close

Enter

Log in using OpenID

Bilişimde Özenli Türkçe Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Özenli Türkçe

embedDownload
1/7
2014-10-15, Tuncer Ören
Bilişimde Özenli Türkçe
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Özenli Türkçe Çalışma Grubu
İçerik:
(1) Tuncer Ören'in Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) Dergisi "Bilişim"de yayımlanan yazıları
(2) Tuncer Ören'in Bilişimde Özenli Türkçe konusunda yazı, sunu, söyleşi ve diğer etkinlikleri
(3) Tuncer Ören'in çalışmalarına gönderme yapan yazı ve kaynaklar
(Bu kaynakların bazıları Türkçe ve Türkçe bilinci konularında yararlı bilgi de içermekte)
Türkçeye özen gösteren ve Türkçeyi yücelten kişi ve kuruluşlara sevgi ve saygılarımla.
Özenli Türkçe konusunda kısaca görüşüm:
"Kendi kültürlerine saygı duymayanlar başkalarından saygı beklemek haklarını yitirmiş olurlar. Dilimize
özen, benliğimize duyduğumuz saygının bir göstergesidir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bilişim dilimizin
zengin bir Türkçe olmasını istiyorsak, şimdiden özenli bir Türkçe kullanmaya başlamalıyız. Bilişimci
olabilecek kadar yetenekli olan kişilerin bu özeni gösterebileceklerine inanıyorum." (Tuncer Ören, 1998)
Etkinlik istatistiği
toplam
yayın 12 (1)
sunu/konuşma
7
söyleşi
4
diğer
6
29 (1)
1985 1998 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
(1)
2/7
(1) Tuncer Ören'in Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) Dergisi "Bilişim"de yayımlanan yazıları
TBD Bilişim Dergisi'de yayımlanan
bilişim/benzetim terimleri konulu yazılar
Yıl-ay
sayı
1985
sayfa
html
pdf
57-59
yazar
T. Ören, A. Elçi,
A. Köksal
Benzetimin temel kavramları için Türkçe terimler
önerisi.
2012-11
148
216-228
Tuncer Ören
Değişken Türleri için Türkçe Terimler (1. kısım)
2012-12
149
192-201
Tuncer Ören
Değişken Türleri için Türkçe Terimler (2. kısım)
2013-01
150
156-167
Tuncer Ören
Bilişim ve Benzetimde Kullanılan Giriş ve Girdi
Türleri için Türkçe ve İngilizce Terimler
2013-03
152
134-143
Tuncer Ören
Makine Anlamasının 80'e Yakın Türü: İngilizceTürkçe ve Türkçe-İngilizce Terimler
2013-04
153
166-189
Tuncer Ören
Modelleme, Benzetim ve Bilişimde 350 Tür Hata –
İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Terim Dizinleri
2013-06
155
204-217
Tuncer Ören
Modelleme, Benzetim ve Bilişimde Kullanılan 170
Tür "Değer" (İng. Value): İngilizce-Türkçe ve
Türkçe-İngilizce Terim Dizinleri.
TBD Bilişim Dergisi'de yayımlanan diğer yazılar
Yıl-ay
2007-09
sayı
sayfa
html
pdf
32-35
yazar
Kaya Kılan
Bilişimde Özenli Türkçenin Yaşamsal Önemi.
Tuncer Ören’le, Kamu Bilişim Platformu IX’deki
sunumu üzerine bir söyleşi. (sunu).
3/7
(2) Bilişimde Özenli Türkçe konusunda Tuncer Ören'in yazı, sunu, söyleşi ve diğer etkinlikleri
1985 • Ören, T.I., Elçi, A., Köksal, A. (1985). Benzetimin Temel Kavramlari için Türkçe Terimler
Önerisi. Bilişim (Türkiye Bilişim Derneği'nin Dergisi), s. 57-59.
1998 • Ören, T. (1998 - Çağrılı Yazı). Bilisimde Özenli Türkce. BT Haber, sayı 183 (Eylül 7-13,
1998), s. 32
2000 • 2000 Eylül 8. Bilişim 2000. "Bilişimde Özenli Türkçe" Çalıştayı düzenleyici ve yöneticisi.
2002 • TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) "Bilişimde Özenli Türkçe" Çalışma Grubu kurucu başkanı
2003 • 2003 Mart 6. Bilişim ve Benzetimde Profesyonellik, Etik ve Özenli Türkçe.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM),
Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çağrılı sunu.
• 2003 Ekim 7. Bilişimde Özenli Türkçe. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Basın Bilişim Okulu Seminerinde yapılan çağrılı sunu.
2005 • 2005 Şubat 24. Nasıl bir Üniversite?
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Açılış Panelindeki Çağrılı Konuşma
• 2005 Mayıs 10, Toulouse, Fransa - Çağrılı sunu: Dictionary of Modeling and Simulation: The
Aims, the Approach, the Status, and the Future of the Work
• Ören, T. (2005). Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi.
Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, cilt 1, sayı 1. TBV (Türkiye Bilişim Vakfı),
İstanbul. (Ayrıca, 2006'da TBV Türkiye Bilişim Ansiklopedisi'nde de yayımlanmıştır)
• TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
(Tuncer Ören ikinci sözlük çalışma grubundaki üyeler ve katkı verenler arasındadır.)
2006 • 2006 Haziran 9-10, İstanbul, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, II. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi
Çalıştayı. Bilgisayar destekli sözlük hazırlama paneli çağrılı üyesi.
• Ören, T. ve L. Torres (koordinatör), F. Amblard, R. Duboz, D. Hill ve diğerleri
(2006). Modelleme ve Benzetim Sözlüğü (İngilizce-Fransızca-Türkçe, 4000'den fazla terim).
Marsilya, Fransa. (Centre Nationale de La Recherche Scientifique ve Université Paul
Cézanne-Aix-Marseille III, LSIS'in destekleriyle.) (benzetim sözlüğü projesi)
• Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (başeditörler) (2006). TBV Türkiye Bilisim Ansiklopedisi.
Papatya Yayınevi, Istanbul. (Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir projesi olarak)
• Ören, T. (2006). Bilisimde Özenli Türkçenin Önemi. TBV Türkiye Bilişim Ansiklopedisi,
Papatya Yayınevi, Istanbul, s. 254-262.
2007 • 2007 Haziran 1. (Çağrılı konuşma). Bilişimde Özenli Türkçenin Yaşamsal Önemi. 9. Verimlilik
Toplantısı, TBD Kamu Bilgi İşlem Yöneticileri Birliği (KamuBib). Antalya-Belek, Atlantis
Otel, 31 Mayıs - 3 Haziran 2007.
• Kılan, K. ve T.I. Ören (2007 - Prof. Kaya Kılan'ın yapmış olduğu bir söyleşi). Bilişimde Özenli
Türkçenin Yaşamsal Önemi. Tuncer Ören’le, Kamu Bilişim Platformu IX’deki sunumu
üzerine bir söyleşi. Bilişim (Türkiye Bilişim Deneği'nin Dergisi), Eylül 2007, s. 32-35.
(sunu).
• Nilüfer Şensöz (2007). "Bilişimde 'Türkçeye Özen" (Tuncer Ören'le yapılan bir söyleşi)
2011 • 2011 Kasım 12. (Çağrılı konuşma – Türk Kanada Kültür Derneği). Türkçe, Bilimsel Düşünce
4/7
ve Atatürk. T.C. Büyükelçiliği Konutu, Ottava, Kanada.
2012 • Onur Ödülü, Dil Derneği (80. Dil Bayramı Töreninde - İstanbul) 2012-09-29
• Dil Derneği'nin 2012 Onur Ödülü Kabul Konuşması
• 2012 Kasım 18. Dil Derneği'nin 2012 Onur Ödülü vesilesiyle Ottava'da Rogers TV'nin "Turkish
Horizon" programında yapılan bir söyleşi.
• Ören, T. (2012). Değişken Türleri için Türkçe Terimler. Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği
Dergisi, 1. kısım: yıl 40, sayı 148 (Kasım 2012), s. 216-228; 2. kısım: yıl 40, sayı 149
(Aralık 2012), s. 192-201.
2013 • Ören, T. (2013). Bilişim ve Benzetimde Kullanılan Giriş ve Girdi Türleri için Türkçe ve
İngilizce Terimler. Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği Dergisi. yıl 41, sayı 150 (Ocak 2013),
s. 156-167.
• Ören, T.I. (2013). Makine Anlamasının 80'e Yakın Türü: İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce
Terimler (Glossary of Turkish and English "Machine Understanding" Terms), Bilişim:
Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, yıl 41, sayı 152, Mart 2013, s. 134-143.
• Ören, T.I. (2013). Modelleme, Benzetim ve Bilişimde 350 Tür Hata – İngilizce-Türkçe ve
Türkçe-İngilizce Terim Dizinleri (Glossary of 350 types of errors; Turkish and English),
Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, yıl 41, sayı 153, Nisan 2013, s. 166-189.
• Ören, T.I. (2013). Modelleme, Benzetim ve Bilişimde Kullanılan 170 Tür "Değer" (İng. Value):
İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Terim Dizinleri. Bilişim: Türkiye Bilişim Derneği
Dergisi, yıl 41, sayı 155, Haziran 2013, s. 204-217.
• Ören, T. (2013- Çağrılı makale). Bilim Dili Olarak Türkçe ve Türkçe Bilinci. Anahtar – Bilim,
Sanayj ve Teknoloji Bakanlığı Dergisi), Ağustos, s. 22-27.
• 2013 Temmuz 24. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Özenli Türkçe Çalışma Grubu (ÖTÇG)
Kurucu başkanı. (Tuncer Ören'in sitesinde)
• TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu'nun kuruluşu ile ilgili olarak, Bilişim Dergisi'nde Sn. Fatma
Ağaç ile söyleşi (2013), Bilişim, Eylül 2013, sayı 157, s. 90-95.
Basımda
2014 • Ören, T. (2014-basımda). Prof. Dr. Aydın Köksal: Türk Kültürüne Yön Veren Bir Aydınımız.
Hazırlanmakta
• Ören, T. ve 80+ kişilik Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe takımları (hazırlanmakta).
Modelleme ve Benzetim Sözlüğü İngilizce-Fransızca-İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe
(10 000'den fazla terim). (benzetim sözlüğü projesi)
5/7
(3) Bilişimde Özenli Türkçe konusunda Tuncer Ören'in çalışmalarına gönderme yapan yazı ve kaynaklar
(Bu kaynakların bazıları Türkçe ve Türkçe bilinci konularında yararlı bilgi de içermekte)
 Yazılarımı irdelerken yorumlayan ve kullanmış olduğum terimler yerine başka terimler önerenlere –
önerilerinin bir kısmı bana makul gelmese de –Türkçeye özen gösterdikleri için teşekkür ederim.
 Yorumlarını benim yazı ya da sunumu değiştirmeden yapanlara ayrıca teşekkürler.
 Yazılarımı kaynak göstermeden (ya da kendi isimleriyle) kullanan gençlere – konuya ilgi duydukları
için teşekkür ve tebriklerimle birlikte – kaynak vermenin daha doğru ve kendilerine daha yakışacak bir
davranış olduğunu anımsatmak isterim.
(Tuncer Ören)
gönderme
2003
2003
2
2004
2005
2006
7
2007
8
2008
12
2009
10
2010
4
2011
6
2012
5
toplam
54
• Yurtsan Atakan (2003). Vatandaş Türkçe Konuş. Türk Ticaret Net.
• Balgoc (Balkan Göçmenleri İletişim Panosu). Bilişimde Türkçe'ye Özen
2006
• Yeliz Afyonoğlu. Bilişimde Özenli Türkçe. Nokta Dergisi
• Bilim. Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi - Bilisimde Özenli Türkçenin
•
Önemi (T. Ören)
MMIstanbul – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Nilüfer Şensöz'ün Tuncer Ören'le yaptığı bir söyleşi: Bilişimde Türkçeye Özen
(TürkForum.Net)
• TürkCan (Türkçemizi Canlandırma Derneği). Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Türk Forum (Dadaloğlu) Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi (T. Ören)
2007
• Baktabul – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Çukurova Üniversitesi Tez Yazım Kuralları – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
(bağlantı)
• Melih Bayram Dede. 'Öz Türkçe değil Özenli Türkçe.' (Yeni Şafak) (Tüm Gazeteler)
Tuncer Ören'in KamuBib'de yaptığı konuşmadan izlenimler.
• Google Fan Webmaster Forum. Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören) (ve yorumlar)
• Fatih Hayrioğlu'nun not defteri – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören) (bağlantı)
• Kadınlar Kulübü – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi (DevrimGzde)
6/7
• Teknobaz (Tuncay Karaca) (Ey Bilişimciler Özenli Türkçe Kullanalım)
(Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören) (ve yorumlar)
• Ersin Töreci – Bilim-Eğitim Dili Olarak Türkçe ve 30 Yıllık Bir Deneyim – TBV (Türkiye
Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu hakkında bilgi
2008
• Bildirgec (türkçeye destek veren internet sitesi) – Bilişimde Özenli Türkçe yazısına bağlantı.
(T. Ören)
• Emo Turkey – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Erzurumforum – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Forum Alev – Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
• GenBilim –Türkiye Bilim Sitesi. Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
• Gizli Kapı – Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
• Rehberim.net – Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
• Türkçe'ye sahip çıkanlar kulubü – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe
Çalışma Grubu hakkında bilgi
• Wardom – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören) (ve yorumlar)
• Yeniforumuz.biz – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Yorum – Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
• Yorum Yap – Bilişimde Özenli Türkçe. (T. Ören)
2009
• Edebiyat Evi – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
hakkında bilgi
• Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu
(Kaynakçada “Bilişimde Özenli Türkçe” (T. Ören)
• Forum Paylaş – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Bilişim Topluluğu (Facebook) – Bilişimde
Özenli Türkçe (T. Ören)
• Makaleler – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Ömer Faruk MencikYılmaz – Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi (T. Ören)
• Türk Dilini Koruma Derneği – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe
Çalışma Grubu hakkında bilgi
• Vatandaş Türkçe Konuş – TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma
Grubu hakkında bilgi
• Yararli Bilgiler – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören) (ve yorumlar)
• Yaşar Üniversitesi - Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu: Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
7/7
2010
• 1923turk TBV (Türkiye Bilişim Vakfı – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu hakkında
bilgi
• Ders Kaynak – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Forum.memurlar: Bilişimde Özenli Türkçe Projesi - TBV
• Yazılı Soruları – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
2011
• Bilim Bilmek – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• inploid: "Sizce anadilimiz, Türkçe'mize yeterince özen gösteriyor muyuz? Özellikle internet
ve sosyal ağlarda Türkçe ne durumda? Bu konuda neler yapılabilir?" sorularının irdelendiği
bu sitede bu sayfaya da gönderme yapılıyor.
• Necati Dağlıoğlu (inploid) – T. Ören'in Bilişimde Özenli Türkçe çalışmaları hakkında bilgi
ve bağlantılar
• Pdf Arama Motoru – Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi (T. Ören)
• Yeni Tez Yazım Klavuzu – Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü – Bilişimde Özenli
Türkçe (T. Ören) (bağlantı)
• Zeytin Kongresi, Ege Üniversitesi, 22-25 Şubat, 2011 – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
(bağlantı)
2012
• XXXI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 25-29 Nisan 2012 – Bilişimde Özenli Türkçe
(1998) (T. Ören)
• Gizemlikapı – Bilişimde Özenli Türkçe (T. Ören)
• Lisansüstü Tez Yazım Klavuzu – Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü – Bilişimde
Özenli Türkçe (T. Ören) (bağlantı)
•
Mehmet Ali Sulutaş – Hayata dair tüm paylaştıklarım: Bu sayfaya ve Dil Devriminin 80.
Yılına göndermeler.
• Pdfindir: Bu liste
• Not: yazar adı (Tuncer Ören) ve kaynak belirtilmemiş
• Not: yazar adı (Tuncer Ören) ve kaynak belirtilmemiş; makaleyi yazmamış bir kişinin adı
yazar adı diye verilmiş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content