close

Вход

Log in using OpenID

cbüsem bel. 2014 (1).cdr

embedDownload
MODÜL 1 (Toplam 60 Saat)
BELEDİYE BAŞKANLARI, MECLİS ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİCİLERİN EĞİTİMİ
I.Temel Belediye Mevzuatı (20 Saat)
- Türk İdari Yapılanması (2 Saat)
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi(2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Kurulmaları, Birleşmeleri, Ayrılmaları(2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, Yetkileri, Hakları ve İmtiyazları(2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Organları ve Çalışma Esasları(2 Saat)
- Belediye İhtisas ve Denetim Komisyonları (2 Saat)
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (2 Saat)
- Yerel Yönetim Birlikleri (2 Saat)
- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değişiklikler ve Belediyelere Etkileri (4 Saat)
II. İmar Mevzuatı ve Uygulamaları (14 Saat)
-
Halihazır Haritalar (2 Saat)
İmar Planları (4 Saat)
İmar Programları (2 Saat)
İmar Uygulamaları(4 Saat)
Yapı Denetimi(2 Saat)
III. Kentsel Dönüşüm (4 Saat)
IV. Belediyeler ve Çevre Yönetimi(2 Saat)
V. Belediyelerde Alım, Satım ve İhale İşlemleri(4 Saat)
VI. Belediye Gelir, Giderleri ile Bütçesi(3 Saat)
VII. Belediye Personel Yönetimi(3 Saat)
VIII. Belediye Başkanlarının Özlük ve Emeklilik Hakları(2 Saat)
IX. Temel Bilgisayar Eğitimi(4 Saat)
X. Meclis Üyeleri ile İlgili Hususlar(4 Saat)
Ödev ve Sorumlulukları(2 Saat)
Ödenekler ve Diğer Sosyal Haklar(2 Saat)
MODÜL 2 (Toplam 65 saat)
ZABITA BİRİMLERİNİN ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ
I. Temel Belediye Mevzuatı (15 Saat)
- Türk İdari Yapılanması (2 Saat)
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Kurulmaları, Birleşmeleri, Ayrılmaları (2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, Yetkileri, Hak ve İmtiyazları (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Organları ve Çalışma Esasları (2 Saat)
- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değişiklikler ve Belediyelere Etkileri(3 Saat)
II. Belediye Zabıta Yönetmeliği (4 Saat)
III. Hal Kanunu ve Yönetmelikleri (2 Saat)
IV. İdari Para Cezaları (2 Saat)
V. Pazar Yerlerinin Denetimi ve Ceza İşlemleri (2 Saat)
VI. İmar Mevzuatı ve Uygulamaları (4 Saat)
VII. Kentsel Dönüşüm(3 Saat)
VIII. Gıda Denetimi ile İlgili Hususlar (3 Saat)
IX. Temel Çevre Mevzuatı (4 Saat)
X. Temel Bilgisayar Eğitimi (4 Saat)
XI. İletişim Bilgisi (9 Saat)
-
Bireysel İletişim ve İnsan İlişkileri (1 Saat)
İnsan ve İletişim (1 Saat)
Toplum ve İletişim (1 Saat)
Etkili İletişim Teknikleri (1 Saat)
Etkili Konuşma Teknikleri (1 Saat)
Etkili Sunum Teknikleri (1 Saat)
Beden Dili (1 Saat)
Diksiyon (1 Saat)
Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı (1 Saat)
XII. Halkla İlişkiler (10 Saat)
-
Halkla İlişkilerin Amaçları (1 Saat)
Halkla İlişkilerin Anlamı (1 Saat)
Halkla İlişkilerde Sorunlar (1 Saat)
Halkla İlişkilerde Yöntem (1 Saat)
Halkla İlişkilerde Kapsayıcı Yaklaşım (1 Saat)
Halkla İlişkilerin İlkeleri (1 Saat)
Halkla İlişkilerin Yapılanışı (1 Saat)
Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları (1 Saat)
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar (1 Saat)
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler (1 Saat)
XIII. Resmi Yazışma Kuralları (3 Saat)
MODÜL 3 (Toplam 70 Saat)
İMAR, PLANLAMA, HARİTA, FEN İŞLERİ PERSONELİ VE YÖNETİCİLERİ
EĞİTİMİ
I. Temel Belediye Mevzuatı (15 Saat)
- Türk İdari Yapılanması (2 Saat)
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Kurulmaları, Birleşmeleri, Ayrılmaları (2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, Yetkileri, Hakları ve İmtiyazları(3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Organları ve Çalışma Esasları (2 Saat)
- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değişiklikler ve Belediyelere Etkileri (3 Saat)
II. İmar Mevzuatı ve Uygulamaları (16 Saat)
-
Halihazır Haritalar(2 Saat)
İmar Mevzuatına Yön Veren Temel Yasa ve Yönetmelikler (4 Saat)
İmar Planlarının Türleri, Yapım Yöntemleri ve Onaylanma Süreçleri (4 Saat)
İmar Uygulamaları (İfraz, Tevhid vs, 18. Madde Uygulaması, Kamulaştırma) (4 Saat)
Yapı ile İlgili Hususlar (2 Saat)
III. Kentsel Dönüşüm (7 Saat)
-
5393 Sayılı Kanunda Kentsel Dönüşüm (3 Saat)
6306 Sayılı Kanunda Kentsel Dönüşüm (3 Saat)
Kentsel Dönüşümle İlgili Diğer Hususlar (1 Saat)
IV. Temel Çevre Mevzuatı (4 Saat)
V. Temel Bilgisayar Eğitimi (4 Saat)
VI. Coğrafi Bilgi Sistemleri (12 Saat)
-
Genel Kavramlar (2 Saat)
Bileşenleri (2 Saat)
Uygulama Alanları (2 Saat)
Analizleri (2 Saat)
Belediyelerde Kullanımı (2 Saat)
Uygulamalı Proje Geliştirme (2 Saat)
VII. İletişim Bilgisi (5 Saat)
-
Bireysel İletişim ve İnsan İlişkileri
-
İnsan ve İletişim
Toplum ve İletişim
Etkili İletişim Teknikleri
Etkili Konuşma Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri
Beden Dili
Diksiyon
Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı
VIII. Halkla İlişkiler (5 Saat)
-
Halkla İlişkilerin Amaçları
Halkla İlişkilerin Anlamı
Halkla İlişkilerde Sorunlar
Halkla İlişkilerde Yöntem
Halkla İlişkilerde Kapsayıcı Yaklaşım
Halkla İlişkilerin İlkeleri
Halkla İlişkilerin Yapılanışı
Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
IX. Resmi Yazışma Kuralları (2 Saat)
MODÜL 4 (Toplam 57 Saat)
BELEDİYELERDE İNSAN
YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ
KAYNAKLARI
BİRİMİ
PERSONELİ
VE
I. Temel Belediye Mevzuatı (15 Saat)
- Türk İdari Yapılanması (2 Saat)
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Kurulmaları, Birleşmeleri, Ayrılmaları (2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, Yetkileri, Hakları ve İmtiyazları (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Organları ve Çalışma Esasları (2 Saat)
- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değişiklikler ve Belediyelere Etkileri (3 Saat)
II. Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Saat)
III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (5 Saat)
IV. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu (2 Saat)
V. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (2 Saat)
VI. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (2 Saat)
VII. 4857 Sayılı İş Kanunu (2 Saat)
VIII. Temel Bilgisayar Eğitimi (4 Saat)
IX. İletişim Bilgisi (9 Saat)
-
Bireysel İletişim ve İnsan İlişkileri (1 Saat)
İnsan ve İletişim (1 Saat)
Toplum ve İletişim (1 Saat)
Etkili İletişim Teknikleri (1 Saat)
Etkili Konuşma Teknikleri (1 Saat)
Etkili Sunum Teknikleri (1 Saat)
Beden Dili (1 Saat)
Diksiyon (1 Saat)
Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı (1 Saat)
X. Halkla İlişkiler (10 Saat)
- Halkla İlişkilerin Amaçları (1 Saat)
- Halkla İlişkilerin Anlamı (1 Saat)
- Halkla İlişkilerde Sorunlar (1 Saat)
- Halkla İlişkilerde Yöntem (1 Saat)
- Halkla İlişkilerde Kapsayıcı Yaklaşım (1 Saat)
- Halkla İlişkilerin İlkeleri (1 Saat)
- Halkla İlişkilerin Yapılanışı (1 Saat)
- Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları (1 Saat)
- Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar (1 Saat)
- Çalışanlar ve Halkla İlişkiler (1 Saat)
XI. Resmi Yazışma Kuralları (3 Saat)
MODÜL 5 (Toplam 50 Saat)
BELEDİYELERİN MALİ HİZMETLER BİRİMLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL
VE YÖNETİCİLERİN EĞİTİMİ
I. Temel Belediye Mevzuatı (15 Saat)
- Türk İdari Yapılanması (2 Saat)
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kısa Tarihçesi (3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Kurulmaları, Birleşmeleri, Ayrılmaları (2 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, Yetkileri, Hakları ve İmtiyazları(3 Saat)
- Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerinin Organları ve Çalışma Esasları (2 Saat)
- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değişiklikler ve Belediyelere Etkileri (3 Saat)
II. Muhasebenin Temel İlkeleri (3 Saat)
III. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (4 Saat)
IV. Belediyelerin Mali Yapısı (Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi) (4 Saat)
V. İhale Mevzuatı (3 Saat)
VI. Yerel Hizmetlerin Yürütülmesinde Kullanılacak Alternatif Yöntemler (3 Saat)
VII. Sayıştay Denetimi (2 Saat)
VIII. Temel Bilgisayar Eğitimi (4 Saat)
IX. İletişim Bilgisi (5 Saat)
-
Bireysel İletişim ve İnsan İlişkileri
İnsan ve İletişim
Toplum ve İletişim
Etkili İletişim Teknikleri
Etkili Konuşma Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri
Beden Dili
Diksiyon
Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı
X. Halkla İlişkiler (5 Saat)
- Halkla İlişkilerin Amaçları
- Halkla İlişkilerin Anlamı
- Halkla İlişkilerde Sorunlar
- Halkla İlişkilerde Yöntem
- Halkla İlişkilerde Kapsayıcı Yaklaşım
- Halkla İlişkilerin İlkeleri
- Halkla İlişkilerin Yapılanışı
- Halkla İlişkiler Sürecinin Aşamaları
- Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
- Çalışanlar ve Halkla İlişkiler
XI. Resmi Yazışma Kuralları (2 Saat)
EĞİTİM KADROSU
-
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Doç. Dr. Fatih DEMİR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Doç. Dr. Serhat BAŞTAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Doç. Dr. Buğra ÖZER (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY (Salihli Meslek Yüksekokulu)
-
Yrd. Doç. Dr. Güven ŞEKER (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Yrd. Doç. Dr. Fikret ELMA (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Yrd. Doç. Dr. Ahmet UÇAR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
-
Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL (İşletme Fakültesi)
-
Yrd. Doç. Dr. Dilara ŞEKER ( Fen Edebiyat Fakültesi)
-
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI (Ahmetli Meslek Yüksekokulu)
-
Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖK (Kula Meslek Yüksekokulu)
-
Öğr. Gör. Recep ARSLAN (Salihli Meslek Yüksekokulu)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 354 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа