close

Enter

Log in using OpenID

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi

embedDownload
Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi
Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü
Ak Gıda’yı Tanıyalım
• Ak Gıda bir Yıldız Holding kuruluşu
• 1996’da Sakarya Akyazı ilçesinde küçük bir tesisin alınması
ile ticari hayatına başladı.
• 1998 yılında Pamukova’daki mevcut tesise geçildi ve
büyüme başladı
• Türkiye’nin en büyük süt ve ürünleri üreticisi
• Türkiye’nin en fazla süt ve süt ürünleri ihracatı yapan firması
• 5 ayrı fabrikada, 42 ilden topladığı sütleri işleyip, ürünlerini
yurtiçi ve dışındaki tüketicileriyle buluşturuyor
Rakamlarla Ak Gıda
Toplam süt
üretimindeki pay
Toplam yatırım
Toplam kapasite
372 milyon TL
4.000 ton/gün
Toplam ciro
İSO 500’de
Toplam istihdam
1.3 milyar TL
60.sırada
2.000 kişi
(*)Toplam kayıtlı süt üretimindeki pay
% 11*
Fabrikalarımız
Toplam kapasite
4.000 ton/gün
Lüleburgaz 2009
Pamukova 1996
Aydın 2013
Karaman 2007
Kahramanmaraş 2012
Yıldız Holding Çevre Yaklaşımı
• Üretirken çevreye duyarlı olmak, kurucumuz merhum
Sabri Ülker ile başlamış olan önemli bir Yıldız Holding
kültürüdür.
Yıldız Holding Çevre Yaklaşımı
2012 çevre yatırımları toplamı 14.1 milyon lira
Tüm çalışmalar sonucunda;
• 1965 araç trafikten çekildi
• 4.7 milyon litrelik yakıt tasarrufu
• Satış ekibinde elektrikli araçlar deneniyor
• 92.3 milyon kw/saatlik elektrik tasarrufu
• 63.7 bin ton karbondioksit salınımı engellendi
(700 bin adet fidan dikimine eşdeğer)
• 200 milyon litre su tasarrufu (4 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı)
• 10 MW/saatlik bir termik santralin kurulum ihtiyacı karşılandı
• Türkiye’de sektöründeki en büyük kapasiteli anaerobik arıtma ve
biyogaz ile elektrik üretim tesisi kuruldu.
Tesisimizin ’’ilk’’ ve ’’en’’ leri
Süt endüstrisinde;
• Atıklardan elektrik üretilen ilk tesis
• Şebekeye yeşil enerji sağlayan ilk tesis
• En büyük arıtma kapasitesine sahip tesis
• Hem sıvı hem de katı atık arıtımı yapılan ilk tesis
• 8 milyon TL ile en büyük çevre yatırımı
Anaerobik Arıtma ve
Biyogaz Nedir?
Anaerobik bozunma, atık yönetimi uygulamaları için organik
atıkların serbest oksijensiz bir ortamda metan ve
karbondioksite dönüşmesi olarak tanımlanabilir.
Anaerobik biyolojik bozunma üç aşamada gerçekleşen bir
biyokimyasal işlemdir. Bu aşamalar
(1)Hidroliz: kompleks organik maddelerin çözünmüş organik
bileşiklere dönüşümü;
(2)Asetojenesis: çözünmüş organik maddelerinden uçucu
yağ asitlerinin (ağırlıklı olarak asetik, propiyonik ve bütrik
asitler) oluşumu; ve
(3)Metanojenesis: uçucu yağ asitlerinin metan ve
karbondioksite çevrimi olarak özetlenebilir.
KARMAŞIK ORGANIK
BİLEŞİKLER
(Karbohidratlar,
Proteinler,
Lipidler, vb..)
HİDROLİZ
1
BASİT ORGANİK
BİLEŞİKLER
(Şekerler,
Aminoasitler,
Peptidler, vd.)
Metanojenik Bakteriler
ASİDOJENESİS
1
UZUN ZİNCİRLİ YAĞ
ASİTLERİ
(Propiyonat,
Bütrat,
vb.)
2
ASETOJENESİS
3
ASETOJENESİS
ASETAT
H 2, CO 2
4
5
METANOJENESİS
CH
, CO
4
2
METANOJENESİS
BİYOGAZ
Anaerobik Reaktörü
Biyogaz çıkışı
Atık su girişi
Biyogaz oluşumu
Çamur
Atık su çıkışı
Ak Gıda
Anaerobik Arıtma Reaktörü
Biyogaz
Çıkışı
Aerobik
Arıtma
Havuzu Gidiş
Reaktöre
Giriş
Atık Su
Çıkışı Giriş
Degazör
Atık Su Girişi
Anaerobik
Reaktör
Besleme
Havuzu
İlk
Çökeltim
Katı Atık Reaktörü ve
Organik Gübre Üretimi
Biyogaz
Çıkışı
Katı Atık
Reaktörü
Katı Atık
Besleme Havuzu
Dekantör
Organik
Gübre
Biyogaz Depolama ve
Enerji Üretimi
Biyogaz Girişi
Biyogaz
Yıkama Kulesi
Biyogaz Deposu
Kojenrasyon
Aerobik Arıtma Havuzu
Aerobik
Arıtma Havuz
Çıkışı
Son Çökeltim
Havuzu Gidişi
Biyolojik
Arıtma Havuzu
Proje Kazanımları
•
•
•
•
•
•
•
•
Arıtma tesisi gider değil, kazanç unsuru haline geldi.
Elde edilen biyogaz ile 2.700 hanenin doğalgaz ihtiyacı
karşılanabilmektedir
493.260 adet fidan dikme etkisi sağlanmıştır.
Elde edilen enerji tasarrufu ile 3.784 hanenin elektrik ihtiyacı
karşılanabilmektedir.
Arıtma kapasitesi, 50.000 haneli bir ilçenin evsel atığını
arıtabilecek büyüklüktedir.
Katı atık miktarları azaltılmıştır ve çıkan katı atık organik gübre
değeri taşımaktadır.
Kimyasal tüketimi % 95 düşürülmüştür.
Yıllık 9.872 ton daha az CO2 salınımı sağlanmıştır.
Anaerobik Atık Su Arıtma ve Biyogaz Çevrim Tesisimiz,
Süt Endüstrisinde Türkiye’nin ilk ve tek tesisidir;
Türkiye’de 1.dir
Tesisten
Görüntüler
Tesisten
Görüntüler
Çıkan organik gübreyi kendi
bahçemizde de kullanmaya başladık
Teşekkürler...
Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content