close

Вход

Log in using OpenID

(1)

embedDownload
Yetişkin
Psikoterapileri
Sempozyumu
Psikolog Dr. Çağla Gülol
“Bilişsel Davranışçı Terapi”
Psikolog Dr. Feza Balkaya
“Geştalt Terapi”
Prof. Dr. Kadir Özer
“Bilişsel Varoluş Terapi Modeli”
Yrd. Doç. Dr. Murat Paker
“İlişkisel Psikanalitik Psikoterapi”
Tarih: 8 - 9 Mart 2014
Uzm. Psk. Neşe Karabekir
"Psikodrama"
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral Kampüsü
Dr. Nurhan Eren
“Sanat Terapisi”
Kayıt:
[email protected]
Psikanalist Yavuz Erten
“Çağdaş Psikanalitik Psikoterapide
Kuramsal ve Teknik Eksenler”
0532 176 59 75
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çatay
“Dans ve Hareket Terapisi”
İ s t a n b u l
P s i k o l o j i
B i l g i
Ü n i v e r s i t e s i
P r o g r a m l a r ı ' n ı n
K l i n i k
K a t k ı l a r ı y l a . .
www.oyunterapileridernegi.org
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 348 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа