close

Enter

Log in using OpenID

102.dönem kamu hizmetleri sunumunda yeni yöntemler hizmet içi

embedDownload
EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKET SONUCU
I- EĞİTİM FAALİYETİNİN:
Adı ve Dönemi
102.DÖNEM KAMU HİZMETLERİ SUNUMUNDA YENİ YÖNTEMLER HİZMET İÇİ EĞİTİM
SEMİNERİ
Hedef Kitle
GİH
Yeri, Tarihi ve Süresi
ANKARA 18-22 KASIM 2013/ 5 GÜN-25 SAAT
Katılan Personel Sayısı
II – EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN KONULAR VE EĞİTİCİLER
Konu
İLETİŞİM
Kamu Hizmetlerinde İletişim
Halkla İlişşkiler
Eğiticiler
Yrd.Doç.Dr.Evren GÜÇER
Öğretim Üyesi
Pozitif Yaşam Becerileri
Dr.NecmettiNKARAKUŞ
Öğretim Üyesi
Aile İçi İletişim
Prof.Dr.M.Hamil NAZİK
Öğretim Üyesi
Mobbing ve Mobbingle Mücadele Stratejileri
Doç.Dr.Necati CEMALOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Zaman Yönetimi
Yrd.Doç.Dr.Nilay ALÜFTEKİN
Öğretim Üyesi
Kamu Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
Stres ve Öfke Yönetimi
Etik Kuralları,Etik İlkeleri,Uygulamaları Usul ve Esasları
Uygun Giyim Teknikleri ve Resmi Giyim Usulleri
Kamu Yönetiminde,
Büro Yönetimi
Ast-Üst İlişkileri
Nezaket kuralları
Yrd. Doç. Dr.Hasan Engin ŞENER
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mehmet GÜVEN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
:Murat ALTUN
Sayıştay Denetçisi
Prof.Dr.Şule ÇİVİTÇİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr.Nihan DEMİRKASIMOĞLU
Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi
III – EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ANKETİNE VERİLEN CEVAPLARDA GENEL DEĞERLER
Eğitim faaliyeti sonunda bir değerlendirme anketi yapılmıştır. Eğitime katılan ...... kişiden.... kişi ankete katılmıştır.
Anketin içeriğine ilişkin değerlendirme sonuçları aşağıda bölümler halinde belirtilmiştir.
Oran %
A- EĞİTİM KONULARINA İLİŞKİN GENEL MEMNUNİYET ORANI
Çok Yararlı
Yararlı
Kısmen Yararlı
Az Yararlı
Yararsız
Oran %
B- EĞİTİCİLERE İLİŞKİN GENEL MEMNUNİYET ORANI
Çok İyi
İyi
Orta
Yetersiz
Çok Zayıf
C- PROGRAMIN UYGULAMASIYLA İLGİLİ GENEL MEMNUNİYET ORANI ( %)
1 - Program Süresi Sizce Uygun mudur?
Süre Uygun ( )
Daha Uzun Olmalı ( )
Daha Kısa Olmalı ( )
2 - Program Saatleri Sizce Uygun mudur?
Uygun ( )
Uygun Değil ( )
3- Program Tarihi Sizce Uygun muydu?
Evet ( )
Hayır ( )
4- Programın Uygulandığı Yer (Şehir, Bölge) İyi Seçilmiş midir?
Evet ( )
Hayır ( )
5- Programın Uygulandığı Yerin Fiziki Şartları ( Bina, Salon, Derslik v.b.) Yeterlimiydi?
Evet ( )
Hayır ( )
Kısmen ( )
6- Programın Etkinliğini Artırmak İçin Eğitim Teknolojilerinden (slayt, ses, görüntü sistemi v.b.) Yeterince
Evet ( )
Hayır ( )
Kısmen ( )
7- Program Sırasında Derslerle İlgili Verilen Materyallerin ( Ders Notları v.b.) Anlaşılırlığı ve Veriliş Zamanı
Uygun ( )
Uygun Değil ( )
D- PROGRAMIN ORGANİZASYONUYLA İLGİLİ GENEL MEMNUNİYET ORANI (%)
1- Program Süresince Program Yöneticisi ve Görevliler Talep ve İsteklerinize Karşı İlgili miydiler?
Evet ( )
Hayır ( )
Kısmen ( )
2- Günlük ve Sosyal İhtiyaçlarınızın Karşılanmasında Sorunlarınız Oldu mu?
Olmadı ( )
Oldu ( )
E- EĞİTİMİN GENELİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET ORANI ( Kişi Sayısı )
( Çok İyi 5
Çok İyi ( )
İyi 4
İyi ( )
Orta 3
Yetersiz 2
Orta ( )
Yararlanıldı mı?
Çok Zayıf 1
Yetersiz ( )
Değerlendirmesine Göre )
Çok Zayıf ( )
Uygun mudur?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content