close

Enter

Log in using OpenID

ALBA SU ÜRÜNLERİ VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ Sayın Fatih Er Basınçlı

embedDownload
ALBA SU ÜRÜNLERİ
VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Sayın Fatih Er
Basınçlı hava birçok avantajlara sahip ve yüksek maliyetli bir güç kaynağıdır. Basınçlı
havanın maliyeti elektrik fiyatlarından bir kaç kat daha fazla olduğundan basınçlı havayı
doğru kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle basınçlı havanın ekonomik olarak
kullanılması, zaman ve iş kayıplarını önlemek için arızasız sürekli çalışması işletmeniz
için bakımların kontrol altında tutulması gereklidir.
Bakımları yapılmayan kompresörleri kullanmak paranızı çöpe atmak ve yüksek
maliyetlere neden olacaktır.
Bu nedenle firmamızla yapacağınız aylık bakım anlaşması makineleriniz hem kontrol
altında tutulacak ve servis süreleri aksamayacaktır.
Bu konu için firmamızla temasa geçerek sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağımızı
belirtir çalışmalarınızda başarılar dileriz.
SAYGILARIMIZLA
Ferudun Serttaş
0532-5045575
AYLIK BAKIM SÖZLEŞMESİ VE ŞARTNAMESİ
1.TARAFLAR
Bir tarafta FEKOM KOMPRESÖR MAK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ kısaca YÜKLENİCİ diye
anılacak,diğer tarafta …ALBA SU ÜRÜNLERİ VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ kısacası MÜŞTERİ olarak
anılacaktır.
2.KONU
İşbu sözleşme,müşteri’nin adresinde belirtilen vidalı kompresör ve ekipmanları gurubunun (12
Ay) aylık kontrolleri konu edilir. Kullanıcıdan kaynaklanan ve elektriksel arızalar kapsam dışıdır
3.KAPSAM
Sözleşmede Müşteri’nin adresinde bulunan kompresöre ve ekipmanlarına yerinde yapılacak aylık
kontrolleri kapsamaktadır, Çalıma saati dolan makinelerin müşteriye bilgi verilecek firmanın izni
doğrultusunda periyodik bakımı yapılacak ayrıca fatura edilecek işçilik alınmayacaktır.
3.AMAÇ
Periyodik bakımın düzenli yapılması ivedi servisin hizmeti, teknik personelin ve ekipmanının
yeterli olması, yedek parça, sarf malzemelerin stok bulundurması yükleniciye, yıllık İlgili fenni
mesuliyetin kullanıcıya ait olduğunu belirtir.
4.AYLIK BAKIM
Sözleşme süresince ;
Kompresöre her ay çalışma süresince yüklenici tarafından münhasıran kontrolleri yapılacaktır.
Kompresörün kontrolünün yapıldığına dair servis formu düzenlenecek, tayin edilen yetkiliye
imzalatılarak bir nüshası Müşteri’ye ibraz edilecektir.
5.ARIZA VE SERVİS HİZMETİ
Arızanın müdahale süresi arızanın bildirilmesinden itibaren bölge sınırları 4 saat, dış bölgeler 8
saattir.Bu belirtilen süre mecbur sebepler haricinde hiç bir kısıtlamaya tabi değildir.
Mecburi Sebepler
1. Doğal afet
2. Emniyeti müdahale
3. Trafik ve kazaları
Arızalarda değiştirilmesi gereken parçalar ve bedelleri sözlü ve yazılı olarak bildirilecek, ancak
Müşterinin onay vermesi ile işleme başlanacaktır.Ayrıca fatura edilecektir.
MÜŞTERİ YETKİLİSİ
Kaşe ve İmza
YÜKLENİCİ YETKİLİSİ
Kaşe ve İmza
6-YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Arıza ve bakım sonrası oluşabilecek işçilik hatalarından Yüklenici sorumludur.
• Bakım ve onarım çalışmalarında görev alacak teknik personelin,kullanılan
ekipmanların,araçların yedek parçaların kanun ve standartlara uygunluğu
kalitesi,malzemelerdeki hatalar Yüklenicinin sorumluğu ve garantisi altındadır.
Taahhüt Şartları
• 5.madde geçerlidir.
• Kompresör Uygun yerde ve zeminde hizmet verecektir.
• Yüklenicilin tesis ve atölyesinde onarım yapılması gerektiği hallerde
kompresör 8 saat içerisinde nakli sağlanacaktır.(Nakliye müşteriye aittir.)
•
Müşteri Yüklenicinin çalışma konuları dahilinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti
alabilecek, teknik danışma hattından 7 gün /24 saat yararlanabilecektir.
7.SÖZLEŞME BEDELİ
• Sözleşme aylık periyotta yapılacak olan kontrol işleri, işçilik ve servis bedelleri
karşılığıdır.Periyodik bakımda değişimi yapılan sarf malzemelerin bedelleri ayrıca
fatura edilecektir.İşçilik alınmayacaktır.
• Yüklenici arıza onarım ve servis hizmetlerinde işçilik bedeli talep etmeyecektir.
• Bakım bedeli Ekstra işlemler haricinde aylık 150,00 TL. KDV hariç fiyattır..
• Ödeme,fatura kesim tarihinden itibaren 7 gündür.
8.FESİH HALLERİ
• 9.maddesi süre sonunda sözleşme kendiliğinden fesih olur.
• İş sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri taraflardan herhangi biri,yerini getirmemesi
durumunda diğer taraf tek taraflı fesih edebilecektir.Ancak feshin tek taraflı geçerli
olabilmesi için ,makul nedenlere dayanması ve fesih nedenleri karşı tarafa yazılı olarak
ihbar edilmesi gerekmektedir.
• Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlık hallerinde İZMİR mahkemeleri ile icra daireleri
yetkilidir.
9.YÜRÜRLÜK VE NUSHA
İşbu sözleşme; 9 maddeden ibarettir.Sözleşme karşı taraflarca imzalanması halinde sözleşme
süresi …./…../……. Tarihinde başlayıp ……/……./…………tarihinde sona erer.Sözleş iki nüsha
olarak hazırlanıp karşılıklı teyit edilmiştir.
MÜŞTERİ YETKİLİSİ
Kaşe ve İmza
YÜKLENİCİ YETKİLİSİ
Kaşe ve İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content