close

Enter

Log in using OpenID

Amatör Balık Avcılığı İç Su Balık Limitleri

embedDownload
DENİZLİ İLİ BALIK AVI ZAMAN
YASAKLARI
Denizli İl Sınırları içerisindeki tüm sularda
01 Mart- 01 Haziran tarihleri arasında amatör
ve Ticari Balık Avcılığı Zaman Yasağı
uygulanmaktadır.
Adıgüzeller Barajı ve Gökpınar Deresi'nde
tüm yıl boyunca her türlü Ticari ve Amatör
Balık Avcılığı yasaktır.
Çameli İlçesi Kanlıçay Deresi'nde Elmalı
Köyü Cevizlik Mahallesi Köprüsü ile
Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay Mahallesi Salanlar
Mevkii arasında kalan 6 km.'lik kısımda tüm yıl
boyunca her türlü amatör balık avcılığı yasaktır.
İlimizdeki tüm iç sularda ticari amaçlı su
ürünleri avcılığı yasaktır.
İç Su Balık Limitleri
Boy Limiti
(en az)
Günlük
Limit
(en fazla)
25 cm.
3 adet
Yok
10 adet
Sazan
40 cm.
5 adet
Kadife
26 cm.
10 adet
Sudak
26 cm
10 adet
Tatlısu levreği
18 cm.
Kg
Tatlısu kefali
20 cm.
Kg
Siraz
20 cm.
Kg
Turna
40 cm.
5 adet
Yayın
90 cm.
1 adet
Karabalık
22 cm.
10 adet
Fırat turnası
50 cm.
1 adet
Maya
50 cm.
1 adet
Şabut
45 cm.
1 adet
Türler
Doğal alabalık
(Bütün türler)
Gökkuşağı
alabalığı
DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Amatör Balık Avcılığı
 Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara
istisna tanınır. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg
cinsinden limitlere bakılmaz.
 Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya
karışık olsun 5 kg'ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen
türlerde, tek bireyin 5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal
limitler dâhilinde kabul edilir.
HER BALIĞA BİR KEZ ÜREME
ŞANSI VERELİM. KÜÇÜK BOYDA
BALIK AVLAMAYALIM.
Avlanabilir asgari boy ve günlük
avlanabilecek miktar bilgileri verilen
balıklardan daha küçüklerinin ve belirtilen
miktardan fazlasının avlanması yasaktır.
 Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda,
geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi
halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
 Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda,
avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda
avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin
verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10'u geçemez.
 Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak
avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün
avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en
büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı
4 kg'ı geçemez.
DENİZLİ
AMATÖR/SPORTİF BALIKÇILIK
AMATÖR VE SPORTİF BALIKÇILIK
YASAL VE ETİK KURALLARI
Amatör /Sportif Balıkçı Kimdir?
Balık tutmayı amaç değil, dinlence aracı
gören, sürdürülebilir bir balık avcılığı için balık
stoklarının ve çevrenin korunması gerektiğinin
bilincinde, doğayı gerçekten seven, sportif ruhta
ve etik değerlere bağlı, yasaların öngördüğü
kurallara uyan ve uygulayan kişidir.
Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile
avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez.
Ancak, alabalık avında 2 olta takımından daha fazla
olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında 2 iğne
bulunabilir.
Küspeli olta, parakete, sualtı
tüfeği,
zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların
kullanılması yasaktır.
Amatör adı altında, bilinçsiz ya da
duyarsız "Torbacı" olmayalım.
Amatör balıkçılıkta yemlik uzatma ağı (boyu
en fazla 5 mt.’ye kadar) dışında tırıvırı, germe,
uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri
Amatör Balıkçılık nedir?
her türlü ağın avlakta bulundurulması ve
Sadece rekreasyon, spor veya dinlence
kullanımı yasaktır.
amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç
gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün
satılmadığı balıkçılık etkinliğini anlatmaktadır.
Üremeye elverişli hale gelmesi uzun yıllar alan
ya da yasalarca korunmaya alınmış türleri
avlamayalım. Oltamıza takılanları tekrar yaşama
şansı verecek şekilde suya iade edelim.
Tırıvırı ve Küspeli Olta Kullanmayın
Yasal limitlerden fazla sayıda
balık tutmayalım.
Kullananlara Zararlarını Anlatın
Kullanmakta Israr Edenleri İhbar Edin..!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 021 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content