farkın toplam madde sayısına oranı
Son Veri: Şubat 2015.
39
Yıllık Enflasyona Katkı
(Yüzde Puan)
Enerji
14
Hizmet
Temel Mallar
Gıda
Alkol Tütün ve Altın
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Gıda: Gıda ve alkolsüz içecekler
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
40
Yurt İçi ÜFE
(Yıllık Yüzde Değişimler)
25
Yurt İçi ÜFE
İmalat Sanayi Fiyatları
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Şubat 2015.
41
Enflasyon Beklentileri
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
24 Ay
12 Ay
10.00
9
9.00
8
8.00
7
7.00
6
6.00
5
5.00
4
4.00
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
42
Uluslararası Gelişmeler
43
Küresel Enflasyon
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
44
Çekirdek Enflasyon
(Yıllık Yüzde Değişimler)
Gelişmiş Ülkeler
6
Gelişmekte Olan Ülkeler
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Kaynak: Bloomberg, Datastream, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
45
Küresel Büyüme
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
Gelişmiş Ülkeler
Çin ve Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç4.
46
Küresel Politika Faizi
(Yüzde)
14
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
47
PMI (İmalat Sanayi)
65
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
ABD
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
Kaynak: Markit.
Son Veri: Ocak 2015.
48
Markit Küresel PMI Endeksi
İmalat Sanayi
Yeni İhracat Siparişleri (İmalat Sanayi)
Hizmetler
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
Kaynak: Markit.
Son Veri: Ocak 2015.
49
ABD Konut Fiyatları (Ocak 2005 = 100)
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
Federal Housing Finance Agency Ev Fiyatları Endeksi
S&P Case Shiller Ev Fiyatları Endeksi (ABD ülke geneli)
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: Kasım 2014.
50
İşsizlik Oranları
(Yüzde)
14
ABD
İngiltere
Japonya
Euro Bölgesi
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: Ocak 2015.
51
Emtia Fiyatları S&P-GS Endeksleri
(Ocak 2005 = 100)
350
Enerji
End. Metal
Tarım
Ana Endeks
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri:04 Mart 2015.
52
Emtia Fiyatları S&P-GS Ana Endeks
(Yıllık Yüzde Değişim)
120
Ana Endeks
Enerji
End. Metal
Tarım
120
70
70
20
20
-30
-30
-80
-80
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 04 Mart 2015.
53
Risk İştahı (VIX)
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 27 Şubat 2015.
54
Spread (OIS Spread)
(Yüzde)
ABD Doları
Euro
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
-0.5
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 04 Mart 2015.
55
GIIPS Ülkeleri: Getiri Farkı
(Almanya Tahvillerine Kıyasla)
18
Portekiz
İspanya
İtalya
Yunanistan (sağ eksen)
36
16
32
14
28
12
24
10
20
8
16
6
12
4
8
2
4
0
0
Kaynak: Bloomberg.
GIIPS: Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya
Son Veri: 04 Mart 2015.
56
GIIPS Ülkeleri: İşsizlik
(Yüzde)
Portekiz
İrlanda
İspanya
İtalya
Yunanistan
30
25
20
15
10
5
0
Kaynak: Bloomberg.
GIIPS: Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya
Son Veri: Ocak 2015.
57
Sermaye Hareketleri
(Milyar ABD Doları)
Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler, Haftalık Fon Akımı
10
Hisse Senedi Piyasaları
Tahvil Piyasaları
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
Kaynak: EPFR.
Son Veri: 25 Şubat 2015.
58
Sermaye Hareketleri
(Milyar ABD Doları)
Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler, 52 Haftalık Birikimli
Tahvil Piyasaları
Hisse Senedi Piyasaları
95
95
70
70
45
45
20
20
-5
-5
-30
-30
-55
-55
-80
-80
Kaynak: EPFR.
Son Veri: 25 Şubat 2015.
59
İşgücü Piyasası Gelişmeleri
60
İşsizlik Oranı
(Yüzde)
18
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
Son Veri: Kasım 2014.
61
İstihdam
(Bin Kişi)
22000
21000
Tarım Dışı istihdam
Tarım İstihdam (sağ eksen)
6600
6300
20000
6000
19000
18000
17000
16000
5700
5400
5100
15000
4800
14000
13000
12000
4500
4200
Son Veri: Kasım 2014.
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
62
Katılım Oranı
(Yüzde)
Katılım Oranı (%)
52
51
Tarım Dışı İşgücü / 15+ Nüfus (%) (sağ eksen)
42
41
40
50
39
49
48
47
38
37
36
35
46
34
45
44
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
33
32
Son Veri: Kasım 2014.
63
Sektörel İstihdam
(Bin Kişi)
İnşaat
2200
2000
Sanayi (sağ eksen)
5700
5400
5100
1800
4800
1600
4500
1400
4200
1200
1000
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
3900
3600
Son Veri: Kasım 2014.
64
Sektörel İstihdam
(Bin Kişi)
14000
Hizmetler
14000
13000
13000
12000
12000
11000
11000
10000
10000
9000
9000
8000
8000
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
Son Veri: Kasım 2014.
65
Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
66
Dış Ticaret
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Üç Aylık Hareketli Ortalama,
Milyar ABD doları)
25
23
25
İthalat
İhracat (altın hariç)
İhracat
ithalat (altın hariç)
İthalat (enerji hariç)
23
21
21
19
19
17
17
15
15
13
13
11
11
9
9
7
7
5
5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
67
Reel İthalat ve Reel İhracat
(Endeks 2010=100, Mevsimsellikten Arındırılmış)
Reel ithalat
Reel İthalat (Altın Hariç)
Reel ihracat
Reel İhracat (Altın Hariç)
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
68
Reel İthalat ve Reel İhracat
(Endeks 2010=100, Mevsimsellikten Arındırılmış Çeyreklik)
140
Reel ithalat
Reel ithalat (altın hariç)
Reel ihracat
Reel ihracat (altın hariç)
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç4.
69
Cari İşlemler Dengesi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyar ABD doları)
Cari İşlemler Dengesi
Cari İşlemler Dengesi (altın hariç)
Cari İşlemler Dengesi (enerji hariç)
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
70
Cari İşlemler Dengesi
(12-aylık, Milyar ABD doları)
Cari İşlemler Dengesi (enerji hariç)
Cari İşlemler Dengesi (altın hariç)
Cari İşlemler Dengesi
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
-60
-70
-70
-80
-80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
71
Cari İşlemler Dengesi
(GSYİH Oranı, Yüzde)
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH
Cari İşlemler Dengesi/ GSYİH (enerji hariç)
Cari İşlemler Dengesi/ GSYİH (altın hariç)
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
Kaynak: TUİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
72
Cari Açığın Finansmanı*
(12-aylık birikimli, Milyar ABD doları)
Portföy ve Kısa Vadeli**
DYY ve Uzun Vadeli*
CA
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
Kaynak: TCMB.
-20
*Kısa vadeli sermaye hareketleri bankacılık ve reel sektörün kısa vadeli net kredileri ile
bankalardaki mevduat kaleminin toplamından oluşmaktadır. Uzun vadeli sermaye hareketleri
bankalar ve reel sektörün uzun vadeli net kredileri ile bankalar ve Hazine’nin yurtdışına ihraç
ettikleri tahvilleri kapsamaktadır.
Son Veri: Aralık 2014.
73
Cari Açığın Finansmanı*
(3-aylık birikimli, Milyon ABD doları)
Portföy ve Kısa Vadeli**
DYY ve Uzun Vadeli*
CA
35
35
30
30
25
20
25
20
15
15
10
10
5
0
-5
5
0
-10
-5
-15
-10
Kaynak: TCMB.
*Kısa vadeli sermaye hareketleri bankacılık ve reel sektörün kısa vadeli net kredileri ile bankalardaki mevduat
kaleminin toplamından oluşmaktadır. Uzun vadeli sermaye hareketleri bankalar ve reel sektörün uzun vadeli net
kredileri ile bankalar ve Hazine’nin yurtdışına ihraç ettikleri tahvilleri kapsamaktadır.
Son Veri: Aralık 2014.
74
Reel Döviz Kuru
TÜFE Bazlı REDK
(2003=100)
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
75
Reel Döviz Kuru
TÜFE Bazlı REDK*
(2003=100)
5.0
5.0
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri: Şubat 2015.
76
Reel Döviz Kuru
TÜFE Gelişmiş Ülkeler Bazlı REDK*
(2003=100)
5.0
5.0
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri: Şubat 2015.
77
Reel Döviz Kuru
TÜFE Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı REDK*
(2003=100)
5.0
5.0
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.2
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri : Şubat 2015.
78
Kamu Maliyesi Gelişmeleri
79
Faiz Dışı Harcamalara Katkılar
(12-Aylık Birikimli, Yıllık Yüzde Değişime Katkı)
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Personel Giderleri
Faiz Dışı Harcamalar
26
26
22
22
18
18
14
14
10
10
6
6
2
2
-2
-2
Kaynak: Maliye Bakanlığı.
* Temel kalemler seçilmiştir.
Son Veri: Ocak 2015.
80
Vergi Gelirlerine Katkılar
(12-Aylık Birikimli, Yıllık Yüzde Değişime Katkı)
İthalde Alınan KDV
ÖTV
Dahilde Alınan KDV
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Vergi Gelirleri
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: Maliye Bakanlığı.
* Temel kalemler seçilmiştir.
Son Veri: Ocak 2015.
81
Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamaları
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Bütçe Gelirleri
Faiz Dışı Harcamalar
26
26
24
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
82
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Bütçe Dengesi
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
83
Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Program Tanımlı)
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
84
AB Tanımlı Kamu Borç Stoku
(GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Kamu Borç Stoku
60
60
40
40
20
20
0
0
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
85
Finansal Aracılık Gelişmeleri
86
Toplam Krediler*
(Yıllık Büyüme, Yüzde)
45
40
45
Toplam Kredi Büyümesi
40
35
35
30
30
25
25
20
Toplam Kredi Büyümesi
(Kur Etkisinden Arındırılmış)
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kredi kartları dahil.
TGA Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015.
87
Tüketici Kredileri ve Ticari Krediler*
(Yıllık Büyüme, Yüzde)
Ticari Krediler
Tüketici Kredileri
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015.
88
Toplam Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kredi kartları dahil.
+Kredi stok değerlerinin haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
TGA Hariç
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
Son Veri: 27 Şubat 2015.
89
Tüketici Kredileri ve Ticari Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Kur
Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
Ticari Krediler
60
Tüketici Kredileri
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil).
TGA Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015.
90
Tüketici Kredileri*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Yüzde)
Konut
Diğer
Taşıt
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli *Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil).
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
TGA Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015.
91
Toplam Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
Toplam Krediler (2015)
Toplam Krediler (2007-2014)
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kredi Kartları Dahil
TGA Hariç.
Son Veri: 27 Şubat 2015
92
Tüketici Kredileri*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Yüzde)
Tüketici Kredileri -2015
40
Tüketici Kredileri (2007-2014)
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA ve Kredi Kartları Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015
93
Ticari Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
40
Ticari Krediler (2015)
Ticari Krediler (2007-2014)
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA Hariç
Son Veri: 27 Şubat 2015.
94
TGA Oranları
(Yüzde)
7.0
Toplam
Firma Kredileri
Bireysel Krediler
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
Son Veri: 27 Şubat 2015.
Kaynak: TCMB.
95
Karşılıksız Çek Oranları
(Yüzde)
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Adet)
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Tutar)
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Not: Karşılıksız çek dönüşüm oranları, takas odalarına ibraz edilen ve karşılıksız kalan çek adet ve tutarının toplam takasa ibraz edilen çek
adet ve tutarı içindeki oranıdır.
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
96
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
Taşıt
Konut
Ticari
Nakit
26
26
23
23
20
20
17
17
14
14
11
11
8
8
5
5
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 20 Şubat 2015.
97
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
24
Ticari Kredi Faiz Oranı
Ticari Kredi Faizi-Mevduat Faizi (sağ eksen)
8
22
7
20
6
18
5
16
4
14
3
12
2
10
1
8
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 20 Şubat 2015.
98
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
18
Ticari Kredi Faizi
Ticari Kredi Faizi (KMH ve KK Hariç)
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 20 Şubat 2015.
99
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
7
Ticari Kredi Faizi-Mevduat Faizi
Ticari Kredi Faiz (KMH ve KK hariç)-Mevduat Faizi
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 20 Şubat 2015.
100
Finansal Piyasa Gelişmeleri
101
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 04 Mart 2015.
102
BIST Repo-Ters Repo Pazarı Gecelik Faizler
(Yüzde)
Kaynak: BIST, TCMB.
Son Veri: 04 Mart 2015.
103
TCMB Faizleri ve BIST Gecelik Faizler
(Yüzde)
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 04 Mart 2015.
104
TL ve Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
(ABD doları karşısında 01.11.2011 değerleri
1'e normalize edilmiştir)
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, G. Afrika, Endonezya, Kore, Romanya, Malezya ve
Filipinler yer almaktadır.
Son Veri: 04 Mart 2015.
105
Opsiyonların İma Ettiği Kur Oynaklığı
(1 ay vade)
Kaynak: Bloomberg.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, G. Afrika, Endonezya, Romanya yer almaktadır.
Son Veri: 04 Mart 2015.
106
Opsiyonların İma Ettiği Kur Oynaklığı
(12 ay vade)
Kaynak: Bloomberg.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
G. Afrika, Endonezya, Romanya yer almaktadır.
Son Veri: 04 Mart 2015.
107
Kur Sepeti ve EMBI
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 04 Mart 2015.
108
EMBI Endeksleri
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 04 Mart 2015.
109
Göreli EMBI Endeksleri
(03.01.2012=1)
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 04 Mart 2015.
110
Farklı Vadelerde DİBS Getirileri
(Yüzde)
0.5 yıl
1 yıl
2 yıl
4 yıl
10 yıl
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 04 Mart2015.
111
İktisadi Faaliyet Gelişmeleri
112
GSYİH Yıllık Büyümesi
(Yüzde)
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
113
Yıllık GSYİH Büyümesine Katkılar
(Yüzde Puan)
25
Stok Değişimi
Net İhracat
Nihai Yurt İçi Talep
GSYİH
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
114
35
(1998 Sabit Fiyatlarıyla Milyar TL,
Mevsimsellikten Arındırılmış)
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
115
Millions
GSYİH
Nihai Yurt İçi Talep ve İthalat
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Endeks 2008Ç1=100)
Nihai Yurt İçi Talep
Mal ve Hizmet İthalatı
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
116
İthalat ve İhracat
10
Mal ve Hizmet İthalatı
Mal ve Hizmet İhracatı
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
117
Millions
(1998 Sabit Fiyatlarıyla Milyar TL,
Mevsimsellikten Arındırılmış)
GSYİH Çeyreklik Büyümesi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde)
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
118
Sanayi Üretim Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Ocak 2015.
119
İthalat Miktar Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
120
Sermaye Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
140
Sermaye Malları İthalatı
Sermaye Malları Üretimi (sağ eksen)
150
140
130
130
120
120
110
100
110
100
90
90
80
80
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
70
60
Son Veri: Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Aralık 2014.
121
Ara Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
145
Ara Malı İthalatı
Ara Malı Üretimi (sağ eksen)
125
120
135
115
125
110
115
105
105
100
95
95
90
85
85
75
Kaynak: TÜİK, TCMB.
80
Son Veri: Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Aralık 2014.
122
Tüketim Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
130
Tüketim Malları İthalatı
Tüketim Malları Üretimi (sağ eksen)
125
120
120
110
115
100
110
90
105
80
100
70
95
60
90
50
85
40
80
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri : Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Aralık 2014.
123
Kapasite Kullanım Oranı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde)
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
124
Gelecek Üç Ay İhracat ve İç Piyasa Sipariş Beklentisi
(Artacak-azalacak, Mevsimsellikten arındırılmış)
40
İhracat
İç Piyasa
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
125
PMI
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
Kaynak: Markit.
Son Veri: Şubat 2015.
126
Reel Kesim Güven Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
125
125
115
115
105
105
95
95
85
85
75
75
65
65
55
55
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
127
Tüketici Güven Endeksleri
120
CNBC-e
TÜİK-TCMB
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
Kaynak: CNBC-e, TÜİK, TCMB.
Son Veri: TÜİK-TCMB için Şubat 2015.
CNBC-e için Şubat 2015.
128
Yatırım Harcaması Eğilimi*
(Artacak-Azalacak, Mevsimsellikten Arındırılmış)
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
-60
Kaynak: TCMB.
* İYA soru 23:Geçmiş on iki aya kıyasla, gelecek on iki ayda, sabit sermaye yatırım
harcama beklentiniz.
Son Veri: Şubat 2015.
129
Ekonomik Gelişmeler
Erdem Başçı
Başkan
11 Mart 2015
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
8 945 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа