close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı muhasebe ve vergi

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA PROGRAMI
(I.ÖĞRETİM) ARA SINAV TAKVİMİ
I.SINIF
ARA SINAV
TARİH
SAAT
14.04.2014
13:00
14.04.2014
10:00
15.04.2014
13:00
16.04.2014
11:00
16.04.2014
15:00
17.04.2014
13:00
18.04.2014
13:00
26.04.2014
1 oturum 10:00
26.04.2014
2.oturum 13:00
26.04.2014
DERSİN
KODU
MUV102
MET102
MUV104
MUV106
MUV110
MUV112
MUV108
ATĠ102
TDĠ102
YDĠ102
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Genel Muhasebe
Meslek Etiği
Makro Ekonomi
Ticari Matematik
Ġstatistik
Ofis Programları II
Ticaret Hukuku
Atatürk Ġlke ve Ġnk.Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Öğr.Gör.S.ġeyma DANAYĠYEN
Öğr.Gör.S.ġeyma DANAYĠYEN
Öğr.Gör.Bekir ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Atilla DÖLCÜBAġ
UZEM(Okutman Hüseyin GÜR)
UZEM(Yrd.Doç.Dr.Cafer ÖZDEMĠR)
UZEM(Okutman Aydan ERMĠġ)
II.SINIF
ARA SINAV
TARİH
SAAT
14.04.2014
11:00
14.04.2014
15:00
15.04.2014
11:00
15.04.2014
15:00
16.04.2014
14:00
16.04.2014
16:00
17.04.2014
11:00
17.04.2014
15:00
18.04.2014
11:00
18.04.2014
15:00
DERSİN
KODU
MUV204
KYS202
ĠġY202
MUV212
MUV214
MUV218
MUV206
MUV202
MUV208
MUV210
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
DıĢ Tic. ĠĢlemleri Muhasebesi
Kalite Yönetim Sistemleri
ĠĢletme Yönetimi II
Paket Programları II
Mesleki Yabancı Dil II
Türkiye Ekn. ve Avrupa Bir.
Mali Tablolar Analizi
Muhasebe Denetimi
Türk Vergi Sistemi
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğr.Gör.Bekir ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Hakan TOPALOĞLU
Öğr.Gör.Hakan TOPALOĞLU
Öğr.Gör.Hakan TOPALOĞLU
Prof.Dr.Ergin ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Öğr.Gör.Bora ALKAN
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA PROGRAMI
(II.ÖĞRETİM) ARA SINAV TAKVİMİ
I.SINIF
ARA SINAV
TARİH
SAAT
14.04.2014
13:00
14.04.2014
15:00
15.04.2014
13:00
16.04.2014
11:00
16.04.2014
15:00
17.04.2014
13:00
18.04.2014
13:00
26.04.2014
1 oturum 10:00
26.04.2014
2.oturum 13:00
26.04.2014
DERSİN
KODU
MUV102
MET102
MUV104
MUV106
MUV110
MUV112
MUV108
ATĠ102
TDĠ102
YDĠ102
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
Genel Muhasebe
Meslek Etiği
Makro Ekonomi
Ticari Matematik
Ġstatistik
Ofis Programları II
Ticaret Hukuku
Atatürk Ġlke ve Ġnk.Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Öğr.Gör.S.ġeyma DANAYĠYEN
Öğr.Gör.S.ġeyma DANAYĠYEN
Öğr.Gör.Bekir ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Atilla DÖLCÜBAġ
UZEM (Okutman Hüseyin GÜR)
UZEM (Yrd.Doç.Dr.Cafer ÖZDEMĠR)
UZEM (Okutman Aydan ERMĠġ)
II.SINIF
ARA SINAV
TARİH
SAAT
14.04.2014
17:00
14.04.2014
19:00
15.04.2014
17:00
15.04.2014
18:00
16.04.2014
14:00
17.04.2014
17:00
17.04.2014
19:00
18.04.2014
17:00
18.04.2014
18:00
DERSİN
KODU
MUV204
KYS202
ĠġY202
MUV212
MUV214
MUV206
MUV202
MUV208
MUV210
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
DıĢ Tic. ĠĢlemleri Muhasebesi
Kalite Yönetim Sistemleri
ĠĢletme Yönetimi II
Paket Programları II
Mesleki Yabancı Dil II
Mali Tablolar Analizi
Muhasebe Denetimi
Türk Vergi Sistemi
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğr.Gör.Bekir ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Bekir ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Hakan TOPALOĞLU
Öğr.Gör.Hakan TOPALOĞLU
Prof.Dr.Ergin ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bülent ÇELEBĠ
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Öğr.Gör.Bora ALKAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content