close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları - Fen Bilimleri Enstitüsü | Gediz Üniversitesi İzmir

embedDownload
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS İLANI
A. KONTENJAN BİLGİLERİ
B. BAŞVURU EVRAKLARI
C. KESİN KAYIT EVRAKLARI
D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
F. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE BURSLAR
G. İRTİBAT VE EVRAKLARIN TESLİMİ
A. KONTENJAN BİLGİLERİ
Sayfa Başına Git
2014 - 2015 Öğretim yılı Güz yarıyılı için Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aşağıda yer
alan programlarda öğrenciler kabul edilecektir.
Anabilim
Dalı
Nanoteknoloji
YL.(Tezli)
Sistem
Mühendisliği
(Tezli)
Makine
Mühendisliği
(Tezli/Tezsiz)
Eğitim
Dili
Minimum
ALES Puanı
Kontenjan
Mezuniyet Alanı
SAY 60
15
Tüm temel bilimler ile mühendislik dallarından
lisans mezunları başvurabilir.
İngilizce
ÜDS 60
EA 55
Türkçe
15
SAY 55
15 Tezli
Türkçe
SAY 55
15 Tezsiz
Makine
Mühendisliği
Doktora
Nanoteknoloji
Ortak
Doktora
(Tezli)
Kentsel Yenileme
Yüksek Lisans
Programı
Tezli/Tezsiz
15
Mühendislik Fakültesi veya Fen Fakültelerinden
Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip
olmaları gerekir. Bu alanlarda olup da yeterli
formasyona sahip olmayan adaylar, Bilimsel
Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Bilimsel
Hazırlık Programını tamamlama süresi en çok
bir yıl olup başarılı olan öğrenciler Doktora
Programına kayıt yaptırabilirler.
Bilimsel
Hazırlık Programında başarılı olamayan
öğrencilerin kaydı silinir.
15
Ortak Doktora Programına kabul edilecek
öğrencilerin Fen Fakültesi ve Mühendislik
Fakültelerinden Lisans veya Yüksek Lisans
derecesine sahip olmaları gerekir. Bu alanların
dışında Lisans veya Yüksek Lisans derecesine
sahip adaylar ile Ortak Doktora Yürütme
Kurulunun uygun gördüğü diğer adaylar
Bilimsel Hazırlık Programı’na tabi tutulurlar.
Tezli 15
Üniversitelerin şehir ve bölge planlama,
mimarlık, hukuk, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi,
inşaat
mühendisliği,
çevre
mühendisliği, peyzaj mimarlığı tasarımı, harita
ve kadastro mühendisliği alanlarından lisans
diploması sahibi olanlar başvurabilir.
Türkçe
YDS-ÜDS
55
İngilizce
YDS-ÜDS
60
SAY 55
SAY 60
(Gre 635)
Sayısal 55
Türkçe
EA 55
Tezsiz 15
İş Güvenliği
Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans
Programı
Tüm mühendislik fakülteleri, matematik,
ekonometri, aktüerya ve istatistik dallarından
lisans diploması olanlar başvurabilirler.
Endüstri Mühendisliği, Üretim Yönetimi,
Yönetim ve Organizasyon, Sistem Mühendisliği,
Ekonometri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
ve
Bilgisayar
Mühendisliği
uzmanlık
alanlarından farklı bir çıkışı olan öğrencilere
“Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanabilir.
Ortak Yüksek Lisans Programına kabul edilecek
öğrencilerin tercihen Mühendislik Alanında
Lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Ancak,
Yürütme Kurulunun kararıyla temel bilimler
alanında lisans derecesine sahip olan adaylar da
başvuruda bulunabilirler. Bu alanlarda olup da
yeterli formasyona sahip olmayan adaylar,
Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.
Sayısal 55
20 Tezli
EA 55
100 Tezsiz
Türkçe
En az dört yıllık herhangi bir fakülte veya
eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına
sahip
olmaları
gerekmektedir. Başvurular
arasından en başarılı adaylar açılan kontenjana
göre programa kabul edilir.
B. BAŞVURU
Sayfa Başına Git
1. Başvuru Formunun Doldurulması
C. KESİN KAYIT EVRAKLARI
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
2. Not Durum Belgesi (Transkript) aslı
3. (YDS/ÜDS/KPDS/) Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi aslı
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. 3 adet fotoğraf
6. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi veya Terhis belgesi aslı (Yeni tarihli)
7. Yurt dışı üniversitelerden mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından
alınacak denklik belgesinin tasdikli fotokopisi
8. Öğrenim ücretini ödediğine dair belge
D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ Sayfa Başı
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ
Yüksek Lisans Programına Başvurular
10 Haziran – 08 Eylül 2014
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
8 Eylül 2014
Mülakat Sınavı ve Başvuruların
Değerlendirilmesi
8 Eylül 9 Eylül 2014
Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi ve Kayıt
11 Eylül 2014 – 16 Eylül 2014
Ders Kayıtları ve Danışman Onayları
15 Şubat 2014- 19 Eylül 2014
Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
Ders Alma - Bırakma
22 Eylül 2014 – 03 Ekim 2014
Derslerin Sona Ermesi
02 Ocak 2015
Final Sınavları
05 Ocak 2015- 16 Ocak 2015
E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ALES Puanı
%50
Sayfa Başına Git
Mezuniyet Notu Mülakat Notu≥ 60
%25
%25
Genel Başarı Notu
G.B.N. ≥ 60
Adayın kayıt hakkı kazanabilmesi için, yapılacak mülakat sınavından en az 60 puan
alması gerekir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre
sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si, lisans ağırlıklı ortalamasının
%25’i ve mülakatta alınan notun % 25’inin toplamından oluşur.
Tezsiz programlarda ise Lisans ağırlıklı ortalamasının %50 si ve mülakatta alınan notun %
50’sinin toplamından oluşur.
Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi, genel başarı notunun en az 60
olmasına bağlıdır. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana öncelik
tanınır. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek olarak ilan edilir.
Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programında : Adayların kesin kayıt yaptırabilmeleri için
başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. Başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not
ortalamasının %35’i, mülakatın %15’inin toplanmasıyla elde edilir. Bir adayın kabul edilebilmesi için
mülakat başarı notunun en az 70 olması gerekir.
F. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE BURSLAR
Sayfa Başına Git
ÜCRETLER
Nanoteknoloji Y.L.(Tezli)
Sistem Mühendisliği Y.L.
(Tezli/Tezsiz)
Makine Mühendisliği Y.L.
(Tezli/Tezsiz)
1 Dönem Tez ücreti
375 TL/Kredi (KDV Dahil)
1.875 TL(KDV Dahil)
Kentsel Yenileme Y.L.
(Tezli/Tezsiz)
Makine Mühendisliği Ortak Y.L.
(Tezli/Tezsiz)
Nanoteknoloji Ortak doktora
1 Dönem Tez ücreti
375 TL/Kredi (KDV Dahil)
1.875 TL(KDV Dahil)
Lisans Kademesinden Alınacak
Bilimsel Hazırlık Dersleri
375 TL/Kredi (KDV Dahil)

Öğrenim ücretleri her dönemde kayıtlanılan derslerin toplam kredisi dikkate
alınarak kredi kartına 4 taksit yapılır.

Tezli Yüksek Lisans : 7 Ders (Minimum 21 kredi), Seminer ve Tez'den oluşur. Tezsiz
Yüksek Lisans 10 ders 30 krediden oluşur.

Seminer dersi ücretsiz olup, tez ve bitirme projesi dersleri ücreti 1.875 TL'dir. Tez
dersi ücreti bir dönem için geçerli olup sonraki her dönem için tekrar ücret
ödenmelidir.
BURSLAR
Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere genel başarı notuna göre
burs verilebilir. Burs verilecek öğrenci sayısına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bursluluk
süresi, programın normal öğrenim süresi kadardır. Bununla birlikte, kaydı silinenlerin veya
öğrenim gördüğü lisansüstü program için öngörülen diğer şartları sağlayamayanların;
Üniversitenin onayı dışında başka bir programa yatay geçiş yapanların; her hangi bir disiplin
cezası alanların ve normal öğrenim süresini (Üniversite tarafından uzatılma durumu hariç)
aşanların bursu kesilir.
Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptıranlar bursluluktan yararlanamazlar.
G. İRTİBAT VE EVRAKLARIN TESLİMİ
Sayfa Başına Git
Tezsiz Bölümler Çankaya Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi
Adres
Tel
Web
Mail
: Hürriyet Bulvarı No:16/1 Çankaya/İZMİR P.K. 35230
: (0.232) 355 00 00 (2368)
: http://fbe.gediz.edu.tr
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
536 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content