close

Enter

Log in using OpenID

2. Birleşim - Kırklareli İl Özel İdaresi

embedDownload
İL ÖZEL İDARE st KANUNU'NUN 12. MADDESİ GEREGİNCE;
KIRKLARELİ İL GENEL MECLİsİNİN ŞUBAT AYı 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
BİRLEŞİM
BİRLEŞİM
BİRLEŞİM
No
1)
2)
3)
4)
GÜNDEM
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
st HİzMET
BİNASI İL GENEL MECLİsİ
SALONU
KONUSU
Yoklama.
Şubat ayı 1. birleşimine ait tutanak özetinin okunması.
İl Özel idaresinin 2310112014 gün ve 783 sayılı, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Islah OSB ile
Evrensekiz Islah OSB'nin kuruluşuna n Özel idaresinin katılımı ve katılım payı oranı ile müteşebbis
heyette temsil edecek üye sayısının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.
n Genel Meclisinin 09/01/2014 gün ve 15 sayılı kararına istinaden; İlimiz Merkez ilçesi, Dereköy
Köyü, Istırga mevkii, Kirazpınar Orman işletme Şefliği hudutlarında 217 parsel nolu orman arazisi
üzerinde Salim Aras tarafından izin alınan alanda Alabalık Üretim Tesisi amaçlı 111000 ölçekli
Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar Planının onaylanması hakkında "imar ve
Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
Genel Meclisinin 04112/2013 gün ve 284 sayılı kararına istinaden;
Özel İdaresine ait arsa ve
arazilerin envanterinin güncel tutulması, tapu kayıtlarında arsa olarak görülen taşınmazların zaman
zaman denetimlerinin yapılması, kullanım biçimlerinin belirlenerek, amaç dışında kullanımlarının
tespiti halinde yasal işlem yapılmasına dair önerge hakkında "imar ve Bayındırlık Komisyonu"
tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Özel idaresinin 15/0112014 gün ve 518 sayılı, 1125000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planında
Tarımsal Arazilerin Emsal Değeri ile ilgili Bakanlık Görüşü konulu teklifin görüşülmesi.
İl Özel idaresinin 31LO 112014 gün ve 1011 sayılı, Demirköy ilçesi Özel idare İşhanı Binasının
tamamının Demirköy Kaymakamlığına tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
İl Özel İdaresi'nin 31/0112014 tarih ve 999 sayılı, 2014 yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde yılı içinde
kurumsal sınıflandırma bazında değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. maddesi gereğince, İl Özel idaresine atanan personel
hakkında İl Genel Meclisi'ne bilgi verilmesi
İl Genel Meclisinin 03/02/2014 gün ve 34 sayılı kararı ile gündeme alınan 2014 yılı Yatırım
Programında ilirniz Pınarhisar İlçesi Ataköy Köyüne tahsis edilen 15.000 TL ödeneğin tahsis
amacının değiştirilmesi hakkında verilen yazılı önergenin görüşülmesi.
İl Genel Meclisinin 0710 112014 gün ve 9 sayılı kararına istinaden; Mülkiyeti n Tüzel Kişiliğine ait,
Kırklareli İli Demirköy İlçesi, Hamdibey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı B19B-16A-3C pafta, 155
ada, 4 parselde bulunan 1.076,49 m2'lik İşhanı Binasının satılması hakkında "Plan ve Bütçe
Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisinin 08/0112014 gün ve 13 sayılı kararına istinaden; ilirniz Merkez ve İlçelerinde
bulunan meraların ıslah edilmesi ve kiraya verilmesi konusunun araştırılması hakkında verilen sözlü
önerge hakkında "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisinin 10101/2014 gün ve 29 sayılı kararına istinaden; İlimiz Merkez İlçe Kadıköy
Köyüne tahsis edilen Kuzulu Köyü sınırları dahilindeki ormanlık alanda bulunan 1,00 litre/sn. debili
Kokurdan Kaynağı'nın 0,5 litre/sn.'lik kısmının Kuzulu Köyüne iade edilmesi talebi hakkında
"İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" ile "Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu" tarafınd
hazırlanan
raporun görüşülmesi.
Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan rcWÜrimg9füşi/,Mllesi.
Gelecek birleşim tarihinin tespiti.
'/JL~
n
5)
GÜNÜ : 04/02/2014 SALI
SAA Tİ : 10.30
YERİ
: İL ÖZEL İDARE
n
17
14)
15)
/
. ;We(şEN
il G
ı eelisi Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content