close

Вход

Log in using OpenID

1. Kısım

embedDownload
27.10.2014
1
TEMEL BĐLGĐ
TEKNOLOJĐLERĐ
KULLANIMI
Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin meydana getirilmesi,
yönetilmesi, saklanması, yayılması için kullanılan çeşitli
teknolojik araçlar ve kaynaklardır
Bilgi teknolojileri donanım ve yazılımı kapsayan etkileşimli
teknolojilerdir.
BÜLENT TURAN
Bilgi nedir?
2
Bilgi Teknolojileri nedir?
3
Data, Information ve Knowledge
4
Bilgi kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde sözcük
Đngilizcede yer alan Data, Information ve Knowledge
anlamı olarak: “Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile
kelimelerinin hepsinin yerine dilimizde karışıklık oluşturacak
elde edilen gerçek, malumat”, “Đnsan zekâsının çalışması
şekilde bilgi denilmektedir
sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf
(vakıf olma, bilme, bilgi)“ açıklanmaktadır.
1
27.10.2014
5
Kavramların Türkçeleri
Veri
Data
Veri
Veri, pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen sayılar,
Information
Enformasyon
harfler, simgeler ve sesler bütünüdür.
Knowledge
Bilgi
Örnek olarak:
6
TH143
11241243855
0000011111011110
Enformasyon
7
Örnek
8
PISA Öğrenci Performanslarının Milli Gelire Oranı
Enformasyon alıcısında fark meydana getiren veridir.
Verileri çeşitli işlemlerden geçirerek ya da çeşitli değerler
ekleyerek ENFORMASYONa dönüştürürüz. Bunlar:
Amaca yönelme, Kategorize etme, Hesaplama,
Düzeltme, Özetleme
2
27.10.2014
9
11
TOPLAM Satış
Tarih
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
SATIŞLAR
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.09.2014
21.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 28.09.2014 29.09.2014 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 -
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL
12.733,33 TL
21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 -
Bilgi
1.400,00 TL
600,00 TL
750,00 TL
266,67 TL
58,33 TL
383,33 TL
708,33 TL
1.033,33 TL
1.358,33 TL
1.683,33 TL
2.008,33 TL
2.333,33 TL
2.658,33 TL
2.983,33 TL
3.308,33 TL
3.633,33 TL
3.958,33 TL
4.283,33 TL
4.608,33 TL
4.933,33 TL
5.258,33 TL
5.583,33 TL
5.908,33 TL
6.233,33 TL
6.558,33 TL
6.883,33 TL
7.208,33 TL
7.533,33 TL
7.858,33 TL
8.183,33 TL
8.508,33 TL
8.833,33 TL
9.158,33 TL
9.483,33 TL
9.808,33 TL
10.133,33 TL
10.458,33 TL
10.783,33 TL
11.108,33 TL
11.433,33 TL
11.758,33 TL
12.083,33 TL
12.408,33 TL10
12.733,33 TL
12
Bilgi ise veri ve enformasyondan öte bilgiye hükmetme,
TL80.000,00
bilme bilgisi anlamına gelir. Bilgi enformasyondan daha
TL70.000,00
büyük bir kavramdır.
TL60.000,00
TL50.000,00
TL40.000,00
TOPLAM Satış
Kuruluşlarda enformasyon bolluğu yaşanabilir ama
kullanılmadığı sürece enformasyon bilgi haline gelemez.
TL30.000,00
TL20.000,00
Enformasyonun fazlası olabilir ama bilginin fazlası olamaz
TL10.000,00
TLOcak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
3
27.10.2014
Bilgisayar???
13
Biz bilgisayarları verilerimiz saklamak, bu verileri kullanarak
enformasyon üretmek amacıyla kullanıyoruz.
14
Donanım ve Yazılım kavramları:
Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının
yönetmek ve maksimum verimi almak ya da kullanıcıların
Peki bu veriler nasıl saklanıyor?
amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bilgisayar
1001001100101100000001011010010
programlarına yazılım denilmektedir.,
1234567890
Bilgisayarın elle tutulup gözle görülen tüm fiziksel
499602D2
Yazılımlar
Bilgisayar Giriş
parçalarına Donanım denir.
15
16
Đşletim Sistemleri
Bilgisayar sistemindeki donanımları kullanmak ve maksimum
verimi almak)
Uygulama Yazılımları
Đstenilen amaçları gerçekleştirmek
4
27.10.2014
17
18
19
20
Veri Đletim ve Depolama Birimleri
1001001100101100000001011010010
0 ya da 1 gibi bir ifade 1 Bit olarak adlandırılır.
8 Bit
=
1 Byte
1024 Byte
=
1 KiloByte
1024 KiloByte
=
1 MegaByte
1024 MegaByte
=
1 GigaByte
1024 GigaByte
=
1 TeraByte
5
27.10.2014
21
Donanım
22
Đç ve Dış Donanımlar
Bir donanım parçası başka bir donanım parçası içine
Anakart
Kasa
yerleştiriliyorsa iç donanım olarak adlandırılır. Bağımsız kasa,
Đşlemci
Klavye
kutu veya kılıf içinde bulunan bilgisayar kasası içinde yer
Ram (Bellek)
Mouse
almayan donanımlara dış donanım denir.
Sabit Disk
Ekran
Ses Kartı
Yazıcı
Ekran Kartı
Hoparlör
Ethernet Kartı
Mikrofon
Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri
aktarmak için kullanılıyorsa giriş donanımı veya giriş birimi,
bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa çıkış
vb
vb
birimi veya çıkış donanımı olarak adlandırılır.
23
Giriş ve Çıkış Birimleri
24
ANAKART
Klavye
Monitör
Fare
Yazıcı
Tarayıcı
Projeksiyon Cihazı
Modem
Çizici (Plotter)
Optik Okuyucu
Hoparlör
Barkod Okuyucu
Tüm kartların kendi üzerine takılmasından ötürü de
anakart olarak adlandırılırlar.
Ana kartlar destekledikleri mikroişlemci türlerine
bağlı olarak adlandırılırlar.
Anakart tüm sistemin temelini oluşturmaktadır.
Işıklı Kalem
Dijital Fotoğraf Makinesi
Mikrofon
Dokunmatik Ekran
Dokunmatik Ekran
Diğer kartlar (grafik kartı, modem,vb.) anakart
üzerindeki genişleme yuvalarına takılır.
6
27.10.2014
25
26
Eski bir bilgisayar kasası
Klavye
Yeni
Mouse
ve
Eski
USB
Seri
Port
Paralel
Port
Hoparlör
Mikrofon
JoyStick
Monitör
27
28
7
27.10.2014
Portlar
29
•
•
•
•
•
•
USB’nin veri taşıma hızları
USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
10 Mbit/sn
480 Mbit/sn
4,8 Gbit/sn
Seri port (Modem, Fare,...) – COM1, COM2
Paralel port (Yazıcı) – LPT1, LPT2
USB (digital kameralar, taşınabilir bellekler)
FireWire (iLink)
HDMI
Ethernet (RJ-45)
30
32
Paralel ve Seri Port
VGA
IEEE1394, iLink, FireWire, DV
DVI
31
8
27.10.2014
Đşlemci (C.P.U.- M.Đ.B.)
MARK I
33
ENIAC
Çeşitli donanım aygıtlarından gelen verileri işleyerek ,
aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yaparak diğer aygıtların
anlayabileceği dile çevirir, ve bu verileri ilgili donanıma
gönderir.
34
35
36
9
27.10.2014
Bellek
38
SES KARTI
Bellek, bilgisayarda bir
programla ilgili bütün
komut ve verilerin işlem
görmek üzere depo
edildiği, değişik işlemler
sırasında oluşan ara ve
sonuç bilgilerinin saklandığı
kayıt ortamlarıdır.
Bilgisayardaki seslerin ekrana aktarılmasını
sağlayan karttır
37
39
EKRAN KARTI
Bilgisayardaki görüntülerin ekrana aktarılmasını
sağlayan karttır
40
10
27.10.2014
41
Klavye
42
Klavyede bir devre vardır ve bu sayede
basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir.
Klavye üzerindeki tuşları, her program
kendi amacı doğrultusunda kullanır.
GĐRĐŞ BĐRĐMLERĐ
Yani bir tuş bir programda farklı bir
amaç için kullanılırken başka bir
programda farklı bir amaç için
kullanılabilir.
43
TARAYICI (Scanner)
44
Bir resim, bir fotoğraf veya kağıt üzerinde bir
dokümanı bilgisayar ortamına geçirmenizi
sağlayan araçtır.
11
27.10.2014
45
ÇIKIŞ BĐRĐMLERĐ
12
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 410 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа