close

Enter

Log in using OpenID

(5) program özeti için tıklayınız.

embedDownload
WORLD SAFE HOTELS CLUB-a DAVET
“…konaklama, en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır…”
www.worldsafehotelsclub.org
Konaklama, en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Misafirler bu alanın
güvenliğini ölçmekten ziyade hissederler. Güvenlik Hissi… Ölçülebilir güvenliği oluşturacak olan
birimler ise mimarlar ve mühendislerdir. Bu teknik ve ölçülebilir güvenliği his haline getirecek olanlar
ise sosyoloji ve psikoloji eğitimi de almış Güvenlik Yönetmenleridir. Ölçülebilirliğin hissedilebilirliğe
uyuşum performansını ölçecek olanlar ise deneticilerdir.
İşte TURKEY SAFE HOTELS CLUB tam da bunun için kuruldu; amaç ve içeriği dört programla
misafir-çalışan can ve mal emniyeti ile güvenlik imajını hissedilebilir ve ölçülebilir standartlarda
sağlamaktır.
Böylece KONAKLAMA TESİSLERİNE-OTELLERE, müşteri/misafir- grup sorumluları-acenteler, vb.
çözüm ortaklarına sunabilecekleri; bağımsız ve uluslararası standartlarda, konaklama tesisleri
güvenliğinde eğitim-danışmanlık ve denetim hizmeti veren bağımsız ve taahhütlü bir ofis- firmaca
sürdürülebilir ve süreli denetimli GÜVENLİK SERTİFİKALARI edinme imkanı oluşmuştur.
Otellerimiz yeterli bir bütçe içinde ekip-ekipmaneğitim ve prosedürler ile tesisin ve operasyonun
dolayısı ile misafirlerin, çalışanların, markanın güvenliği
için bir çaba sarf ediyor olabilir. Ancak yöneticilerimiz
ve personelimizin bu çabası formatlı, yani uluslararası
standartlarda ölçülebilir veya arşivli-belgeli olmadığından
hem güvenlik zincirinde atlamalar yapabilir, hem de
güvenlik hissi üretemeyebilir.
İşte, edinilecek sertifikaların alt yapısı güvenlik zincirinde
olası atlamaları tamamlayacak ve tesis güvenliğini
formatlayarak sertifikalandıracaktır.
Çünkü, bu sertifikalar uluslararası standartlarda
diplomalı, eğitim almış ve bir çok tesiste tecrübe edinmiş
avukat, mimar ve akademik sertifikalı, uluslararası
zincir ve lokal tesislerde tecrübeli güvenlik
yönetmenlerinden oluşan ekipçe hazırlanmış bir temel
ve 14 alt kitapçık üzerinden detaylandırılmış , 4 alt ve
bir kapak programların ürünü olarak uluslar arası
turizm ve konaklama sektörünce itibar edilen
belgelerdir.
BİR TESİSİSİN/ OTELİN ULUSLARARASI BİR ÇABA OLAN BU PROGRAMLARLARLA
SERTİFİKALANMASININ BEDELİ; TERCİH EDİLEN PROGRAMA GÖRE ÜLKE
ŞARTLARINDAKİ GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRETİN- 1/10 İLA 1/1 -ORANINDADIR Kİ
BU DA ORTALAMA BİR TESİSİN TEKNİK VE FİZİKİ GÜVENLİK PERSONELİNE
AYIRDIĞI BÜTÇENİN AZAMİ %3-ÜNE DENK GELMEKTEDİR.
İşletmenizde, uluslararası standartlarda güvenlik programlarının uygulaması hem misafirleriniz, hem
yatırımcınız, hem de tesis güvenlik birimlerinin performansının formatlanarak ölçülüp, sonrasında
standartlara ulaştırılması açısından önemli ve faydalı olacaktır.
Birlikte çalışmak umuduyla, saygılarımızı sunarız… Detaylı bilgi için www.worldsafehotelsclub.org
Nihat DÖNMEZ Makine Mühendisi/Oteller Güvenlik Danışmanı 0 533 395 78 73
Savaş AYDIN Yüksek Mimar / İş Güvenliği Uzmanı 0 532 411 38 35 [email protected]
Turkey Safe Hotels Club is a member of World Safe Hotels Club
HOTELSSECCO TRNETWORK PROGRAM (ÜYE OTELLER ARASI GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ PLATFORMU)
6001
HOTELSSECCO TRNETWORK
(ÜYE OTELLER ARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU)
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ PROGRAMI)
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK DENETİM PROGRAMI)
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM
(AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMLARI)
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
( TÜRKİYE GÜVENLİ OTELLER KLUBÜ)
Konaklama en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Misafirler bu
alanın güvenliğini ölçmekten ziyade hissederler. Güvenlik Hissi… Ölçülebilir güvenliği
oluşturacak olan birimler ise mimarlar ve mühendislerdir. Bu teknik ve ölçülebilir güvenliği his
haline getirecek olanlar ise sosyoloji ve psikoloji eğitimi de almış Güvenlik Yönetmenleridir.
Ölçülebilirliğin hissedilebilirliğe uyuşum performansını ölçecek olanlar ise deneticilerdir. İşte
TURKEY SAFE HOTELS CLUB tam da bunun için kuruldu ; amaç ve içeriği dört programla
misafir-çalışan can ve mal emniyeti ile güvenlik imajını hissedilebilir ve ölçülebilir
standartlarda sağlamaktır.
HOTELSSECCO TRNETWORK bu
programlardan biri ve ilkidir. Bu bir işbirliği
platformudur.
Bu platform sayesinde bilgi paylaşımı, beyin
fırtınası ve sonrasında da ortak akıl ürünü olan
istihbarat ile tecrübeye dayalı uygulamalar
ortaya çıkacaktır.
Böylece güvenlik hizmetleri müdahaleden
ziyade önleyici bir yaklaşımla verilebilecek ve
asıl otelcilik hizmeti emniyetli ortamda
gerçekleşecektir.
PROGRAMA KATILAN OTELLERE KIRMIZI
YILDIZLI 6001 KODLU SERTİFİKA
VERİLMEKTEDİR.
PROGRAMIN YILLIK ÜYELİK BEDELİ:
GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV
Bu network sayesinde;
Dünya konaklama güvenliği gelişmelerinden haberdar
olunacak.
Dünya, ülke, il, semt tehditleri yıllık, sezonluk, aylık,
haftalık,günlük olarak üyelere iletilecek.
İl bazındaki tecrübeler anında üyelerle paylaşılacak.
Aylık toplantılarla tecrübe ve bilgi detaylı paylaşımları
yapılabilecek.
Ortak kişi ve firma kara listeleri oluşturulabilecek.
Aylık güvenlik paylaşım bülteni üyelere ulaştırılabilecek.
Günlük eğitim notları personele aktarılmak üzere güvenlik
yönetmenine iletilecek.
Resmi mercilerle özel ve paylaşım toplantıları yapılabilecek.
DETAYLAR İÇİN LÜTFEN, EK SAYFALARI
İNCELEYİNİZ, WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
Akademik sertifika programları sayesinde güvenlik
personelinin uluslar arası standartlarda hizmet verebilmesi
sağlanacaktır.
Nihat DÖNMEZ (Makine Mühendisi)
Oteller Güvenlik Danışmanı
Savaş AYDIN (Yüksek Mimar)
İş Güvenliği Uzmanı
0 533 395 78 73
0 532 411 38 35
www.worldsafehotelsclub.org
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
IS A MEMBER OF
WORLD SAFE HOTELS CLUB
WORLD SAFE HOTEL CLUB
SECURITY CERTIFICATE
FACILITIES TITLE: BEYAZFİL CONDO HOTEL
LOCATION: KERİME NADİR CAD. NO:12 TAKSİM/
İSTANBUL-TÜRKİYE
E-QUERY CODE: TR34630BCH
THIS FACILITY HAS THE SECURITY LEVEL AND STANDARDS
HOTELSSECCO-TRSMS-6001
TR34630BCH
CERTIFICATE
EXPIRY DATE
11.30.2015
SECCOTURK OFFICE
NOVEMBER 2015
FACILITIES AUTHORITY
HOTELSSECCO HEAD OFFICE
TURKEY SAFE HOTELS CLUB IS A MEMBER OF WORLD SAFE HOTELS CLUB
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
6002
HOTELSSECCO NETWORK
(PLATFORM OF COOPERATION BETWEEN MEMBER HOTELS)
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(HOTEL SAFETY MANAGEMENT PROGRAM)
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(HOTEL SAFETY MANAGEMENT PROGRAM)
Accommodation is the basic human need and is only provided in a safe environment. The guest
feel the safety of such environment rather than measure it. The sense of safety... The units to
create a measurable safety are architects and engineers. Those who will turn this technical and
measurable security into a feeling are Security Managers who have sociology and psychology
training. Those measuring compliance of feelability with measurability are the auditors. That
is exactly why WORLD SAFE HOTELS CLUB was founded; its goal and scope is to ensure
guest-employee health and security and security image on feelable and measurable standards
with four programs.
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM; covers one
year format cooperation with the hotel security
department. Contents of the program; two times a week
physically with the hotel security manager "CREATING
HOTEL SECURITY DEPARTMENT OPERATION
MANUAL AND SECURITY MANAGEMENT
DESIGN" works will be carried out with the following
content.
SECURE HOTELS PALTFORM CONTENT:
(HOTEL SECURITY AUDIT PROGRAM)
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM
(SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM)
WORLD SAFE HOTELS CLUB
(WORLD SAFE HOTELS CLUB)
DAILY PERSONNEL TRAINING NOTES
EEKLY CHIEF TRAINING NOTES
MONTHLY MANAGER TRAINING NOTES
“HOTELSSECCO BULLETIN”
E-CONSULTANCY
REGULATION UPDATE NOTIFICATION
REGIONAL THREAT-RISK-BREACH
NOTIFICATION
SECURITY MAANGEMENT R&D BULLETIN
MANAGER MEETING
SHARIN THE BLACKLIST
MEETINGS WITH OFFICIAL SECURITY
AUTHORITIES (DISTRICT) - ARTICLES
INVITATION TO DEPARTMENT OCCUPATIONAL
SAFETY
DAILY BRIEFIND BOARD AND MANAGEMENT
To create the vision-focused mission of the department and
reflect it onto the field.
To standardize the Hotel Security Department Organisation
and reflect it onto the field.
To Prepare all legal plans and reflect them onto the field.
To prepare the Hotel crisis security management plan and
reflect it onto the field.
To prepare fire fighting plan and reflect it onto the field.
To establish hotel security training system and reflect it onto
the field.
To prepare security personnel training notes and reflect it
onto the field.
Communication and sharing information via telephone, fax,
mail and face around the clock.
To register the Security Administration to Secure Hotels
Platform free of charge.
HOTELS ATTENDING THE PROGRAM ARE
GIVEN A ORANGE STAR 6002 CERTIFICATE
PLEASE SEE THE PDF FİLES AND THE WEBSITE FOR
DETAILS.
www.worldsafehotelsclub.org
.
………. SAFE HOTELS CLUB
IS A MEMBER OF
WORLD SAFE HOTELS CLUB
WORLD SAFE HOTEL CLUB
SECURITY CERTIFICATE
FACILITIES TITLE: BEYAZFİL CONDO HOTEL
LOCATION: KERİME NADİR CAD. NO:12 TAKSİM/
İSTANBUL-TÜRKİYE
E-QUERY CODE: TR34630BCH
THIS FACILITY HAS THE SECURITY LEVEL AND STANDARDS
HOTELSSECCO-TRSMS-6002
TR34630BCH
CERTIFICATE
EXPIRY DATE
11.30.2015
SECCOTURK OFFICE
NOVEMBER 2015
FACILITIES AUTHORITY
HOTELSSECCO HEAD OFFICE
TURKEY SAFE HOTELS CLUB IS A MEMBER OF WORLD SAFE HOTELS CLUB
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(OTEL TEKNİK VE HİSSİ GÜVENLİK DENETİM PROGRAMI)
6003
HOTELSSECCO TRNETWORK
(ÜYE OTELLER ARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU)
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ PROGRAMI)
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK DENETİM PROGRAMI)
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM
(AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMLARI)
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
( TÜRKİYE GÜVENLİ OTELLER KLUBÜ)
Konaklama en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Misafirler bu
alanın güvenliğini ölçmekten ziyade hissederler. Güvenlik Hissi… Ölçülebilir güvenliği
oluşturacak olan birimler ise mimarlar ve mühendislerdir. Bu teknik ve ölçülebilir güvenliği his
haline getirecek olanlar ise sosyoloji ve psikoloji eğitimi de almış Güvenlik Yönetmenleridir.
Ölçülebilirliğin hissedilebilirliğe uyuşum performansını ölçecek olanlar ise deneticilerdir. İşte
TURKEY SAFE HOTELS CLUB tam da bunun için kuruldu ; amaç ve içeriği dört programla misafirçalışan can ve mal emniyeti ile güvenlik imajını hissedilebilir ve ölçülebilir standartlarda
sağlamaktır.
Bir zincire dahil oteller standart sürelerde, grup konaklama/faaliyetinden önce; haberli veya habersiz
olarak otel güvenliğini denetlemekte ve sonrasında rezervasyon aşamasına geçilmektedir. Bu
denetlemeler de ise bizim de kullandığımız uluslar arası standartlar üzerinden yapılmakta ve
değerlendirilmektedir.
Ayrıca, özellikle konaklama gruplarına hizmet veren acentelere, grup yetkilileri tarafından, konaklama
tesisinin güvenliği hakkında bazı standardize çeklistler verilerek, doldurulması istenmekte, bu formlar
üzerinden otel tercihi yapılmaktadır.
Programa dahil olan oteller, uzun yıllar otellerde güvenlik yönetmenliği yapmış, akademik kariyerli ve
saha tecrübeli ekibimiz (makine mühendisi-yüksek mimar) tarafından; binanın mimarisi, bölge iklimi ve
hava durumu, polis-itfaiye-sağlık kurumuna yakınlık ve bu kurumlarla ilişkilerden, bölge güvenlik renk
kodu, tesis güvenlik arşivi, güvenlik ihlal katsayısı, asansör sayısından, içme suyu muhafazasına kadarki
teknik ve idari konularda 14 temel ve 140 alt konuda bir kontrol listesi üzerinden üç ayda bir rutin-haberli,
taleple habersiz ve rutin dışı denetlemeler yaparak, raporu yönetim merciinin değerlendirmesine
(alınacak tedbirler tavsiyesi ile birlikte) sunar.
“HOTELS SECURITY AUDİT PROGRAM MEMBER” programına katılan oteller, özel ve uluslararası
standartlarda kendi denetimlerini haberli veya habersiz yaptırıp, raporlara göre güvenlik performansını,
hissini ölçebilecek; sonuçlarını uluslar arası sektör ortamlarında ve acentelerle paylaşabilecektir.
PROGRAMA KATILAN OTELLERE SARI YILDIZLI
6003 KODLU SERTİFİKA VERİLMEKTEDİR.
PROGRAMIN YILLIK ÜYELİK BEDELİ:
(YILDA ÜÇ AYDA BİR TOPLAM DÖRT
DENETİMİ VE RAPORLANMASI)
8 GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
IS A MEMBER OF
Savaş AYDIN (Yüksek Mimar)
İş Güvenliği Uzmanı
0 532 411 38 35
Nihat DÖNMEZ (Makine Mühendisi)
Oteller Güvenlik Danışmanı
0 533 395 78 73
DETAYLAR İÇİN LÜTFEN, EK SAYFALARI İNCELEYİNİZ,
WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
WORLD SAFE HOTELS CLUB
WORLD SAFE HOTEL CLUB
SECURITY CERTIFICATE
FACILITIES TITLE: BEYAZFİL CONDO HOTEL
LOCATION: KERİME NADİR CAD. NO:12 TAKSİM/
İSTANBUL-TÜRKİYE
E-QUERY CODE: TR34630BCH
THIS FACILITY HAS THE SECURITY LEVEL AND STANDARDS
HOTELSSECCO-TRSMS-6003
TR34630BCH
CERTIFICATE
EXPIRY DATE
11.30.2015
SECCOTURK OFFICE
NOVEMBER 2015
FACILITIES AUTHORITY
HOTELSSECCO HEAD OFFICE
TURKEY SAFE HOTELS CLUB IS A MEMBER OF WORLD SAFE HOTELS CLUB
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM (GÜVENLİK YÖNETMENİ AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMI)
6004
HOTELSSECCO TRNETWORK
(ÜYE OTELLER ARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU)
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ PROGRAMI)
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK DENETİM PROGRAMI)
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM
(AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMLARI)
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
( TÜRKİYE GÜVENLİ OTELLER KLUBÜ)
Konaklama en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Misafirler bu alanın
güvenliğini ölçmekten ziyade hissederler. Güvenlik Hissi… Ölçülebilir güvenliği oluşturacak olan
birimler ise mimarlar ve mühendislerdir. Bu teknik ve ölçülebilir güvenliği his haline getirecek olanlar
ise sosyoloji ve psikoloji eğitimi de almış Güvenlik Yönetmenleridir. Ölçülebilirliğin hissedilebilirliğe
uyuşum performansını ölçecek olanlar ise deneticilerdir. İşte TURKEY SAFE HOTELS CLUB tam da bunun
için kuruldu ; amaç ve içeriği dört programla misafir-çalışan can ve mal emniyeti ile güvenlik imajını
hissedilebilir ve ölçülebilir standartlarda sağlamaktır.
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM, otel güvenlik departmanı ve departmanın verdiği
hizmetlerin formatlı olarak küresel standartlarda ölçülebilir özellikte yönetmenlerce tasarlanması ve
uygulanmasını amaçlamaktadır.
PROGRAM İÇERİĞİ
Kitap, birinci kalite hamur kağıda A-4 boyutunda yaklaşık 450
sayfalık sekiz temel bölümden oluşmakta ve hukuki-mali-idarisosyal yapısalın personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde sürdürüleb
personel-imaj-marka-operasyonun dahil olduğu küresel
standarda ölçülebilir daha güvenli bir yaşam ve iş atmosferi
sağlamak konusunda akademik bilgili- saha ve sektör tecrübeli
mimar-mühendis-avukat-güvenlik yönetmenlerinden oluşan bir
ekipçe hazırlanmış-basılmış ve ilgililerin faydalanmasına
sunulmuş tek çalışmadır.
GÜVENLİK YÖNETİMİNE GİRİŞ
ÇAĞDAŞ GÜVENLİK YÖNETİMİ
GÜVENLİK OPERASYONU ELAMANLARI
KONAKLAMA GÜVENLİĞİ TANIMLAMA
GÜVENLİK SAHA İÇERİKLERİ
ÖNLEYİCİ HİZMETLER YÖNETİMİ
GÜVENLİK OPERASYONU
GÜVENLİK DÖNGÜSÜ OLUŞTURMA
TEMEL UYGULAMALAR
OTEL GÜVENLİK UYGULAMALARI
KİTAP İÇERİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK BİLGİSİ
GÜVENLİK YÖNETİMİ FELSEFESİ
KONAKLAMA TESİSLERİ GÜVENLİĞİ
KURUMSAL DEPARTMAN OLUŞTURMA
PROSEDÜR OLUŞTURMA
GÜVENLİ OTELLER PROGRAMI
TEMEL KRİZ YÖNETİMİ FORMATI
TEMEL GÜVENLİK MEVZUATI
BU PROGRAMDAN
SERTİFİKALI GÜVENLİK
YÖNETMENİ BULUNDURAN
OTELERE YEŞİL YILDIZLI 6004
KODLU SERTİFİKA 1/5
GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET +
KDV İLE VERİLMEKTEDİR.
DETAYLAR İÇİN LÜTFEN, EK
SAYFALARI İNCELEYİNİZ,
WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ.
İLK DÖNEMİ ŞEHİR İÇİ VE DIŞI KATILIMLA 25 EKİM 2014 TARİHİNDE BAŞLAYACA
DEVAM ZORUNLULUĞU OLAN PROGRAMDA SINAV SONRASINDA KATILIMCILAR
GÜVENLİK YÖNETİMİ FORMASYON BELGESİ İLE AREL ÜNİVERSİTESİ (ARELSEM
SERTİFİKASI, 135 TL DEĞERİNDE 450 SAYFA A-4 BİRİNCİ HAMUR KAĞIDA BASKIL
GÜVENLİK YÖNETİMİ KİTABI, PROGRAM ÇANTASI VERİLİYOR, HER DÖNEM ORT
25 KATILIMCI KABUL EDİLEN PROGRAMIN ÜCRETİ 800 TL +KDV
Nihat DÖNMEZ (Makine Mühendisi)
Oteller Güvenlik Danışmanı
0 533 395 78 73
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
IS A MEMBER OF
Savaş AYDIN (Yüksek Mimar)
İş Güvenliği Uzmanı
0 532 411 38 35
WORLD SAFE HOTELS CLUB
WORLD SAFE HOTEL CLUB
SECURITY CERTIFICATE
FACILITIES TITLE: BEYAZFİL CONDO HOTEL
LOCATION: KERİME NADİR CAD. NO:12 TAKSİM/
İSTANBUL-TÜRKİYE
E-QUERY CODE: TR34630BCH
THIS FACILITY HAS THE SECURITY LEVEL AND STANDARDS
HOTELSSECCO-TRSMS-6004
TR34630BCH
CERTIFICATE
EXPIRY DATE
11.30.2015
SECCOTURK OFFICE
NOVEMBER 2015
FACILITIES AUTHORITY
HOTELSSECCO HEAD OFFICE
TURKEY SAFE HOTELS CLUB IS A MEMBER OF WORLD SAFE HOTELS CLUB
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
6005
HOTELSSECCO TRNETWORK
(ÜYE OTELLER ARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU)
HOTELS LOSS PREVENTION PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ PROGRAMI)
HOTELS SECURITY AUDIT PROGRAM
(OTEL GÜVENLİK DENETİM PROGRAMI)
SAFETY MANAGER TRAINING PROGRAM
(AKADEMİK SERTİFİKA PROGRAMLARI)
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
( TÜRKİYE GÜVENLİ OTELLER KLUBÜ)
( TÜRKİYE GÜVENLİ OTELLER KLÜBÜ)
Konaklama en temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Misafirler bu
alanın güvenliğini ölçmekten ziyade hissederler. Güvenlik Hissi… Ölçülebilir güvenliği
oluşturacak olan birimler ise mimarlar ve mühendislerdir. Bu teknik ve ölçülebilir güvenliği his
haline getirecek olanlar ise sosyoloji ve psikoloji eğitimi de almış Güvenlik Yönetmenleridir.
Ölçülebilirliğin hissedilebilirliğe uyuşum performansını ölçecek olanlar ise deneticilerdir. İşte
TURKEY SAFE HOTELS CLUB tam da bunun için kuruldu ; amaç ve içeriği dört programla
misafir-çalışan can ve mal emniyeti ile güvenlik imajını hissedilebilir ve ölçülebilir
standartlarda sağlamaktır.
TURKEY SAFE HOTELS CLUB; dört programı da içermekte olan bir çabadır.Bir çok ülkede sektörel bir
uygulama olarak karşılaşılan güvenlik yönetimine gerekli hassasiyeti gösteren tesislerin bir araya
gelerek işbirliği ve bilgi paylaşımında bulundukları, zamanla sektörün dolayısı ile o ülke turizminin,
özellikle büyük kongre-toplantı konaklamalı turizmdeki pasta payının artmasına imkan veren
çabalar mevcuttur.Bu çaba resmi olmaktan çok sektörel bir inisiyatiftir.
Aşağıdaki dört güvenlik yönetimi becerisini ve emniyetli ortam varlığını ölçülebilir kılmaya yönelik dört
sektörel çabanın hepsine veya asgari birine üye olan oteller www.turkeysafehotelsclub.org web
sitesinde alfabetik sıra ve üyelikleri ile listelenmektedir.
TÜM DÖRT PROGRAMA DA KATILAN OTELLERE MAVİ YILDIZLI 6005 KODLU SERTİFİKA VERİLMEKTEDİR.
CLUB ÜYELİĞİ YILLIK ÜYELİK BEDELİ:
BİR GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV/YIL
BİR GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV/AY
SEKİZ GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV/YIL
DOKUZ GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV/YIL
ON ALTI GİYDİRİLMİŞ ASGARİ ÜCRET + KDV/YIL
Savaş AYDIN (Yüksek Mimar)
İş Güvenliği Uzmanı
0 532 411 38 35
Nihat DÖNMEZ (Makine Mühendisi)
Oteller Güvenlik Danışmanı
0 533 395 78 73
DETAYLAR İÇİN LÜTFEN, EK SAYFALARI İNCELEYİNİZ, WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ
www.worldsafehotelsclub.org
TURKEY SAFE HOTELS CLUB
IS A MEMBER OF
WORLD SAFE HOTELS CLUB
TURKEY SAFE HOTEL CLUB
SECURITY CERTIFICATE
FACILITIES TITLE: BEYAZFİL CONDO HOTEL
LOCATION: KERİME NADİR CAD. NO:12 TAKSİM/
İSTANBUL-TÜRKİYE
E-QUERY CODE: TR34630BCH
THIS FACILITY HAS THE SECURITY LEVEL AND STANDARDS
HOTELSSECCO-TRSMS-6005
TR34630BCH
CERTIFICATE
EXPIRY DATE
11.30.2014
NOVEMBER 2015
SECCOTURK TURKEY OFFICE
FACILITIES AUTHORITY
SECCOTURK HEAD OFFICE
TURKEY SAFE HOTELS CLUB IS A MEMBER OF WORLD SAFE HOTELS CLUB
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 066 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content