close

Enter

Log in using OpenID

1 2 + 2 3 3 Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A2 seviyesinde bu derste

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
ALMANCA 3 (ÇEVİRİBİLİM)
AFGF 201
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFGF 102
Dersin Dili
Almanca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Deniz Suna Gül, Kezban Talak Eyüboğlu
Dersi Verenler
Deniz Suna Gül, Kezban Talak Eyüboğlu, Arzu Altan, Yıldız Çetiner,
Zehra Dilek Kıvanç, Bedriye Dilek Önal Dilmen, Filiz Marangoz,
Ayşe Lerzan Hattatoğlu, Saadet Semra İnel, Dilan Eren Orman,
Nuriye Müge Okan, Rita Bruchhagen Bozkurtlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A2 seviyesinde bu derste amaçlanan,
öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade
edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresi
kazandırılmasıdır.
Öğrencilere bu derste diller, biyografiler,aile, seyahat ve ilgi
alanlarından söz edebilme, medya ve boş zaman aktiviteleri
hakkında konuşabilme becerisi kazandırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Eğitim biyografisi hakkında konuşabilir.
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
1,2,3,4,5
1,2,3
A,C
2) Aile ve bayramlar hakkında bilgi verebilir.
3) Seyahat hakkında konuşabilir.
4) Hobi ve ilgi alanlarından bahsedebilir.
5) Medya hakkında konuşabilir.
6) Boş zamanlardaki aktivitelerden bahsedebilir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav, B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Ünite 1: Diller ve Biyografiler
*Yabancı dil hakkında konuşmak
*weil ile yan cümle
2
Ünite 1
*Eğitim biyografisi
* Sıfatların derecelendirilmesi
Ünite 2: Aile Albümü
3
*Aile ve bayramlar hakkında konuşmak
* Akrabalık
Ünite 2
*İsmin –de-da halinde sıfat ve iyelik takıları
4
*Fikir beyan etme
*dass ile yan cümle
* -s ile isim tamlaması
Ünite 3: Seyahat ve Hareket
5
*Seyahat hakkında konuşmak
Ünite 3
6
* Ağırlıklı sözlü çalışma
*Seyahat rezervasyonu yapmak
7
Ünite 3
*Bağlaç aber ve oder
*tarzfiil sollen
Vize Sınavı
8
Ünite 4: Boş zamanda faal olmak
Ön Hazırlık
*Hobi ve ilgi alanından bahsetmek
9
Ünite 4
*Dönüşümlü fiiler
*Zaman zarfları
*Edatlı fiiler
10
Ünite 4
*niemand, wenige, viele ve alle ifadeleri
11
Ünite 5: Medya
*Dün ve bugünün medyası
*İnternetten alışveriş
*SMS, E-Mail gibi kısa, kişisel yazılar yazmak
*Şikayet etmek
12
Ünite 5
*yan cümlede dolaylı soru
*Öntakısız sıfatlar
13
Ünite 6: Boş zaman aktiviteleri
*keyif alınan alanlardan bahsetmek
*Restoranda iletişim kurmak
14
Ünite 6
*-e/-a halindeki şahıs zamirleri
*ilgi cümlesi
15
Genel tekrar
16
Sözlü Sınav
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Studio d A2 Deutsch als Fremdsprache Kurs-und Übungsbuch/Cornelsen
Ders Kitabı
von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein,
Britta Winzer, Carla Christiany
Phonetik: Beate Lex und Beate Redecker
Diğer Kaynaklar
Deutsch als Fremdsprache Sprachtraining A2/Cornelsen
von Rita Maria Niemann sowie Dong Ha Kim
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma, CD
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini Almanca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Almanca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Almanca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Almanca yazılanı anlayabilir.
X
5
Almanca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
444 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content