close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı ek dağıtım planına göre teslim alınan

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DAĞITIM PLANINA GÖRE TESLİM ALINAN DERS KİTABI LİSTESİ
KİTAP KODU
GÖNDERECEK İL/YÜKLENİCİ ADI
YAYINEVİ ADI
KİTAP ADI
100.010
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Pamuk ġekerim 1 Eğitim Aracı
100.020
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Pamuk ġekerim 2 Eğitim Aracı
100.110
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Müzik 1-3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.130
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
100.150
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Limited
MĠLLÎġirketi.
EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Müzik 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fiziksel Etkinlik Kartları ve Oyun Oynuyorum Derleme
Kitapçığı (Öğretmenler için)
100.160
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Hayat Bilgisi - 1 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.170
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Hayat Bilgisi - 1 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.180
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Hayat Bilgisi - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.210
ĠLKÖĞR - MERAM YAYIN DAĞITIM PAZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ
KÜRE YAY.
Matematik - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.250
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
HARF EĞĠTĠM YAY.
Türkçe - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.320
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.330
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.340
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.355
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
100.370
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
Ġngilizce - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ
Ġngilizce - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ
100.390
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DÖRTEL YAY.
Matematik - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.400
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DÖRTEL YAY.
Matematik - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.420
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
Türkçe - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.430
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
Türkçe - 2 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.440
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
Türkçe - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.480
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - ÖZGÜN MATBAACILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
BĠLĠM VE KÜLTÜR YAY.
Fen Bilimleri - 3 Ders Kitabı
100.520
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.530
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.540
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Hayat Bilgisi - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.550
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - BAġAK MATBAACILIK Ġġ ORTAKLIĞI
BĠLEN GÖRSEL BĠLĠġĠM BAS. YAY.
Ġngilizce - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
100.570
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - BAġAK MATBAACILIK Ġġ ORTAKLIĞI
BĠLEN GÖRSEL BĠLĠġĠM BAS. YAY.
Ġngilizce - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.580
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Matematik - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.590
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Matematik - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.600
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Matematik - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.610
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Müzik 3 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
100.620
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ÖZGÜN MATB.
Türkçe - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.630
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ÖZGÜN MATB.
Türkçe - 3 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.640
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ÖZGÜN MATB.
Türkçe - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.680
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
YILDIRIM YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
100.690
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
YILDIRIM YAY.
100.700
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
100.710
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
100.720
ĠLKÖĞR - ÖZGÜN MATBAACILIK ADĠ ORTAKLIĞI ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DOKU YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen ve Teknoloji - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1.
kitap)
Fen ve Teknoloji - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2.
kitap)
Fen ve Teknoloji - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.760
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - BAġAK MATBAACILIK Ġġ ORTAKLIĞI
AÇILIM YAY.
Ġngilizce - 4 Ders Kitabı
100.770
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - BAġAK MATBAACILIK Ġġ ORTAKLIĞI
AÇILIM YAY.
Ġngilizce - 4 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
100.780
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - BAġAK MATBAACILIK Ġġ ORTAKLIĞI
AÇILIM YAY.
Ġngilizce - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.790
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
Matematik - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1. kitap)
100.800
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
Matematik - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2. kitap)
100.810
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
100.830
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
100.840
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
Matematik - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (1.
kitap)
Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitabı (2.
kitap)
100.850
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
Sosyal Bilgiler - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.860
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
TUNA MATB.
Trafik Güvenliği 4 Ders Kitabı
100.870
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
TUNA MATB.
Trafik Güvenliği 4 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
100.880
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
TUNA MATB.
Trafik Güvenliği 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
100.890
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
CEM VEB OFSET
Türkçe - 4 Ders Kitabı
100.910
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
CEM VEB OFSET
100.970
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
AYT BAS. YAY.
100.990
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Türkçe - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Arapça 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı (5. sınıflarda
okutulacak.)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.060
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
YILDIRIM YAY.
Ġngilizce - 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.110
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
HARF EĞĠTĠM YAY.
Sosyal Bilgiler - 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.140
ĠLKÖĞR - NETBĠL BASIM VE YAYINCILIK A.ġ.
FCM YAY.
101.250
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Türkçe - 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik Uygulamaları Öğretim Materyali 5
(Öğretmenler için-Seçmeli)
101.320
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı
101.330
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.370
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - ÖZGÜN MATBAACILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
FENBĠL YAY.
Fen Bilimleri - 6 Ders Kitabı
101.400
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
Ġngilizce - 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.410
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
SEVGĠ YAY.
Matematik - 6 Ders Kitabı
101.420
MUĞLA
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Müzik 6 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.440
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
EVREN YAY.
Sosyal Bilgiler - 6 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.450
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
EVREN YAY.
Sosyal Bilgiler - 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.460
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Türkçe - 6 Ders Kitabı
101.470
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Türkçe - 6 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.480
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
GĠZEM YAY.
Türkçe - 6 Öğretmen Kılavuz kitabı
101.680
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
TUTKU YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.690
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Fen ve Teknoloji - 7 Ders Kitabı
101.700
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Fen ve Teknoloji - 7 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.710
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
KOZA YAY.
Fen ve Teknoloji - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.750
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Ġngilizce - 7 Ders Kitabı
101.760
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Ġngilizce - 7 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.770
ĠLKÖĞR (2. Ġhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
LĠDER YAY.
Ġngilizce - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.780
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ADA MATB.
Matematik - 7 Ders Kitabı
101.790
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ADA MATB.
Matematik - 7 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.800
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
ADA MATB.
Matematik - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.820
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
EVREN YAY.
Sosyal Bilgiler - 7 Ders Kitabı
101.830
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
EVREN YAY.
Sosyal Bilgiler - 7 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.840
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
EVREN YAY.
Sosyal Bilgiler - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
101.850
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
CEM VEB OFSET
Türkçe - 7 Ders Kitabı
101.860
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
CEM VEB OFSET
Türkçe - 7 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
101.870
ĠLKÖĞR - CEM VEB OFSET ORTAK GĠRĠġĠMĠ
CEM VEB OFSET
101.900
MEY (4. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
Türkçe - 7 Öğretmen Kılavuz kitabı
Ġmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 7 Öğretim
Materyali
102.030
ĠLKÖĞR - MERAM YAYIN DAĞITIM PAZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ
KÜRE YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı
102.040
ĠLKÖĞR - MERAM YAYIN DAĞITIM PAZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ
KÜRE YAY.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
102.070
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DĠKEY YAY.
Fen ve Teknoloji - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
102.110
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
ATLANTĠK YAY.
Ġngilizce - 8 Ders Kitabı
102.120
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
ATLANTĠK YAY.
Ġngilizce - 8 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
102.130
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
ATLANTĠK YAY.
Ġngilizce - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
102.140
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DÖRTEL YAY.
Matematik - 8 Ders Kitabı
102.160
ĠLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GĠRĠġĠMĠ
DÖRTEL YAY.
Matematik - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
102.170
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
102.190
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
SEMĠH OFSET
102.200
ĠLKÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
SEMĠH OFSET
Müzik 8 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
T.C. Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 8 öğrenci ÇalıĢma
Kitabı
T.C. Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
102.220
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
YILDIRIM YAY.
Türkçe - 8 Öğrenci ÇalıĢma Kitabı
102.230
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
YILDIRIM YAY.
Türkçe - 8 Öğretmen Kılavuz kitabı
102.240
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
EKOYAY EĞĠTĠM YAY.
102.250
ĠLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
EKOYAY EĞĠTĠM YAY.
200.250
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
VatandaĢlık ve Demokrasi Eğitimi - 8 Ders Kitabı
VatandaĢlık ve Demokrasi Eğitimi - 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
AKAĠD VE KELAM ÖĞRETĠM MATERYALĠ
200.430
MEY (1. Ġhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
BĠYOLOJĠ 12
200.440
ORTAÖĞR - YILDIRIM YAYINLARI ORTAM GĠRĠġĠMĠ
KOZA YAY.
COĞRAFYA 9
200.460
ORTAÖĞR - LĠDER BASIM YAYIN Ġġ ORTAKLIĞI
LĠDER YAY.
COĞRAFYA 11
200.470
MEY (1. Ġhale) - Özyurt Matb. ĠnĢ. Taah.San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
COĞRAFYA 12
200.490
MEY (1. Ġhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ÇAĞDAġ TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ
200.550
ORTAÖĞR (2. Ġhale) - YILDIRM ORTAK GĠRĠġĠMĠ ADĠ ORTAKLIĞI
EKOYAY EĞĠTĠM YAY.
DEMOKRASĠ VE ĠNSAN HAKLARI (Seçmeli)
200.560
MEY (1. Ġhale) - Özyurt Matb. ĠnĢ. Taah.San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
DESEN ÇALIġMALARI 9
200.690
BĠLECĠK
FCM YAY.
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BĠLGĠSĠ 12
200.750
MEY (1. Ġhale) - Özyurt Matb. ĠnĢ. Taah.San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
EĞĠTĠM SOSYOLOJĠSĠ
201.110
ORTAÖĞR - NETBĠL BASIM VE YAYINCILIK A.ġ.
NET-BĠL YAY.
GEOMETRĠ 11
201.250
ORTAÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
HARF EĞĠTĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.1 DÜZEYĠ DERS KĠTABI
201.260
ORTAÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
HARF EĞĠTĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.1 DÜZEYĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTABI
201.270
ORTAÖĞR - SEMĠH OFSET Ġġ ORTAKLIĞI
HARF EĞĠTĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.1 DÜZEYĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.280
ORTAÖĞR - LĠDER BASIM YAYIN Ġġ ORTAKLIĞI
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.2 DÜZEYĠ DERS KĠTABI
201.290
ORTAÖĞR - LĠDER BASIM YAYIN Ġġ ORTAKLIĞI
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.2 DÜZEYĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTABI
201.300
ORTAÖĞR - LĠDER BASIM YAYIN Ġġ ORTAKLIĞI
EVRENSEL ĠLETĠġĠM YAY.
ĠNGĠLĠZCE A1.2 DÜZEYĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.340
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE A2.2 DÜZEYĠ DERS KĠTABI
201.350
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE A2.2 DÜZEYĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTABI
201.360
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE A2.2 DÜZEYĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.390
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE A2.3 DÜZEYĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.460
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE B2.1 DÜZEYĠ DERS KĠTABI
201.470
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE B2.1 DÜZEYĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTABI
201.480
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠNGĠLĠZCE B2.1 DÜZEYĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.550
MEY (1. Ġhale) - Özyurt Matb. ĠnĢ. Taah.San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
ĠSLAM TARĠHĠ (12. sınflarda okutulacak)
201.590
KARAMAN
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
KARġILAġTIRMALI DĠNLER TARĠHĠ
201.600
MEY (1. Ġhale) - Özyurt Matb. ĠnĢ. Taah.San. ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
KELAM
201.610
KIRIKKALE
SÖZCÜ YAY.
KĠMYA 9
201.740
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 9 DERS KĠTABI
201.750
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 9 ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTABI
201.760
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 9 ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.770
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 10 DERS KĠTABI
201.790
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 10 ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
201.800
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
202.140
BARTIN
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
202.150
MEY (1. Ġhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.ġ.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
202.250
MEY (1. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
MESLEKĠ ARAPÇA 11 DERS KĠTABI
ORTAÖĞRETĠM HZ. MUHAMMED'ĠN HAYATI 11
ÖĞRETĠM MATERYALĠ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETĠM TEMEL DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRETĠM
MATERYALĠ (Ġslam 1 - Seçmeli)
PĠYANO 10
202.340
ORTAÖĞR - YILDIRIM YAYINLARI ORTAM GĠRĠġĠMĠ
TUNA MATB.
SAĞLIK BĠLGĠSĠ
202.430
ORTAÖĞR - YILDIRIM YAYINLARI ORTAM GĠRĠġĠMĠ
EKOYAY EĞĠTĠM YAY.
SOSYOLOJĠ
202.600
MEY (1. Ġhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
TARĠH 11
202.620
MEY (1. Ġhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. ġti.
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
TEMEL DĠNĠ BĠLGĠLER
202.720
BOLU
MĠLLÎ EĞĠTĠM YAYINEVĠ
TÜRK EĞĠTĠM TARĠHĠ
Özyurt Matbaacılık
DĠNĠ MUSĠKĠ ÖĞRETĠM METARYELĠ
Özyurt Matbaacılık
FIKIH OKUMALARI ÖĞRETĠM METARYELĠ
Özyurt Matbaacılık
HADĠS METĠNLERĠ ÖĞRETĠM METARYELĠ
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.1 DERS KĠTABI
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.1 ÇALIġMA KĠTABI
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.1 ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.2 DERS KĠTABI
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.2 ÇALIġMA KĠTABI
Özyurt Matbaacılık
ĠNGĠLĠZCE B1.2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content