close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge

embedDownload
T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
SIRA NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Resmi Evrak Kaydı
1- Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi ve Elektronik Belge
2
Ek Sınavlar
1 - Öğrenci Dilekçesi
3
Öğrenci temsilcisi seçimi
1- Başvuru Dilekçesi
4
Resmi yazışmalar
1- Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi ve Elektronik Belge
5
Öğrenci Hasta Sevk İşlemleri
1 - Hastanın Muayene İsteği Formu
6
Yatay Geçiş İşlemleri
1-Dilekçe 2-ÖSYM Belgesi 3-Transkript 4- Ders İçerikleri 5-Öğretim Planı
7
Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir.)
1- Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi 2- Öğrenci Kimliği
8
Burs işlemleri (Başbakanlık, TEV,KYK)
1- Başvuru Formu ( ekli belgeler) 2- Durumunu Gösterir Belge 3- MER-NİS Dayalı Kayıt Sistem Çıktısı
9
Görev sürelerinin uzatılması
1-Form Dilekçe, 2- Özgeçmiş-Yayınlar, Bildiriler
11
Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvuruları
1 - Dilekçe
12
Sınav Sonuçlarının İlanı
1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Duyurular Bölümü 2-SMS Bilgilendirme Sistemi
13
Sınav Sonuçlarına İtiraz
1 - Öğrenci Dilekçesi 2- Dersten sorumlu öğretim görevlisinin yazısı 3- Sonuç Bildirim yazısı
14
Mazeret Sınavı
1 -Dilekçe 2-Mazeretini gösterir belge (sağlık raporu ve diğer nedenlerle ilgili resmi belge)
15
Kaydın Saklı Tutulması (1 yarıyıl öğrencinin izinli sayılması)
1-Dilekçe 2-Durum Kanıtlayıcı Mazeret Belgesi
16
Derslerden Muaf Olma
1-Dilekçe 2-Transkript 3-Ders İçerikleri 4-Yönetim Kurulu Kararı
17
Mazeretli Kayıt Yenileme
1 - Dilekçe 2- Mazeretli Kayıt Formu 3- Banka Dekontu
18
İzin İsteği
19
Maaş Bordrosu
657sayılı DMK.' nın 102,103,104,105 ve 108. maddelerine göre; 1 -Yıllık İzinlerde İzin Formunun Doldurulması 2- Hastalık Doğum
İzinlerinde İş göremezlik Belgesi
1- Kişi Beyanı 2-Atama Yazısı
20
Bütçe Hazırlama İşlemleri
1- Bütçe Gerekçesi ve Hedefler 2- Bütçe Gelir Fişleri 3- Bütçe Gider Fişleri 4- Form -10 5-Bütçe Teklifi
21
Satın alma
22
Taşınır Mal İşlemleri
1- Onay Belgesi 2- Piyasa Araştırması Tutanağı 3- Teklif Formu 4- Muayene Kesin Kabul Formu 5- Taşınır İşlem Giriş Fişi 6-Yapılan
İşin Faturası
1- Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre İstek Belgesi
23
Ek Ders Ücreti Bordrosu
1 -Ek Ders Çizelgeleri - Ek Ders Yükü Formları
24
Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları
1-Görevlendirme Onayı 2-Yolluk Bildirimi
3-Harcama Kalemine Dahil Diğer Belgeler (Bilet, Konaklama Gideri)
25
Bilgi Edinme İsteği
1 -Dilekçe
26
Öğrenci Sağlık Güvencesi İşlemleri (SKSDB tarafından yapılacaktır.)
1-Dilekçe 2- SGK'ya Kayıtlı Olmadığına Dair Belge 3- İki Adet Fotoğraf
27
Program Açılması Teklif ve İşlemleri
28
Başarı istatistiği
1 -Bölüm Başkanlıklarının Program Açma Teklifi 2-Ön Hazırlık Raporu 3-Açılacak Programın Açılma Gerekçesi 4- Fiziki Şartlar 5-Ders
Kataloğu 6-Özgeçmiş
Öğrenci Not Çizelgesi-Not Bildirim Formları
29
Mevzuat İşleri
Birimlerden Gelen Yazılar
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
5 DAKİKA
3 GÜN
2 HAFTA
1 İŞ GÜNÜ
2 DAKİKA
Akademik Takvimde Belirtilen Tarihler
10 DAKİKA
20 İŞ GÜNÜ
İŞGÜNÜ
1 İŞ GÜNÜ
1 İŞ GÜNÜ
4 İŞ GÜNÜ
5 İŞ GÜNÜ
1 HAFTA
4 İŞ GÜNÜ
1 HAFTA
25 DAKİKA
5 DAKİKA
5 İŞ GÜNÜ
3 GÜN
3 İŞ GÜNÜ
4 SAAT
1 SAAT
1 SAAT-15 İŞ GÜNÜ
1 İŞ GÜNÜ
15 İŞ GÜNÜ
3 İŞ GÜNÜ
3-5 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
ilk Müracaat Yeri : Yüksekokul sekreterliği
İkinci Müracaat Yeri :Memur
isim : Faruk Cahit İSLAMOĞLU
İsim : Devlet TEKAS
Ünvanı: Yüksekokul Sekreterliği
Adres :Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tel : 0348 8139301
Fax : 0348 8139302
E-Posta : [email protected]
Ünvanı: Sekreter
Adres :Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tel : 0348 8139301
Fax : 0348 8139302
E-Posta : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content