close

Вход

Log in using OpenID

Coğrafya Dersi Yerel Saat Konusu ve Gölge Boyu

embedDownload
YEREL SAAT
ve
GÖLGE BOYU
GRAFİĞİ
www.sosyal-bilgiler.com
YEREL SAAT
Yerel saat şöyle belirlenir;
Bir merkezde güneş yükselebileceği
en yüksek noktaya ulaştığı an oranın
yerel saati 12.00dir. Başka bir ifade
ile yatay düzleme dikilen çubuğun
gölgesinin en kısa olduğu anda saat
12.00dir. Dünya Batıdan Doğuya
doğru döndüğü için yerel saat
Doğuda daima ileridir. Batıda ise
geridir. Yani Doğuda her zaman
güneş erken doğar ve erken batar.
YEREL SAAT
10.00
14.00
60˚
60˚
A KENTİ
B KENTİ
20˚DOĞU
80˚DOĞU
EKİNOKS TARİHLERİNDE
GÜNEŞİN GÜN İÇİNDEKİ KONUMU
12.00
09.00
15.00
18.00
BATI
(Güneşin battığı yer)
45˚ 45˚
45˚
45˚
06.00
DOĞU
(Güneşin doğduğu yer)
Yaz
Bahar
Batı
Kış
Yaz
Bahar
Kış
Doğu
Orta enlemlerde öğle vakti Güneş’in mevsimlere göre ufuk düzlemi
üzerindeki konumu. Yer ekseninin eğik olmasına bağlı olarak,
Dünya’nın yıllık hareketiyle, güneşin ufuk üzerinde yükselmesi ve
güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl içerisinde değişir.
YEREL SAAT SORULARINDA
KURALLAR
 Doğunun yerel saati
daima ileridir.
 Batının yerel saati geridir.
 Doğuda her zaman güneş
batıya göre erken doğar ve
erken batar.
YEREL SAAT SORULARINDA
KURALLAR
 İki meridyen arası zaman
farkı 4 dakikadır.
 İki meridyen arası mesafe
sadece Ekvator üzerinde
111 km dir. Diğer enlemlerde
kaç km olduğunu bilmemize
gerek yoktur.
Yerel saat
X = 10.00
Y = 12.00
Z = 19.00
Hangisi daha
doğudadır?
X
Y
Z
Hangisinde güneş
daha geç doğar?
Hangisinde güneş
tepe noktasındadır?
X, Y, Z
X, Y, Z
Aşağıdaki şehir çiftlerinden
hangileri arasında yerel
saat farkı daha çoktur?
A. Iğdır-Bolu
B. Samsun-Ordu
C. İstanbul-Urfa
D. Kars-İzmir
E. Edirne-Erzurum
Aşağıdaki şehir çiftlerinden
hangileri arasında yerel
saat farkı daha çoktur?
A. Iğdır-Bolu
B. Samsun-Ordu
C. İstanbul-Urfa
D. Kars-İzmir
E. Edirne-Erzurum
Ortak Saat (Ulusal-Milli saat)
Yerel saat sosyal ve
ekonomik alanda karışıklıklara neden olduğu için ortak
saat kullanılır. Herhangi bir
meridyenin yerel saati esas
alınıp tüm ülke için geçerli
hale getirilmesine ortak
saat denir.
SAAT DİLİMLERİ
22,5˚B
7,5˚B
23. SAAT
DİLİMİ
0˚
7,5˚D 22,5˚D
0.(24.) SAAT
DİLİMİ
1. SAAT
DİLİMİ
ORTAK (ULUSAL-MİLLİ) SAAT
TÜRKİYE’NİN ORTAK SAATİ
Türkiye’nin Ortak Saat
Uygulaması
30°Doğu (İzmit)
-Ortak (Ulusal) saat
-Geri Saat
-(2. saat dilimi)
-Kış saati uygulaması
45°Doğu (Iğdır)
-Tasarruf saati
-İleri Saat
-(3. saat dilimi)
-Yaz saati uygulaması
Türkiye’de yaz saati uygulaması için
saatler bir saat ileri alındığında
aşağıdaki illerin hangilerinin yerel
saati ile ulusal saat arasındaki fark
en fazla ve en az olur?
A.
B.
C.
D.
E.
Edirne
Kars
Çanakkale İzmir
İzmit
-
Diyarbakır
Iğdır
Trabzon
Iğdır
Van
Türkiye’de yaz saati uygulaması için
saatler bir saat ileri alındığında
aşağıdaki illerin hangilerinin yerel
saati ile ulusal saat arasındaki fark
en fazla ve en az olur?
A.
B.
C.
D.
E.
Edirne
Kars
Çanakkale İzmir
İzmit
-
Diyarbakır
Iğdır
Trabzon
Iğdır
Van
İki paralel arası mesafe 111
km dir.
 İki meridyen arası mesafe
sadece Ekvator üzerinde 111
km dir.
 Ekvatordan Kutuplara doğru
gidildikçe iki meridyen arası
mesafe daralır. Alan küçülür.

20 Kuzey paraleli ile
21 Güney paraleli
arasında kaç km yol
vardır?
20+21 = 41
41x111 = 4551 km
Niyazi 33 Doğu, 40 Kuzey
enlemindeki Ankara’dan
güney yönünde 50 enlem
gidip daha sonrada yerel
saati daha geri olan bir
ülkeye doğru 40 dakika lık
meridyen geçmiştir.
Niyazi’nin matematik
konumu nedir?
50-40 = 10 Güney
40/4 = 10 meridyen
33-10=23Doğu
meridyeni
10 Güney,
23 Doğu
www.sosyal-bilgiler.com
SAAT DİLİMLERİ ve
TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ
BİR NOKTAYA
GÜNEŞ
IŞINLARININ
GELİŞ AÇISI YIL
İÇERİSİNDE
DEĞİŞİR
ÇUBUK
KYK
TÜRKİYE
21 ARALIK
EKİNOKS
21 HAZİRAN
GÖLGE BOYU GRAFİĞİ
(EKVATOR)
1,5M
1M
0,5M
21M
21H
23E
21A
www.sosyal-bilgiler.com
21M
GÖLGE BOYU GRAFİĞİ
(YENGEÇ DÖNENCESİ)
1,5M
1M
0,5M
21M
21H
23E
21A
www.sosyal-bilgiler.com
21M
GÖLGE BOYU GRAFİĞİ
(KYK, Dönence Dışı)
1,5M
1M
0,5M
21M
21H
23E
21A
www.sosyal-bilgiler.com
21M
GÖLGE BOYU GRAFİĞİ
(OĞLAK DÖNENCESİ)
1,5M
1M
0,5M
21M
21H
23E
21A
www.sosyal-bilgiler.com
21M
GÖLGE BOYU GRAFİĞİ
(GYK, Dönence Dışı)
1,5M
1M
0,5M
21M
21H
23E
21A
www.sosyal-bilgiler.com
21M
15 batı boylamının yerel saatinden
2 saat ileri olan yerin boylamı
nedir?
A)30 B
B)30 D
C)45 D
D)35 B
E)15 D
2 saat = 120 dakika
120/4 = 30 derece
15 batıdan 30 meridyen doğuya
gideriz, 15 doğu
Ekvator’a olan uzaklığı 1110 km
dir.
- 23 Eylül – 21 Mart tarihleri
arasında Güneş ışınlarını iki kez
dik alır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bu
noktanın enlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)10 G
B)10 K
C)25 K
D)25 G
E)Ekvator
-
Ekvator’a olan uzaklığı 1110 km
dir.
- 23 Eylül – 21 Mart tarihleri
arasında Güneş ışınlarını iki kez
dik alır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bu
noktanın enlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)10 G
B)10 K
C)25 K
D)25 G
E)Ekvator
-
20 B boylamında yerel
saat 08.15 iken 40 D
boylamında yerel saat
nedir?
20+40=60 meridyen
60.4=240 dakika
240 dakika = 4 saat
8.15+4 = 12.15
www.sosyal-bilgiler.com
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 538 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа