close

Enter

Log in using OpenID

11Sabitleme türleri

embedDownload
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Tabla
(Üst tabla)
Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir
yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki
mesafeler standartlar ile belirlenmiştir.
Tabla montaj elemanları, hem döner hem
de sabit tekerler için temin edilebilmekte
ve genel olarak hafif hizmet tipi tekerlerde,
taşıma arabası tekerlerinde ve ağır hizmet
tipi tekerlerde kullanılmaktadır.
Yön kilidi donanımlı tekerler için tablanın kısa
tarafı hareket yönüne doğru hizalanmalıdır.
Bir tabla montesi tercih edildiğinde,
aşağıda belirtilen ölçüler dikkate alınmalıdır:
nTabla büyüklüğü (dış ölçü)
nVida delikleri arasındaki mesafeler
nVida delik çapı
Dış ölçülerin ve vida delikleri arasındaki
mesafelerin de belirtildiği üst tabla çizimleri:
Sayfa 76-79
Bağlantı deliği
Çelik geçme pim
Teker, döner başlığın orta dingilinden geçirilen bir bağlantı elemanı (örneğin bir cıvata)
yardımıyla monte edilmektedir. Yükseltilebilir
tekerlerde delik bağlantısı, içten dişli olacak
şekilde tasarlanmıştır ve bağlantı elemanı,
cihaz tarafından döner maşanın merkez pimine
vidalanmaktadır.
Teker, bir montaj borusuna veya ilgili deliğe
takılan bir geçme pim yardımıyla monte edilmektedir. Pim, tekere sabit bir şekilde bağlanmıştır ve sıkıştırılmalıdır veya bir tespit cıvatası
(enlemesine delik) ile aşırı dönmeye ve yerinden
çıkıp düşmeye karşı emniyete alınmalıdır.
Yön kilidi donanımlı tekerler için delik, hareket
yönünün enlemesine doğru hizalanmalıdır.
Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner
tekerin taban tablası tamamen bitişik olması
halinde ulaşılır.
Bu bağlantı türü, sıkı bir aşırı dönme emniyeti
sunmamakta ve böylece bir döner taç sabitlemesine olan yüklenebilirliği azaltmaktadır.
Tekerin bağlantı deliği üzerinden monte edilmesi, sadece tek bir cıvata (DIN 912 standardında
olan cıvatalar uygundur) gerekli olduğundan
dolayı ekonomiktir. Bu bağlantı türü, ağırlıklı
olarak hafif hizmet türü tekerlerde ve taşıma
arabaları tekerlerinde uygulanmaktadır.
Bağlantının bağlantı deliği aracılığıyla yapılması
tercih edildiğinde, aşağıda belirtilen ölçüler
dikkate alınmalıdır:
nTabla çapı (dış ölçü) (D)
nBağlantı deliği çapı (d)
74
we innovate mobility
Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner
tekerin taban tablası tamamen bitişik olması
halinde ulaşılır.
Pim bağlantı çeşitleri, ağırlıklı olarak hafif hizmet
türü tekerlerde ve taşıma arabaları tekerlerinde
uygulanmaktadır.
Paslanmaz döner tekerler için paslanmaz çelik
geçme pimler teslim edilebilmektedir.
Dişli pim
(Ürün No. eklentisi: -GS...)
Teker, bir dişli pim taşıma arabasının içten dişli
deliğine veya silindirik geçiş deliğine
ve somuna vidalanarak monte edilmektedir.
Dişli pim aracılığıyla bağlantı türleri, ağırlıklı olarak hafif hizmet tipi tekerlerde uygulanmaktadır.
Paslanmaz plastik döner tekerler için
paslanmaz çelik dişli pimler (-GSX...)
teslim edilebilmektedir.
Bağlantının bir dişli pim aracılığıyla yapılması
tercih edildiğinde, aşağıda belirtilen ölçüler
dikkate alınmalıdır:
nDişli pim çapı (P)
nDişli pim uzunluğu
(dışta kalan pim uzunluğu) (Q)
Bağlantının bir pim aracılığıyla yapılması tercih
edildiğinde, aşağıda belirtilen ölçüler dikkate
alınmalıdır:
nPim çapı (P)
nPim uzunluğu (Q)
nGerektiğinde enlemesine deliğin
pozisyonu (H)
n Gerektiğinde enlemesine deliğin çapı (d)
www.blickle.com
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Geçme pim
(Ürün No. eklentisi: -ES)
Teker, bir plastik teker yuvası yardımıyla bir
montaj borusuna veya ilgili deliğe takılan bir
geçme pim yardımıyla monte edilmektedir.
Pim, rulete sabit bir şekilde bağlanmıştır.
Yaylı halka, döner ruletin dışarı düşmesini
önlemektedir.
Bu bağlantı türü, aşırı dönme emniyeti sunmamakta ve böylece döner taç sabitlemesi etkisiz
kalmaktadır.
Geçme pim sayesinde ruletin cihaza
hızlı ve ekonomik bir şekilde monte
edilmesi mümkündür.
Geçme pim aracılığıyla bağlantı türleri, ağırlıklı
olarak hafif hizmet tipi ruletlerde uygulanmaktadır.
Bağlantının geçme pim aracılığıyla yapılması
tercih edildiğinde, aşağıda belirtilen ölçüler
dikkate alınmalıdır:
nPim çapı (P)
nPim uzunluğu (Q)
Yuvarlak borular için
plastik rulet tutucusu
(Ürün No.: RHR...)
Bir plastik rulet tutucusu, boruların iç çapını
geçme pimin çapına küçülten bir adaptördür.
Plastik rulet tutucusu, cihazda öngörülen montaj
yerine (yuvarlak boru) bastırılarak veya çakılarak
takılır.
Ardından bir döner rulet, geçme pim
ile rulet tutucusuna geçirilir.
Plastik rulet tutucu tercih edildiğinde,
aşağıda belirtilen ölçüler dikkate alınmalıdır:
nBorunun iç çapı (P)
nPim çapı (d)
nMontaj uzunluğu (Q)
nFlanş yüksekliği (B)
Metal genişletme soketi
Plastik genişletme soketi
Rulet, yuvarlak veya dört köşeli boruya takılan
bir metal genişletme soketi aracılığıyla monte
edilmektedir.
Cıvata vidalanarak sıkıştırma kamaları açılır
ve borunun iç duvarına doğru bastırılır.
Sıkma torku en fazla 50 Nm olmalıdır.
Yüklenmenin daha az olduğu ince et kalınlığına
sahip borularda sıkma torku 16 Nm'ye kadar
azaltılabilir.
Genişletme soketinin alt tarafında bulunan altı
köşeli bir başlık sayesinde genişletme soketinin
dönmesi önlenir ve kendiliğinden çözülmesi
imkansız bir duruma getirilir.
Metal genişletme soketleri, ağırlıklı olarak hafif
hizmet tipi ve plastik ruletlerde kullanılmaktadır.
Rulet, yuvarlak veya dört köşeli boruya takılan
bir plastik genişletme soketi aracılığıyla monte
edilmektedir.
Cıvata vidalanarak plastik sıkıştırma kamaları
açılır ve borunun iç duvarına doğru bastırılır.
Metal genişletme soketi aracılıyla yapılan
montaja göre bu montaj şeklinde borunun
iç yüzeyi korunmaktadır.
Buna karşı tutma kuvveti, metal genişletme soketi bağlantılarındaki tutma kuvvetinden az olur.
Genişletme soketinin alt tarafında bulunan altı
köşeli bir başlık sayesinde genişletme soketinin
dönmesi önlenir ve kendiliğinden çözülmesi
imkansız bir duruma getirilir.
Plastik genişletme soketi bağlantıları,
hafif hizmet tipi ve plastik ruletler için sunulmaktadır.
Paslanmaz sıkıştırma cıvatası ile plastik genişletme soketi varyasyonu (-EXR.../-EXV...) da
teslim edilebilmektedir.
(Ürün No. eklentisi: -E...)
(Ürün No. eklentisi: -ER.../-EV...)
Genişletme soketi bağlantısı seçiminde dikkate
alınması gereken hususlar:
nBoru iç ölçüsü (P)
nBoru biçimi (yuvarlak veya dört köşe boru)
nMontaj uzunluğu (Q)
nFlanş yüksekliği (B)
Bkz. aksesuar sayfaları 111 ve 126
Genişletme soketi bağlantısı seçiminde dikkate
alınması gereken hususlar:
nBoru iç ölçüsü (P)
nBoru biçimi (yuvarlak veya dört köşe boru)
nMontaj uzunluğu (Q)
nFlanş yüksekliği (B)
Bkz. aksesuar sayfaları 111, 126 ve 352
www.blickle.com
we innovate mobility
75
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Tabla bağlantısı
Hafif hizmet tipi ve plastik ruletler için üst tablalar
Tabla No. 20
Tabla No. 22
Tabla No. 23
Tabla No. 25
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
LKDB:
76
Teker çapı 50 mm
LPA/BPA: LPXA/BPXA:
LDA: Teker çapı Teker çapı Teker çapı Tabla No. 26
Tabla No. 28
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
LKPXA/BKPXA:
Teker çapı 125 mm
LWKX/LWGX-PX26: Teker çapı 125 mm
LWK/LWG-P28:
we innovate mobility
35-100 mm
50-175 mm
50 mm
LDA: LKDG/LKDB: Teker çapı Teker çapı 75 mm
75-100 mm
LKPA/BKPA: Teker çapı 80-150 mm
LKPXA/BKPXA: Teker çapı 80-125 mm
LWK/LWG-P25:
Teker çapı 100-125 mm
LWKX/LWGX-PX25: Teker çapı 100-125 mm
Teker çapı 100-125 mm
www.blickle.com
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Tabla bağlantısı
Taşıma arabaları ruletleri ve ağır hizmet tipi ruletler için üst tablalar
Tabla No. 1
Tabla No. 3
Tabla No. 7
Tabla No. 9
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
L: B: LE/B:
LEX/BX:
L/B:
LX/BX:
LI/B:
LIX/BX:
LK/BK:
LKX/BKX:
LIK/BIK:
LIKX/BKX:
LH/BH:
LHD:
LHF/BHF:
LPFE/BPFE:
HRLH/HRLHD:
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı www.blickle.com
60-125 mm
75-200 mm
75-125 mm
100-125 mm
80-125 mm
80-125 mm
75-125 mm
75-125 mm
100-125 mm
100-125 mm
75-125 mm
60-80 mm
100-125 mm
100-125 mm
75 mm
LE/B: LEX/BX: L/B:
LX/BX:
LI/BI:
LIX/BX:
LK/BK:
LKX/BKX:
LU/BH:
LH/BH:
LHD:
LO/BO:
LOD/BOD:
LS/BS:
LSD/BSD:
LHF/BHF:
LPFE/BPFE:
LSFN/BSFN:
LSFE/BSFE:
Teker çapı Teker çapı Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
150-200 mm
150-200 mm
140-250 mm
150-200 mm
150-200 mm
150-200 mm
100-200 mm
125-200 mm
125-200 mm
100-250 mm
80-125 mm
125-300 mm
75-125 mm
100-200 mm
80-125 mm
100-200 mm
125-150 mm
160-200 mm
160-200 mm
Teker çapı 250-280 mm
Teker çapı 250-280 mm
we innovate mobility
77
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Tabla bağlantısı
Ağır hizmet tipi ruletler için üst tablalar
Tabla No. 35
Tabla No. 36
Tabla No. 38
Tabla No. 39
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
LS/BS:
LSD/BSD:
LSFN/BSFN:
LSFE/BSFE:
150-400 mm
100-200 mm
200-250 mm
200-250 mm
LS/BS: LSFN/BSFN: LSFE/BSFE:
Teker çapı Teker çapı Teker çapı Tabla No. 42
Tabla No. 45
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
LS/BS:
LSD/BSD:
78
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
Teker çapı
250-600 mm
250-500 mm
LSD/BSD: we innovate mobility
Teker çapı 300-520 mm
250-300 mm
250 mm
LS/BS: LSD/BSD: Teker çapı Teker çapı 200-620 mm
125-360 mm
BSD: Teker çapı 300 mm
300-400 mm
www.blickle.com
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Bağlantı çeşitleri
Tabla bağlantısı
Yükseltilebilir ruletler / ısıl işlemli döküm ruletler için üst tablalar
55
9
7
7
42
55
(100)*
11 (13)*
(100)*
42
Tabla No. 71
Tabla No. 72
Tabla No. 74
Tabla No. 76 / 78*
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Tabla No. 76
Maşa serisindeki kullanım:
HRP:
Teker çapı
45 mm
HRP:
Teker çapı
50 mm
HRP: Teker çapı 63 mm
HRP:
HRSP:
Teker çapı Teker çapı 72 mm
72 mm
*Tabla No. 78
Maşa serisindeki kullanım:
HRSP:
Teker çapı
Tabla No. 89
Tabla No. 91
Tabla No. 92
Tabla No. 93
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
Maşa serisindeki kullanım:
LT/BT:
Teker çapı www.blickle.com
65 mm
LT/BT: Teker çapı 75-80 mm
LT/BT: Teker çapı 100-125 mm
LT/BT: Teker çapı we innovate mobility
90 mm
150 mm
79
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 098 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content