close

Enter

Log in using OpenID

27 mart 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı

embedDownload
BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
BNPP Yatırımlar Holding Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde saat
10.00’da Gayrettepe Mahallesi, Yener Sokak No: 1 Kat: 10, Beşiktaş, Istanbul adresinde, İstanbul İl
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 26 Mart 2014 tarih ve 7815 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Sayın Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz
etmemiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.032.000.000 TL’lik (bir milyar yirmi üç milyon beş yüz bin
Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 1.032.000.000 adet hisseden, 1.032.000.000 TL’ye tekabül eden
1.032.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere tüm hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve TTK
416. maddesi hükümleri uyarınca toplantının ilansız yapıldığının anlaşılması üzerine gene TTK 416’ya
uygun olarak toplantı Nazlı Bezirci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.
Gündemin birinci maddesi gereğince, Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi için yapılan oylamada
Toplantı Başkanlığına Sn. Nazlı Bezirci ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Zeynep Tekin’in seçilmesine
oybirliği ile karar verildi.
2.
Gündemin ikinci maddesi gereğinde, işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan ortaklar adına imza
etmesi için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3.
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere
edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4.
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2013 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları
okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5.
Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri 2013 mali yılı faaliyetlerinden dolayı
ibra edildi (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6.
Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2013 yılında ortaklara kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar
verildi.
7.
Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı
veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8.
Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu başkanlığına 5 Bis Rue Octave
Feuillet 75116 Paris, Fransa adresinde mukim (Beyoğlu Vergi Dairesi, Potansiyel Vergi No:
7360564082) Fransa vatandaşı Jean-Paul Sabet’nin; Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına Hakkı
Yeten Caddesi Selenium Twins Residence No: 10 Daire 214, Dikilitaş 34349 Beşiktaş, İstanbul
adresinde mukim (T.C. Kimlik No: 17345299594) Türk vatandaşı Ahmet Selçuk Demiralp’in; ve
Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sadıkoğlu Çıkmazı No: 5 Caniko Sitesi B Blok D:9 Beşiktaş, İstanbul
adresinde mukim (Galata Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 3950844697), Fransa vatandaşı JeanMilan Givadinovitch, Ulus Palmiye Sitesi L Blok Daire 9 Dereboyu Caddesi Ortaköy/Ulus Beşiktaş,
İstanbul adresinde mukim (Mecidiyeköy Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 9220658164) Belçika
vatandaşı Didier van Hecke ile 35, Boterbloemenlaan, 3080 Tervuren, Belçika adresinde mukim
(Sarıyer Vergi Dairesi Potansiyel Vergi No: 2710684761), Belçika vatandaşı Yvan Lievin August
Maria De Cock’un, seçilmesine ve görev sürelerinin üç yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.
9.
Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge’nin 2012
mali yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olması sebebiyle görüşülmesine gerek olmadığına
oybirliği ile karar verildi.
10.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı
Nazlı Bezirci
Tutanak Yazmanı
Zeynep Tekin
Bakanlık Temsilcisi
Adnan Ateş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content