close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİLENDİRME Karşı tarafın aracınıza zarar vermesi halinde ne

embedDownload
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
BİLGİLENDİRME
Karşı tarafın aracınıza zarar vermesi halinde ne yapmalısınız ?
Kendinizin ve başkalarının güvenliği açısından aracınızı dikkatli kullanmalısınız. Ancak, siz bu
kadar dikkatli olurken ya başkalarının dikkatsizliği nedeniyle aracınız hasar görürse?
Bu durumda yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.
Olay yerine en yakın trafik ekiplerini çağırmalı ve kaza tespit tutanağı tutturmalısınız. Trafik
zaptının tutulmasından sonra trafik poliçenizin, ruhsatınızın ve ehliyetinizin kopyalarını diğer
araç sahibine vermeli ve o sürücünün trafik poliçesinin, ruhsatının ve ehliyetinin kopyalarını da
siz almalısınız.
Hasar dosyanızın açılması için sigorta şirketine teslim edilmesi gereken belgeler ise aşağıda
bulunmaktadır.
Kazaya karışan sürücülerin trafik poliçe, ruhsat ve ehliyet kopyaları, Trafik kazası tespit
tutanağının aslı, Kazaya karışan sürücülerin alkol raporlar.
Aracınızda birden fazla hasar olursa hasar tazminatı alabilir misiniz ?
Kasko hasarlarında sıkça karşılaşılan ve genelde sigortalıların büyük sorunlar yaşamalarına
neden olan durumlardan birisi de birden fazla hasarı olan araçlarla ilgili yapılan tazminat
talepleridir. Aracıyla çeşitli tarihlerde küçük de olsa kaza yapmış ancak sigorta şirketine hasar
ihbarında bulunmamış sigortalılar, bu hasarları toplu olarak tazmin etmek istediklerinde,
1/6
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
olumsuz sonuçlarla karşılaşabilmektedirler.
Hasar meydana geldikten sonra hasarın ihbar edilmesi için belli bir süre vardır. Kasko Poliçesi
Genel Şartlarında bu süre açıkça belirtilmiştir. Genel Şarta göre Rizikonun gerçekleştiğinin
öğrenilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi'' şarttır. Bu
sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar, ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği
için değerlendirilmeye alınmamakta ve hasar ödemeleri reddedilmektedir.
Yukarıdaki nedenlerle hasar ihbar süresine dikkat edilmesi gerçekten çok önemlidir. Aracın
farklı yerlerinde farklı tarihlerde meydana gelen birden fazla hasar aynı anda onarıma
alındığında, hasar tutarı çok fazla artabilmektedir. İlk hasarda zamanında tarafımıza ihbar
yapılarak aracın hasarının tazmin edilmesi sağlanırsa aracın tamirine ilişkin parça veya işçilik
tazminat tutarı son hasardan sonra çıkacak tutardan daha az olacaktır. Bu durum sigorta
şirketlerine haksız yere bir maliyet yüklediğinden toplu olarak talep edilen hasarlar
reddedilmekte ve ihbar süresinde bildirilmişse, sadece son hasar ödenmektedir.
"Zamanında hasar ihbarında bulunmayan ve toplu olarak ihbarda bulunarak tazminat talep eden
sigortalılar sigorta şirketleri tarafından haksız olarak değerlendirildiği için hasar tazminatlarını
alamazlar." Siz de bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için 5 işgünü içinde sigorta şirketinize
hasar ihbarında bulunmaya özen göstermelisiniz.
Bir kaza durumunda ne yapmalısınız ?
Kaza anında yapmanız gereken işlemleri bilmeniz hem sıkıntı yaşamamanız hem de hasarınızı
eksiksiz ve zamanında almanızı sağlar. Bir kaza halinde yapmanız gereken işlemler aşağıdaki
gibidir: Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, kaza zaptı
tutturmalı ve alkol raporu almalısınız. Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma
karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız. Kazaya başka
bir araç da karışmış ise, o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve
ruhsat fotokopisini almalısınız. Araç çalışmıyorsa, çekici için Şirketimizi aramalı en yakın servise
aracınızın çekilmesini sağlamalısınız. Hasar dosyası için gereken aşağıda belirtilen evrakları
hazırlamalısınız ve ilgili servise teslim etmelisiniz.
2/6
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
•Trafik kaza raporu,
•Sürücünün alkol raporu,
•Sürücünün ehliyet fotokopisi,
•Aracın ruhsat fotokopisi,
•Kaza yeri resimleri ve araçlara ait hasar resimleri ( mutlaka olmalı özellikle tek taraflı kazalarda
)
Aracınıza park halindeyken çarpılırsa ne yaparsınız ?
Deneyimlerimize göre sigortalıların en sık karşılaştığı hasar şekillerinden birinin de park halinde
meydana gelen hasarlar olduğunu görüyoruz. Birçok sigortalı bu durumda ne yapacağını bilmez
ve yanlış hasar işlemleri nedeniyle hasarını alamaz ya da sıkıntı yaşar. Bu nedenle, aracınızın
park halindeyken bir hasar görmesi halinde, yapmanız gereken işlemleri bilmeniz, hem sıkıntı
ve problem yaşamamanızı hem de hasarınızı eksiksiz alınmasını sağlar.
Aracınıza zarar veren kişi olay yerindeyse;
Aracınıza zarar veren kişinin zorunlu trafik sigorta poliçesinin olup olmadığını sormalısınız ve
varsa mutlaka bir kopyasını almalısınız.
Aracınızı yerinden oynatmadan trafik ekiplerini olay yerine çağırmalısınız. Trafik ekiplerine
ulaşamıyorsanız, size en yakın polis karakoluna başvurarak zabıt tutturmalısınız. Tutulan
zabıtta, size zarar veren kişinin kusurlu olduğunun vurgulanmasını istemelisiniz. Çünkü zorunlu
3/6
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
trafik poliçesinden tazminat talebinde bulunacağınızdan, karşı tarafta kusur olduğu görülemezse
sigorta şirketi kusur durumuna göre hasar tazminatını ya ödemeyecektir ya da kusur nispetinde
ödeme yapacaktır.
Aracınıza zarar veren kişi olay yerinde değilse;
Aracın hasar durumuyla ilgili şirketimizle irtibata geçmelisiniz.
Bedeni hasarlarda ne yapılmalıdır ?
Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), poliçede
belirtilen aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya üçüncü
şahıslara ait malların zarara uğramasına sebebiyet verildiği durumlarda devreye girer. Trafik
sigortası böyle bir durumda aracın kullanıcısına düşen hukuki sorumluluğu, Hazine
Müsteşarlığı'nca saptanmış ve poliçede belirtilmiş sigorta limitlerine kadar temin eder.
Anlaşılacağı üzere bu teminat sadece araç, bina, bariyer, trafik lambası vb. maddi zararları
değil, olası bedeni zararları da kapsamaktadır.
Peki, aracın kullanılması sırasında sürücünün kusuru nedeni ile bir kişinin yaralanmasına
sebebiyet verilmesi halinde neler yapılması gerektiğini biliyor musunuz?
Artık hepimizin bildiği gibi trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağının bulunması hasarın
tazmini için mutlaka gerekmektedir. Bu durum yaralamalı kazalar için de geçerlidir. Çünkü aracı
kullananın kusuru olmadan meydana gelen bir yaralanma olayında trafik poliçesinden herhangi
bir talepte bulunulamaz. Aracı kullananın kusur durumunu da ancak tutulacak zabıt ile görmek
mümkün olmaktadır. Trafik kazası tespit tutanağı ile birlikte sürücünün alkol durumunu gösteren
rapor, aracın ruhsat örneği ve sürücünün ehliyetinin de ibraz edilmesi şarttır. Diğer yandan
yaralanan kişinin tedavi giderlerini gösteren faturalar, hastane/doktor raporları ve eğer maluliyet
söz konusu ise iş gücü kaybı oranını gösteren hastane heyet raporunun da tazminat talebinde
ibrazı zorunludur.
Aracı kullananın kusuru ile meydana gelen bir trafik kazasında, kusurlu kullanıcıya ait araçta
bulunan üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamındadır.
4/6
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
Otomobiliniz çalınırsa ne yapmalısınız ?
Son günlerde en sık karşılaştığımız olayların başında otomobil hırsızlığı gelmektedir. Bu
durumda sigortalılar otomobillerinin çalınmasının şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşarken hasar
prosedürleri içinde ne yapacağını bilemez durumdadır. Bu nedenle, otomobilinizin çalınması
halinde yapmanız gereken işlemleri bilmeniz, hem sıkıntı yaşamamanızı hem de hasarınızı tam
ve zamanında almanızı sağlar.
Peki, otomobilinizin çalınması halinde ne yapmalısınız? İşte yapmanız gereken işlemler...
1. Adım
Otomobilinizin çalındığını fark ettiğiniz an, mümkün olan en kısa sürede size en yakın karakola
giderek müracaat etmeli ve hırsızlık tutanağı tutturmalısınız.
Otomobilinizin çalındığını hemen tarafımıza ihbar etmeli ve hasar dosyası açtırmalısınız.
2. Adım
Otomobil hırsızlığında yasal bekleme süresi 30 gündür. Bu süre içinde otomobil bulunamaz ise;
Otomobilin bulunamadığını tarafımıza bildirmelisiniz.
Otomobilinizin bulunup bulunmadığını talep eden bir yazıyı karakol ve oto hırsızlık masasına
götürmelisiniz. Buna karşılık almış olduğunuz yazıyı tarafımıza teslim etmelisiniz.
5/6
Bilgilendirme
Nehir Oto Kiralama tarafından yazıldı.
Kazasız günler dileğiyle...
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content