close

Enter

Log in using OpenID

2014 Mart

embedDownload
AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Mart
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
İÇİNDEKİLER
1.
2014 MART AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ....................................................... 1
2.
26 MART 2014 MALATYA - PÜTÜRGE DEPREMİ (MW: 4.0) ....................................................................... 2
3.
2014 MART AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ........................................................ 7
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
1. 2014 MART AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Mart ayı içerisinde toplam 2078 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Mart
ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de
verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Mart ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Mart ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
Tablo 1.1 2014 Mart ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
02/03/2014 04:25
36.7391
35.1893
4.2
25.30
ADANAKARATAS
02/03/2014 20:11
27.3760
127.1270
6.9
140.70
Japonya
05/03/2014 12:03
38.6781
43.1888
4.0
6.84
VANMERKEZ
06/03/2014 15:15
35.9801
31.3710
4.3
39.48
AKDENIZ-DOGU BASENI
07/03/2014 15:18
45.0380
43.4220
4.0
15.00
Russia
08/03/2014 15:12
41.3710
19.6100
4.0
108.30
Albania
15/03/2014 05:29
37.6160
25.5008
4.1
15.19
EGE DENIZI
18/03/2014 09:28
38.8590
43.5490
4.2
9.20
VANMERKEZ
18/03/2014 10:43
37.7740
21.7385
4.2
7.43
YUNANISTAN
18/03/2014 10:56
38.2500
19.6080
4.0
24.10
Ionian Sea
18/03/2014 14:33
38.8508
43.5828
4.0
8.55
VANMERKEZ
26/03/2014 11:34
34.7500
25.6120
4.2
53.80
GIRIT AÇIKLARI
26/03/2014 14:00
38.1253
38.5763
4.0
12.25
MALATYA PÜTÜRGE
26/03/2014 19:46
45.6610
26.7126
4.0
7.34
Romania
27/03/2014 11:12
34.4350
25.2190
4.2
82.80
AKDENIZ-DOGU BASENI
27/03/2014 13:12
35.1460
27.8685
4.0
33.52
AKDENIZ-DOGU BASENI
29/03/2014 05:45
35.3805
22.7690
4.1
7.27
AKDENIZ-DOGU BASENI
29/03/2014 19:18
45.3286
26.8226
4.2
17.72
Romania
30/03/2014 10:52
38.1675
46.7881
4.0
7.39
IRAN
31/03/2014 11:16
34.6300
24.3150
4.0
34.70
AKDENIZ-DOGU BASENI
2. 26 Mart 2014 Malatya - Pütürge Depremi (Mw: 4.0)
26 Mart 2014 günü, Türkiye saati ile 16:00’da Malatya İli’nin Pütürge İlçesinde 38.1373 K38.5755 D koordinatlarında 12.41 km. derinlikte bir deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1).
AFAD – TDVM (Türkiye Deprem Veri Merkezi)’den alınan verilerle yapılan çözüm sonucu
elde edilen büyüklük Mw:4.0 olarak hesaplanmıştır. Deprem başta Malatya ve İlçelerinde
hissedilmiş olup herhangi bir hasar ve can kaybına neden olmamıştır.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
Şekil 2.1 26 Mart 2014 Malatya Pütürge Depremi (Mw:4.0)
Malatya il merkezi 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir (Şekil 2.2). Tarih boyunca
Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı fayların ürettiği büyük depremlerin etkisi altında kalmıştır.
1905 M=6.8, 1964 M=6.0 Malatya, 1986 M=5.8 Sürgü, 2003 M=5.7 Doğanyol ve 2005 M=5.2
Pötürge depremleri 1900 den günümüze bölgede hasara neden olan depremlerdir.
Şekil 2.2 Malatya ili'nin Deprem Bölgeleri Haritası'ndaki konumu
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
26 Mart 2014’de meydana gelen bu deprem de Doğu Anadolu Fayı Pütürge Segmenti’nin
güney ucunda meydana gelmiştir (Şekil 2.3).
Şekil 2.3 Malatya ve yakın çevresindeki tektonik hatların konumunu gösterir harita (MTA
2012)
İVME DEĞERLERİ
Pütürge Depremi (Mw:4.0), deprem dış merkezine 27-207 km uzaklıklardaki Ulusal Kuvvetli
Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 20 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından kaydedilmiştir (Şekil
2.4). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup, Tablo 2.1’de verilmiştir.
Ölçülen en büyük ivme değeri Kuzey-Güney yönünde Malatya-Merkez istasyonu (12.1
cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
Şekil 2.4 26 Mart 2014 tarihinde meydana gelen Malatya-Pütürge Depremini (Mw:4.0)
kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonları’nın dağılımı
Tablo 2.1 26 Mart 2014 tarihinde meydana gelen Malatya-Pütürge Depremi’ni (Mw:4.0)
kaydeden istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
1
Malatya
POTURGE
38.20
38.87
1255.00
2
Adıyaman
CELIKHAN
38.03
38.25
1380.00
3
Malatya
MERKEZ
38.35
38.34
984.00
4
Adıyaman
KAHTA
37.79
38.62
723.00
5
Adıyaman
GERGER
38.03
39.03
777.00
6
Malatya
AKCADAG
38.34
37.97
1050.00
7
Malatya
DOGANSEHIR
38.10
37.89
8
Elazığ
SIVRICE
38.45
39.31
9
Elazığ
KEBAN
38.80
38.73
10
Diyarbakır
CERMIK
38.14
39.46
11
Adıyaman
BESNI
37.69
37.89
1215.00 GMSplus
CMG1248.00
5TD
CMG751.00
5TD
CMG687.00
5TD
CMG964.00
5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
0.7
0.7
0.53
27
2.58
2.2
1.53
31
0
12.1
5.7
4.33
31
481
0.64
0.6
0.35
39
0.63
0.4
0.35
42
1.01
1
0.88
57
0.28
0.4
0.24
60
0.17
0.2
0.11
73
0.37
0.7
0.32
75
0.06
0.1
0.04
78
0.16
0.2
0.14
79
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
654
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Sıra
No
İstasyon
Enlem Boylam
Rakım
(m)
Cihaz
12
Ş.Urfa
BOZOVA
37.37
38.51
617.00
13
Adıyaman
GOLBASI
37.79
37.65
1763.00
14
Malatya
HEKIMHAN
38.81
37.94
1147.00
15
Elazığ
MADEN
38.39
39.68
1100.00
16
K.Maraş
CAGLAYANCERIT 37.75
37.28
1097.00
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
17
K.Maraş
PAZARCIK
37.49
37.30
771.00
18
K.Maraş
TURKOGLU
37.38
36.84
499.00
19
K.Maraş
GOKSUN
38.02
36.48
20
Osmaniye
BAHCE
37.19
36.56
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
Mart
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
86
Uzaklığı
VS30
(km)
(m/sn)
90
469
0.63
0.9
0.38
0.37
0.4
0.13
0.23
0.3
0.14
93
0.06
0.1
0.05
100
0.3
0.3
0.16
122
GMSplus
0.49
0.4
0.24
134
671
GMSplus
CMG1340.00
5TD
CMG593.00
5TD
0.2
0.1
0.08
175
390
0.12
0.2
0.05
184
0.07
0.1
0.04
207
430
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
26 Mart 2014 tarihli Mw:4.0 Malatya – Darende Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri
AFAD-RED Programı’na göre “V – Şiddetli Hissedilir” olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.5).
Şekil 2.5 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
3. 2014 MART AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Mart ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 173 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Mart ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Mart ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
Derinlik
Büyüklük
Yer
02/03/2014
20:11:22
27.47
127.32
110
6.5
RYUKYU ISLANDS, JAPAN
02/03/2014
09:37:55
12.59
-87.63
73
6.2
NEAR COAST OF NICARAGUA
05/03/2014
09:56:59
-14.76
169.8
648
6.3
VANUATU
10/03/2014
05:18:13
40.73
-124.97
7
6.9
OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
11/03/2014
22:03:11
-3.17
148.51
10
6.1
BISMARCK SEA
11/03/2014
02:44:06
-60.81
-20.02
10
6.4
EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS
13/03/2014
17:06:50
33.73
131.67
73
6.3
KYUSHU, JAPAN
15/03/2014
23:51:34
-5.64
-81.07
33
6.4
NEAR COAST OF NORTHERN PERU
15/03/2014
08:59:19
-14.09
-76.38
5
6.2
NEAR COAST OF CENTRAL PERU
16/03/2014
21:16:29
-19.86
-70.58
10
6.7
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/03/2014
05:11:33
-19.99
-70.88
5
6.2
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
21/03/2014
13:41:08
7.69
94.2
10
6.4
NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
22/03/2014
12:59:58
-19.81
-70.92
12
6.2
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
23/03/2014
18:20:04
-19.9
-70.9
30
6.3
OFFSHORE TARAPACA, CHILE
26/03/2014
03:29:35
-26.17
179.42
479
6.3
SOUTH OF FIJI ISLANDS
27/03/2014
03:49:47
-12.04
166.57
125
6
SANTA CRUZ ISLANDS
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Emre Ö., Duman T.Y., Elmacı H., Özalp S. Ve Olgun Ş., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye
Diri Fay Haritası Serisi, Malatya (NJ 37-6) Paftası Seri No :42 Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 http://emsc-csem.org/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Mart
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
9
AYLIK DEPREM RAPORU
40
Mart
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 596 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content