close

Enter

Log in using OpenID

13.cü hafta: İLERİ GRAFİKLER

embedDownload
İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB
Irfan Turk
Fatih Üniversitesi, 2013-14
*MATLAB’ın sitesindeki döküman
merkezinden faydalanılmıştır.
Konular
1) Resimler
2) Resim Dosyalarını Okuma ve Yazma
3) Grafikler
4) Animasyon
5) Film Olarak Oynatma
6) Diğer Animasyon Teknikleri
7) Hacim Animasyonuna Giriş
Resimler
 MATLAB grafikleri kontrol etmede ve manipüle
etmede bize çok büyük olanaklar sunar.
 Resimlerin MATLAB ta matriks olarak kaydedilmesini
tahmin etmek zor değildir.
 Resimleri image ve imagesc fonksiyonlarıyla
gösterebiliriz.
 3 boyutlu bir çizim peak fonksiyonuyla >>surf(peaks)
şeklinde gösterilebilir.
10
5
>>pcolor(peaks)
ifadesinide deneyin
0
-5
-10
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
Resim Türleri
 MATLAB ta 3 ana resim veri formatı vardır.
1) Grilik skalası resimleri (gray scale images)
2) İndeksli resimler
3) RGB resimleri(yada gerçek renkli resimler)
 Grilik skalası resimleri tek array lerden oluşur.
 İndeksli resimlerde, resmi tanımlamak için 2 array
kullanılır.
 RGB resimleri(yada gerçek renkli resimler 3 tane grilik
skalası array i kullanır. Renk olarak bunlar kırmızı,
yeşil, ve mavi renkleri kullanırlar.
1) Grilik Skalası Resimleri
 Bir grilik skalası resmi, değerleri belirli bir aralıkta olan
bir veri matriksidir. Basit bir matriks olarak gösterilir.
Bu matriks double, uint8, yada uint16 veri tipide
olabilir.
 Basitçe bir grilik skalası resmi göstermek için
>> imshow(I)
yeterli olabilir
 Aşağıdaki gösterimlerde mümkündür:
>>imagesc(I,[0 1])
>>colormap(gray)
Örnek
Örnek 14.1: >> I = imread('pout.tif');
>> J = imadjust(I);
>> figure, imshow(I)
>> figure, imshow(J)
>>K = imadjust(I,[0.3 0.7],[]);
>>figure, imshow(K)
2) İndeksli Resimler
 Bir indeksli resim bir veri matriksinden oluşur. Ve bu
matriks bir m x 3 double array tipidir ve değerleri [0, 1]
aralığındadır.
 Aşağıdaki ifadelerle bir indeksli resim gösterilebilirç
>>image(X)
>> colormap(map)
Örnek
Örnek 14.2: >> s = load('clown‘)
X: [200x320 double]
map: [81x3 double]
caption: [2x1 char]
>>image(s.X)
>>colormap(s.map)
>>title('Indexed image')
Indexed image
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
50
100
150
200
250
300
3) RGB (yada gerçek renk) Resimleri
 Bir RGB resmi, bazan gerçek renkli resimde olarak
adlandırılır. Bu resim m x n 3 lü data array ine
kaydedilir.
 Bir RGB MATLAB® array i, değerleri 0 ile 1 arasında
olan double, uint8, yada uint16 veri tipinde olabilir.
 Gerçek resimli bir RGB yi, göstermek için
>>image(RGB)
kullanılabilir.
Örnek
Örnek 14.3: >> plane_1 = [1 0 1];
>>plane_2 = [0 0 1];
>>plane_3 = [0 1 0];
>>rgb = cat(3, plane_1, plane_2, plane_3);
>>image(rgb)
>>axis image
>>title('Truecolor image with one red, one blue, and one
yellow pixel')
Truecolor image with one red, one blue, and one yellow pixel
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Örnek
Example 14.4: >>RGB1 = imread('football.jpg');
>> RGB2 = imadjust(RGB1,[.2 .3 0; .6 .7 1],[]);
>> figure, imshow(RGB1)
>> figure, imshow(RGB2)
Resim Dosyalarını Okuma ve Yazma
 Resimlerinizi MATLAB taki fonksiyonlarla değişik
tiplerde okuyup yazabilirsiniz.
 Resmi okumak için imread fonksiyonu kullanılır.
 Resmi yazmak yada bir dosyaya kaydetmek için
imwrite fonksiyonu kullanılır.
 Mesela: >> load cape
>> colormap(map)
>> colormap(map);
>> axis image
>> axis off
Örnek
Örnek 14.5: >> t=imread('fatih.jpg');
>>TT= imadjust(t,[.2 .3 0; .6 .7 1],[])
>> figure, imshow(t)
>> figure, imshow(TT)
Örnek
Örnek 14.6: >> TTT = imread('fatih.jpg');
>> TTTT = imresize(TTT,[500 500]);
>> imwrite(TTTT,'NewFatih.tif');
>> N = imread('NewFatih.tif');
>> imshow(N)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 567 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content