close

Enter

Log in using OpenID

Aktüerya Bilimleri TR - Iam - Middle East Technical University

embedDownload
11
ORTA DOGU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
Neden Uygulamalı Matematik Enstitüsü?
Matematik yaratıcı, heyecan verici ve geleceğe yönelik bir
bilim dalıdır. Günümüzdeki m odem teknolojiler Matematik
olmadan düşünülemez.
Uygulamalı M atematik Enstitüsü (UME) 2002 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde, temel bilimler, m üh­
endislik, fmans ve endüstride karşılaşılan problemlerin
çözümü için araştırmalar yürütmek ve lisansüstü eğitim
vermek amacıyla kurulmuştur.
Farklı alanlardan yaklaşık 50 bilim insanı U M E’de
gerçekleştirilen eğitim ve araştırma çalışmalarına katkıda
bulunmaktadır. Enstitü 2004 yılından bu yana 4 5 ’i doktora
derecesi olmak üzere 277 mezun vermiştir.
Neden Aktiierya Bilimleri?
Aktüerlik mesleği bir çok ülkede ücret, prestij ve iş tatmini
açısından en iyi meslekler arasında yer almaktadır.
►Risk olan her sektörde aktüerlere ihtiyaç duyulmaktadır
►Aktüerler fînans ve sigorta şirketleri için vazgeçilmezdir
>• Aktüerya Bilimleri karmaşık sigorta konularının finansal
ve matematiksel analizine katkı sağlayan geniş alanlı
programdır.
AKTUERYA BİLİMLERİ PROGRAMI
ODTÜ bilimler arası eğitim ve araştırma konularında
uzman, tanınmış ve değerli akademisyenlere sahiptir.
Eğitim dili İngilizcedir.
2009 yılından beri Aktüerya Bilimleri programından mezun
olan yüksek lisans öğrenci sayısı 28’dir.
Aktüerya Bilimleri Programının Amaçları
►Aktüerya biliminin ve finansal mühendisliğin birlikte
kullanıldığı finansal varlıkları yaratmak, analiz etmek ve
hesaplamak
►Sayısal olarak risk değerlendirmesi için temel olasılık
araçlarının kavranması ile bu araçların karşılaşılan
problemlerde kullanılabilirliğini göstermek
►Öğrencilerimize ders programları ve stajlar çerçevesinde,
gerçek
yaşamdaki
riskleri
belirleme,
hesaplama,
değerlendirme ve yönetme kabiliyetlerini kazandırarak
bireylerin finansal güvenliklerine önemli katkılar sağlamak
►Enstitünün bilimler arası tecrübesini kullanarak Aktüerya
Biliminin bilgi birikimini gerçek hayata uygulamak
The actuary work field
V
isio n
MODELS
Türkiye’de Aktüerya Bilimlerinin Önemi
Türkiye’nin sıklıkla meydana gelen doğal afetlere, özellikle
depremlere maruz kalması, büyüyen ekonomisi ile birlikte
doğu ve batı arasında fmansal bir köprü oluşturması, artan ve
yoğun bir genç nüfusa sahip
olması nedeniyle
modelleme, strateji geliştirme konularında yetiştirilmiş
uzman aktüerlere ihtiyaç vardır.
4-
Too
ls
fr¿Mm
K
n o w led g e
!t iílll
I*
r /yfu l
Sigorta sektöründeki düzenlemelerle birlikte sigorta
şirketlerinin en az bir tane aktüer bulundurmaları zorunludur.
Neden ODTÜ?
ODTÜ, her yıl dünya üzerindeki tüm üniversiteler ve eğitim
kurum lan tarafından takip edilen Times Higher Education
“World Reputation Rankings” (Dünya Saygınlık Sıralaması)
listesinde, dünyanın en saygın 80 üniversitesi arasına
girmiştir.
ODTÜ üç alanda (İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Makine-Havacılık-Üretim Mühendisliği) ilk
100 üniversite, iki
alanda (Eğitim, İstatistik-Yöneylem
Araştırması)
ilk
150 üniversite
ve
dört
alanda
(İktisat-Ekonometri, Kimya Mühendisliği, Matematik,
Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri) ilk 200 üniversite
arasında yer almıştır.
ODTÜ’nün geçen yıl ilk 200 üniversite arasına girdiği sekiz
bilim alanına, bu yıl Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri
alanının da eklenmesi ile ODTÜ’nün temsil edildiği bilim
alanı sayısını dokuza yükseltmiştir Bu alanlar enstitümüzün
bilimler arası araştırma konuları içindedir.
AKTÜERYA BİLİMLERİ
Kimler Programa Katılabilir?
►Temel bilimler, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik
fakültelerinden lisans derecesi almış tüm öğrenciler için
uygundur.
►Aktüerya Bilimleri karmaşık sigorta konularının finansal
ve matematiksel analizine katkı sağlayan geniş alanlı
programdır.
►Hayat, hayat dışı, emeklilik ve reasürans gibi çeşitli
sigorta uzmanlık alanlarında matematiksel modelleme
odaklıdır. Matematik, İstatistik, İktisat, Finans gibi
alanlarda bilgi dağarcığı oluşturmasını sağlar
D
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
Lisansüstü Programın Yapısı
Program tezli
sunmaktadır.
yüksek
lisans
ve
doktora
seçenekleri
AKTÜERYA BİLİMLERİ PROGRAMI
►Tekno-Tez: ODTÜ Teknopark ile Ortak Tez Projesi
►Programda başarılı olan uluslararası öğrenciler için %50
YÖK bursu ile öğrenim harcında indirim
Zorunlu Dersler
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
521 Financial Management
522 Stochastic Calculus for Finance
530 Elements o f Probability and Statistics
556 Simulation
541 Probability Theory
545 Fundamentals o f Insurance
546 Actuarial Risk Theory
582 Life Insurance Mathematics
583 Pension Fund Modeling
584 Advanced Actuarial Mathematics
İş Olanakları
►Sigorta ve Reasürans şirketleri
►Hazine Müsteşarlığı
►Sosyal Güvenlik Kurumu
►Danışmanlık şirketleri
►Sigorta brokerleri
►Bankalar
►Üniversiteler
Yaz stajı gereklidir
Seçmeli Dersler*
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
526
520
544
522
547
554
Time Series applied to finance
Financial Derivatives
Financial Risk Assessment
Credibility Theory
Risk Management and Insurance
Interest Rate Models
*Öğrenciler İktisat, İşletme ve İstatistik bölümlerinden seçmeli
ders almak için teşvik edilmektedir,
http://iam.metu. edu.tr/courses
Ortak Yürütülen Çalışmalar ve Öğrenci
Değişimi
►Ulusal ve uluslararası kuruluşlar: Hacettepe Üniversi­
tesi, Ankara Üniversitesi, Ulm Üniversitesi, Kaiserslaut­
ern Teknik Üniversitesi, Albert Ludwigs Üniversitesi
Freiburg, Illinois State Üniversitesi
►Erasmus değişim anlaşmaları
►Kamu ve özel sektör: Hazine Müsteşarlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Sigorta Reasürans ve
Emeklilik Şirketleri Birliği, Aktüerler Demeği ve sigorta
şirketleri
►SIAM ve EURO üyeliği, Avrupa Aktüerleri Demeği ve
SOA ile yakın ilişkiler
►Endüstri ile birlikte gerçekleştirilen projeler: “Türkiye
Morbidite Tablolarının Oluşturulması”
Aktiierlik Sınavları
Uygulamalı Matematik Enstitüsü bünyesindeki program
Türkiye ve yurt dışındaki Aktiierlik sınavlarının
hazırlanmasında aktif bir şekilde rol almaktadır. Aktüerya
Bilimleri programı, Aktiierlik Sınav içeriklerini de
gözönüne alarak eğitim vermektedir.
Aktiierlik sınavları üç seviyeden oluşmaktadır. İlk seviye
sınavlarını tamamladıktan sonra, aday "stajyer aktüer",
ikinci seviye tamamlanınca "yardımcı aktüer" ve üçüncü
seviye tamamlanıp, 3 yıllık iş deneyimi kazanınca imza
yetkisine sahip "aktüer" unvanı almaya hak kazanır. Bu
sınavlarda öğrencilerimizin başarı düzeyleri dikkate
değerdir.
Kabul Şartları ve Başvuru
Konferanslar
Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:
►ICACM - Uluslararası Uygulamalı ve Hesaplamalı
Matematik Konferansı, 2012
►Türkiye’de Afet Sigortası, 2013
►ODTÜ-İYS (İngilizce Yeterlilik Sınavı) > 65 ya da
TOEFL-IBT > 79
►ALES > 75 ya da GRE-Sayısal Puan >713
►En az 2 referans mektubu
►Niyet mektubu
Öğrenciler İçin Destekler
►Asistanlık ve yarı-zamanlı öğrenci asistanlığı olanakları
(sadece T.C. vatandaşları için)
►TÜBİTAK bursu
►TÜBİTAK Araştırma Projeleri Asistanlığı
AKTÜERYA BİLİMLERİ
Programa son başvuru tarihi: 20 Haziran 2014
IYS Son başvuru tarihi: 10 Haziran, 2014
Gerekli görüldüğü takdirde mülakat yapılabilir.
Daha fazla bilgi için:
http://iam.metu.edu.tr/universitys-application-page
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content