close

Enter

Log in using OpenID

Ara sınav takvimini görüntülemek için tıklayınız.

embedDownload
ZİRAAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
Dersin Adı
Türk Dili-I
Tarla Bitkileri Bölümü 1.Sınıf
Yabancı Dil-I
Botanik
Fizik
Kimya
Tarım
Deontolojisi
A.Ġ.Ġ.T-I
Zooloji
Matematik
Dersin Adı
Tarla Bitkileri Bölümü 2.Sınıf
Bitki Besleme
Tarımsal
Yapılar ve
Sulama
Bitki Koruma
Tarım
Ekonomisi
Bitki
Fizyolojisi
Genetik
Tarım
Makinaları
Tarla Tarımı
Sınav Tarihi Sınav
Saati
18.11.2014
09:30
Salı
18.11.2014
11:00
Salı
19.11.2014
10:00
ÇarĢamba
20.11.2014
10:00
PerĢembe
21.11.2014
10:00
Cuma
24.11.2014
09:30
Pazartesi
24.11.2014
11:00
Pazartesi
25.11.2014
10:00
Salı
27.11.2014
10:00
PerĢembe
Sınav
Salonu
C-16
Dersin Sorumlusu
Gözetmen
Doç. Dr. Hüseyin YAġAR
ArĢ. Gör. Ġbrahim ÇALAN
C-16
Okt. Recep ÖZTAġ
Ġsmail SÜLEYMANOĞLU
C-16
Yrd. Doç. Dr. M. Emre
EREZ
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KOÇ
ArĢ. Gör.Mehmet FĠDAN ArĢ.
Gör.Mustafa ġĠMġEKLĠ
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
Sınav Tarihi Sınav
Saati
17.11.2014
14:00
Pazartesi
19.11.2014
14:00
ÇarĢamba
Sınav
Salonu
C-16
20.11.2014
PerĢembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
ÇarĢamba
28.11.2014
Cuma
C-16
C-16
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye
SABANCI
Prof. Dr. Murat ERMAN
C-16
Okt. Sait OLGUN
C-16
Yrd. Doç. Dr. M.Cemal
ÇĠFTÇĠ
Öğr. Gör. Mahmut
MODANLI
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
Dersin Sorumlusu
Gözetmen
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇIĞ
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Sultan DERE
C-16
C-16
C-16
Yrd. Doç. Dr. Ali Beyhan
UÇAK
14:00
C-16
14:00
C-16
14:00
C-16
14:00
C-16
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemal
ÇĠFTÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Doğan
ARSLAN
Doç. Dr. Emine
KARADEMĠR
Prof. Dr. Galip BAKIR
14:00
C-16
10:00
C-16
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
ARSLAN
Doç. Dr. Çetin
KARADEMĠR
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Gülüzar ġENGÜL
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Gülüzar ġENGÜL
Bahçe Bitkileri Bölümü 1.Sınıf
Dersin Adı
Sınav Tarihi Sınav
Saati
Türk Dili-I
18.11.2014
09:30
Salı
Yabancı Dil-I
18.11.2014
11:00
Salı
Botanik
19.11.2014
10:00
ÇarĢamba
Fizik
20.11.2014
10:00
PerĢembe
Kimya
21.11.2014
10:00
Cuma
Tarım
24.11.2014
09:30
Deontolojisi
Pazartesi
A.Ġ.Ġ.T-I
24.11.2014
11:00
Pazartesi
Bahçe Bitkileri 26.11.2014
10:00
Prensipleri
ÇarĢamba
Matematik
Bahçe Bitkileri Bölümü 2.Sınıf
Dersin Adı
Bitki
Fizyolojisi
Tarım
Ekonomisi
Tarımsal
Yapılar ve
Sulama
Bitki Koruma
Organik Tarım
Genetik
Tarım
Makinaları
Bitki Besleme
Sınav
Salonu
C-16
Dersin Sorumlusu
Gözetmen
Doç. Dr. Hüseyin YAġAR
ArĢ. Gör. Ġbrahim ÇALAN
C-16
Okt. Recep ÖZTAġ
Ġsmail SÜLEYMANOĞLU
C-16
Yrd. Doç. Dr. M. Emre
EREZ
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü KOÇ
ArĢ. Gör.Mehmet FĠDAN ArĢ.
Gör.Mustafa ġĠMġEKLĠ
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
C-16
C-16
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye
SABANCI
Prof. Dr. Murat ERMAN
C-16
Okt. Sait OLGUN
C-16
Yrd. Doç. Dr. Halit Seyfettin ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ATLI
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
10:00
C-16
Öğr. Gör. Mahmut
MODANLI
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
Sınav Tarihi Sınav
Saati
17.11.2014
15:30
Pazartesi
18.11.2014
14:00
Salı
19.11.2014
14:00
ÇarĢamba
Sınav
Salonu
C-15
Dersin Sorumlusu
Gözetmen
Yrd. Doç. Dr. Halit Seyfettin
ATLI
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin
TURAN
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYDIN
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemal
ÇĠFTÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Mine
PAKYÜREK
Prof. Dr. Galip BAKIR
ArĢ. Gör. Özge ÖNDER
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Sultan DERE
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Serdar ALTINTAġ
ArĢ. Gör. Aynur BĠLMEZ
ArĢ. Gör. Arzu KOÇAK
27.11.2014
PerĢembe
20.11.2014
PerĢembe
21.11.2014
Cuma
25.11.2014
Salı
26.11.2014
ÇarĢamba
28.11.2014
Cuma
C-16
C-15
C-15
14:00
C-16
14:00
C-15
14:00
C-16
14:00
C-16
13:00
C-15
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif
ÖZYAZICI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content