close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0041-K
Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi
Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A
06930
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 267 32 43
Faks
: 0312 267 17 61
E-Posta : [email protected]
Website : www.eldas.com.tr
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
SICAKLIK
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında
Isılçift
(J,K,E,N,R,S,T
Tipleri)
50°C ile 400°C arası
Kuru Havalı Fırın
Ortamında
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında
0,17°C
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında (yerinde
kalibrasyon)
0,21°C
Platin Direnç
Termometresi
0,68°C
1,03°C
Termos Ortamında
Buz Noktası
50°C ile 400°C arası
0,13°C
Açıklamalar
EA-10/08 Rehber
Dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ile
laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
IEC 751 standartlarına
uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ile
laboratuvarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Kuru Havalı Fırın
Ortamında
0,58°C
Etüv kalibrasyonu
-40°C ile 200°C arası
(İnkübatör, Fırın,
Derin Dondurucu,
İklimlendirme Kabini,
Buz Dolabı)
Göstergeli Sıcaklık
Ölçerler
Hacim İçerisinde
Sıcaklık Dağılımı
(9 noktadan
doğruluk, kararlılık
ve dağılım
ölçümleri)
0,69°C
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında
0,13°C
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında (yerinde
kalibrasyon)
0,18°C
Termos Ortamında
Buz Noktası
50°C ile 400°C arası
0,13°C
Kuru Havalı Fırın
Ortamında
0,57°C
DKD-R 5-7
standartlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
EA-10/08 ve IEC 751
standartlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ile
laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
-200°C +1200°C
E tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,17°C
Elektriksel Simulasyon
İle
-200°C +800°C
J tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,17°C
-200°C +1372°C
K tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,30°C
0°C +1200°C
N tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,22°C
EA-10/11
Standartlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ile
laboratuvarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon.
0°C +1200°C
R tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,43°C
0°C +1500°C
S tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,47°C
-200°C +300°C
T tipi Isıl Çift
Sensörlü
0,17°C
-200°C +100°C
Direnç
Termometresi
Sensörlü
0,08°C
100°C +800°C
Direnç
Termometresi
Sensörlü
0,27°C
Sıvılı Cam
Termometre
-30°C ile 80°C arası
Sıvı Banyo
Ortamında
0,12°C
SK_KT07 Kalibrasyon
Talimatı ile
Laboratuvarda ve
mobil sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Kül Fırını
500°C - 1200°C arası
Eksenel Sıcaklık
Dağılımı
2,3°C
DKD-R 5-7
standartlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon talimatı ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Sıcaklık
göstergeleri
NEM
Sıcaklık ve Nem
Ölçüm Cihazları
(Dijital ve Analog)
DEBİ
Göstergeli
Debimetreler ve
Ratometreler
11 %rH
50 %Rh
90 %rH
0,04 m3/h - 10 m3/h
Ortam sıcaklığı
23°C ± 3°C
Atmosferik
Basınçta
2,7 %rH
2,8 %Rh
3,5 %rH
SK_KT09 Kalibrasyon
Talimatı ile
Laboratuvarda
kalibrasyon
%0,37
Sonic Nozzle İle
Karşılaştırma Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Göstergeli
Debimetreler
ELEKTRİK
DC Gerilim U
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
DC Akım I
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
0,015 m3/h - 6 m3/h
20±5 °C ve 5 bar
Su Basıncına
kadar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
%0,126
Açıklamalar
Gravimetrik Metot
1mV ile <330mV
0,33V ile <3,3V
3,3V ile <33 V
33V ile <330V
330V ile≤ 1020V
2·10-5·U+5,4µV
1,49·10-5·U+2,6µV
1,44·10-5·U+3,7µV
7,27·10-5·U+5,6µV
2,07·10-5·U+4µV
FLUKE 5520A
U: Uygulanan Gerilim
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
30 µA ile <330 µA
0,33 mA ile <3,3 mA
3,3 mA ile <33 mA
33 mA ile <330 mA
0,33 A ile <3A
3A ile 20A
4,53·10-6·I+33 µA
5,03·10-5·I+21 µA
5·10-5·I+23 µA
7·10-5·I+16 µA
5,8·10-3·I+13 µA
1,2·10-2·I+0,1 mA
FLUKE 5520A
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
I: Uygulanan Akım
10 A ile <16,5 A
16,5 A ile <150 A
150 A ile 1000 A
AC Gerilim U
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
33mV ile <330 mV
5·10-2·I+1 mA
5,3·10-2·I+2,6 mA
8,3·10-2·I+2,5 mA
45 Hz ile <10 kHz
3·10-4∙U +7,9 mV
10kHz ile <20 kHz
1,6·10-6∙U+0,14 mV
20kHz ile <50
1,5·10-4∙U +0,35 mV
kHz
50kHz ile <100
2,6·10-4∙U +0,23 mV
kHz
100kHz ile <500
kHz
0,33V ile <3,3V
4,3·10-4∙U +21 mV
45 Hz ile <10 kHz
3,2•10-4•U +0,15mV
10kHz ile <20 kHz
2,0•10-4•U +0,22mV
20kHz ile <50
kHz
50kHz ile <100
1,9•10-4•U +0,29mV
4,2•10-4•U +0,72mV
kHz
100kHz ile <500
kHz
1,6•10-3•U +1,82mV
50 sarım coil ile
50 sarım coil ile
50 sarım coil ile
FLUKE 5520A
U: Uygulanan Gerilim,
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
(AC Gerilim U
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
Devam)
3,3V ile <33V
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
45 Hz ile <10 kHz
1,3•10-3•U +0,15mV
10kHz ile <20 kHz
1,6•10-3•U +0,25mV
20kHz ile <50
kHz
Açıklamalar
2,0•10-3•U +0,35mV
5,2•10-3•U +0,92mV
50kHz ile <100
kHz
33V ile <330V
330V ile ≤1020V
AC Akım Şiddeti
29mA ile <330mA
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
45 Hz ile <1 kHz
9,5•10-3•U +0,19mV
1 kHz ile <10 kHz
1,4•10-2•U +2mV
10kHz ile <20 kHz
1,6•10-2•U +0,25mV
20kHz ile <50 kHz
1,9•10-4•U +0,32mV
50kHz ile <100
kHz
1,4•10-1•U +0,2V
45 Hz ile <1 kHz
1,3•10-1•U +0,21V
1 kHz ile <5 kHz
2,1•10-2•U +0,50V
5 kHz ile ≤10 kHz
1,3•10-1•U +0,23V
10 Hz ile <45 Hz
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
2,9·10-7∙I +0,14 µA
6,9·10-7∙I+1,96 µA
1,20·10-6∙I +0,3 µA
FLUKE 5520A
I: Uygulanan Akım
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
0,33mA ile <3,3mA
10 Hz ile <45 Hz
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
1,25 ·10-6∙I +1,1 µA
4·10-6∙I+1,9 µA
1,23·10-6∙I +2 µA
3,3mA ile <33mA
10 Hz ile <45 Hz
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
1·10-5∙I +77 µA
4,8·10-6∙I+0,19 µA
5,7·10-6∙I +82 µA
33mA ile <330mA
10 Hz ile< 45 Hz
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
1·10-4∙I +0,7 mA
4,85·10-5∙I+0,3 mA
1·10-4∙I +0,1 mA
0,33A ile < 3A
10 Hz ile <45 Hz
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
7•10-4•I +2mA
4,2•10-4•I +1mA
4•10-3•I +6mA
3A ile ≤ 20A
45 Hz ile <1 kHz
1 kHz ile <5 kHz
1,1·10-2∙I +2 mA
1·10-1∙I+30 mA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(AC Akım Şiddeti
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
10A ile <16,5A
45 Hz ile ≤ 400 Hz
4•10-3•I +7mA
50 sarım coil ile
16,5A ile <150A
45 Hz ile ≤ 400 Hz
3•10-2•I +9mA
50 Sarım coil ile
150A ile ≤1000A
45 Hz ile ≤ 400 Hz
1,14•10-1•I +9mA
Açıklamalar
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
Devam)
DC Gerilim U
10mV ile <100mV arası
5•10-6•U +6mV
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
0,1V ile <1V arası
1,5•10-5•U +4mV
50 sarım coil ile
AGILENT 34401A
U: Ölçülen Gerilim
1,16•10-4•U +3,8mV
1V ile <10V arası
1,3•10-3•U +5mV
10V ile <100V arası
1,8•10-2•U +5mV
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
100V ile ≤1000V arası
AC Gerilim U
33mV ile <100mV
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
0,1 V ile ≤1 V
1 V ile ≤ 10 V
10 V ile ≤100 V
45 Hz ile <20 kHz
20 kHz ile <50
kHz
50 kHz ile <100
kHz
100 kHz ile
≤300kHz
7,16•10-5•U +1,4mV
1•10-4•U +0,2mV
3,3•10-4•U +0,14mV
AGILENT 34401A
U: Ölçülen
Gerilim,
6,32•10-4•U +0,92mV
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile
45 Hz ile <20 kHz
20 kHz ile <50
kHz
50 kHz ile <100
kHz
100 kHz ile
≤300kHz
5,32•10-4•U +0,64mV
7,16•10-4•U +1,26mV
1,62•10-4•U +6,4mV
45 Hz ile <20 kHz
20 kHz ile <50
kHz
50 kHz ile <100
kHz
100 kHz ile
≤300kHz
4,16•10-3•U +0,65mV
7,51•10-3•U +15mV
1,62•10-2•U +6,2mV
45 Hz ile <20 kHz
20 kHz ile <50
kHz
50 kHz ile ≤100
kHz
4,16•10-2•U +42mV
7,51•10-2•U +15mV
1,62•10-1•U +6mV
3,12•10-3•U +1,25mV
3,12•10-2•U +13mV
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(AC Gerilim U
Ölçüm Aralığı
100 V ile ≤ 750 V
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
Devam)
AC Akım I
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
Ölçüm Şartları
45 Hz ile<20 kHz
20 kHz ile ≤50
kHz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
3,3•10-1•U +1mV
5,72•10-1•U +1mV
10mA ile <100mA arası
10Hz ile <5kHz
9,54•10-5•I +1mA
AGILENT 34401A
0,1A ile <1A arası
10Hz ile <5kHz
5,82•10-4•I +1mA
I: Ölçülen Akım
1A ile <3A arası
10Hz ile <5kHz
2,54•10-3•I +0,27mA
3A ile ≤20A arası
10Hz ile <5kHz
0,5A ile ≤120A arası
Current shunt ile
Zera TPZ308 ile
1,4•10-2•I +23mA
40Hz ile ≤60Hz
0,3•I
DC Akım I
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
1mA ile <10mA arası
2,9•10-6•I
10mA ile <100mA arası
1,2•10-5•I +0,52mA
0,1A ile <1A arası
2,3•10-4•I +1mA
1A ile <3A arası
2,4•10-3•I +1mA
Sadece Ölçüm
Cihazları
kalibrasyonu
1W ile <33 W
1,76•10-3•R +2mW
33W ile < 330 W
3•10-3•R
0,33kW ile<3,3 kW
2,66•10-2•R
3,3kW ile <33 kW
2,66•100•R +0,26mW
33kW ile <330 kW
0,33 MW ile <3,3 MW
3,3MW ile <33MW
33MW ile <330MW
330 MW ile ≤1100MW
AGILENT 34401A
I: Ölçülen Akım
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Current shunt ile
8,2•10-3•I +2mA
3A ile ≤20A arası
DC Direnç R
+0,53mA
+3mW
FLUKE 5520A
R: Uygulanan Direnç
+0,27mW
2,66•100•R +0,32W
5,26•10+1•R +0,62m W
2,94•10+3•R +0,21k W
1,18•10+5•R +0,3MW
5,74•10+6•R +0,21MW
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
DC Direnç R
Ölçüm Aralığı
10W ile < 100W
Ölçüm Şartları
4 Uçlu Ölçüm
(100kW'a kadar)
100W ile < 1kW
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
5,81•10-3•R +0,107mW
2,41•10-2•R +0,103mW
2 Uçlu Ölçüm
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
1kW ile < 10kW
2,38•10-1•R +0,104mW
10kW ile < 100kW
2,38•100•R +0,107m W
100kW ile < 1MW
2,42•10+1•R +0,97 W
1MW ile < 10MW
5,81•10+2•R +0,43k W
10MW ile ≤ 100MW
1,05•10+4•R +9,26k W
2ns
2,5•10-6 s
5ns
2,5•10-6 s
10ns
2•10-5 s
20ns
2•10-5 s
50ns
1•10-6 s
100ns ile < 20ms arası
1•10-6•T+0,3 ps
50ms ile ≤ 5s arası
1•10-3•T+87 ms
Osiloskop
Kalibrasyonu
Yatay saptırma
Bant Genişliği
50kHz ile < 100MHz
100MHz ile <
5mV ile <5,5V
%4
50W
%4
300MHz
1mV ile <100 mV
100mV ile <1V
DC 1MW,
2,5•10-3•U +50mV
1kHz
2,5•10-3•U +61mV
1V ile <10V
6,4•10-3•U +0,6mV
10V ile ≤130V
5,9•10-2•U
1mV ile <100 mV
100mV ile <1V
1V ile ≤6,6V
AGILENT 34401A
R: Ölçülen Direnç
Karşılaştırma
Metodu ile Doğrudan
hava ortamında
Laboratuarda ve
Mobil Kalibrasyon
Sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Dalga Şekli:sinüs
T=Zaman
Darbe:Testeredişi.
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Fluke5520A-SC600
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
%6
300MHz ile ≤
600MHz
Dikey Saptırma
Açıklamalar
+6mV
DC 50W,
2,5•10-3•U +52mV
1kHz
3,8•10-3•U +0,4mV
1,4•10-2•U +3mV
Fluke5520A-SC600
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
Laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(Dikey Saptırma
Devam)
Ölçüm Aralığı
1mVpp ile <100
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
1MW
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,51•10-3•Upp +50mVpp
mVpp
100mVpp ile <1Vpp
2,8•10-3•Upp +61mVpp
1Vpp ile <10Vpp
1,2•10-2•Upp +1mVpp
10Vpp ile ≤130Vpp
1,2•10-1•Upp +12mVpp
1mV ile <100 mV
DC Güç; P
Ölçüm Şartları
50W
2,5•10-3•U +51mV
100mV ile <1V
4,2•10-3•U +0,4mV
1V ile ≤6,6V
1,7•10-2•U +4mV
0,1mW ile < 10,9W
V=0,33V - 330V
arası
I=0,33mA -33mA
10,9mW ile < 0,99kW
V=0,33V - 330V
arası
I=33mA -3A
0,99W ile < 6,6kW
V=0,33V - 330V
arası
I=3A -20A
2•10-6•P +33nW
FLUKE 5520A
P: Uygulanan Güç,
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon.
2,77•10-6•P +4mW
1•10-4•P +0,8mW
50 sarım coil ile
6,6W ile < 49,5kW
arası
49,5W ile ≤ 330kW
arası
V=0,33V - 330V
6•10-3•P +0,2mW
I=20A -150A
50 sarım coil ile
V=0,33V - 330V
I=150A -1000A
2,2•10-2•P +2mW
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
AC Güç, P
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,1mW ile < 10,9W
PF=1
2,5•10-7•P +1mW
arası
PF=0,866
3•10-7•P +1mW
(V=0,33V - 330V
PF=0,5
3•10-7•P +1mW
10,9mW ile < 0,99kW
PF=1
2•10-4•P +1mW
arası
PF=0,866
1,5•10-4•P +1mW
(V=0,33V - 330V
PF=0,5
9•10-4•P +1mW
99W ile < 6,6kW arası
PF=1
4•10-3•P +4mW
(V=0,33V - 330V
PF=0,866
3,2•10-3•P +3mW
I=3A -20A)
PF=0,5
3,4•10-3•P +4mW
6,6W ile < 49,5kW
PF=1
9,9•10-3•P +10mW
arası
PF=0,866
8,6•10-3•P +9mW
(V=0,33V - 330V
PF=0,5
5•10-3•P +5mW
49,5W ile ≤ 330kW
PF=1
3,8•10-2•P +38mW
arası
PF=0,866
3,3•10-2•P +32mW
(V=0,33V - 330V
PF=0,5
1,9•10-2•P +19mW
Açıklamalar
45Hz ile 1kHz arası
I=0,33mA -33mA)
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
Laboratuvarda ve
mobil kalibrasyon
sistemi ile yerinde
kalibrasyon
I=33mA -3A)
45Hz ile
400Hz arası
I=20A -150A)
50 sarım coil ile
I=150A -1000A)
AC Güç, P
Sadece Kaynak
cihazları
11W - 1320W
110W- 26400W
40Hz - 60Hz
0,25 %
Zera TPZ308 ile
0,36 %
Direkt Ölçüm
Clamp ile Ölçüm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
AC Güç, P/Q
6W ile ≤ 13,85 kW
(0,1/25)A
±% 1,29•10-2•P
Sadece Kaynak
cihazları
kalibrasyonu
arası
(60/554)V
±% 1,29•10-2•Q
Açıklamalar
VOLTECH PM6000
Direkt Ölçüm
50Hz.
6,6kW
(0,5/250)A
Clamp ile Ölçüm
(220/381)V
50Hz
50W ile ≤ 200 kW
arası
(10/100)A
±% 2,31•10-1•P
(5/2000)V
±% 2,31•10-1•Q
50 Hz
Kapasite F
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
0,19nF ile <11nF arası
1kHz
5•10-7•F +27pF
11nF ile <330nF arası
1kHz
2,5•10-5•F +0,3nF
0,33μF ile <33μF arası
100Hz
4•10-5•F +0,5nF
33μF ile <330μF arası
50Hz
4,5•10-5•F +0,3mF
0,33mF ile <33mF
arası
50Hz
7,5•10-5•F +0,9mF
50Hz
5,5•10-4•F +0,8mF
33mF ile ≤110mF
arası
FLUKE 5520A
F: Uygulanan Kapasite
Laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
CosФmetre
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
Faz Açısı = 0° - 90°
PF = 1 - 0
CosФmetre
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
Faz Açısı = 0° - 90°
PF = 1 - 0
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
33mV - 1000 V
3,3 mA - 20A
10 Hz - 65 Hz
1,4•10-1 °
0,33V - 1000V
33mA - 3A
65Hz - 500Hz
3•10-1 °
0,33V - 1000V
33mA - 20A
500 Hz - 1 kHz
6•10-1 °
3,3V - 1000V
33mA - 3A
1kHz - 5 kHz
3°
3,3V - 1000V
33mA - 0,33A
5 kHz ila 10 kHz
6°
3,3V - 1000V
33mA - 0,33A
10 kHz ila 30 kHz
12 °
(50mA-6A /
40V-300V)
1,42•10-1 °
(0,5A-120A /
40V-300V)
1,47•10-1 °
Açıklamalar
FLUKE 5520A
Laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
Zera TPZ308 ile
Direkt Ölçüm
Clamp ile Ölçüm
Laboratuarda ve mobil
kalibrasyon sistemi ile
yerinde kalibrasyon
40Hz - 60Hz
Frekans
Sadece ölçüm
cihazları
kalibrasyonu
10 Hz ile < 9,999
kHz
10 kHz ila ≤ 3,3 GHz
t=1sn
t=10sn
t=100sn
5,6•10-10•f
2,8•10-10•f
8,0•10-11•f
t=1sn
t=10sn
t=100sn
5,6•10-10•f
2,8•10-10•f
8,0•10-11•f
FLUKE 5520A ve GPS
Kontrollü Rubidium
Frekans Standardı
R&S SML03 ve GPS
Kontrollü Rubidium
Frekans Standardı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Frekans
Sadece kaynak
cihazları
kalibrasyonu
LISN
Line Imedance
Stabilization
Networks
(SŞA) (Suni Şebeke
Ağı)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
10 Hz ile < 500 MHz
t=1sn
t=10sn
t=100sn
6,3•10-11•f
8,7•10-11•f
5,8•10-11•f
500 MHz ile < 5,7
GHz
t=1sn
t=10sn
t=100sn
6,3•10-11•f
8,7•10-11•f
5,8•10-11•f
5,7GHz ile < 11,3
GHz
t=1sn
t=10sn
t=100sn
6,3•10-11•f
8,7•10-11•f
5,8•10-11•f
11,3 GHz ile ≤ 20
GHz
t=1sn
t=10sn
t=100sn
6,3•10-11•f
8,7•10-11•f
5,8•10-11•f
Frekans
(10 kHz -30 MHz)
Impedance
10 kHz - 25 kHz
25 kHz - 15 kHz
15 MHz - 30 MHz
Impedance
(5 Ω - 60 Ω)
Insertion Loss
(0 - 10 dB)
RF Amfi
(Radyon Frekans
Yükselteç)
Insertion Loss
9 kHz - 25 kHz
25 kHz - 15 kHz
15 MHz - 30 MHz
Frekans
(9 kHz -3 GHz )
Açıklamalar
HP5350B GPS
Kontrollü Rubidium
Frekans Standardı
ANSI C63.4
3,25 %
ESCI Receiver, SML03
Sinyal Generator,
Network Analizor
1,64 dB
3,03 dB
ESCI Receiver, SML03
Sinyal Generator, RF
Power Meter
Genlik
(-30 dBm )-(60 dBm)
Güç
(1µW)-(1000W)
RF Attenuator
(RF Zayıflatıcı)
Frekans
(9 kHz -3 GHz )
Insertion Loss
(0dB-100dB)
Insertion Loss
Method
(Geçiş Kaybı
Metodu)
1,79 dB
ESCI Receiver, SML03
Sinyal Generator
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
ESD Simulators
Electrostatic
Discharge
(Elektrostatik
Boşalma)
Contact Voltage
(Dokunma Gerilimi)
Rise Time
(Yükselme Zamanı)
Peak Current
(Tepe Akımı)
30 ns Current
(30ns'deki Akım)
60 ns Current
(60 ns'deki Akım)
Power Fail
(Güç Hatası)
Output Voltage
(Çıkış Voltajı)
Phase Angle
(Faz Açısı)
Pulse Rise / Fall
Time
(Darbe Yükseliş /
Düşüş Zamanı)
SURGE Transient
Generator (Ani
Gerilim Yükselme
Kaynağı)
Front / Rise Time
(Yükselme Zamanı)
Open Circuit
(Açık Devre
Short Circuit
(Kısa Devre)
Pulse Width
(Darbe Genişliği)
Open Circuit
(Açık Devre
Short Circuit
(Kısa Devre)
Open Circuit
Voltage
(Açık Devre Voltajı)
Short Circuit
Current
(Kısa Devre Akımı)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
IEC 61000-4-2
EN 61000-4-2
ANSI C63,16
200 V - 30 kV ± 5%
(0,7 - 1) ns
2,84 %
(7,5 - 112,5)A ± 5%
ESD Target,
Osciloscope
(4 - 60)A ± 30%
(2 - 30)A
Up to 260 V AC or DC
(260 V'a kadar AC
yada DC)
(0 - 359)°
IEC 61000-4-11
EN 61000-4-11
2,79 %
Osciloscope
(1 - 5) ns
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-5
ANSI C62,41
1µs - 1000 ms
(1 - 100) µs
2,45 %
1 µs - 1000 ms
1 µs - 1 ms
10 V - 8 kV
1 A - 4 kA
Osciloscope
Current Probe,
Voltage Probe
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
CDN Coupling
Decoupling
Network
(Bağlaştırma ve
Ayrıma Düzeneği)
Frekans
(10 kHz -300 MHz)
RF Power Meter
(RF Güç Metre)
Frekans
(9 kHz -3,3 GHz)
Genlik
(-70 dBm - 10 dBm)
EFT/BURST
Generator
(Hızlı Geçici Rejim
Patlama kaynağı)
Voltage
(Voltaj)
Rise Time
(Yükselme Zamanı)
Pulse Width
(Darbe Genişliği)
BURST Duration
(Patlama Zamanı)
BURST Period
(Patlama Uzunluğu)
Ölçüm Şartları
Impedance
(Empedans)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
IEC 61000-4-6
EN 61000-4-6
3,56 %
Impedance
(50Ω - 250Ω)
1,17 dB
20V - 8 Kv
3,79 %
5 ns ± 20 %
IEC 61000-4-4
EN 61000-4-4
ANSI C37,90
(100 - 300) ms
ISO 7637-2
(-1000V) - (1000 V)
(0,5 ns)-(10 s)
Fall Time
(Düşme Zamanı)
(0,5 ns)-(10 s)
Pulse Duration_
(Darbe Zamanı)
(10ns)-(10 s)
Pulse Repatition
Time
(Darbe Tekrarlama
Zamanı)
SML03 Sinyal
Generator
(0,5 - 20) ms
Rise Time
(Yükselme Zamanı)
BURST Duration
(Patlama Zamanı)
ESCI Receiver, SML03
Sinyal Generator,
Network Analizor
Osciliscope, BURST
Calibration Kit
(35 - 200) ns
PULSE Generator _
(Darbe Kaynağı)
Voltage
(Voltaj)
Açıklamalar
(1 µs)-(1 s )
(100 ns)-(10 s)
4,87%
Osciloscope,
BURST Calibration Kit
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/15)
Akreditasyon Kapsamı
ELDAŞ
Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0041-K
Revizyon No: 06 Tarih: 12-Şubat-2014
AB-0041-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
RF Power
Generator_
(RF Güç Kaynağı)
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Frekans
(10 MHz -18 GHz )
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1,04 dB
ESCI Receiver, Power
Meter
1,75 dB
ANSI C63.5
Genlik
(-70dBm - 60dBm)
ANTENNA_
(Anten)
Antenna Factor
(Anten Faktörü)
Antenna Gain
(Anten Kazancı)
Antenna VSWR
(Anten VSWR)
20 MHz- 3000 MHz
With cal. Ref.
Dipole antenna
(Referans Dipol
Anten ile
kalibrasyon)
Balun Anten
Log.Per.Anten
Biconical Anten
Horn Anten
Trilog Anten
Dipole Anten
Bilog ,Loop Anten
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content