close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Mühendislik Çevre Teknolojileri Ve Ölçüm Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0019-T
Revizyon No: 07 Tarih: 30-Mayıs-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0019-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACAGAZI(TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
İmisyon (Çevre Havası)
GÜRÜLTÜ
Adresi : Osman Kavuncu Mah. Kevser
Cad. No: 95/D
Melikgazi
KAYSERİ / TÜRKİYE
Tel
: 0 352 232 31 81
Faks
: 0 352 221 41 80
E-Posta : info@bilimmuhendislik.com.tr
Website : www.bilimmuhendislik.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO Tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO₂ Tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle O₂ Tayini
TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ tayini
TS ISO 7935
Elektrokimyasal hücre metodu ile NOx
(NO+NO₂) Tayini
EPA CTM-022
Gravimetrik Metod İle Toz (Partikül Madde)
Tayini
TS ISO 9096
EPA Metot 17
Destile Yakıtların Yanması İle Meydana Gelen
Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini(Renk
Karşılaştırması-Bacharach)
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonlarında Hız Tayini (Pitot
Tüp)
TS ISO 10780
Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin
Kütle Derişimlerinin Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu ile Tayini
TS EN 13649
Gravimetrik Metotla Nem Tayini
EPA Metot 4
Yaş kuru termometre ile nem tayini (0-100 °C
baca sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot, TLM 035
Nem Probu ile Nem Tayini (0-180 °C baca
sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot, TLM 040
Gravimetrik Metot İle Çöken Toz PM10 Tayini
USEPA 40 CRF Part 50
Gravimetrik Metod İle Çöken Toz Tayini
TS 2341
El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı İle Çevre
Gürültüsünün Ölçülmesi
TS 9315 ISO 1996-1
Çevre Gürültü Seviyelerinin
Tayini(Akustik-çevresel gürültünün tarifi,
ölçülmesi ve değerlendirilmesi Bölüm 2)
TS ISO 1996-2
Akustik-Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması
(Bölüm 1: Genel tanımlar, Bölüm2: Genel
Hesaplamalar)
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Mühendislik Çevre Teknolojileri Ve Ölçüm Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0019-T
Revizyon No: 07 Tarih: 30-Mayıs-2014
AB-0019-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(GÜRÜLTÜ Devam)
Akustik-Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi
Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Sevilerinin
Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin
Tayini
TS ISO 8297
Çalışma Ortamı
Aydınlatma
ISO 8995
COHSR-928-IPG-039
Tesis İçi Gürültü
Kişisel Gürültü Maruziyeti
TS EN ISO 3744
TS 2607 ISO 1999
Uçucu Organik Bileşiklerin Ayrıştırılması ve
Buhar Tayini
GC FID Metodu
TS ISO 16200-1
TS ISO 16200-2
Ortamda Süspansiyon Durumunda Bulunan
Madde
Tayini
TS 2361
Termal Konfor (Yaş hazne, sıcaklığı, nem)
Ölçümü
Platinyum Direnç Sensörü, Nem Sensörü ve Hız
Sensörü Metodu
TS EN 27243
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content