close

Enter

Log in using OpenID

05 K A SIM 2014, ÇA R ŞA M B A - 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi

embedDownload
SALON A
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI
13:45-14:00
05 KASIM 2014, ÇARŞAMBA
Açılış
SALON B
MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ
DERNEĞİ TOPLANTISI
13:45 - 14:00
Açılış
İbrahim Atilla Arıdoğan
14:00 – 15:40
OTURUM
Oturum Başkanları: Çağ Çal, Talha
Müezzinoğlu
14:00 - 14:30
Başkanın Konuşması
Cenk Yücel Bilen
14:00-14:15
Prostat Kanserinde Tarama ve Aktif İzlem
Yılören Tanıdır
Ülkemizde Minimal İnvaziv
Cerrahinin Eğitim Sorunları: Akılcı
Ülke Politikası Ne Olmalı?
14:15-14:30
Evre 1 Testis Tümörlerinde Aktif İzlem
Ali Furkan Batur
Sağlık Reformu Sürecinde Minimal
İnvaziv Cerrahinin Ödeme
Sorunları, Uygulama Yöntemleri ve
Bekleyen Legal Sorunlar
14:30-14:45
Testis Tümörlerinde Kemoterapi sonrası
Kitlelere Yaklaşım
Fehmi Narter
14:45-15:00
Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Organ
Koruyucu Yaklaşım
Volkan İzol
15:00-15:15
BHK de Metastazektominin Yeri
Adnan Şimşir
15:15-15:30
Mesane Kanserinde Tümör Belirleyicilerin
Güncel Pratikteki Yeri
Bülent Günlüsoy
14:30 - 14:50
PANEL
Minimal İnvaziv Cerrahide Maliyet
Analizi - Nasıl Planlanır?
Umur Tosun
14:50 - 15:10
Obezite Cerrahisi ve Taş Oluşum
Riski
Ender Özden
15:10 - 15:30
Ürolojik Cerrahide Radyasyon
Konusundaki Farkındalık ve
Yapılabilecekler
Anup Patel
SALON C
ANDROLOJİ - REKONSTRÜKTİF
ÜROLOJİ GRUBU TOPLANTISI
14:00 - 14:20
Erektil Disfonksiyonda
Medikal Tedavi
Hasan Deliktaş
14:20 - 14:40
Penil Protez
Komplikasyonlarına Yaklaşım
Hamdi Özkara
SALON D
KONTİNANS DERNEĞİ
TOPLANTISI
14:00-14:10
Açılış
Zafer Aybek
14:10-15:40
Karşıtlık: Stres İdrar Kaçırma
Cerrahisi Öncesi İndeks
Hastada Ürodinami
Moderatör: Bedreddin Seçkin
14:40 - 15:00
Peyronie Cerrahisinde
Plikasyonlar ve Greftler
Emre Akkuş
Gereklidir
Mesut Gürdal
15:00 – 15:10
Kahve Arası
PANEL
Fikse Üretrada Stres Tip İdrara
Kaçırma
Moderatör: Tufan Tarcan
15:10 - 15:30
Onkolojik Cerrahiler Sonrası
Penil Rehabilitasyon
Serkan Deveci
15:30 - 15:50
Prematür Ejekülasyonda
Güncel Tedavi
İyimser Üre
15:50 - 16:20
Nüks Varikoselde Yaklaşım
Haluk Kulaksızoğlu
Gerekli Değildir
Levent Emir
Midüretral Sling
Sinharib Çitgez
Enjeksiyon
Abdullah Gedik
Pubovajinal Sling
Fatih Tarhan
Artifisyel Üriner Sfinkter
Emin Aydur
14:00 - 14:20
Mikroperc Yöntemi: Kime, Nasıl?
Dikkat Edilecekler
Mesut Pişkin
14:20 - 14:40
Nörojen Mesanede İntradural SomatikOtonomik Anastomoz (Xiao Procedure)
Yöntemiyle İlgili Son Durum: Gerçek mi
Hayal mi?
Yusuf Kibar
14:40 - 15:00
Çocuklarda Botulinum Toksin
Uygulamaları: Kime, Ne Zaman ve
Nasıl?
Berk Burgu
15:00 - 15:10
Kahve Arası
15:10 – 16:30
OTURUM – II
Oturum Başkanı : Serdar Tekgül
15:10 - 15:30
İşeme Disfonksiyonunda Hedef Genler:
Ne Durumdayız, İleride Neler Yapılabilir
Serhat Gürocak
15:30 - 15:50
Çocuk Ürolojisinde Robotik Cerrahinin
Yeri: Fazla mı Oluyoruz?
Bülent Önal
15:30-15:40
Tartışma
15:40-16:00
Kahve Arası
SALON E
ÇOCUK ÜROLOJİSİ TOPLANTISI
14:00 – 15:00
OTURUM - I
Oturum Başkanı : Şaban Sarıkaya
15:40-16:00
Kahve Arası
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
05 KASIM 2014, ÇARŞAMBA
ÜROONKOLOJİ VE MİNİMAL İNVAZİV
ÜROLOJİ GRUPLARI ORTAK TOPLANTISI
16:00-16:15
Kasa İnvaze Mesane Tümörü: Daha İyisini
Yapmalıyız
Hendrik Van Poppel
16:15 - 17:00
Robotik Prostatektomi: Bir Olgunun Tam
Videosu
Levent Türkeri
17:00 -17:15
Tartışma
16:00-17:30
OTURUM – II
Karşıtlık: Vezikovajinal
Fistüllere Yaklaşım
Moderatör: Ceyhun Özyurt
Abdominal
Erdal Kukul
Vajinal
Fikret Fatih Önol
PANEL
Orta Üretra Askı Ameliyatları
Sonrası İşeme Bozuklukları
Moderatör: Bülent Çetinel
18:00 – 18:45
Açılış Seremonisi
18:45 – 19:45
Açılış Kokteyli
SALON E
15:50 - 16:20
İnmemiş Testiste Hormonal Tedavi:
Literatür Ne Diyor?
Hasan Serkan Doğan
Panelistler:
Hasan Deliktaş, Murat Akand
Aydın Yenilmez, Esat Korgalı
16:20 - 16:30
Ülkemizde Çocuk Ürolojisiyle İlgili
Güncel Durum
Erim Erdem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content