close

Enter

Log in using OpenID

3) SARGEM - Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve

embedDownload
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME MERKEZİ (SARGEM)
PROJESİ
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
DPT Alt Yapı Projesi
BÜTÇE
: 6.000.000 TL
SAÜ KATKISI
: 1.500.000 TL
10 Mayıs 2014 Cumartesi
1
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Proje Sahibi:
SAÜ SARGEM
SAÜ Rektörlüğü
MERKEZ PAYDAŞLARI
(Tüm Üniversite Birimleri)
1) Mühendislik Fakültesi
2) Fen-Edebiyat Fakültesi
3) Teknoloji (Teknik Eğitim) Fakültesi
4) Fen Bilimleri Enstitüsü
5) TEKNOPARK
6) Endüstriyel Kuruluşlar
7) Yurt Dışı Paydaşlar
8) Tıp Fakültesi
9) Bölge Üniversiteleri
10 Mayıs 2014 Cumartesi
2
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
AMAÇ:
 Çok disiplinli araştırma-geliştirme-uygulama birimlerinin
oluşturulması ve zamanla büyüyen SARGEM
 Farklı disiplinlerin sahip olduğu bilgi ve teknoloji
birikimlerinin paylaşılması
 Enstitüler, endüstriyel kurumlar ile Ortak ileri projeler ve
yayınlar hazırlanması
 Endüstri sorunlarının çözümü ve katma değeri yüksek
alanlara endüstrinin yönlendirilmesi
 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitimi
(Lisansüstü Eğitim Merkezi)
 Lisans Programı?
10 Mayıs 2014 Cumartesi
3
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
Organizasyon Akım Şeması
REKTÖR
KOORDİNATÖRLÜK
MERKEZ Yönetimi
SARGEM YÜRÜTME
KURULU
DANIŞMA
KURULU
KARMER
LİPGUM
Alt Uydu Merkezler
(Çok displinli
Laboratuarlar)
TEKNOPARK
(TTO)
OTEGEM YASDAGEM
10 Mayıs 2014 Cumartesi
4
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
ÖNCELİKLİ SARGEM ALT MERKEZLERİ
1. Karakterizasyon Merkezi (KARMER)
2. Lityum – İyon Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama
Merkezi (LİPGUM)
3. Otomotiv ve Enerji Teknolojileri Araştırma
Geliştirme Merkezi (OTEGEM)
4. Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (YASDAGEM)
10 Mayıs 2014 Cumartesi
5
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
1. Karakterizasyon Merkezi (KARMER)
 Bilimsel araştırma ve endüstriyel
hizmetler alanı Donanımlı bir laboratuar
merkezi.
 SARGEM genelinde test, tasarım,
tanımlama ve çözümleme yapma.
 Bilimsel araştırma projelerini
gerçekleştirme, projeler üretme
 SAU Temel Karakterizasyon cihazlarının
merkezde toplanması
10 Mayıs 2014 Cumartesi
6
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
2. Lityum – İyon Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi
(LİPGUM)
Enerji Depolama ve Uygulama
Taşınabilir Elektronik Cihazlar
Elektrik/Hibrit Araçlar
Medikal Cihazlar
El Aletleri
Enerji Biriktiren
İstasyonlar
10 Mayıs 2014 Cumartesi
7
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
3. Otomotiv ve Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi
(OTEGEM)
 Otomotiv ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesi
 Alternatif yakıt ve bunlara uygun araç
teknolojilerinde yetkinlik kazanmak
 Yapıların Enerji Gereksinimlerini Azaltmak
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma
 Sanayi Proseslerinde Enerji Tasarrufu Sağlayan
Teknolojiler Geliştirmek
 İçten yanmalı motorlardan kaynaklanan
emisyonların azaltılmasına yönelik teknoloji
geliştirilmesi
 Yakıt araştırmaları: doğal kaynaklardan elde edilen
yakıtlar (doğal gaz, LPG, biyogaz vb.), sıvı yakıtları
(benzin, dizel, alkol, biyodizel vb.), fosil esaslı
olmayan sentetik ve yenilenebilir enerji kaynaklardan
elde edilen yakıtlar
10 Mayıs 2014 Cumartesi
8
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
4. Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme Merkezi
(YASDAGEM)
 Türkiye’nin Depremselliği, Deprem
Zararlarının Önlenmesi ve Afet Yönetimi
Araştırmaları
 Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve
Altyapısını Kurabilme Yeteneği Kazanma
Araştırmaları
 Çağdaş ve Güvenli Ulaştırma Sistemleri
Geliştirme Yeteneği Kazanma
 Mevcut yapıların güçlendirilmesi ve
rehabilitasyonunu sağlama,
 Deprem güvenli yapı ve altyapı
üretebilme,
 Kombine yük taşımacılığında hız ve
güvenliği artıran sistemleri geliştirebilmek,
10 Mayıs 2014 Cumartesi
9
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
SARGEM’in DİĞER HEDEFLERİ
1) Genç Bilim Adamlarının Eğitilmesi ve Endüstriye Adapte
Edilmesi
2) Genç Araştırmacı ve Girişimciler ile Endüstriye Yeni Tesislerin
Kurulması
3) Büyük Ölçekli Projeler Oluşturulması (1007 Çağrıları vb.)
4) Eğitsel Faaliyetlerin Yapılması ve Teknik Hizmetlerinin Verilmesi
5) Ulusal ve Uluslar Arası İlişkilerin Geliştirilmesi
10 Mayıs 2014 Cumartesi
10
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
SARGEM FİZİKİ YAPI
4 AYRI BİNA
KABA İNŞAAT TAMAMLANDI
1) KARMER (TAMAMLANMAK ÜZERE)
- Hizmete alınma: Ağustos 2014
- Temel Engel : Trafo kurulumu
2) Diğer Modüller (İKİNCİ İHALE)
10 Mayıs 2014 Cumartesi
11
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
EYLEM PLANI
1) Yönetim Belirlenmesi
Merkez Yönetimi ve Yönetim Kurulu
2) Danışma Kurulu Oluşturma
3) FAALİYETLER (KISA DÖNEM)
- KARMER’ in FAALİYETE GEÇMESİ
- SARGEM WEB SAYFASI
- SARGEM AKREDİTASYONU
- SARGEM İşletim Yönergesi
- BÖLÜMLERDEN CİHAZ TRANSFERİ (Şartları)
Ulusal Projelerden
Uluslararası Projelerden
Endüstriyel Projelerden
SAÜ Kaynaklarından Birimi
10 Mayıs 2014 Cumartesi
12
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
SAÜ SARGEM
EYLEM PLANI
1) TEKNOPARK-TTO İŞBİRLİĞİ
2) EĞİTİM FAALİYETLERİ (Lisansüstü – Yabancı Dilde Lisans?)
3) SARGEM’ e ARAŞTIRMACI KATILIMI
ARAŞTIRMACILARDAN SARGEM’ e DESTEK
- Ulusal Projeler Tanıtım Desteği
- Uluslararası Proje Tanıtım Desteği
- Endüstriyel Projeler Tanıtım Desteği
- SAÜ Genelinde Proje Geliştirme
4) FİNANSAL DESTEK SAĞLAMA
5) BAP KOORDINASYONU (BAP Koordineli Çalışma)
10 Mayıs 2014 Cumartesi
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 462 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content