close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0094-T
Adresi :
Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
No:1
Kurtköy-Pendik 34906
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 646 01 87
Faks
: 0 216 646 18 62
E-Posta : [email protected]
Website : www.ugetam.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
MALZEME TEST LABORATUVARI
Plastikler
Termoplastikler
Termoplastik ve
Poliolefin Borular
ve Ekleme Parçaları
Çekme Özelliklerinin Tayini
Bölüm1 Genel Deney Yöntemleri
(maksimum yük:100 kN)
TS EN ISO 6259-1
EN ISO 6259-1
ISO 6259-3
Çekme Özelliklerinin Tayini - Bölüm1
Genel Prensipler (max yük:100 kN)
TS EN ISO 527-1
EN ISO 527-1
Çekme Özelliklerinin Tayini
Bölüm 1: Genel Prensipler (maksimum
yük 100 kN)
TS EN ISO 527-2
EN ISO 527-2
Çekme Özelliklerinin Tayini
Bölüm 3: Film ve Levhalar için Deney
Şartları
(maksimum yük:100 kN)
TS EN ISO 527-3/AC
EN ISO 527-3
Yoğunluk Tayini (Metot A)
TS EN ISO 1183-1
EN ISO 1183-1
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini
(Metot A)
TS EN ISO 1133
İç Basınca Direncin Tayini
Bölüm 1: Genel Yöntem
TS EN ISO 1167-1
EN ISO 1167-1
İç Basınca Direncin Tayini
Bölüm 2 : Boru Deney Parçalarının
Hazırlanması
TS EN ISO 1167-2
EN ISO 1167-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Plastikler
Termoplastikler
Termoplastik ve
Poliolefin Borular
ve Ekleme
Parçaları Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Boyutsal Kararlılık
TS EN ISO 2505
EN ISO 2505
Sıyırarak Ayırma Deneyi
TS ISO 13954
ISO 13954
Sıkıştırarak Ayırma Deneyi
TS ISO 13955
ISO 13955
Yırtılma Deneyi
TS ISO 13956
Sıkıştırma İşleminden Sonra İç Basınca
Mukavemet Deneyi
TS EN 12106
EN 12106
Gaz Debisi/Basınç Düşmesi İlişkisinin
Tayini
TS EN 12117
EN 12117
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini
(OIT)
(DSC Metodu)
TS EN 728
EN 728
Delicili T Düşey Darbe Mukavemetinin
Tayini
TS EN 1716
Yavaş Çatlak İlerlemesine Mukavemet
Çentik Deneyi
TS EN ISO 13479
EN ISO 13479
Yavaş Çatlak İlerlemesine Mukavemet
Koni Deneyi
TS ISO 13480
ISO 13480
Bir Alın Füzyonlu Birleşme Noktasından
Alınan Deney Parçalarının Gerilme
Mukavemetinin ve Bozulma Modunun
Tayin Edilmesi
TS ISO 13953
ISO 13953
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini
TS EN 12099
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Plastikler
Termoplastikler
Termoplastik ve
Poliolefin Borular
ve Ekleme
Parçaları Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrik Eritmeli Polietilen (PE) Takımlar
İçin Ezme Deneyi
TS EN 12814-4 (Madde 8)
EN 12814-4 (Madde 8)
Boyut Ölçümü
TS EN ISO 3126
EN ISO 3126
5.2 Et Kalınlığı
5.3 Çap
5.4 Ovalite
5.5 Uzunluk
Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı
Miktarının Tayini
TS 7792
ISO 6964
Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım
Derecesinin Değerlendirilmesi
TS ISO 18553
ISO 18553
BS 2782-8:Method 823 A
TS 6688
Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene
Metotları
TS EN ISO 580
EN ISO 580
Etüv Deneyi
TS ISO 12091
ISO 12091
Eğilme Özelliklerinin Tayini
TS EN ISO 178
EN ISO 178
Kısa Süreli Hidrostatik Basınca
Mukavemetin Tayini
ASTM D 1599
Çember Rijitliğinin Tayini
TS EN ISO 9969
EN ISO 9969
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Plastikler
Termoplastikler
Termoplastik ve
Poliolefin Borular
ve Ekleme
Parçaları Devam)
Boru Sistemleri
Elektrik Tesisatları
için
Bölüm 2-4 İlgili
Özellikler
Yer Altına Gömülü
Boru Sistemleri için
Cam Elyaf Takviyeli
Termoplastikten
(CTP) Borular
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Halka Esnekliğinin Tayini
TS EN ISO 13968
EN ISO 13968
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin
(izotermal OIT) ve oksidasyon indüksiyon
sıcaklığının (dinamik OIT)
TS EN ISO 11357-6
ISO 11357-6
Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet
Deneyi
TS EN 744
EN 744
Vicat Yumuşama Sıcaklığının Tayini (VYS)
ISO 2507-1
ISO 2507-2
ISO 306
TS EN 727
EN 727
Sıkıştırma Deneyi
TS EN 50086-2-4 Madde
10.2
TS EN 61386-24 Madde 10.2
Darbe Deneyi
TS EN 50086-2-4 Madde
10.3
TS EN 61386-24 Madde 10.3
Çember Rijitliğinin Tayini
TS EN 1228 (Metod A ve
Metod B)
EN 1228 (Metod A ve Metod
B)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Cam Elyaf
Takviyeli
Termoplastikten
(CTP) Borular
Devam)
Metalik
Malzemeler
Metalik
Malzemeler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Boyca Çekme Özelliklerinin Tayini
TS EN 1393 (Metod A)
EN 1393 (Metod A)
Çember Çekme Mukavemetinin Tayini
TS EN 1394 (Metod D)
EN 1394 (Metod D)
Çekme Deneyi
(maksimum 100 kN)
TS EN ISO 6892-1
EN ISO 6892-1
ISO 6892-1
Eğme Deneyi
(maksimum 100 kN)
TS EN ISO 5173
Enine Çekme Deneyi
(maksimum 100 kN)
TS EN ISO 4136
Çekme Dayanımı
Çentikli Kırma Deneyi
Kök ve Yüzey Eğme Deneyi
Yan Bükme Deneyi
(maksimum 100 kN)
API 1104: Madde 5.6.2
API 1104: Madde 5.6.3
API 1104: Madde 5.6.4
API 1104: Madde 5.6.5
SAYAÇ TEST LABORATUVARI
Körüklü Doğalgaz
Sayaçları
(G40 dahile kadar)
Doğruluk Testleri
71/318/EEC (AT)
2004/22/EC (AT)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Körüklü Doğalgaz
Sayaçları (G40
dahile kadar)
Devam)
Döner Deplasmanlı
(Rotarymetre)
Doğalgaz Sayacı
(G 1600 dahile
kadar, max. 4 bar)
Türbinmetre
Doğalgaz Sayacı
(G 1600 dahile
kadar, max. 4 bar)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ölçüm Hata Testi
OIML R 137-1&2
PTB Band 29 (Madde 6.3.2,
Madde 6.3.3, Madde 6.3.4)
Basınç Kaybı Testi
TS 5910 EN 1359+A1
EN 1359:1998/A1:2006
OIML R 137-1&2
71/318/EEC (AT)
2004/22/EC (AT)
Doğruluk Testleri
71/318/EEC (AT)
2004/22/EC (AT)
Ölçüm Hata Testi
PTB Band 29 (Madde 6.3.2,
Madde 6.3.3, Madde 6.3.4)
TS EN 12480+A1
EN 12480/A1
Basınç Kaybı Testi
TS EN 12480 +A1
EN 12480/A1
Metrolojik Tekrarlanabilirlik Testi
TS EN 12480+A1
EN 12480/A1
Doğruluk Testleri
71/318/EEC (AT)
2004/22/EC (AT)
Ölçüm Hata Testi
PTB Band 29
OIML R 137-1&2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Türbinmetre
Doğalgaz Sayacı (G
1600 dahile kadar,
max. 4 bar)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gösterge Hatası Testi
TS 5477 EN 12261
EN 12261
TS EN 12261+AC+A1
EN 12261/AC/A1
Kararlılık Testi
TS 5477 EN 12261
EN 12261
TS EN 12261+AC+A1
EN 12261/AC/A1
Geçici Aşırı Yükleme Testi
TS 5477 EN 12261
EN 12261
TS EN 12261+AC+A1
EN 12261/AC/A1
Basınç Kaybı Testi
TS 5477 EN 12261
EN 12261
TS EN 12261+AC+A1
EN 12261/AC/A1
REGÜLATÖR TEST LABORATUVARI
Gaz Regülatörleri
Yanıcı Gazlar
(Doğal Gaz ve
Havagazı İçin)
Giriş Basıncı 0,02
Mpa-0,4Mpa
(0,2 bar - 4 bar)
olan
Dayanım Deneyleri
TS 10624
Madde 5.3.1
Sızdırmazlık Deneyleri
TS 10624
Madde 5.3.2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0094-T
Revizyon No: 010 Tarih: 15 Nisan 2015
AB-0094-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Gaz Regülatörleri
Yanıcı Gazlar
(Doğal Gaz ve
Havagazı İçin) Giriş
Basıncı 0,02
Mpa-0,4Mpa (0,2
bar - 4 bar) olan
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gaza Dayanım Deneyi
TS 10624
Madde 5.3.3
Regülasyon Deneyi
TS 10624
5.3.4.3
Kapama Basıncı Kontrolü
TS 10624
Madde 5.3.4.4
Tahliye Emniyet Ventili (TAV)
Çalışma Deneyi (Ortam Sıcaklığında)
TS 10624
Madde 5.3.6
Ani Basınç Boşaltma Ventili Çalışma
Deneyi
TS 10624
Madde 5.3.8
KORREKTÖR TEST LABORATUVARI
Elektronik Gaz
Hacim Dönüştürme
Cihazları
(TİP1/TİP2)
Referans Şartlar Altında Doğruluk Deneyi
TS EN 12405-1 (A.2/PR1)
2004/22/EC (AT)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content