close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı bilgi için Oku..

embedDownload
w w w. akc igersagligi .org
Akciğer Sağlığı ve
Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
AKCİĞER KANSERİ GÜNCELLEME:
ACCP 2013 KILAVUZU
(YUVARLAK MASA TOPLANTISI)
18 Ocak 2014
Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn
Gerekçe ve amacı: Akciğer Kanserlerinin teşhis ve tedavisinde klinisyenler için önemli bir kılavuz olan ACCP-2013 Kılavuzu ışığında akciğer kanserlerinin tanı, tedavi ve profilaksisini tartışmak ve katılımcıların bilgilerini güncellemek.
Öğrenim Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan kişiler, ACCP 2013 Kılavuzu Işığında, güncel literatüre dayalı olarak;
1. Akciğer Kanserinin önlenmesi ve erken tanısına dönük tarama yöntemlerinin neler olduğunu, kimlere ve ne zaman nasıl
uygulanması gerektiğini ve maliyet/etkinliğini açıklayabilecekler
2. Akciğer görüntülemesinde saptanan bir nodülün tanısı için hangi yöntemlerin, hangi sırayla ve maliyet/etkin olarak
yapılması gerektiğini söyleyebilecekler
3. Akciğer Kanserlerinin tanısında klinik, görüntüleme ve invazif girişimlerin yerini, yararını, sırasını ve sınırlılıklarını
anlatabilecekler
4. Akciğer kanserlerinin noninvazif, invazif ve postoperatif patolojik evrelemesinin nasıl yapılacağını ve anlamını açıklayabilecekler
5. Akciğer kanserinin intraepitelyal erken tanısı için yapılması gerekenleri ve bu olguların tedavisindeki yaklaşımları
anlatabilecekler
6. Evrelere göre KHDAK’nin ve KHAK’in güncel tedavisini söyleyebilecekler
7. Akciğer kanserleriyle ilişkili olarak farklı lop tümör (T4), karşı akciğer metastazı (M1a), Multifokal akciğer kanseri,
izole sürrenal metastazı, izole beyin metastazı ve Pancoast tümörü gibi özel durumlarda klinik yaklaşımı özetleyebilecekler
8. Akciğer kanserli hastalarda ağrı, hava yolu obstrüksiyonu, kemik metastazı, hemoptizi, VCSS, psikolojik sorunlar,
TÖF, malign plevral efüzyon gibi sorunların tedavisinde güncel yaklaşımları anlatabilecekler
9. Akciğer kanseri olgularında yaşamın sonunun planlanması ve yönetimi hakkında güncel bilimsel yaklaşımı özetleyebileceklerdir.
Hedef Kitle: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Uzman ve Asistanları
Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.
Kursu Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Toplantı Başkanları: Doç. Dr. Muzaffer METİN , Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Aziz YAZAR
Toplantı Sekreteri: Uzm. Dr. Murat KIYIK
Eğitimciler
1. Prof. Dr. Serap HASTÜRK, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
2. Doç. Dr. Atilla GÜRSES, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
3. Uzm. Dr. Murat KIYIK, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
4. Uzm. Dr. Lütfiye ERKAN KILIÇ, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
5. Doç. Dr. Nur ÜRER, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
6. Doç. Dr. Akif ÖZGÜL, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
7. Uzm. Dr. Sibel YURT, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
8. Uzm. Dr. Esra YAZAR, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
9. Uzm. Dr. Özkan SAYDAM, Yedikule GHH EAH, İstanbul.
10. Doç. Dr. Akif TURNA, Cerrahpaşa Tıp Fak, Göğüs Cerrahisi, İstanbul.
11. Doç. Dr. Hande TURNA, Cerrahpaşa Tıp Fak, Medikal Onkoloji, İstanbul.
12. Prof. Dr. Aziz YAZAR, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak, Medikal Onkoloji,İstanbul.
13. Prof. Dr. Kamil KAYNAK, Cerrahpaşa Tıp Fak, Göğüs Cerrahisi, İstanbul.
14. Uzm. Dr. Necati ÇITAK, Kars Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Kars.
15. Yrd. Doç. Dr. Murat ACAT, Karabük Üniversitesi Tıp Fak, Göğüs Hastalıkları, Karabük.
16. Doç. Dr. Soner GÜRSOY, Suat Seren GHH EAH, Göğüs Cerrahisi, İZMİR.
17. Doç. Dr. Ali KILIÇGÜN, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak, Göğüs Cerrahisi, BOLU.
18. Doç. Dr. Sibel ARINÇ, Süreyyapaşa GH ve GC EAH, İstanbul
19. Doç. Dr. Hale BAŞAK ÇAĞLAR Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak Radyasyon Onkolosisi, İstanbul.
20. Prof. Dr. İsmail SAVAŞ Ankara Üniv Tıp Fak Göğüs Hastalıkları
21. Prof. Dr. Akın KAYA Ankara Üniv Tıp Fak Göğüs Hastalıkları
22. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniv Tıp Fak Göğüs Hastalıkları
23. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
PROGRAM 18 Ocak 2014
Saat
08.30-09.00
Konu
Eğitimci
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ,
Prof. Dr. Akın KAYA
Doç. Dr. Muzaffer METİN
Açılış ve Beklentiler
I. OTURUM: Önleme, Erken Tanı ve Tanı
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Atilla GÜRSES, Prof. Dr. İsmail SAVAŞ, Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ
09.00-09.20
Önleme ve Tarama Programı Önerileri
Uzm. Dr. Esra YAZAR
09.20-09.40
Pulmoner Nodüle Yaklaşım
Uzm. Dr. Sibel YURT
09.40-10.00
İnvazif ve Noninvazif Tanısal Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Murat ACAT
10.00-10.15
Tartışma
10.15-10.30
Çay-Kahve Arası
II. OTURUM: Evreleme
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Serap HASTÜRK, Prof. Dr. Levent KART
10.30-10.50
Noninvazif Evreleme
Doç. Dr. Akif ÖZGÜL
10.50-11.10
İnvazif Evreleme
Doç. Dr. Akif TURNA
11.10-11.30
Postoperatif Patolojik Değerlendirme
Doç. Dr. Nur ÜRER
11.30-11.50
İntraepitelyal ve Erken Evre Akciğer Kanseri Tanı ve
Tedavisi
Uzm. Dr. Özkan SAYDAM
11.50-12.00
Tartışma
12.00-13.30
Yemek
III. OTURUM: Tedavi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil KAYNAK, Prof. Dr. Aziz YAZAR, Doç. Dr. Ahmet ERBAYCU
13.30-13.50
Evre-1 ve Evre-2 KHDAK Tedavisi
Doç. Dr. Ali KILIÇGÜN
14.00-14.30
Evre-3 KHDAK Tedavisi
Doç. Dr. Hande TURNA
14.30-14.50
Evre-4 KHDAK Tedavisi
Doç. Dr. Sibel ARINÇ
14.50-15.10
Tartışma
15.10-15.30
Çay-Kahve Arası
IV. OTURUM: Diğer Konular
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hale BAŞAK ÇAĞLAR,
Doç. Dr. Soner GÜRSOY, Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Özel Durumlar (Pancoast tm, GD İnvazyonu, 2.
primer AC CA, Farklı Lob Tümörleri, Multifokal AC
CA, İzole Beyin ve Adrenal Metaztazı)
Uzm. Dr. Necati ÇITAK
15.50-16.10
KHAK
Uzm. Dr. Murat KIYIK
16.10-16.30
Semptomatik Tedaviler (Ağrı, Hava yolu obs, Kemik
met, Hemoptizi, VCSS, Psikolojik sorunlar, TÖF, MPE)
Uzm. Dr. Lütfiye ERKAN KILIÇ
Doç. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU
15.30-15.50
16.30-16.50
Yaşamın Sonunun Planlanması ve Yönetimi
16.50-17.10
Tartışma
17.10-17.30
Toplantı Sonu Değerlendirme ve Kapanış
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ,
Doç. Dr. Muzaffer METİN
Koşulsuz Eğitim Desteği için İlaç Sanayi’ne teşekkür ederiz.
Başvuru
Kursa katılmak isteyen hekimler alttaki Formdaki bilgileri doldurup,
[email protected] e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Akciğer Kanseri Güncelleme: ACCP 2013 Kılavuzu
(Yuvarlak Masa Toplantısı) - Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-Posta
Kurs Sekreteri
Uzm. Dr. Murat KIYIK
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 975 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content