close

Enter

Log in using OpenID

CCTT-Şehir İletişim Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi (Download PDF)

embedDownload
___________________________________________________________________________________________________________________________
14:30-17:00
CEBIT CCTT ZİRVESİ
Şehir İletişim, Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi
İstanbul
CEBIT CCTT SUMMIT
City Communications, Transportation and Technology Summit
Istanbul
İstanbul Fuar Merkezi
Istanbul Fair Center
Taslak Program
Draft Program
Akıllı Şehir ve Akıllı Hayat
Smart City and Smart Life
Akıllı Şehir, Akıllı Yaşam ve Akıllı Üretimi Destekleyen Ürünler, Sistemler, İçerik ve
Altyapı
Products, systems, content and infrastructure supporting smart city, smart life and
smart production
Perşembe, 11.09.2014
Açılış Konuşması: Dr. Önder Halisdemir - Genel Müdür, Aktif Bank
Panel- I: Akıllı Kentler İçin Akıllı Çözümler
Thursday, 11.09.2014
Opening Speech: Dr. Önder Halisdemir, CEO, Aktif Bank
Panel- I: Smart Solutions for Smart Cities





Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı - Bahçeşehir Üniversitesi
Mehmet Cahit Turhan - Karayolları Genel Müdürü
Levent Fidansoy - Burulaş Genel Müdürü
Arif Emecan - Malatya Belediyesi Genel Sekreteri
Yunus Avcı- Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Planlama ve Destek Dairesi
Kemal Hacıoğlu –Türkiye Futbol Federasyonu, E-bilet Proje Sorumlusu





*Teyid edilecektir
Moderator: Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı - Bahçeşehir University
Mehmet Cahit Turhan – Director General of the General Directorate for
Turkish Highways
Levent Fidansoy - General Manager, Burulaş
Arif Emecan – Secretary General of Malatya Municipality
YunusAvcı- Security General Directorate,Traffic Planning and Support
Office
Kemal Hacıoğlu-Turkish Football Federation,E-ticket Project Officer
*To be confirmed
___________________________________________________________________________________________________________________________
Cuma, 12.09.2014
09:30 – 10:45
Friday, 12.09.2014
Açılış Konuşmaları
Opening Speeches



Olaf Lies, Almanya Aşağı Saksonya Federal Eyaleti
Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı
Arkadiusz Bąk, Polonya Ekonomi Bakan Yardımcısı
İdris Güllüce, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik
Bakanı



Olaf Lies, Minister for Economics, Labour and
Transport of the German Federal State of Lower
Saxony
Arkadiusz Bąk, Deputy Minister of Economy of The
Republic of Poland
İdris Güllüce, Republic of Turkey Minister of
Environment and City Planning
10.45 – 11.15
Ana Konuşma: Şehir ve Medeniyet
Prof. Dr. Suphi Saatçi
Keynote Speech: The City and the Civilisation
Prof. Dr. Suphi Saatçi
11.15 - 12.15
Panel – I: Akıllı Yaşam ve Ekranlar
Akıllı Binalar & Konutlar, GPS İzleme Sistemleri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Eğitim
Çözümleri, Akıllı Ödeme Sistemleri
Moderatör: Prof. Dr. Murat Yülek
 Paşa Yaşar, Genel Müdür Danışmanı, Türk Telekom
 Kağan Kalınyazgan, Yönetim Kurulu Başkanı, Yüce
Kolejleri; Yönetici Ortak Atlas Eğitim Yazılımları
 Hakkı Tok, Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 Murat Elkaya, Genel Müdür, Aktif Nokta, Aktif Bank
12.15 – 12.35
Şehir Çözümleri Sunumu: Akıllı Ulaştırma Sistemleri Bugünün Şehirlerini Nasıl
Mobilize Ediyor?
Dr. Rainer Schwarzmann,İş Geliştirme Bölümü
Müdürü,Transport Consulting, PTV Group Karlsruhe, Almanya
Panel – I: Smart Life and Screens
Smart Buildings & Houses, GPS Tracking Systems, Intelligent Transportation,
Smart Education Solutions, Smart Payment Systems
Moderator: Prof. Dr. Murat Yülek
 Paşa Yaşar, Adviser to General Manager, Türk
Telekom
 Kağan Kalınyazgan, Board Chairman, Yüce Kolejleri;
Managing Partner, Atlas Eğitim Yazılımları
 Hakkı Tok, Director, Istanbul Metropolitan Municipality
Department of Information Technologies
 Murat Elkaya, General Manager,Aktif Nokta,AktifBank
Metropolitan Solutions Presantation: How Intelligent Transportation Systems Are
Moving Cities of Today?
Dr. Rainer Schwarzmann, Director of Division
Business Development, PTV Group Karlsruhe, Germany
*Teyid edilecektir
*To be confirmed
___________________________________________________________________________________________________________________________
12.35 – 12.55
Şehir Çözümleri Sunumu: Kart Bazlı Akıllı Şehir Çözümleri
Murat Emre Duman, YK Üyesi, EKent
Intelligent City Presentation: Card-based Smart City Solutions
Murat Emre Duman,Member of Board, Ekent,Aktif Bank
12.55 – 14.00
Öğle Arası
Lunch Break
14.00 – 14:30
Ana Konuşma: 2023’e Doğru Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi
Feridun Bilgin, Müsteşar, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Keynote Speech: Smart Transportation Systems Strategy
Feridun Bilgin, Undersecretary, Ministry of
Transport Maritime Affairs and Communications
14.30 – 15.00
Ana Konuşma: Uydu Haberleşme Sistemleri ve Akıllı Ulaşım
Prof. Dr. Ensar Gül, Genel Müdür, Türksat
Keynote Speech:Satellite Communication Systems and Intelligent Transportation
Prof. Dr. Ensar Gül, CEO, Türksat
15.00 – 15.30
Ana Konuşma: Modern Metropollerin Sorunları ve BT Çözümleri
Prof. Dr. Sven Prüeser, Metropolitan Çözüm
Uzmanı, Berlin HTW
Uygulamalı
Üniversitesi
Keynote Speech: Modern Metropolitan's Challenges and its ITSolutions
Prof. Dr. Sven Prüeser, Metropolitan Solutions
Expert, HTW University of Applied Sciences Berlin
Bilimler
15:30 – 15.50
Şehir Çözümleri Sunumu: Akıllı Trafik Yönetimi, Londra Olimpiyatlarından
Öğrendiklerimiz
Steve Kearns, Transport for London, London, UK
Metropolitan Solutions Presantation: Intelligent Traffic Management, Lessons
Learnt from the London Olympic Games
Steve Kearns, Transport for London, London, UK
15.50. – 16.10
İletişim Kahve Arası
Networking Coffee Break
16.10 – 17.00
Panel – II: Veri Yönetimi ve Şehir Yaşamı
Veri Merkezleri, Veri Güvenliği ve Yönetilebilirlik Veri Yönetimi,
Trafik Yönetimi,
Şehir Yaşamında Görüntüleme ve
İzleme,
Kurumlarda ve Toplumda Maliyetlerin Azaltılması,
Güvenliğin ve Verimliliğin Artırılması
Panel – II: Datability and City Life
Data Centers, Data Security and Manageability Data Management,
Traffic Management, Imaging and Monitoring in City Life, Cost
Reduction in Institutions and Community, Increasing Safety and
Productivity
Moderatör: Paşa Yaşar, Genel Müdür Danışmanı,
Türk Telekom
Moderator: Paşa Yaşar, Adviser to General Manager,
Türk Telekom
*Teyid edilecektir
*To be confirmed
___________________________________________________________________________________________________________________________

Mustafa Koç, Genel Müdür, Fatih Projesi
Genel Koordinatörü, MEB Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü




Mustafa Koç, General Manager, General
Coordinator of Fatih Project Ministry of
National Education Directorate General of
Innovation and Educational Technology
Batuhan Tosun, Genel Müdür, UITSECUniversal IT Security Consulting

Batuhan Tosun, CEO, UITSEC-Universal IT
Security Consulting
Ali Çöplü, Kıdemli Danışman
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü

Ali Çöplü, Senior Consultant, Borsa İstanbul
A.Ş. General Directorate
Dr. Ahmet Kaplan,
Yardımcısı, Türksat A.Ş.

Dr. Ahmet Kaplan, Executive Vice
President, Türksat A.Ş.
Genel
Müdür
17.00 – 17.30
Ana Konuşma: GTFS ve Gerçek-Zamanlı GTFS Formatları Akıllı Ulaşımı Nasıl
Hızlandırabilir?
Michael Firnhaber, Stratejik Ortaklık Geliştirme
Müdürü, Lead for Google Directions, Google Maps
Transit
Keynote Speech:How GTFS and GTFS Real-Time Formats Can Accelerate Smart
Transport?
Michael Firnhaber, Strategic Partner Development
Manager, Lead for Google Directions, Google Maps
Transit
17.30 – 17.50
Şehir Çözümleri Sunumu: Bir Hizmet Olarak Mobilite
Sampo Hietanen, Genel Müdür, ITS Finland
Metropolitan Solutions Presantation:Mobility as a Service
Sampo Hietanen, CEO, ITS Finland
*Teyid edilecektir
*To be confirmed
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content