close

Enter

Log in using OpenID

çocuk izlem merkezlerinin (çim) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNİN (ÇİM) İŞLETME
MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI
Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) için genel bütçeden ayrılacak pay
miktarını değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla ÇİM’lerin işletme
maliyetlerinin hesaplanması çalışmasına başlanmıştır. Aralık ayında bitirilmesi
planlanmaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content