close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi

embedDownload
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Program Adı
Sınıfı
13 Nisan 2015
Pazartesi
14 Nisan 2015
Salı
Temel Bilgi
Teknolojileri II
15 Nisan 2015
Çarşamba
16 Nisan 2015
Perşembe
17 Nisan 2015
Cuma
20 Nisan 2015
Pazartesi
Mali Hukuk
Bilgisi
21 Nisan 2015
Salı
Medeni Hukuk
II
Sermaye ve
Para Piyasaları
Adalet
1. Sınıf
Bankacılık ve
Sigortacılık
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Yabancı Dil II
Para ve
Bankacılık
Temel Kredi
İşlemleri
Türk Dili II
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Yabancı Dil II
WEB Editörü
Animasyon
Tasarımı
Türk Dili II
Sözlü İletişim
ve Hitabet
Kaynaştırma
Eğitimi
Kişilerarası
İletişim
Öğrenme ve
Öğr. Tekn.
Ticaret Hukuku
Girişimcilik ve
Küçük İşlet.
Bilgisayar
Programcılığı
Çağrı Merkezi
Hizmetleri
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Çocuk Gelişimi
II
Çocuk Gelişimi
1. Sınıf
Dış Ticaret
1. Sınıf
Güvenlik Bilimleri
Lisans Tamamlama
1. Sınıf
Halkla İlişkiler Lisans
1. Sınıf
Halkla İlişkiler
Önlisans
1. Sınıf
İlahiyat Önlisans
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
İş Sağlığı ve
Güvenliği
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
İşletme Lisans
1. Sınıf
İşletme Yönetimi
1. Sınıf
Lojistik
1. Sınıf
Menkul Kıymetler
1. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Yabancı Dil II
Ceza Hukuku
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Özel Eğitim II
Yabancı Dil II
Dış Ticaret
İşlemleri Muh.
Mağdur Bilimi
Organize Suçlar
İletişim Tarihi
ve Sosy.
İletişim Tarihi
ve Sosy.
Sözlü İletişim
ve Hitabet
Sözlü İletişim
ve Hitabet
Türk Siyaset
Tarihi
Kişilerarası
İletişim
Kişilerarası
İletişim
Arapça II
İslam
Hukukuna Giriş
Tefsir Tarihi ve
Usulü
Hadis Tarihi ve
Usulü
Yabancı Dil II
İlk Yardım ve
Acil Sağl. Hizm.
Etiketleme ve
İşaretleme
Makine ve
Teçhizat
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Dağıtım
Kanalları Plan.
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Matematik II
Matematik II
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Finansal
Hizmet
Pazarlaması
Pazarlama
İlkeleri
22 Nisan 2015
Çarşamba
Adalet Meslek
Etiği
Temel
Sigortacılık ve
Risk
Bilgisayar
Donanımı
24 Nisan 2015
Cuma
Anayasa
Hukuku
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Müşteri
İlişkileri Yönt.
Çocuk ve
Drama
Aile Eğitimi
Dış Ticaret
İşlemleri
Yönetimi
Mikro İktisat
Güvenlik
Yönetimi
İletişim
Kuramları
İletişim
Kuramları
Türk İslam
Edebiyatı
Kimyasal
Maddeler ve
Tehl.
Pazarlama
İlkeleri
Pazarlama
İlkeleri
Pazarlama
İlkeleri
Sermaye ve
Para Piyasaları
Müşteri
İlişkileri Yönt.
Veri Tabanı
Yön. Sis.
Dış Ticaret
Belgeleri
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
İslam
Kurumları ve
Med.
İş Hijyeni
Mikro İktisat
Mikro İktisat
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
Lojistik
Yönetimi
Vadeli Piyasa
İşlemleri
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Pazarlama
İletişimi
Temel Sağlık
Bilgisi
Kişilerarası
İletişim
Sosyal Hizmet
Tarihi
Felsefe
Türk Dili II
Sosyal
Antropoloji
Yabancı Dil II
Sosyal Hizmet
Tarihi
Felsefe
Türk Dili II
Sosyal
Antropoloji
Yabancı Dil II
Mantık
Felsefe
Cezaevi Yön. ve
İnf. Huk. Bil.
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Banka
Muhasebesi
Sigorta
Muhasebesi
Ticaret Hukuku
Finansal
Hizmet
Pazarlaması
E-Ticaret
İnternet
Programcılığı II
Reklamcılık
1. Sınıf
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Sos. Hiz. Bilişim
Tekn.
Yabancı Dil II
Sosyal Hizmet
Önlisans
1. Sınıf
Sos. Hiz. Bilişim
Tekn.
Sosyoloji
1. Sınıf
Adalet
2. Sınıf
Bankacılık ve
Sigortacılık
2. Sınıf
Bilgisayar
Programcılığı
2. Sınıf
Çağrı Merkezi
Hizmetleri
2. Sınıf
Çocuk Gelişimi
2. Sınıf
Dış Ticaret
2. sınıf
Güvenlik Bilimleri
Lisans Tamamlama
Avrupa Birliği
ve Tür. İl.
2. Sınıf
Kriminoloji
Halkla İlişkiler Lisans
2. Sınıf
Halkla İlişkiler
Önlisans
2. Sınıf
İlahiyat Önlisans
2. Sınıf
İş Sağlığı ve
Güvenliği
2. Sınıf
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Ceza
Muhakemesi
Huk
Finansal
Yönetim
Nesne Tabanlı
Programlama II
Çağrı Merkezi
Yönt. II
Çocuk
Edebiyatı ve
Medya
Halkla İliş.
Strat. ve Pln.
Halkla İliş.
Strat. ve Pln.
Arapça IV
Yanma ve
Yangın
Meslek
Hastalıkları
Yabancı Dil II
Örgütsel
İletişim
Yabancı Dil II
Çağrı Mer.için
Temel Satış
Tek.
Özel
Gereksinimli
Çocuklar ve
Eğitimi
E-Ticaret
Kültürlerarası
İletişim
Kültürlerarası
İletişim
Din Eğ. ve Din
Hiz. Rehberlik
Risk
Değerlendirme
si
Örgütsel
İletişim
Görsel
Programlama II
Kurumsal
İletişim
Yönetimi
İlk Yardım ve
Acil Sağl. Hizm.
Dış Ticaret
Teşvikleri
Organizasyon
Güvenliği
Örgütsel
İletişim
Örgütsel
İletişim
Dış Ticarette
Yazışma Tekn.
Uluslararası
Hukuk
Pazarlama
İletişimi
Pazarlama
İletişimi
Hadis
Din Sosyolojisi
İş Güvenliği
Mevzuatı
Reklam
Fotoğrafçılığı
Tıbbi
Terminoloji
Sosyal
Antropoloji
Kalem Mevz.
Ve Tebl. Huk.
Bil.
Sigortacılık
Uygulamaları
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Tüketici
Davranışları
Sağlık Hukuku
Biyoistatistik
Türkiye'nin
Top. ve Eko.
Yapısı
Türkiye'nin
Top. ve Eko.
Yapısı
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Gelişim
Psikolojisi
İcra ve İflas
Hukuku
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Uluslararası
Bankacılık
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
İçerik Yönetim
Sistemi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Türk Dili II
Kriz Yönetimi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Türk Dili II
Özel Eğitimde
Araç Gereç
Geliştirme
Türk Dili II
Uluslararası
İktisat
Vatandaşlık ve
Yab. Hukuku
Türk Dili II
Türk Dili II
Türk Dili II
Kelama Giriş
Türk Dili II
Tıbbi
Terminoloji
Çocuk Gelişimi
Uygulamaları
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Türk Vergi
Sistemi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Kolluk Hukuku
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Yaşayan Dünya
Dinleri
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Şirketler
Muhasebesi
Şirketler
Muhasebesi
Pazarlama
Yönetimi
Pazarlama
Yönetimi
İşletme Lisans
2. Sınıf
İstatistik Analiz
İşletme Yönetimi
2. Sınıf
İstatistik Analiz
Lojistik
2. Sınıf
Lojistik Maliyet
Analizi
Menkul Kıymetler
2. Sınıf
Finansal
Yönetim
Reklamcılık
2. Sınıf
Kültürlerarası
İletişim
Marka
Yönetimi
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
2. Sınıf
Hasta ve
Çalışan Güvenl.
İlk Yardım ve
Acil Sağl. Hizm.
Sosyal Hizmet Lisans
2. Sınıf
Sosyal Hizmet
Önlisans
2. Sınıf
Sosyoloji
Dış Ticaret
İşlemleri Muh.
Borsa İstanbul
İşlemleri
Bireylerle
Sosyal Hiz.
Bireylerle
Sosyal Hiz.
İnsan Dav. ve
Sos. Çev II
İnsan Dav. ve
Sos. Çev II
2. Sınıf
Aile Sosyolojisi
Modern
Mantık
Halkla İlişkiler Lisans
3. Sınıf
İletişim Hukuku
İşletme Lisans
3. Sınıf
Sosyal Hizmet
3. Sınıf
Sosyoloji
3. Sınıf
Türk
Sosyologları
Gündelik
Yaşam
Sosyolojisi
İletişim Tarihi
ve Sosy.
Halkla İlişkiler Lisans
4. Sınıf
Uluslararası
Halkla İlişkiler
Ekip Çalışması
ve Liderlik
Marka
Yönetimi
İşletme Lisans
4. Sınıf
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Finansal
Yönetim
Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri
Muhasebe
Denetimi
Çağdaş
Sosyoloji
Kuram.
Sponsorluk
E-Ticaret
Maliyet
Muhasebesi II
Okul Sosyal
Hizmeti
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Depolama ve
Envanter Yön.
Türk Dili II
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
Medya
Planlaması
Sağlık
Ekonomisine
Giriş
Sivil Toplum
Örgütleri
Sivil Toplum
Örgütleri
Sosyal Güvenlik
Sistemi
Sosyal Güvenlik
Sistemi
Sosyoloji Tarihi
Türk Dili II
Kurumsal
İletişim
Yönetimi
Stratejik
Yönetim
İnsan Hakları
ve Sosyal
Hizmet
Uluslararası
İktisat
Uluslararası
İktisat
Uluslararası
İktisat
Türk Dili II
Türk Dili II
Türk Dili II
Görsel İletişim
Tasarımı
Sağlık
Kurumları Yön.
II
Sosyal Politika
Sosyal Politika
Kriz Yönetimi
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
Din Sosyolojisi
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Sos. Bilim. Arş.
Yönt.
Gümrük İşlem
ve
Uygulamaları
Girişimcilik ve
Küçük İşlet.
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Mikro İktisat
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Reklam Kamp.
Ve Rek. Uyg.
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Sağlık Kurum.
Fin. Yönetim
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Rapor Yazma
İlke ve Tek.
Rapor Yazma
İlke ve Tek.
Sos. Hizmet
Etiği
Sos. Hizmet
Etiği
Türkiye'nin
Topl. Yapısı
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Halkla İliş. Uyg.
Tekn.
Tüketici
Davranışları
Vergi Hukuku
Sosyal Hizmet
Yönetimi
Toplumla
Sosyal Hizmet
Aydınlanma
Felsefesi
Sanat
Sosyolojiisi
Reklam Kamp.
Ve Rek. Uyg.
Pazarlama
İletişimi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Sermaye ve
Para Piyasaları
Adli Sosyal
Hizmet
Müşteri
İlişkileri
Yönetimi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content