close

Enter

Log in using OpenID

ÇEV 452 – Tehlikeli Atık Yönetimi Bütünleme Ödevi Bu ödev, 2013

embedDownload
ÇEV 452 – Tehlikeli Atık Yönetimi
Bütünleme Ödevi
Bu ödev, 2013-2014 bahar döneminde ÇEV 452 kodlu Tehlikeli Atık Yönetimi dersinden
bütünlemeye kalan öğrencilerin yapması zorunlu olan bir ödevdir. Ödev, bütünleme sınavında
50 puan yerine sayılacaktır. Bütünleme sınavı 50 puan üzerinden olacaktır. Aşağıda, dersten
kalan öğrencilerin isimleri ve ödev konuları verilmiştir. Not yükseltmek isteyen öğrencilerin
bulunması durumunda bu öğrencilerin acilen Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN ile temasa geçerek
bir ödev konusu almaları gerekmektedir. Ödev, bütünleme sınavının yapılacağı gün sınav
saatinde teslim edilecektir.
Öğrenci Adı
Konusu
Emre Gülpınar
Tehlikeli atıkların akışkan yataklarda yakılması
İbrahim Cem Güven
Toprak Buhar Ekstraksiyonu ile kirletilmiş arazilerin ıslahı
İsmail Utku Yavuz
Biyoremediasyon ile kirletilmiş arazilerin ıslahı
Mine Durmaz
Tehlikeli atıklarda katılaştırma ve stabil hale getirme
Nevruz Bozkurt
Fitoremediasyon ile kirletilmiş arazilerin ıslahı
Üzeyir Yeşilyurt
Tehlikeli atıkların sabit fırınlarda yakılması
Ödevin içeriğinde bulunması gerekenler aşağıda listelenmiştir.
•
Kapak sayfası (diploma çalışması kapağı kullanılacak)
•
İçindekiler sayfası
•
Ödev (en az 5, en fazla 10 sayfa olmalı)
o Giriş
o Konu hakkında teorik bilgiler
o Tasarım parametreleri
o Teknolojinin avantajları ve dezavantajları
o Teknolojinin maliyeti ile ilgili bilgiler
o Örnek bir uygulama
o Sonuçlar
•
Kaynaklar (en az 10 tane bilimsel kaynak bulunmalı: tez, makale, bildiri veya kitap)
Format: BEÜ Çevre Müh. Bölümü Diploma Çalışması Yazım Kuralları geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content