close

Enter

Log in using OpenID

bilişim teknolojileri kullanımı ile verimlilik arasındaki ilişki:kayseri

embedDownload
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI İLE VERİMLİLİK
ARASINDAKİ İLİŞKİ:KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA
ÖZET
Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenlik alanında yapılan yeni yapılanmanın
sonucu ortaya çıkmış yeni bir kamu kurumdur. Sosyal güvenlik kurumlarının
birleştirilmesi ile oluşturulan bu yeni kurum ülkenin tamamına yakın hizmet
vermektedir. Bu, doğal olarak kurumun iş, işleyişi ve verdiği hizmeti göz önüne
getirmekte, sorgulanmasına sebep olmaktadır. Kamu hizmetleri beklentileri de
gelişen bilişim teknolojileri ile paralel olarak artmıştır. Kaliteli hızlı ve güler yüzlü
hizmet talebi Sosyal Güvenlik Kurumunca da değerlendirilmektedir. Bilişim
teknolojileri Sosyal Güvenlik Kurumunda son dönemde diğer kurumlara öncülük
edebilecek boyutta kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim teknolojilerinin kullanımı her
ne kadar artmışsa da bunu kullanacak insan unsuru da önemlidir. Bilişim
teknolojileri kullanımın pratik faydalarından birisi de verimliliği artırmak olduğu
muhakkaktır.
Bu çalışmanın amacı bir kamu kurumu olan Kayseri Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü çalışanlarının bilişim teknolojilerini kullanımının verimlilikle ilişkisini
araştırmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunda kullanılan bilişim teknolojilerinin de
incelendiği bilişim teknolojilerinin kullanımı verimlilikle ilişkisinin irdelendiği bu
araştırmada anket veri toplama metodu kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Kayseri Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü, Bilişim Teknolojileri Verimlilik,
RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGY AND PRODUCTIVITY; A RESEARCH
KAYSERI PROVINCIAL DIRECTORATE OF SOCIAL
SECURITY
ABSTRACT
The Social Security Institution (SSI) has been recently established as a seperate
public entity other than central government after long restructuring process of social
security system in Turkey. This new institurion is a result of the unification of three
social security entities before and provides social security services to almost all of
the country. The wide coverage of these services provided by the Institution makes
its the way of doing business, its operations and its services debatable. The
expectations of the people from the public services have increased a lot in parallel to
wide use of the information technologies. Accordingly, the SSI also takes the
qualified, prompt and customer-related service expectations into account. IT services
have also been used by the SSI ahead of many other government agencies. However,
the human resources are the critical factor to use this IT capacity as well. It is a fact
that one of the benefits from the use of IT systems is to increase the productivity.
The fundemantal objective of this work is to find the relation between the use of IT
systems by Kayseri Provincial Directorate of Social Security Institution staff and
productivity. The questionnaire method is used for this work which investigates the
IT systems of the SSI and the relations with productivity.
Key words: Social Security ınstitution, Kayseri Provincal Directorate of Social
Security Institution, Information Technology, Productivity
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content