close

Enter

Log in using OpenID

1 oğuzhan tüzün 1981 bursa be 122 2 erdġnç kebapçı 1993 ġzmġr

embedDownload
BÜYÜK ERKEKLER
1981
OĞUZHAN TÜZÜN
BURSA
ERDĠNÇ KEBAPÇI
1993 ĠZMĠR
YAVUZ ĠLNAM
1987 ĠSTANBUL
TOLGA TUNCER
1993 KOCAELĠ
ÖNER CĠVAN
1979 ĠZMĠR
SERVET SĠVRĠKAYA
1966 DÜZCE
HALĠL PAġA
1966 KKTC
ZAFER AKGÜN
1980 TEKĠRDAĞ
ALPER PINAR
1975 EDĠRNE
TOLUNAY KAAN GÜR
1978 DÜZCE
M.CAN SINMAZIġIK
1971 BURSA
EMRE YILDIRIM
1972 ADANA
MEHMET TUNCER
1964 AYDIN
HAKAN YÜZBAġ
1989 ADANA
MURAT ġAHĠN
1977 ĠSTANBUL
AHMET RATIP ERKOÇ
1967 K.MARAġ
SADĠ DERTLĠ
1958 K.MARAġ
TÜRKER MANZAK
1977 KOCAELĠ
HASAN EYLENCELĠ
1969 ANTALYA
B.MURAT ARAS
1969 K.MARAġ
YAVUZ ALÇO
1961 ĠSTANBUL
MUHARREM SARI
1986 DENĠZLĠ
ALĠ ĠHSAN KAYA
1972 ADANA
SÜLEYMAN GÜLEÇ
1987 MANĠSA
MEHMET ÖZEL
1976 ADANA
ALĠ KOCABEY
1966 ADANA
KAMĠL UZAK
1978 SAKARYA
SERKAN ÇĠFTÇĠOĞLU
1972 ĠSTANBUL
KAMĠL TÖR
1965 ADANA
SERHAT AVCI
1977 ĠZMĠR
MURAT TAMER
1968 ADANA
ALP KIZILSU
1957 BURSA
HAKAN BĠLEK
1977 ESKĠġEHĠR
M.BEKĠR PĠġKĠNCAN
1972 KONYA
BĠRTAN TERZĠ
1981 ĠSTANBUL
OĞUZHAN UĞUR
1974 ADANA
ALPARSLAN ĠPEK
1962 ĠSTANBUL
ġAMĠL UZAK
1985 SAKARYA
CĠHAT ÇELEBĠ
1979 DÜZCE
MERT KOFALI
1994 KKTC
ÖZGÜR SĠVRĠKAYA
1973 DÜZCE
CENGĠZ ġUTA
1968 ĠSTANBUL
ĠSHAK BĠLGĠÇ
1978 ÇANAKKALE
HĠKMET KAVLAK
1961 HATAY
GÜRHAN AYHAN
1986 ĠZMĠR
MUSTAFA BABACAN
1968 ANTALYA
ERCÜMENT YILMAZ
1965 ADANA
ALĠ DÜĞÜCÜ
1968 KONYA
ĠBRAHĠM ĠNCEOĞLU
1984 EDĠRNE
RAĠF PAġA
1993 KKTC
A.DOĞAN SEYHAN
1962 MERSĠN
ĠLHAN AYDOĞDU
1967 ĠSTANBUL
CENK GEZGĠN
1968 AYDIN
ĠBRAHĠM ġEREMET
1955 BALIKESĠR
SÜLEYMAN BACAK
Trap Federasyon 1973
Kupası ANTALYA
Sporcu Listesi
PUANI
Ġli
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Adı ve Soyadı
Doğum
Tarihi
Sırt No
FEDERASYON KUPASINA KATILACAK
SPORCU İSİM LİSTESİ
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
122
118
118
115
110
109
107
107
107
106
106
106
105
105
105
105
103
101
101
100
100
100
100
100
99
99
99
99
98
98
98
98
98
97
97
96
96
96
95
94
94
94
93
93
92
92
92
92
92
91
91
91
91
90
90
Sayfa 1
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
NEDĠM TAHRALI
LEVENT SARITUNÇ
MEHMET KUġAR
MURAT KAPLAN
HAKAN ATAK
MEHMET KUġ
FEYZĠ KIZIL
SONER GÜLER
METĠN DEMĠRALAY
TANER ÖNER
E.EMĠRZADEOĞULLARI
ÇETĠN MERT
CAHĠT OKTAY SABANCI
EKREM DOĞAN
AHMET KARAGÖZ
ADNAN ULUKÖK
KEMAL KADERLĠ
KAZIM ÖNÜR
MURAT AKÇA
HÜSEYĠN ÖRTÜKOĞLU
VEYSEL DEDEOĞLU
MEHMET ġAHAN
AHMET KARUL
ĠSA NADĠR HĠSAR
YUSUF METEHAN ÖZGEN
BURHAN YILMAZ
FARUK BOSTANCI
A.TUĞRUL TURAN
UĞUR UġAKLI
NEVZAT ACAR
MURAT KIZILKAN
MUSTAFA GÜLDEREN
ALAADĠN YAKA
CELAL CĠHAN GÜRANĠ
METĠN UYAN
HASAN DEMĠR
MURAT GÜNBATI
FATĠH GÜLGEN
1965
1975
1990
1981
1969
1979
1983
1975
1973
1980
1957
1974
1950
1977
1952
1975
1963
1973
1978
1988
1986
1954
1971
1959
1972
1965
1969
1973
1993
1968
1970
1965
1969
1982
1958
1976
1974
1964
KONYA
AYDIN
MUĞLA
ÇANAKKALE
ANKARA
ANTALYA
ĠZMĠR
KONYA
DENĠZLĠ
KOCAELĠ
K.MARAġ
KONYA
AYDIN
KONYA
BURSA
ĠZMĠR
MANĠSA
ADANA
ANTALYA
KASTAMONU
K.MARAġ
OSMANĠYE
ÇANAKKALE
MUĞLA
ADANA
KIRKLARELĠ
ADANA
BURSA
AYDIN
KONYA
ZONGULDAK
MANĠSA
KONYA
MERSĠN
SAKARYA
AYDIN
AYDIN
KONYA
Trap Federasyon Kupası Sporcu Listesi
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
B.E.
90
90
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
87
87
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
Sayfa 2
94 SERHAN AKKAYA
1979 ĠSTANBUL
95 HALĠT ORHON ARAS
1976 EDĠRNE
GENÇ ERKEKLER
1 A.TURGUT ARABACI
1995 K.MARAġ
2 MURAT ĠLBĠLGĠ
1999 KOCAELĠ
3 AHMET BALKANCI
1996 KOCAELĠ
4 S.BARBAROS ÖRTÜKOĞLU 1995 KASTAMONU
5 B.F.ERDOĞAN DEMĠRCAN 1996 KOCAELĠ
6 HASAN ÇOLAK
1999 KKTC
7 ĠZZET ÖZALTIN
1996 ADANA
8 HAKAN ÇAVLI
1999 ANTALYA
9 HASAN ÇAVLI
1995 ANTALYA
10 ĠSMAĠL ERUYSAL
1995 ÇANKIRI
11 OSMANCAN KARPUZ
1997 KIRKLARELĠ
12 HÜSEYĠN ACAR
1998 KONYA
GENÇ BAYANLAR
1 FATMA ÇAVLI
1997 ANTALYA
2 SAFĠYE SARTÜRK
1995 K.MARAġ
3 EMĠNE ALICI
1995 EDĠRNE
4 ĠLKNUR ÇELĠK
2000 ADANA
5 BUKET SĠN
1995 ÇORUM
6 GĠZEM ÇAVUġ
1995 KOCAELĠ
BÜYÜK BAYANLAR
1 SERDAĞ S.KANDIRA
1994 KOCAELĠ
2 DĠLARA KIZILSU
1965 BURSA
3 BÜġRA ÇERÇĠ
1994 ESKĠġEHĠR
4 FEYZA BETÜL GENÇ
1989 ANTALYA
5 KAMER GÜR
1994 SĠVAS
Trap Federasyon Kupası Sporcu Listesi
B.E.
B.E.
84
84
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
G.E.
104
96
93
92
92
91
90
90
87
86
86
85
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
54
52
48
41
41
37
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
62
53
49
43
34
Sayfa 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content