close

Enter

Log in using OpenID

Ders Kodu Krd AKTS Ders Adı Snf ARK 101 2 4 ARKAİK YONTU I 1

embedDownload
Ders Kodu
Krd
AKTS
Ders Adı
Snf
ARK 101
2
4
ARKAİK YONTU I
1
1
ARK 103
2
4
ARKAİK MİMARİ I
ARK 105
2
4
MİNOS-MYKEN UYGARLIĞI 1
ARK 107
2
4
MİTOLOJİ I
ARK 109
2
4
ANADOLU PREHİSTORYAS 1
ARK 111
2
4
TARİHİ COĞRAFYA
1
ING101-1
2
2
İNGİLİZCE
1
1
TAR101-1
2
2
ATATÜRK İL.VE İNK.T.
1
TUR101-1
2
2
TÜRK DİLİ VE KOMP.I
1
ARK 102
2
4
ARKAİK YONTU II
1
ARK 104
2
4
ARKAİK MİMARİ II.
1
ARK 106
2
4
GEOMETRİK SERAMİK
1
ARK 108
2
4
MİTOLOJİ II
1
ARK 110
2
4
ANADOLU PREHİSTORYAS 1
ARK 112
2
4
ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK
1
ING102-1
2
2
İNGİLİZCE
1
TAR102-1
2
2
ATATÜRK İL.VE İNK.T.
1
TUR102-1
2
2
TÜRK DİLİ VE KOMP.
1
ARK 201
2
4
KLASİK YONTU I.
2
ARK 203
2
4
KLASİK MİMARİ I
2
ARK 205
2
4
ORİENTALİZAN SERAMİK
2
ARK 207
2
4
HİTİT UYGARLIĞI I.
2
2
ARK 209
2
4
GREKÇE I.
ARK 211
2
3
PREHİSTORİK EGE ARKEO 2
ARK 213
2
3
YUNAN VE ROMA MİMARİS 2
ARK 215
2
3
ANTİK DÖNEMDE SERAMİK 2
ARK 217
2
3
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
ARK 219
2
3
ANADOLU'DA NEOLİTİK ÇA 2
ARK 221
2
3
ARKEOLOJİDE KAYIT VE BE2
ARK 202
2
4
KLASİK YONTU II.
2
2
ARK 204
2
4
KLASİK MİMARİ II.
2
ARK 206
2
4
ARKAİK SERAMİK
2
ARK 208
2
4
HİTİT UYGARLIĞI II.
2
ARK 210
2
4
GREKÇE II.
2
ARK 212
2
3
GEOMETRİK-DAEDALİK YO 2
ARK 214
2
3
ANADOLU KLASİK DÖNEM 2
ARK 216
2
3
ANTİK YUNAN KAP FORMLA2
ARK 218
2
3
ARKEOLOJİDE TERMİNOLO2
ARK 220
2
3
FİZİKSEL ANTROPOLOJİ
2
ARK 301
2
4
HELENİSTİK YONTU I.
3
ARK 303
2
4
HELENİSTİK MİMARİ I
3
ARK 305
2
4
KLASİK SERAMİK
3
ARK 307
2
4
GREK NÜMİSMATİĞİ
3
ARK 309
2
4
URARTU UYGARLIĞI I.
3
ARK 311
2
3
GREK KABARTMA SANATI 3
ARK 313
2
3
PALEOLİTİK KÜLTÜRLER
3
ARK 315
2
3
ANADOLU'DA ASUR TİCARE3 ARK 317
2
3
HELLENİSTİK NÜMİSMATİK 3
ARK 319
2
3
ANADOLU’DA GÖÇLER
3
ARK 302
2
4
HELENİSTİK YONTU II.
3
3
ARK 304
2
4
HELLENİSTİK MİMARİ II
ARK 306
2
4
YAKINDOĞU UYGARLIKLAR3
ARK 308
2
4
ROMA NÜMİSMATİĞİ
3
ARK 310
2
4
URARTU UYGARLIĞI II.
3
ARK 312
2
3
YUNAN VE ROMA’DA TİYAT3
ARK 314
2
3
ANTİK DÜNYADA ÜRETİM V3
ARK 316
2
3
MEZOPOTAMYA TUNÇ ÇAĞ3
ARK 318
2
3
HELLENİSTİK NÜMİSMATİK 3
ARK 320
2
3
GEÇ HİTİT SANATI
ARK 401
2
4
ROMA PORTRE SANATI I. 4
3
ARK 403
2
4
ROMA MİMARİSİ I
4
ARK 405
2
4
HELLENİSTİK SERAMİK
4
ARK 407
2
4
FRİG UYGARLIĞI I.
4
ARK 409
2
4
GENEL ANTROPOLOJİ I
4
ARK 411
2
3
ANTİK YUNAN SANATINA G4
ARK 413
2
3
ANTİK YUNANDA TÖREN V 4
ARK 415
2
3
MEZOPOTAMYA DEMİRÇAĞ4
ARK 417
2
3
ROMA İMPARATORLUK DÖ 4
ARK 419
2
3
DOĞU ROMA ARKEOLOJİS 4
ARK 421
2
3
ANTİK YUNAN’DA SAVAŞ V 4
ARK 402
2
4
ROMA PORTRE SANATI II. 4
ARK 404
2
4
ROMA MİMARİSİ II
4
ARK 406
2
4
ROMA SERAMİĞİ
4
ARK 408
2
4
FRİG UYGARLIĞI II.
4
ARK 410
2
4
GENEL ANTROPOLOJİ II
4
ARK 412
2
3
ANADOLU’DA YUNAN MEZA4
ARK 414
2
3
ANTİK ROMA’DA SAVAŞ VE 4
ARK 416
2
3
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 4
ARK 418
2
3
ROMA ASKER İMPARATOR 4
ARK 420
2
3
ANTİK DÖNEMDE TİCARET 4
D
Grup
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
S
G
S
G
S
G
S
G
S
G
S
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
S
G
S
G
S
G
S
G
S
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
Z
G
S
G
S
G
S
G
S
G
S
G
S
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
Z
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
59 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content