close

Вход

Log in using OpenID

29 Kasım 2014 Resmi İlanlar 28 Kasım 2014, Cuma

embedDownload
İHALE İLANI
ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALENİN KONUSU: Solaklar mahallesinde köy konağında bulunan 1 nolu bağımsız bölüm, Solaklar mahallesinde köy konağında bulunan 3 nolu bağımsız bölüm, Solaklar mahallesinde köy konağında bulunan 4 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 2 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 3 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 4 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 5 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 6 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 7 nolu bağımsız bölüm, Tasarrufu Belediyemize ait Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölümün amacına uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık kira bedeli üzerinden 3
yıllığına kiralanması işidir.
2-İHALE USULÜ:Toplam 11 adet taşınmazın kiralanması işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI:11 adet taşınmazın kiralama
ihalesi 12/12/2014 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bağımsız bölümün kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 50,00¨’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADRES
Solaklar mahallesinde köy konağında
bulunan 1 nolu bağımsız bölüm
Solaklar mahallesinde köy konağında
bulunan 3 nolu bağımsız bölüm
Solaklar mahallesinde köy konağında
bulunan 4 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 2 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 3 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 4 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 5 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 6 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 7 nolu bağımsız bölüm
Budaklar mah. 28 pafta, 2782 nolu
parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüm
KİRALAMA
ŞEKLİ
AYLIK
AYLIK
KİRALAMA
GEÇİCİ
MUHAMMEN
SÜRESİ
TEMİNAT
BEDEL
(YIL)
BEDELİ(%3)
3
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
AYLIK
3
5.400,00¨
162,00¨
2.700,00¨
81,00¨
3.600,00¨
108,00¨
5.400,00¨
162,00¨
1.800,00¨
54,00¨
3.600,00¨
108,00¨
2.700,00¨
81,00¨
1.800,00¨
54,00¨
1.800,00¨
54,00¨
3.600,00¨
108,00¨
3.600,00¨
108,00¨
Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını ihale günü saat 12.00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekmektedir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
6-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:Her bir kiralama ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler 2886
sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 12/12/2014 Cuma günü saat 12:00’a kadar Adapazarı
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7-İSTENİLEN BELGELER
1-Nüfus cüzdanı sureti, İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası veya İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge verilmesi
2-İkametgah belgesi,
3-Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
5-Temsili durumda noterce tasdikli vekaletname,
6-Şartname aldığına dair belge,
7-Adapazarı Belediyesi’ne ait borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)
Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İLAN OLUNUR
Basın: 2352 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ADAPAZARI BELEDİYE MECLİSİ’NİN
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Abalı Mahallesinden ayrılmasına karar verilen yerin isminin Mudurnu
Mahallesi olarak belirlenmesi talebi.
2- Harmantepe Kalesinin de içinde bulunduğu alanın Söğütlü ilçe sınırları içine
alınması talebi ile ilgili hazırlanan Komisyon raporları.
3- Maltepe Mahallesi, 656 ada, 43 parselde bulunan Spor Kompleksinin
Adapazarı Spor Kulübüne tahsisi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki
verilmesi.
4- Belediyemiz ile İŞKUR arasında 7 ay süreli sözleşme imzalanması ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre kurumlar arası işbirliği yapılması
talebi.
5- Adapazarı Belediyesinde norm kadro sayısı olan 418 x % 20 = 84x12= 1008
Adam/ay olarak hazırlanan geçici işçi vize teklif cetveli.
6- Çin’in üçüncü büyük şehri Guangzhou’da düzenlenecek Konferansa
Belediye Başkan Vekili Erol AYDIN ve Meclis Üyesi Evren ÇAKIRSOY’un
katılabilmeleri, yol - harcırah ve diğer masraflarının Belediyemizce karşılanması
talebi.
7- 2015 Yılı Gelir Tarifesine Numarataj belirleme ücretinin eklenmesi talebi.
Basın: 2393 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 532 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа