close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kredi
Yıl-Dönem
5
2012-2013/Güz
Bölüm/Program/ABD
Kamu Yönetimi
Ders Kodu
Ders Düzeyi
KAY
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Özlem Şahin GÜNGÖR([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, grup çalışması, sunum.
Ders Amaçları: Dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal
cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Ders İçeriği, İşleyiş Yöntemi, Kaynaklar Ve Değerlendirme İle İlgili Bilgilendirme
II. Hafta
Toplumsal Cinsiyet Nedir?
IV. Hafta
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post
Modernist Yaklaşım
Feminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi Feminizm
V. Hafta
Sosyalist Feminizm
VI. Hafta
Radikal Feminizm
VII. Hafta
Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
X. Hafta
Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
XI. Hafta
Siyasette Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
XII. Hafta
Dünyada Ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma Yaşamındaki Eşitlik
Politikaları
XIII. Hafta
Eğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları
XIV. Hafta
Siyasette Eşitlik Politikaları
XV. Hafta
Değerlendirme
III. Hafta
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel ve toplumsal bir inşa olduğunu bilir.
2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini irdeleyen farklı kuramsal yaklaşımları kavrar.
3. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin siyasi programlarla giderilebileceğini eleştirel olarak kavrar, uygulanan
çeşitli politikaları öğrenir ve yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Josephine DONOVAN, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.
Anthony GİDDENS, Sosyoloji, çev: G. Aksoy, Say Yayınları, İstanbul, 2010
Önerilen Kaynaklar:
Ayşe BERKTAY HACIMİRZAOĞLU, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999.
Mine TAN-Yıldız ECEVİT- Serpil SANCAR, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TÜSİAD, İstanbul, 2007.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
390 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content