close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0381-T
Adresi :
Tübitak MAM Gıda Enstitüsü Anibal Cad.
P.K.21
Gebze 41470
KOCAELİ / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gıda ve Yem
Ürünleri
Su
Bal
: 0 262 677 20 00
Faks
: 0 262 641 23 09
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.mam.gov.tr/GE/
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Gıda Ürünleri
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Clostridium perfingens Sayımı
AOAC 976.30
Aerobik Koloni Sayımı
FDA/BAM Bölüm 3
Escherichia coli ve Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
FDA/BAM Bölüm 4
Listeria monocytogenes Aranması
FDA/BAM Bölüm 10
Staphylococcus aureus Sayımı
FDA/BAM Bölüm 12
Bacillus cereus Sayımı
FDA/BAM Bölüm 14
Maya ve Küf Sayımı
FDA/BAM Bölüm 18
Enterobactericea Sayımı
ISO 21528-2
Salmonella Aranması
AOAC 2003.09
Bax System Real-Time PCR
Assay
Listeria monocytogenes Aranması
AOAC 2003.12
Bax System Real-Time PCR
Assay
Escherichia coli O157:H7 Aranması
Bax System Real-Time PCR
Assay
Escherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Salmonella Aranması
TS EN ISO 6579
Escherichia coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
Aerobik Koloni Sayımı
FDA/BAM Bölüm 3
Koliform Bakteri Sayımı
FDA/BAM Bölüm 4
Legionella Tespiti ve Sayımı
TS ISO 11731
Prolin Analizi
AOAC 979.20
Kloramfenikol Analizi
U.S FDA Laboratory Information
Bulletin No: 4281 Varian
Application Note No.3 R1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
AB-0381-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Bal Devam)
Naftalin Analizi
Food Chemistry, 84,(4),
643-649
Tavuk Dokusu
Dokularda Beta Agonist Kalıntı Analizi
(Brombuterol, Cimbuterol, Cimaterol,
Clenbuterol, Mapenterol, Mabuterol,
Salbutamol)
Food Chemistry, 114, (3),
1115-1121
Tavuk Dokusu
Balık Dokusu
Dokularda Steroid Hormonları Kalıntı Analizi
(17-Alfa Estradiol, 17-Alfa Ethnylestradiol,
17-Beta Estradiol, Dienesterol,
Diethylstilbesterol (Des), Hexesterol,
Progesterone, Testesterone,Trenbolone)
Analytica Chimica Acta 637,
112-120
Tavuk Dokusu
Dokularda Zeranol Ve Metabolitleri Kalıntı
Analizi (Alfa-Zearalanol, Alfa Zearalenol,
Beta Zearalanol, Beta Zearalenol,
Zearalanone Zan)
Analytica Chimica Acta 473,
151-160
Balık
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi GC-MS
Kullanılarak
(Aldrin; Alpha Endosulfan; 4,4-DDE; 2,4-DDT;
4,4-DDD; 4,4-DDT)
AOAC 2007.01
Bal
Süt
Tavuk
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi LC-MS/MS
Kullanılarak
(Aldicarb; Amitraz; Carbaryl; Carbofuran;
Diazinon; Dichlorvos; Malathion; Methiocarb;
Methomyl; Propoxur; Trichlorfon)
AOAC 2007.01
Bal
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS Kullanılarak
(Beta Endosulfan; Bromopropylate;
Chlorpyrifos; Coumaphos;
Cypermethrin;Diazinon; Malathion;Parathion
Methyl; Tau-Fluvalinate)
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
AB-0381-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Meyve Ve Sebze
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS Kullanılarak
(2,4-DDD, 2,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDD, 4,4
-DDE, 4,4-DDT, Acephate,
Acibenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Aldrin, Alfa
Cypermethrin, Alfa Endosulfan, Aramite,
Benalaxyl, Beta Cyfluthrin, Beta Endosulfan,
Bifenthrin, Binapacryl, Bromophos Ethyl,
Bromophos Methyl, Bromopropylate,
Captafol, Captan, Chlordane, Chlorfenapyr,
Chlorfenson, Chlormequat, Chlorobenzilate,
Chlorpropham, Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal
Dimethyl, Chlorothalonil, Cyanophos,
Cyfluthrin, Cyhalofop Butyl, Dazomet,
Deltamethrin, Dichlobenil, Dichlofluanid,
Dicloran, Dicofol, Dimethipin, Disulfoton,
Disulfoton Sulfone, Ditalimfos, Endosulfan
Sulfat, Endrin, Esfenvalerate, Ethion,
Ethoprophos, Etrimfos, Fenchlorphos,
Fenitrothion, Fenoxaprop-P-Ethyl,
Fenpropimorph, Fenvalerate, Fluopicolide,
Folpet)
AOAC 2007.01
(Formothion, Gamma-Hch, Heptachlor,
Hexachloro-1,3-Butadien,
Hexachlorobenzene, Hexaconazole,
Indoxacarb, Iodophenfos, Iprodione, Isodrin,
Kresoxim Methyl, Lambda Cyhalothrin,
Methacrifos, Methamidophos, Methidathion,
Methoxychlor, Mevinphos, Molinate,
Myclobutanyl, Nitrofen, Nuarimol,
Oxyfluorfen, Parathion Methyl, Permethrin,
Perthane, Phorate, Procymidone,
Prothiophos, Pyrimethanil, Quinalphos,
Quintozene, Resmethrin, Tau-Fluvalinate,
Tecnazene, Os-Tepp, Terbufos, Terbumeton,
Tetradifon, Tetrasul, Thiometon, Tolcofos
Methyl, Tolyfluanid, Trifluralin, Vinclozolin)
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
AB-0381-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Meyve Ve Sebze
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
(2, 4 ,5- T, 2,4 Dimethylanilin, 2,4-D,
Acetamiprid, Acrinathrin, Alachlor, Amitraz,
Atrazine, Azoxystrobin, Bentazone,
Bifenazate, Bitertanol, Boscalid, Bromacil,
Bromoconazole, Bromoxynil, Bupirimate,
Buprofezin, Butocarboximsulfoxide,
Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim,
Carbofuran, Carbosulfan, Carboxin,
Clofentezine, Chloridazon, Chlorfenvinphos,
Chlorfluazuron, Chloroxuron, Chlorpyrifos,
Chlorsulfuron, Chlorthiamid, Cinidon Ethyl,
Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate,
Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil)
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
AB-0381-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Meyve Ve Sebze
Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Demeton-S-Methyl, Demeton-S-Methyl
Sulfoxide, Desmedipham, Diallate, Diazinon,
Dichlorprop, Dichlorvos, Difenconazole,
Dimethenamid-P, Dimethoate,
Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole,
Dinobuton, Dinocap, Dinoterb,
Diphenylamine, Disulfoton Sulfoxide,
Dithianon, Diuron, Epoxiconazole, Eptc,
Ethiofencarb, Ethirimol, Ethofumesate,
Etoxazole, Ethoxyquin, Famoxadone,
Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol,
Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid,
Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenthion,
Flazasulfuron, Fludioxonil, Fluazifop Butyl,
Flufenacet, Flufenoxuron, Flurochloridone,
Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil,
Foramsulfuron, Fosthiazate, Furathiocarb,
Heptanaphos, Hexythiazox, Imidacloprid,
Imazalil, Imazamox, Imazaquin, Indoxacarb,
Ioxynil, Iprovalicarb, Isazofos, Isoproturon,
Isoxaben, Lufenuron, Malathion, Mcpa,
Mecarbam, Mecoprop, Mepanipyrim,
Mesosulfuron Methyl, Metalaxyl-M,
Metolachlor, Metazachlor, Metosulam,
Metribuzin, Monocrotophos, Monolinuron,
Monuron, Omethoate, Oxadiargyl,
Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxasulfuron,
Oxycarboxin, Penconazole, Pendimethalin,
Pethoxamid, Phenmedipham, Phentoate,
Phosalone, Phosmet, Phosphamidon,
Picloram, Picolinafen, Pirimicarb, Primiphos
Methyl, Procloraz)
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
AB-0381-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Meyve Ve Sebze
Devam)
(Profenophos, Prometryn, Propamocarb,
Propanil, Propargite, Propham, Propiconazole,
Propyzamide, Pymetrozine, Pyraclostrobin,
Pyrazophos, Pyridaben, Pyridapenthion,
Pyridate, Pyriproxyfen, Quinalphos,
Quinoxyfen, Quizalofop-Ethyl, Rimsulfuron,
Simazine, Spiroxamine, Sulfosulfuron,
Tebuconazole, Tepp-00, Terbuthylazine,
Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Thiabendazole,
Thiacloprid, Thifensulfuron Methyl,
Thiodicarb, Thiometoxam, Thiophonate
Methyl, Triallate, Triasulfuron, Triazophos,
Tridemorph, Triadimefon, Triadimenol,
Trifloxystrobin, Triflumizole, Triticonazole,
Vamidathion, Zoxamide)
AOAC 2007.01
Soslar, Yağlı ve Tuzlu
Gıdalar
Benzoik Asit Ve Sorbik Asit Analizi
NMKL No 124, 2.Ed.
Kuru Meyveler
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
AOAC 962.16
Süt
Melamin Analizi
U.S Food And Drug
Administration Laboratory
İnformation Bulletin Lıb No.
4422
İdrar
Thyreostatların Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
(TU Thiouracil, MTU 2-Methyl Thiouracil, PTU
Propil Thiouracil, TAP Tapazol)
Analytica Chimica Acta 700
(1-2),155
Su Ürünleri (Balık
dokusu)
Trifenilmetan Boyaların (Malachite Green,
Leucomalachite green, Leucocristal violet,
Cristal violet, Brilliant Green) Analizi
Journal of AOAC İnternational
Vol.88 No:3
Yumurta
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-ECD/GC-MS Kullanılarak
(Hexachlorobenzene, beta-HCH,4,4DDD,
4,4DDE, Heptachlor, Gamma HCH, Aldrin,
Dieldrin, 2,4DDT, Alfa HCH, 4,4DDT ) ve PCBs
(PCB28, PCB153, PCB101, PCB 30, PCB 52,
PCB138, PCB118 ve PCB 180) Analizi
Analytical Methods for Residue
of Pesticides 5th Eddition Sub
Metot 5 and 6 Ministry of
Welfare Health and Cultural
Affairs-Rijkswilk Netherlands
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK - MAM
Gıda Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0381-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30 Aralık 2014
AB-0381-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıda, Yem ve
Tohumlar
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların
(GDO) Kalitatif Olarak Tespiti
Qualitative duplex PCR method
for detection of Cauliflower
Mosaic Virus 35 S promoter
and nopaline synthase
terminator (partim T-nos)
JRC Compendium Reference
SC/ELE/013
Gıda Ürünleri
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların
(GDO) Real-Time PCR Yöntemi İle Kalitatif
Olarak Tespiti
ISO 24276, ISO 21570, ISO
21569
Surefood GMO 35S + NOS
Screening Real-Time PCR
Kullanım Kılavuzu
Soya
Gıda Örneklerinde Genetik Yapısı
Değiştirilmiş (GD) RR Soyada Real-Time PCR
Yöntemi İle Miktar Tayini
ISO 24276, ISO 21570, ISO
21569
Surefood GDO RR Soya Test
Kiti kullanım kılavuzu
Gıda Ürünleri
DNA İzolasyon Yöntemi
Genespin DNA Extraction Kit
Kullanım Kılavuzu
Et ve Et ürünlerinde
Domuz Etinin Real-Time PCR ile Kalitatif
Belirlenmesi
Fluorion Meat Species
Identification QLP 1.0
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content