close

Enter

Log in using OpenID

Altınordu - Düz Mahalle - 26 Pafta - kültür ve tabiat varlıklarını

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No
:
:
24.10.2014-101
24.10.2014-2137
Toplantı Yeri
:
SAMSUN
Ordu İli, Altınordu İlçesi, Düz Mahalle, kentsel sit alanı dışında, mülkiyeti Ordu Büyükşehir
Belediyesine ait 26 pafta, 157 ada, 10 nolu parselde bulunan tescilli kilise ve eklentisi tiyatro
yapısında onarım talebine ilişkin Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze
Müdürlüğü’nün 10.09.2014 gün ve 636 sayılı yazısı, tescilli Düz Mahalle Kilisesinin koruma
grubunun belirlenmesine yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarının 23.09.2014 gün ve 289 sayılı raporu konuya ait Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 20.10.1994 gün ve 1994 sayılı, 24.11.1995 gün ve 2341 sayılı, 24.03.1998 gün
ve 3089 sayılı kararları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Ordu İli, Altınordu İlçesi, Düz Mahalle, kentsel sit alanı dışında, mülkiyeti Ordu Büyükşehir
Belediyesine ait 26 pafta, 157 ada, 10 nolu parselde bulunan tescilli Düz Mahalle Kilisesi’nin
koruma grubunun I olarak belirlenmesine, Kültür Merkezi olarak kullanılan kilise ve eklentisi tiyatro
yapısında yapılmak istenen onarımlar basit onarımı aştığından Kilise ve ek yapısına ait hazırlanacak
rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra konunun
değerlendirilebileceğine karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content