close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0111-K
Adresi : Gürsel Mah. İkbal Sok. TestOne
Binası No:7
Kağıthane 34400
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 444 83 78
Faks
: 0 212 222 90 90
E-Posta : [email protected]
Website : www.testone.com.tr
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
DC Gerilim
(< 1100 V)
DC Gerilim
Kaynakları
1V-1000 V DC
DC
2 x 10-5
Referans Cihaz
PİCOTEST M3500A
U=Ölçülen Gerilim
DC Yüksek Gerilim
( >1100V)
DC Yüksek Gerilim
Kaynakları
1kV-10 kV
DC
%0.35
Referans Cihaz
METREL CS 2171
Gerilim Bölücü (1:
1000)
PİCOTEST M3500A
DC Akım
( < 100 A)
DC Akım Kaynakları
50 mA-100A
DC
105 x 10-6
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
DC Yüksek Akım
(>100A)
DC Yüksek Akım
Kaynakları
100A- 160A
DC
105x10-6
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
1V-300V
AC
45 - 65 Hz
105 x10-6
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
300 V-750V
AC
45-65 Hz
2x10-4
PİCOTEST M3500A
1kV-10kV
AC
45 - 65 Hz
%0.35
Referans Cihaz
METREL CS 2171
Gerilim Bölücü
(1: 1000)
PİCOTEST M3500A
10 kV- 75 kV
AC
45 - 65 Hz
% 1.30
Referans Cihaz
Picotest M 3500A
Gerilim Dirençsel
Bölücü B2 Electronic
(Bölücü Oranı:
10930:1)
5 mA-100A
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
AC Gerilim
( <1100 V)
AC Gerilim
Kaynakları
AC Yüksek Gerilim
( > 1100 V )
AC Yüksek Gerilim
Kaynakları
AC Akım
( < 100 A)
AC Akım Kaynakları
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
AC Yüksek Akım
(>100A)
AC Yüksek Akım
Kaynakları
100A- 160A
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
AC Gerilim
( < 1100V)
AC Gerilim Ölçerler
1V - 7V
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Gerilim
Picotest G5100A
Sinyal Jeneratörü
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
40V -300 V
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Gerilim
ZERA MT 3000
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
1mA- 5 mA
AC
45 - 65 Hz
1x10-4
Referans Cihaz
PİCOTEST M3500A
5 mA- 100 A
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Akım ZERA
MT 3000
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
100 A-120 A
AC
45 - 65 Hz
105 x 10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Akım ZERA
MT 3000
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Gerilim: 40V 300V
Akım: 5mA-120A
Güç Faktörü: (1-0)
i/k
45Hz-65 Hz
110 x10-6
AC Akım
(< 100 A)
AC Akım Ölçerler
AC Yüksek Akım
(> 100 A)
AC Yüksek Akım
Ölçerler
AC Güç
Aktif Güç
Üç Faz
0 W-36000 W
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Güç
ZERA MT 3000
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
AC Güç
Reaktif Güç Üç Faz
AC Enerji
Aktif Enerji
Üç Faz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
0 Var-36000 Var
Gerilim: 40V- 300V
Akım: 5mA-120 A
Güç Faktörü:
(1-0)i/k
Frekans: 45
Hz-65Hz
110 x10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Güç
ZERA MT 3000
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Gerilim: 40V-300V
Akım: 5mA-120A
160 x10-6
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Enerji
ZERA MT 3000
50mWs-3000Ws
Güç Faktörü
(1-0.25)i/k
Frekans: 45 Hz-65
Hz
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Ölçüm Zamanı:
(1-300)sn
AC Enerji
Reaktif Enerji
Üç Faz
50mVars- 3000Vars
160 x10-6
Gerilim: 40V- 300V
Akım:5mA-120 A
Güç Faktörü (10.25)i/k
Frekans: 45 Hz-65
Hz
Karşılaştırma Metodu
Uygulanan Enerji
ZERA MT 3000
ZERA MT 3000
Booster
Referans Cihaz
ZERA COM 3003
Ölçüm Zamanı:
(1-300)sn
DC Direnç
DC Direnç Ölçerler
10 kΩ - 49.99 kΩ
50kΩ -99.99 kΩ
100 kΩ -999.9 kΩ
10.00 kΩ - 99.99
kΩ
Max. Test Gerilimi
50 V DC
%0.056
10.00 kΩ - 99.99
kΩ
Max. Test Gerilimi
50 V DC
%0.013
100.0 kΩ - 999.9
kΩ
Max. Test Gerilimi
250 V DC
%0.004
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(DC Direnç
DC Direnç Ölçerler
Devam)
Ölçüm Aralığı
1.00 MΩ - 9.999 MΩ
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
1.000 MΩ - 9.999
MΩ
Max. Test Gerilimi
1000 V DC
% 0.10
10.00 MΩ - 99.99
MΩ
Max. Test Gerilimi
5000 V DC
%0.075
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.04
500 MΩ-999.9 MΩ
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.11
1.000 GΩ- 9.999 GΩ
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.20
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.16
10.00 MΩ- 99.99 MΩ
100. 0 MΩ -499.9 MΩ
10.00 GΩ - 19.99 GΩ
Açıklamalar
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
20.00 GΩ- 99.99 GΩ
AC Direnç
AC Direnç Ölçerler
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.09
100.0 GΩ- 299.9 GΩ
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%0.38
300 GΩ-1 TΩ
100.0 MΩ- 499.9
MΩ ve üzeri
Max. Test Gerilimi
10000 V DC
%2.55
0.1 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
Uygulanan Direnç
MEATEST M 191
Direk Ölçüm Metodu
0.001 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
( AC Direnç
AC Direnç Ölçerler
Devam)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0.5 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
0.002 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
1.2 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
0.007 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
0.009 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
1.8 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
Elektriksel Boşalma
Tepki
Açıklamalar
5Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
0.015 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
19 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
0.093 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
90 Ω
Test Gerilimi
12 V AC
Uygulanabilecek
En Yüksek Test
Akımı
25 A AC
45-65 Hz
0.24 Ω
Uygulanan Direnç
METREL CS 2171
Direk Ölçüm Metodu
1 sn.
0.010 sn.
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(Elektriksel
Boşalma
Tepki Devam)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
2 sn.
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0.015 sn.
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
2.7 sn.
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
0.015 sn.
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
3 sn.
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
0.015 sn.
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
0.030 sn.
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
5 sn.
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
5.3 sn.
0.030 sn.
230 V AC
Nominal Deşarj
C Değeri 1µF
45-65 Hz
AC Gerilim (<1100V)
AC Gerilim Oranları
Gerçel
Açıklamalar
Referans Cihaz
METREL CS 2173
Deşarj Simülatörü
Oran
1:10
Test Voltajı
10 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:100
Test Voltajı
10 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1: 1000
Test Voltajı
10 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1: 10000
Test Voltajı
10 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:10
Test Voltajı
40 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:100
Test Voltajı
40 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
TESTONE
Teknoloji Çözümleri San. Tic Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0111-K
Revizyon No: 00 Tarih: 27-Ocak-2014
AB-0111-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(AC Gerilim
(<1100V)
AC Gerilim Oranları
Gerçel Devam)
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Ölçüm Şartları
Açıklamalar
1:1000
Test Voltajı
40 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:10000
Test Voltajı
40 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:10
Test Voltajı
100 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:100
Test Voltajı
100 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
1:1000
1:10000
Test Voltajı
100 V AC
45-65 Hz
% 0,3
Referans Cihaz
Raytech ST105
Standart Potential
Transformer
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content