close

Enter

Log in using OpenID

ÇANAKKALE İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ +70 TL

embedDownload
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: BAHARLAR
Sahibi
&$+ø786/8&$1
LúOHWPH1R
171001914
TC Kimlik No
Vergi No
16333786726
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
16
13
0
13.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
&$+ø786/8&$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17703371
09.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17262063
11.06.2005
'HVWHN$OÕU
TR17787880
02.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17737313
26.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17902309
07.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17779378
05.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR17782080
08.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17938089
07.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR17902308
06.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17586331
12.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR17741457
25.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17803978
26.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17803979
26.08.2012
'HVWHN$OÕU
&$+ø786/8&$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17779377
05.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17653120
16.11.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17444062
15.02.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17731598
20.07.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17209133
05.01.2004
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17653167
16.10.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17542257
30.05.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17902310
08.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17353750
04.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
Sayfa : 1
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: BEHRAMKALE
Sahibi
08+6ø1781d$/7$1
LúOHWPH1R
171019865
TC Kimlik No
Vergi No
19384685420
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
11
10
0
08+6ø1781d$/7$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17729889
31.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17620476
01.09.2010
'HVWHN$OÕU
TR17600639
15.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17737104
03.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17376464
15.11.2006
'HVWHN$OÕU
TR17402657
24.03.2007
'HVWHN$OÕU
TR17418078
10.11.2006
'HVWHN$OÕU
TR17691389
26.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17415446
18.06.2011
'HVWHN$OÕU
TR17415447
18.06.2011
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17415448
05.07.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
08+6ø1781d$/7$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 2
10.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: CEMALLER
Sahibi
MEHMET BARLAS
LúOHWPH1R
171001894
TC Kimlik No
Vergi No
14998831362
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
16
6
0
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
0(+0(7%$5/$6øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17491354
01.12.2008
'HVWHN$OÕU
TR17422370
25.09.2007
'HVWHN$OÕU
TR17653112
15.11.2010
'HVWHN$OÕU
TR17345807
12.09.2006
'HVWHN$OÕU
TR17730424
11.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17422369
04.10.2007
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17529534
15.03.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17529762
20.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17366586
11.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17491355
01.09.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17288583
15.01.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17833003
15.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620272
10.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17668725
25.12.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17730088
01.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17366585
03.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17745302
02.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17620273
20.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
0(+0(7%$5/$6øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 3
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: ÇALTIKÖY
Sahibi
6(=$<ø6$5,
LúOHWPH1R
171001896
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
11716940740
10
5
0
5.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
6(=$<ø6$5,øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17937930
01.01.2013
'HVWHN$OÕU
TR17731038
10.09.2011
'HVWHN$OÕU
TR17620435
17.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17417943
01.06.2007
'HVWHN$OÕU
TR17345706
01.01.2006
'HVWHN$OÕU
6(=$<ø6$5,øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17737048
20.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811807
16.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17731391
14.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17731037
21.09.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17488141
18.08.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17550121
02.07.2009
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17782951
09.05.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17788314
03.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17779208
29.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 4
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h'ø%(./ø
Sahibi
LúOHWPH1R
0(+0(76$'ø6g10(= 171001928
TC Kimlik No
Vergi No
34486181892
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
51
28
0
0(+0(76$'ø6g10(=øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17788036
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17788037
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17788039
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17803980
24.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17788038
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17620384
20.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17525792
03.08.2009
'HVWHN$OÕU
TR17148130
01.03.2004
'HVWHN$OÕU
TR17728854
14.06.2011
'HVWHN$OÕU
TR17737318
20.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17444167
12.09.2007
'HVWHN$OÕU
TR17444168
20.11.2007
'HVWHN$OÕU
TR17487764
23.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17620385
18.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17728859
27.06.2011
'HVWHN$OÕU
TR17728860
27.06.2011
'HVWHN$OÕU
TR17387556
15.03.2007
'HVWHN$OÕU
TR17782801
06.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17788040
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17487763
23.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17487765
23.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17788340
06.07.2012
'HVWHN$OÕU
TR17788339
06.07.2012
'HVWHN$OÕU
TR17565949
15.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17148871
20.06.2004
'HVWHN$OÕU
TR17689641
13.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17788041
19.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17961771
16.04.2008
'HVWHN$OÕU
0(+0(76$'ø6g10(=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17620372
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17728894
09.06.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17728914
09.06.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17728919
09.06.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17930711
12.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620364
18.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620369
28.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17728893
17.06.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 5
28.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h'ø%(./ø
Sahibi
LúOHWPH1R
0(+0(76$'ø6g10(= 171001928
TC Kimlik No
Vergi No
34486181892
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
51
28
0
28.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
0(+0(76$'ø6g10(=øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17930712
12.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17930715
03.09.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620365
29.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620370
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620371
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620373
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620375
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620378
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620379
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17620380
17.12.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17565749
19.04.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17930714
12.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17930717
03.03.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17930713
11.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17728913
15.06.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
SEDAT ÖKTEM
LúOHWPH1R
171018400
TC Kimlik No
Vergi No
17227757198
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
23
18
1
6('$7g.7(0øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17901814
24.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17901849
15.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17902402
10.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17902403
10.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17779456
05.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR17431957
14.09.2007
'HVWHN$OÕU
TR17366386
20.03.2007
'HVWHN$OÕU
TR17901817
21.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17901828
21.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17902401
15.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR17901821
21.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17901825
25.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17468705
01.07.2008
'HVWHN$OÕU
TR17631851
26.06.2010
'HVWHN$OÕU
TR17586299
26.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17729794
12.09.2011
'HVWHN$OÕU
05.09.2010
(WoL$QDo6Õ÷ÕU'HVWH÷L$OÕU
Sayfa : 6
18.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
1.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
TR17637950
TR17901820
20.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17689829
14.05.2011
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17731972
05.11.2011
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17803755
05.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17803754
28.07.2012
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17803977
25.08.2012
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17779093
17.10.2012
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17954939
30.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17901824
24.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17901827
20.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17788115
15.06.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
6('$7g.7(0øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 7
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: ERECEK
Sahibi
MUSTAFA UZUN
LúOHWPH1R
17200016
TC Kimlik No
Vergi No
31561279352
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
17
6
0
0867$)$8=81øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17729549
16.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17729550
17.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17550042
29.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17389871
01.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17262569
12.04.2005
'HVWHN$OÕU
TR17542310
16.06.2009
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17432883
01.02.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811524
24.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17457023
12.02.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17457025
11.01.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17729716
07.08.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17432884
05.02.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17600968
11.02.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811523
24.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR179938M
10.04.2003
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17432899
16.01.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17511970
02.10.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
0867$)$8=81øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 8
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: GÜLPINAR
Sahibi
AHMET GERÇEK
LúOHWPH1R
1750850
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
28687375174
10
8
0
8.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$+0(7*(5d(.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17747610
12.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17288596
01.02.2006
'HVWHN$OÕU
TR17387691
25.03.2007
'HVWHN$OÕU
TR17420338
01.04.2007
'HVWHN$OÕU
TR17676174
03.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR17676177
01.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR17397308
14.02.2007
'HVWHN$OÕU
TR17787627
04.04.2009
'HVWHN$OÕU
$+0(7*(5d(.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17731797
14.09.2011
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17759392
12.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17319362
10.06.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17321101
12.03.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
Sahibi
(.5(0død(.dø
LúOHWPH1R
171017915
TC Kimlik No
Vergi No
24316520878
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
23
19
0
(.5(0død(.døøù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17759381
26.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17806420
17.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17770704
20.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17665566
24.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17623747
25.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17652808
21.11.2010
'HVWHN$OÕU
TR17729759
29.08.2011
'HVWHN$OÕU
TR17730487
20.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17674482
24.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR17667148
30.11.2010
'HVWHN$OÕU
TR17806276
30.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17802805
10.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17740803
11.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17770703
19.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17623746
25.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17623748
25.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17618043
16.04.2010
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 9
19.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: GÜLPINAR
Sahibi
(.5(0død(.dø
LúOHWPH1R
171017915
TC Kimlik No
Vergi No
24316520878
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
23
19
0
19.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
(.5(0død(.døøù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17618044
25.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17730370
10.11.2011
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17811506
24.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17924920
02.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832986
12.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17729844
02.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
(.5(0død(.døøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
+$0'ød$/,ù.$1
171016029
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17691344
24.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17525782
20.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17803931
15.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17470557
01.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR17525783
28.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17387584
15.03.2007
'HVWHN$OÕU
Vergi No
39592011606
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
8
6
0
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
+$0'ød$/,ù.$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
+$0'ød$/,ù.$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17803927
15.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17445391
02.03.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17422403
20.05.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17803928
15.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17803929
15.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17740829
04.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17803930
15.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
Sahibi
7()ø.<,/',5,0
LúOHWPH1R
1777077
TC Kimlik No
Vergi No
25489481720
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
5
4
0
7()ø.<,/',5,0øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17703699
17.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17773635
01.12.2011
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 10
4.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
TR17773635
01.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17773643
10.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17773636
26.11.2011
'HVWHN$OÕU
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
7()ø.<,/',5,0øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17703697
20.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 11
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h.258%$ù,
Sahibi
ENDER ATICI
LúOHWPH1R
171006320
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
39754006396
7
4
0
4.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
(1'(5$7,&,øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17643571
08.06.2010
'HVWHN$OÕU
TR17730147
17.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR17549874
01.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR17588553
13.10.2009
'HVWHN$OÕU
(1'(5$7,&,øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17731851
24.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17643569
03.06.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17782534
01.05.2012
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17759056
11.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
)$=/,$7(ù
LúOHWPH1R
171000920
TC Kimlik No
Vergi No
10303987922
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
6
6
0
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
)$=/,$7(ùøù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17803915
15.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17689929
17.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17787697
21.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17730529
07.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731853
01.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17191157
03.11.2004
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17811615
09.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
)$=/,$7(ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
ø%5$+ø0,ù,.
LúOHWPH1R
171000908
TC Kimlik No
Vergi No
38086061912
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
37
8
0
ø%5$+ø0,ù,.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17740828
29.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17465086
12.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR17668483
19.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17731779
01.09.2011
'HVWHN$OÕU
TR17591313
10.01.2010
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 12
8.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h.258%$ù,
Sahibi
ø%5$+ø0,ù,.
LúOHWPH1R
171000908
TC Kimlik No
Vergi No
38086061912
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
37
8
0
8.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
ø%5$+ø0,ù,.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17652926
20.10.2010
'HVWHN$OÕU
TR17586381
17.08.2010
'HVWHN$OÕU
TR17730702
23.07.2011
'HVWHN$OÕU
ø%5$+ø0,ù,.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17629234
07.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629229
11.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629232
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629233
07.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17782535
18.04.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17782536
25.04.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811631
05.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811633
05.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17407221
10.01.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17689754
23.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629157
03.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629231
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811630
05.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629236
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629258
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17740826
27.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629235
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17550667
15.05.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17803921
30.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17788344
03.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17567795
15.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17495945
17.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17495941
01.09.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17495946
10.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17788343
03.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629221
06.08.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17414557
20.04.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811583
25.08.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17689624
09.05.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
0(+0(7d(/ø.
LúOHWPH1R
171018655
TC Kimlik No
Vergi No
10426983856
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
13
Sayfa : 13
4
0
4.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
0(+0(7d(/ø.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17407182
20.03.2007
'HVWHN$OÕU
TR17689845
23.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17689844
23.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17729780
02.09.2011
'HVWHN$OÕU
0(+0(7d(/ø.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17779013
03.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17729959
16.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17729781
02.09.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779017
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779018
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779015
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17549873
01.06.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779016
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17298769
18.11.2005
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 14
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: KÖSEDERE
Sahibi
1$)ø67(7ø.
LúOHWPH1R
171002078
TC Kimlik No
Vergi No
19870669118
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
17
13
0
13.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
1$)ø67(7ø.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17349374
22.01.2007
'HVWHN$OÕU
TR17376438
20.02.2007
'HVWHN$OÕU
TR17781802
08.07.2012
'HVWHN$OÕU
TR17781803
08.07.2012
'HVWHN$OÕU
TR17781886
01.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17663967
05.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR17747566
01.11.2010
'HVWHN$OÕU
TR17663966
07.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR17588961
01.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17550526
15.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17405739
15.04.2007
'HVWHN$OÕU
TR17832844
02.12.2012
'HVWHN$OÕU
TR17668734
24.12.2010
'HVWHN$OÕU
1$)ø67(7ø.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17199445
05.01.2005
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17262754
12.07.2005
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17781805
08.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17685952
21.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
RECEP AYHAN
LúOHWPH1R
171002075
TC Kimlik No
Vergi No
12649909842
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
5
4
0
5(&(3$<+$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17503935
26.12.2008
'HVWHN$OÕU
TR17407178
09.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR17603918
06.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17578145
19.12.2009
'HVWHN$OÕU
5(&(3$<+$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17873386
01.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 15
4.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: MERKEZ
Sahibi
AHMET TOK
LúOHWPH1R
171001393
TC Kimlik No
Vergi No
12031930560
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
17
14
0
14.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$+0(772.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17731394
19.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731520
02.09.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731523
25.08.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731564
21.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17495689
25.09.2008
'HVWHN$OÕU
TR17811814
26.09.2012
'HVWHN$OÕU
TR17495695
25.11.2008
'HVWHN$OÕU
TR17600850
17.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17745008
12.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17691397
27.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17656225
03.09.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731563
10.08.2011
'HVWHN$OÕU
TR17620286
17.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17600973
12.02.2010
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17656054
10.11.2010
+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17459605
03.02.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17685827
17.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17832865
10.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779463
05.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17665978
12.02.2007
+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17407395
03.05.2005
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
TR17397187
07.12.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
TR17620287
22.05.2010
+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
$+0(772.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
$/ø.$<$
171003048
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17414992
01.02.2007
'HVWHN$OÕU
TR17633011
03.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17568718
01.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR17668902
10.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17550174
12.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17321082
12.01.2006
'HVWHN$OÕU
Vergi No
20701641562
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
22
8
0
$/ø.$<$øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Sayfa : 16
8.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: MERKEZ
Sahibi
$/ø.$<$
LúOHWPH1R
171003048
TC Kimlik No
Vergi No
20701641562
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
22
8
0
8.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$/ø.$<$øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17668901
15.07.2008
'HVWHN$OÕU
TR17668903
08.09.2008
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17740716
15.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
14.07.2003
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
04.02.2010
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODK
LúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
05.02.2010
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODK
LúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17321850
10.01.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17321851
15.01.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17321852
18.01.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17633020
18.02.2010
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17633008
04.02.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17633010
02.02.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17676233
20.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17676892
17.03.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17730756
18.08.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
16.02.2010
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODK
LúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17550175
10.03.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17676234
20.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17730755
17.08.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17740709
25.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17740710
15.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17740715
05.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
01.11.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17407236
01.01.2004
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17730660
19.08.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17676235
02.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
$/ø.$<$øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR22374550
TR17633007
TR17633014
TR17633019
TR17417901
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
+h6(<ø1*g.6(/
17171974
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17732753
29.12.2011
'HVWHN$OÕU
Vergi No
34738173590
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
16
9
0
+h6(<ø1*g.6(/øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Sayfa : 17
9.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
TR17665713
15.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17445460
18.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR17517610
09.02.2009
'HVWHN$OÕU
TR17601000
23.03.2010
'HVWHN$OÕU
TR17740623
08.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17665712
10.10.2008
'HVWHN$OÕU
TR17665714
15.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17517678
16.03.2009
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17787979
01.06.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17779042
05.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17955405
01.01.2007
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17629455
29.10.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17954993
01.01.2005
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17954994
01.01.2005
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17954992
01.01.2006
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17954991
01.01.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17517680
18.03.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17739485
08.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17740622
12.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17740624
20.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
+h6(<ø1*g.6(/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
ø%5$+ø06$.$//,
171001720
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17811959
10.10.2012
'HVWHN$OÕU
TR17785651
07.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17629419
31.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17631899
06.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17349102
29.01.2007
'HVWHN$OÕU
TR17171586
02.04.2002
'HVWHN$OÕU
TR17653137
19.10.2010
'HVWHN$OÕU
TR17321178
25.06.2006
'HVWHN$OÕU
TR17321836
25.10.2006
'HVWHN$OÕU
TR17811520
31.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17471749
28.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR17491454
30.12.2008
'HVWHN$OÕU
TR17171581
02.04.2002
'HVWHN$OÕU
TR17171587
02.04.2002
'HVWHN$OÕU
TR17629497
06.09.2010
'HVWHN$OÕU
TR17603792
10.03.2010
'HVWHN$OÕU
TR17788227
30.06.2012
'HVWHN$OÕU
TR17459624
08.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17568514
27.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17568515
28.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17471748
05.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR17345780
15.06.2006
'HVWHN$OÕU
TR17349101
12.01.2007
'HVWHN$OÕU
Vergi No
30481315690
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
28
28
0
ø%5$+ø06$.$//,øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Sayfa : 18
28.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: MERKEZ
Sahibi
ø%5$+ø06$.$//,
LúOHWPH1R
171001720
TC Kimlik No
Vergi No
30481315690
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
28
28
0
28.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
ø%5$+ø06$.$//,øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17276788
01.03.2005
'HVWHN$OÕU
TR17349391
27.12.2006
'HVWHN$OÕU
TR17691177
23.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17689690
13.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17668505
05.01.2011
'HVWHN$OÕU
ø%5$+ø06$.$//,øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17444230
25.12.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
ø/.$<$<',1
171001191
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17600972
30.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17930692
15.04.2009
'HVWHN$OÕU
TR17833158
25.12.2012
'HVWHN$OÕU
TR17665519
28.11.2010
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17833159
25.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
TR17550185
14.06.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17550183
03.03.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17445361
12.02.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17445369
17.03.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811738
15.09.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
35500148006
8
4
0
4.00
0.00
ø/.$<$<',1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
ø/.$<$<',1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
MURAT SEÇER
LúOHWPH1R
171003607
TC Kimlik No
Vergi No
19252689338
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
42
42
0
085$76(d(5øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17531755
12.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17745158
20.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17760382
17.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17803670
06.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17739021
22.04.2011
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 19
42.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
TR17739021
22.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17811532
08.09.2012
'HVWHN$OÕU
TR17563989
18.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17471909
28.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR17471912
15.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17588502
20.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17588504
31.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17730866
22.08.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731210
06.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17616392
15.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17616400
15.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17629426
26.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17637640
24.09.2010
'HVWHN$OÕU
TR17668526
08.01.2011
'HVWHN$OÕU
TR17782763
07.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17221100
02.02.2002
'HVWHN$OÕU
TR17730260
14.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17517622
09.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17759026
15.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17832686
28.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR17811652
12.09.2012
'HVWHN$OÕU
TR17782762
07.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17782764
10.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17563988
18.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17616385
01.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17563992
16.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17541917
20.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR17832608
21.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR17803700
08.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17637670
19.10.2010
'HVWHN$OÕU
TR17785848
22.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17588508
30.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17833125
31.12.2012
'HVWHN$OÕU
TR17689696
12.05.2011
'HVWHN$OÕU
TR17447584
18.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17653276
01.11.2010
'HVWHN$OÕU
TR17730650
20.07.2011
'HVWHN$OÕU
TR17737190
02.04.2012
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
25.05.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
085$76(d(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR17691137
Sahibi
MUSTAFA DÜNDAR
LúOHWPH1R
171017472
TC Kimlik No
Vergi No
33220224086
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
31
23
0
0867$)$'h1'$5øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR80334658
18.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR80334758
16.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17241308
02.01.2002
'HVWHN$OÕU
TR17787270
04.02.2009
'HVWHN$OÕU
TR421783188
01.08.2009
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 20
23.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: MERKEZ
Sahibi
MUSTAFA DÜNDAR
LúOHWPH1R
171017472
TC Kimlik No
Vergi No
33220224086
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
31
23
0
0867$)$'h1'$5øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR421791844
01.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17349354
10.10.2006
'HVWHN$OÕU
TR17158909
01.08.2000
'HVWHN$OÕU
TR17389745
25.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17389749
10.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17389750
21.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17668810
12.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR33453009
09.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR33453024
09.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17668920
18.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR80334557
18.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR17690011
11.09.2011
'HVWHN$OÕU
TR17787269
08.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17787268
07.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17541906
05.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17349355
10.09.2006
'HVWHN$OÕU
TR17346175
10.05.2006
'HVWHN$OÕU
TR17346342
20.05.2006
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17241305
02.01.2002
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17668919
29.12.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR101149911
30.06.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17787267
06.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779457
06.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17668913
05.06.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832932
05.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17668811
28.12.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
0867$)$'h1'$5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 21
23.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h3$ù$.g<
Sahibi
$/ø$96(5(1
LúOHWPH1R
1720491
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
20512647838
8
6
0
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$/ø$96(5(1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17447963
28.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR33419897
01.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR33470354
09.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17550503
17.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR80322727
04.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR17550501
17.06.2009
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17647491
27.04.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17600979
02.11.2009
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17550502
18.06.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
$/ø$96(5(1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
Vergi No
19432683804
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
HASAN UYSAL
1720087
19
14
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR31417588
07.08.2009
'HVWHN$OÕU
TR17444068
01.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR17665537
14.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17338186
17.03.2006
'HVWHN$OÕU
TR17477504
01.01.2006
'HVWHN$OÕU
TR17432977
09.07.2007
'HVWHN$OÕU
TR17377358
08.01.2007
'HVWHN$OÕU
TR17338187
01.01.2004
'HVWHN$OÕU
TR17665562
06.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17665561
04.05.2008
'HVWHN$OÕU
TR33453044
09.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17665533
10.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17665538
15.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17233200
05.01.2004
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR33453042
09.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17432862
05.01.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17731548
01.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17665540
14.08.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
0
+$6$18<6$/øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
+$6$18<6$/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sayfa : 22
14.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h3$ù$.g<
Sahibi
HASAN UYSAL
LúOHWPH1R
1720087
TC Kimlik No
Vergi No
19432683804
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
19
14
0
14.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
+$6$18<6$/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17171777
01.01.2003
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
0(+0(7*h1'2ö'8
17791895
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17568847
18.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17803664
27.07.2012
'HVWHN$OÕU
TR351402127
28.03.2010
'HVWHN$OÕU
TR351402125
08.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17491489
25.11.2008
'HVWHN$OÕU
TR17737103
04.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR351402128
05.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17422468
18.06.2007
'HVWHN$OÕU
TR17787677
29.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17737102
03.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17321124
10.02.2006
'HVWHN$OÕU
TR17787674
06.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17787676
22.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR351339340
14.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17787675
14.05.2012
'HVWHN$OÕU
Vergi No
21115627746
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
15
15
0
15.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
0(+0(7*h1'2ö'8øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
0(+0(7*h1'2ö'8øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR351402129
24.03.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
ÖZKAN AKKURT
171002205
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17443880
25.11.2007
'HVWHN$OÕU
TR17739460
07.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17600534
25.03.2010
'HVWHN$OÕU
TR17731247
26.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731248
27.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17832868
03.12.2012
'HVWHN$OÕU
Vergi No
19708674642
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
19
15
0
g=.$1$..857øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
Sayfa : 23
15.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
TR17832868
03.12.2012
'HVWHN$OÕU
TR17616394
05.06.2010
'HVWHN$OÕU
TR17689781
23.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17549875
01.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR17533137
07.02.2009
'HVWHN$OÕU
TR17477503
01.01.2006
'HVWHN$OÕU
TR17608912
20.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR17731884
02.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17550730
15.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17739461
08.01.2012
'HVWHN$OÕU
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
g=.$1$..857øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17637563
17.09.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17739462
09.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17600533
10.03.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17414896
21.08.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
5$ùø7(5.$/
1718617
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17455506
11.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR31417583
27.08.2009
'HVWHN$OÕU
TR17653377
22.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17326099
20.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17389709
25.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17418079
11.05.2007
'HVWHN$OÕU
Vergi No
19678675694
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
11
6
0
6.00
5$ùø7(5.$/øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
5$ùø7(5.$/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17405660
25.03.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17414928
01.03.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17598820
15.03.2010
,UNÕNOWUYHNOWUPHOH]LGH÷LO6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17405655
25.03.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17405654
25.03.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 24
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: PIRNARDERE
Sahibi
EKREM KOÇ
LúOHWPH1R
171010029
TC Kimlik No
Vergi No
37825047354
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
37
10
0
10.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
(.5(0.2døù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17676941
13.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR22667491
25.11.2007
'HVWHN$OÕU
TR17597743
20.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17376587
09.10.2006
'HVWHN$OÕU
TR17541938
31.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17597770
25.04.2010
'HVWHN$OÕU
TR17737032
04.02.2009
'HVWHN$OÕU
TR17631977
04.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17676980
16.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR22718990
23.11.2008
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR39572958
13.12.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17376695
28.12.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17169706
04.10.2004
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR39523780
29.12.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17406171
17.06.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17397339
07.01.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17443978
29.01.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17554168
17.07.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17708048
10.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832602
20.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811911
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR33453014
09.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17713438
22.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
20.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17631976
04.07.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR22738646
11.02.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17631994
09.02.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR33424452
04.11.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832599
20.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
23.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
23.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR22718989
05.11.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR22722267
12.09.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR22754613
15.02.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17803560
10.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
(.5(0.2døù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR17832605
TR17832600
TR17832601
Sayfa : 25
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: PIRNARDERE
Sahibi
EKREM KOÇ
LúOHWPH1R
171010029
TC Kimlik No
Vergi No
37825047354
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
37
10
0
10.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
(.5(0.2døù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17737257
30.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
04.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHWWHFLQVL\HWLHUNHN7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
11.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17591006
15.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR39479550
20.09.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR39483544
01.08.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR39573611
30.12.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR80322720
13.05.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17811912
TR17803561
Sayfa : 26
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h6göh7/h
Sahibi
AHMET TOK
LúOHWPH1R
171004924
TC Kimlik No
Vergi No
36919101088
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
28
23
0
23.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$+0(772.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17665641
05.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17665872
11.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR80264828
17.05.2009
'HVWHN$OÕU
TR17732790
02.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17732791
07.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17732792
16.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17731802
11.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17731962
16.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR33453039
09.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17194588
27.10.2004
'HVWHN$OÕU
TR17745125
16.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR101262585
14.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17745124
16.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17779107
15.10.2012
'HVWHN$OÕU
TR17588667
04.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17588668
20.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17665643
03.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17401924
22.09.2007
'HVWHN$OÕU
TR17133043
11.11.2005
'HVWHN$OÕU
TR01582278
18.06.2009
'HVWHN$OÕU
TR17779105
15.10.2012
'HVWHN$OÕU
TR17779106
15.10.2012
'HVWHN$OÕU
TR17560274
13.08.2009
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17731595
14.07.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
16.06.2004
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17491225
25.12.2008
+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17731803
12.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17731804
12.10.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17349204
12.03.2007
+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR80269408
10.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17230492
01.05.2005
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
$+0(772.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR17194591
Sayfa : 27
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h6göh7/h
Sahibi
%$.øg=7235$.
LúOHWPH1R
171001988
TC Kimlik No
Vergi No
35965132824
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
9
6
0
6.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
%$.øg=7235$.øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17402723
15.01.2007
'HVWHN$OÕU
TR22341930
11.05.2003
'HVWHN$OÕU
TR17570402
15.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17224189
05.04.2011
'HVWHN$OÕU
TR17459618
10.01.2008
'HVWHN$OÕU
TR17459621
02.05.2007
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17739486
04.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17206053
02.02.2001
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17653200
05.11.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
%$.øg=7235$.øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
CANAN TAN
171018334
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17782716
25.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17414048
03.06.2007
'HVWHN$OÕU
TR101262350
01.08.2009
'HVWHN$OÕU
TR17347672
20.08.2006
'HVWHN$OÕU
TR17611967
27.07.2010
'HVWHN$OÕU
TR17333953
01.07.2006
'HVWHN$OÕU
TR17739152
06.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17740719
08.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17739148
07.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17741026
14.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17739146
05.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17739150
04.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17739153
07.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17739154
08.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17785882
26.01.2012
'HVWHN$OÕU
Vergi No
36094128542
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
31
15
0
&$1$17$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
&$1$17$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17629129
21.06.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17125531
01.04.2003
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17745343
02.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 28
15.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h6göh7/h
Sahibi
CANAN TAN
LúOHWPH1R
171018334
TC Kimlik No
Vergi No
36094128542
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
31
15
0
15.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
&$1$17$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR33453030
09.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR54633826
27.11.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17611890
27.07.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17526050
01.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17470514
03.05.2008
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR33453022
09.09.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17785881
27.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17567694
20.08.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17353660
01.04.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17739149
08.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17668440
06.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17674067
22.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17674068
23.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
GÜLSEREN TUNÇ
171000183
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17572664
06.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17575916
01.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17653253
20.01.2011
'HVWHN$OÕU
TR17389772
11.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17832522
06.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR17445428
10.09.2005
'HVWHN$OÕU
TR17445429
01.07.2007
'HVWHN$OÕU
TR17759359
01.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17531265
25.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17629243
03.08.2010
'HVWHN$OÕU
TR17629244
04.08.2010
'HVWHN$OÕU
TR17251030
21.05.2005
'HVWHN$OÕU
TR17739341
09.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17572663
05.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17575915
20.10.2009
'HVWHN$OÕU
Vergi No
36034130550
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
22
15
0
*h/6(5(1781døù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
*h/6(5(1781døù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17739343
05.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832525
06.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 29
15.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
TR17832525
06.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17787262
07.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17832524
06.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17477960
01.02.2002
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17759360
03.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17739342
04.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17947476
01.01.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sahibi
LúOHWPH1R
TC Kimlik No
Vergi No
38071062658
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
HASAN SAYILGAN
171002054
14
13
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17407272
12.07.2006
'HVWHN$OÕU
TR17407274
12.10.2005
'HVWHN$OÕU
TR17517685
26.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17407271
12.02.2006
'HVWHN$OÕU
TR17668557
24.01.2011
'HVWHN$OÕU
TR17445421
15.02.2008
'HVWHN$OÕU
TR17713230
15.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17517686
20.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17407273
12.10.2005
'HVWHN$OÕU
TR17236324
02.02.2005
'HVWHN$OÕU
TR17445423
18.02.2008
'HVWHN$OÕU
TR17662103
11.03.2011
'HVWHN$OÕU
TR17676249
03.02.2011
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17662104
07.03.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
0
13.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
+$6$16$<,/*$1øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
+$6$16$<,/*$1øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
Sahibi
ÖZCAN TUNÇ
LúOHWPH1R
171000079
TC Kimlik No
Vergi No
36043130268
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
48
22
0
g=&$1781døù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17471768
13.06.2008
'HVWHN$OÕU
TR17832518
04.11.2012
'HVWHN$OÕU
TR10545399
01.11.2005
'HVWHN$OÕU
TR17181201
01.01.2003
'HVWHN$OÕU
TR17550097
04.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17432790
26.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR17422462
25.08.2007
'HVWHN$OÕU
TR17811551
28.08.2012
'HVWHN$OÕU
TR17737031
04.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17321343
25.07.2006
'HVWHN$OÕU
TR17445104
19.02.2008
'HVWHN$OÕU
TR17603866
03.03.2010
'HVWHN$OÕU
TR01627572
05.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17276853
28.09.2005
'HVWHN$OÕU
TR17417590
01.01.2001
'HVWHN$OÕU
TR17422463
23.08.2007
'HVWHN$OÕU
Sayfa : 30
22.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
.g<h6göh7/h
Sahibi
ÖZCAN TUNÇ
LúOHWPH1R
171000079
TC Kimlik No
Vergi No
36043130268
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
48
22
0
22.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
g=&$1781døù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR101255647
01.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17523281
14.03.2009
'HVWHN$OÕU
TR17676025
12.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR17550093
26.05.2009
'HVWHN$OÕU
TR17703423
01.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17703425
10.11.2011
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17779103
15.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17731516
30.07.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17405855
12.04.2007
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17745451
03.01.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17575515
01.10.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17703424
10.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17785768
06.04.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17832519
03.11.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17745449
26.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17713426
20.09.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779104
17.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17550092
29.07.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17550094
22.05.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17633496
23.05.2010
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17349129
01.12.2006
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
20.07.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17703426
11.11.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR80320791
13.04.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
21.05.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17676218
01.02.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17703373
06.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17703374
15.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17523282
02.03.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17670569
10.04.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17703372
06.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17713226
19.12.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17689694
13.05.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR01558367
01.01.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
g=&$1781døù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR17803549
TR17787859
Desteklene Desteklene
Sayfa : 31
Toplam Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
Hesaplanan
Hesaplanan
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
Sahibi
ù(9.(7<$9$ù
LúOHWPH1R
171001601
TC Kimlik No
Vergi No
37234090514
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
18
13
0
ù(9.(7<$9$ùøù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR101150464
05.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17713229
26.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17262396
02.02.2005
'HVWHN$OÕU
TR17603860
18.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17731539
10.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17703380
15.12.2011
'HVWHN$OÕU
TR17488435
05.07.2008
'HVWHN$OÕU
TR17676260
08.02.2011
'HVWHN$OÕU
TR101304850
01.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17668606
12.01.2011
'HVWHN$OÕU
TR17321207
05.03.2006
'HVWHN$OÕU
TR41291845
01.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR17731948
11.12.2011
'HVWHN$OÕU
ù(9.(7<$9$ùøù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17668582
24.01.2011
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17833011
25.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR80322721
08.04.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR33471334
01.11.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17739031
15.03.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 32
13.00
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: SÜLEYMANKÖY
Sahibi
RECEP GÜLER
LúOHWPH1R
171000502
TC Kimlik No
Vergi No
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
33412217902
15
13
0
13.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
5(&(3*h/(5øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17488129
03.09.2008
'HVWHN$OÕU
TR17633491
17.05.2010
'HVWHN$OÕU
TR17728881
10.06.2011
'HVWHN$OÕU
TR17422405
10.10.2007
'HVWHN$OÕU
TR17495533
16.01.2009
'HVWHN$OÕU
TR17600795
15.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17568871
03.10.2009
'HVWHN$OÕU
TR17668728
22.12.2010
'HVWHN$OÕU
TR17703366
23.11.2011
'HVWHN$OÕU
TR17653470
28.10.2010
'HVWHN$OÕU
TR17495650
30.12.2008
'HVWHN$OÕU
TR17747031
18.03.2012
'HVWHN$OÕU
TR17488135
10.09.2008
'HVWHN$OÕU
5(&(3*h/(5øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17811616
04.09.2012
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17741032
14.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17741033
29.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17741031
15.02.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
Sayfa : 33
Raporlama Tarihi : 22.01.2015
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
$<9$&,.ø/d(6ø<,/,$1$d6,ö,5'(67(./(0(6ø2&$.$<,$6.,/ø67(6ø
7/6R\NWN)DUNÕ$ODFDNøúOHWPHOHU
d$1$..$/(ø/ø'$0,=/,.6,ö,5<(7øù7ø5ø&ø/(5ø%ø5/øöø
KÖYÜ: TUZLA
Sahibi
$0ø5.$5$1)ø/
LúOHWPH1R
1713316
TC Kimlik No
Vergi No
37369085720
Desteklene Desteklene Hesaplanan
Toplam Anaç n Normal n Etçi Anaç Normal Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ $QDo6Õ÷ÕU 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ 6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
%Dú
%Dú
21
18
0
18.00
Hesaplanan
Etçi Anaç
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ
%Dú
0.00
$0ø5.$5$1)ø/øù/(70(6ø1'($1$d6,ö,5'(67(öø+$.('(16,ö,5/$5
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17729958
15.10.2011
'HVWHN$OÕU
TR17643595
01.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17550934
28.09.2009
'HVWHN$OÕU
TR17550935
07.07.2009
'HVWHN$OÕU
TR17643594
02.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17759486
12.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17465298
05.04.2008
'HVWHN$OÕU
TR17782798
10.05.2012
'HVWHN$OÕU
TR17643591
20.02.2010
'HVWHN$OÕU
TR17633940
01.01.2010
'HVWHN$OÕU
TR17578113
08.11.2009
'HVWHN$OÕU
TR17429092
07.12.2007
'HVWHN$OÕU
TR17745424
15.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17745425
15.02.2012
'HVWHN$OÕU
TR17782799
10.04.2012
'HVWHN$OÕU
TR17578111
18.12.2009
'HVWHN$OÕU
TR17389569
05.01.2012
'HVWHN$OÕU
TR17578114
03.07.2009
'HVWHN$OÕU
.XODN1XPDUDVÕ
'R÷XP7DULKL
Destekleme Durumu
TR17779243
26.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17833104
30.12.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
26.10.2009
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO+D\YDQ7UNYHWWHVUGHQoÕNPÕúGXUXPGD
7UNYHW(,VODKLúOHWPHQXPDUDODUÕ)DUNOÕ
TR17779244
26.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
TR17779242
26.10.2012
6XQLWRKXPODPDVÕ\RNYH\DGHVWHNOHPHúDUWODUÕQDX\JXQGH÷LO
$0ø5.$5$1)ø/øù/(70(6ø1'('(67(.$/$0$<$1$1$d6,ö,5/$5
TR17578115
Sayfa : 34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content