close

Enter

Log in using OpenID

14 Reklam Profilleri

embedDownload
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
-25-
8 mm
2400
0,565 kg/m
2408
20 mm
20 mm
1,5 mm
SERİ / 2400
0,750 kg/m
1,3 mm
140 mm
75 mm
0,455 kg/m
8 mm
2409
20 mm
2401
20 mm
1,1 mm
85 mm
0,692 kg/m
1,3 mm
1,8 mm
20 mm
140 mm
2402
2410
20 mm
0,765 kg/m
95 mm
0,710 kg/m
1,4 mm
1,5 mm
20 mm
120 mm
2403
2403
0,540 kg/m
2411
20 mm
95 mm
1,4 mm
0,786 kg/m
140 mm
1,3 mm
2404
0,615 kg/m
1,4 mm
6 mm
100 mm
6 mm
2405
0,750 kg/m
2412
20 mm
20 mm
8 mm
0,635 kg/m
117 mm
1,4 mm
1,4 mm
20 mm
8 mm
20 mm
120 mm
2413
1,4 mm
0,670 kg/m
2406
0,621 kg/m
127 mm
1,3 mm
6 mm
120 mm
2407
0,690 kg/m
120 mm
1,3 mm
20 mm
20 mm
8 mm
2414
0,635 kg/m
120 mm
1,2 mm
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
1,5 mm
1,4 mm
25 mm
2423
20 mm
-260,970 kg/m
2415
0,981 kg/m
144 mm
150 mm
1,060 kg/m
0,750 kg/m
20 mm
2424
2416
2416
1,4 mm
22 mm
1,3 mm
170 mm
140 mm
2417
0,520 kg/m
Ölçek % 85
200 mm
85 mm
125 mm
2418
0,585 kg/m
2426
1,060 kg/m
1,5 mm
100 mm
31 mm
15 mm
84,52 mm
12,5 mm
20 mm
2425 2425
1,180 kg/m
20 mm
1,2 mm
1,4 mm
8 mm
16 mm
1,3 mm
2419
0,760 kg/m
1,280 kg/m
20 mm
1,3 mm
1,5 mm
31 mm
2427
130 mm
2420
0,625 kg/m
142 mm
6,9 mm
120 mm
1,3 mm
28 mm
2428
1,750 kg/m
2421
0,910 kg/m
1,8 mm
169,5 mm
126 mm
1,4 mm
2422
1,000 kg/m
180 mm
20 mm
7 mm
7 mm
32,2 mm
2428
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-27-
140 mm
155 mm
25 mm
2429
1,350 kg/m
2 mm
80,50 mm
50 mm
2431
0,650 kg/m
2430
25 mm
1,000 kg/m
2 mm
2432
0,900 kg/m
130 mm
2 mm
2433
1,5 mm
15 mm
2434
8,6 mm
24 mm
50 mm
2,078 kg/m
0,402 kg/m
2 mm
33 mm
140 mm
2435
50 mm
0,896 kg/m
109 mm
92 mm
1,2 mm
2438
0,455 kg/m
2436
0,177 kg/m
75 mm
2437
0,775 kg/m
44 mm
2439
0,890 kg/m
65 mm
1,5 mm
1 mm
66 mm
46 mm
2441
0,990 kg/m
142 mm
125 mm
2440
0,700 kg/m
25 mm
85 mm
1,4 mm
13,2 mm
69 mm
5,6 mm
1,5 mm
2442
0,850 kg/m
7 mm
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-28-
53 mm
1,3 mm
128 mm
58 mm
2443
2444
67 mm
0,825 kg/m
0,796 kg/m
50,2 mm
1,4 mm
1,3 mm
55 mm
5 mm
2445
0,590 kg/m
39,5 mm
1,3 mm
2446
49 mm
1,4 mm
0,230 kg/m
143,5 mm
2447
41,5 mm
1,2 mm
0,980 kg/m
2448
140 mm
1,25 mm
1,5 mm
20 mm
2449
0,535 kg/m
2450
0,270 kg/m
15 mm
0,880 kg/m
50 mm
50 mm
2452
2452
0,820 kg/m
2 mm
2453
2451
2454
0,640 kg/m
1,195 kg/m
49 mm
1,340 kg/m
50 mm
2,2 mm
80 mm
45 mm
45,5 mm
90 mm
1,5 mm
105 mm
55 mm
40 mm
2456
0,836 kg/m
0,580 kg/m
1,2 mm
49 mm
2 mm
61,2 mm
2455
23 mm
70 mm
2457
0,865 kg/m
1,4 mm
110 mm
95 mm
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-29-
58 mm
61 mm
64 mm
188 mm
2458
2,
5
50 mm
2459
0,804 kg/m
2,802 kg/m
m
m
2 mm
2460
2460
1.600 kg/m
2,5 mm
14 mm
17 mm
37,5 mm
72 mm
2461
50 mm
1000 kg/m
2462
1,670 kg/m
24 mm
2464
2464
1,5mm
0,320 kg/m
2463
0,300 kg/m
150 mm
30 mm
17 mm
2465
1,120 kg/m
28 mm
2,
3,011 kg/m
2467
2,617 kg/m
80 mm
2466
80 mm
50 mm
m
m
m
m
5
5
2,
2,5 mm
2,5 mm
135 mm
135 mm
2468
2,249 kg/m
135 mm
120 mm
24 mm
1,5mm
2469
3,028 kg/m
120 mm
10 mm
2m
m
m
158,5 mm
172 mm
m
m
2
157 mm
m
2
2m
194,5 mm
m
2473
2472
2470
2471
1,338 kg/m
1,328 kg/m
1,494 kg/m
1,272 kg/m
18 mm
40 mm
25 mm
56 mm
30 mm
50,5 mm
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-30-
162 mm
100,30 mm
120 mm
2481
2482
1,006 kg/m
0,809 kg/m
66,10 mm
2483
0,600 kg/m
90 mm
68 mm
2485
2484
0,661 kg/m
0,718 kg/m
2482
2484
2481
120mm
162mm
90mm
2485
68mm
O
T
O
M
A
T
2541 - 2542
2511-2512
2541
69 mm
89 mm
ALÜMİNYUM
2542
66,8 mm
Led Işıklı Yönlendirme Kalın Profil tapası
OTOMAT
Reklam profilleri
ALÜMİNYUM
SERİ / 2400
-31-
2549
2503 - 2504
Demir Köşe
Ayaklı Menü Çerçeve
siyah oynar kafa bağlantı
2503-2504
Vida Tapa
25 mm.
Şeffaf Ayak
Tapası
Tapa
32'lik Rondo
Köşe
2549 Parlak
Köşe
32'lik Rondo
Köşe
Gri PVC
Tapa
Menteşe
Makas
25x25 Yay
2510
51x25 mm
Şeffaf PVC
25x25 Yay
OTOMAT
Reklam profilleri
ALÜMİNYUM
SERİ / 2400
-32-
2498-2503
2503-2505
32'lik rondo
köşe
32'lik rondo
köşe
Geniş
Köşe dönüş
Dar ışıklı kasa dönüş
2498-2503
2513
Döküm
Köşe
Askı
Yay
2486
2488
2490
2489
Takım 6 parça
2487
Kağıt
sıkıştırıcısı
22 mm
24 mm
21 mm
11,2 mm
23,5 mm
10,1 mm
2486
16,7 mm
15,5 mm
2493
2492
2491
2491 +2491-P
10 mm
8,1 mm
9,4 mm
9,8 mm
20,2 mm
0,215 kg/m
6 mm
2491-P
20 mm
20,2 mm
2494
0,145 kg/m
2495
0,160 kg/m
2496
0,150 kg/m
0,170 kg/m
OTOMAT
ALÜMİNYUM
-3310,37 mm
29,80 mm
2500
0,160 kg/m
2502
2501
0,140 kg/m
31,6 mm
1,2 mm
0,126 kg/m
26,2 mm
1,1 mm
0,710 kg/m
2499
0,270 kg/m
13,7 mm
109,7 mm
2498
10,52 mm
1,40 mm
30,15 mm
1,1 mm
12,6 mm
32,3 mm
2503
27 mm
8,5 mm
SERİ / 2400
13,8 mm
Reklam profilleri
30,7 mm
2504
0,202 kg/m
0,214 kg/m
30,9 mm
32,3 mm
2506
2506A
0,149 kg/m
1,5 mm
2507
0,548 kg/m
15 mm
2508
0,280 kg/m
47 mm
2505
0,350 kg/m
1,2 mm
25,5 mm
1,2 mm
2 mm
53 mm
9,4 mm
0,091 kg/m
42,5 mm
32,3 mm
2510
0,993 kg/m
2510-A
0,535 kg/m
32,3 mm
43 mm
2512
40,5 mm
2513
7 mm
24,5 mm
15 mm
11 mm
2511
2,7
mm
0,179 kg/m
OVAK KÖŞE PROFİLİ
ÖN (VİNİL)
2516
0,350 kg/m
0,100 kg/m
25,5 mm
119 mm
2515
12 mm
37 mm
2 mm
2517
1,000 kg/m
103 mm
66 mm
12 mm
ÇELİK YAY
100 mm
10 mm
10 mm
20 mm
51,1 mm
MONTAJ RESMİ
2518
0,650 kg/m
2519
1,300 kg/m
ARKA (GALVANİZ)
2520
1,000 kg/m
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-34-
2521
1,485 kg/m
2524
87 mm
0,571 kg/m
2523
172 mm
1,340 kg/m
1,6 mm
°
45
2522
1,387 kg/m
80 mm
24 mm
138,95 mm
57,40 mm
17,5 mm
43,15 mm
32,25 mm
40 mm
10 mm
57 mm
25 mm
100 mm
2 mm
11,5 mm
2526
2525
1,625 kg/m
1,4 mm
20 mm
2 mm
25 mm
2 mm
40 mm
5 mm
2528
2528
2527
2527
25 mm
2529
0,500 kg/m
2537
1,604 kg/m
2538
2538
1,269 kg/m
2539
0,406 kg/m
0,158 kg/m
2540
0,667 kg/m
89 mm
1,2
89 mm
1,2
2544
2541
0,743 kg/m
2542
0,422 kg/m
2543
0,544 kg/m
0,218 kg/m
2545
0,115 kg/m
2546
0,149 kg/m
OTOMAT
ALÜMİNYUM
Reklam profilleri
SERİ / 2400
-35-
2547
2548
2549
2550
0,859 kg/m
0,837 kg/m
0,702 kg/m
0,409 kg/m
2551
2552
0,172 kg/m
0,321 kg/m
2553
2554
2555
2556
0,290 kg/m
0,594 kg/m
0,232 kg/m
0,653 kg/m
2557
2558
2559
0,263 kg/m
0,271 kg/m
0,250 kg/m
2560
0,469 kg/m
2561
0,222 kg/m
2562
0,398 kg/m
2563
1,922 kg/m
2564
0,346 kg/m
OTOMAT
Reklam profilleri
ALÜMİNYUM
SERİ / 2400
-36-
10
0m
m
1,8 mm
2565
2535
0,983 kg/m
1,420 kg/m
2564
1,030 kg/m
100 mm
1,2 mm
mm
2567
45
1,147 kg/m
2536
0,420 kg/m
2566
45 mm
1,749 kg/m
2568
0,460 kg/m
2 mm
2530
1,585 kg/m
2532
0,980 kg/m
15 mm
100 mm
70 mm
120 mm
2533
1,150 kg/m
15 mm
2 mm
2531
1,450 kg/m
2534
1,815 kg/m
15 mm
150 mm
70 mm
OTOMAT
Reklam profilleri
ALÜMİNYUM
SERİ / 2400
-37-
2569
3,314 kg/m
2573
1,402 kg/m
2574
0,983 kg/m
2570
2576A
0,643 kg/m
2575
1,934 kg/m
0,802 kg/m
2576
0,815 kg/m
2571
18,6
1,024 kg/m
16,6
1,9
6
2572-A
2,4
0,482 kg/m
27
10,5
7,2
1,9
12,7
0,607 kg/m
15,45
2572
5
50
OTOMAT
Reklam profilleri
ALÜMİNYUM
SERİ / 2600
-38-
10
6,8
5
2
1,4
2584
49,83
2
1,5
48
9
0,776 kg/m
O2
1,5
1,4
4,5
O2
0,5
12,4
2585
40
30
1,996 kg/m
2586
0,868 kg/m
1,4
1,5
2588
32
0,990 kg/m
33
2587
0,983 kg/m
100
68
40,3
14,8
24,1
1,2
1,2
2590
0,232 kg/m
34,2
2589
0,550 kg/m
1,4
33,5
56,1
0,282 kg/m
2592
16
1,2
2591
0,605 kg/m
47,9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content