close

Enter

Log in using OpenID

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

embedDownload
2. SINIFLAR
BÜLTEN
1
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
• Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamladık.
• Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturduk.
• Sayı örüntüleri oluşturduk.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
DOĞAL SAYILAR
• Deste ve düzineyi örneklerle açıkladık.
• Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazdık ve okuduk.
• 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırıp, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirttik.
• Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullandık.
• 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru saydık.
01
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
02
DOĞAL SAYILAR
• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözdük ve kurduk.
• 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirttik.
• 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıraladık.
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
• Toplamları yüze kadar olan olan sayıların eldesiz toplama işlemini yaptık.
• Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözdük ve kurduk.
.
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
• 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulduk.
• İki doğal sayının toplandığı işlemde verimeyen toplananı belirledik.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
• İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirledik.
• Toplamı 100e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin ettik ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırdık.
• Eldeli toplama işlemini yaptık; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıkladık.
• Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulduk.
• Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden topladık.
03
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
GEMS ETKİNLİKLERİ
04
• “Hayat Kutusu” adlı aktivitemiz birbirini daha iyi tanıma fırsatı bularak sosyalleşirken bir yandan da tablo
doldurma ve yorumlama gibi temel matematik becerilerini de geliştirdik.
• Matematik derslerinde anlaşılması zor olan, temel kavramlardan biri olan 0 (sıfır) rakamı hakkında bildiklerimizi
ve merak ettiklerimizi paylaştık ve bu konularda araştırma yaptık.
• Üzerinde 1, 2 ,3 ve üç tane sıfırın bulunduğu özel bir zarla oynadığımız sayı oluşturma oyunu ile sıfırın sayı
oluşturmadaki rolünü kavradık.
• Oyun kağıtlarını referans alarak sınıflarımıza ait tabloları oluşturduk.
• Oluşturulan tablolardan yararlanarak sınıflarımıza ait grafikleri önce tahtada oluşturduk sonrasında çalışma
kağıtlarına çizdik.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
GEMS etkinlikleri ve
matematik
etkinliklerinden sınıf
çalışmaları.
05
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
DİNLEME
• Dinlemeye hazırlık yaptık.
Görgü kurallarına uygun dinleme çalışması yaptık.
• Dinlediklerimizde “hikâye unsurları” belirledik.
• Dinlediklerimizde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt ettik.
• Dinlediğimiz konuya uygun farklı başlıklar bulduk.
• Dinlediklerimizi anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlandık.
• Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma çalışmaları yaptık.
• Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı, vb. türleri dinleme ve izleme etkinlikleri yaptık.
07
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
08
KONUŞMA
• Dinleyicilerle göz teması kurduk.
• İşitilebilir bir ses tonuyla konuştuk.
• Konuşmalarımızda olayları oluş sırasına göre anlatma çalışmaları yaptık.
• Sesimize duygu tonu katarak konuşma çalışmaları yaptık.
• Konuşmalarımızda beden dilini kullanmamız gerektiğini belirttik.
• Konu dışına çıkmadan konuşulması gerektiğini belirttik.
• Konuşma konusunu belirledik.
• Konuşmamızda olayları oluş sırasına göre anlatma çalışmaları yaptık.
• Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü ifade edebildik.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI
• Okumak için hazırlık yaptık.
• Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuduk.
• Akıcı okuma çalışmaları yaptık.
• Okuma öncesi ,okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırdık.
• Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bıraktık.
• Bütün yazılarımızı bitişik eğik yazı ile yazma çalışması yaptık.
• Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat edilmesi yönünde çalıştık.
• Yazılarımızda imlâ kurallarını uygulama çalışmaları yaptık.
09
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
10
OKUMA -YAZMA ÇALIŞMALARI
• Yazılarımızda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma çalışmaları yaptık.
• Kütüphanede kitap okuma etkinliği yaptık.
• Hece, kelime ve cümle oluşturma çalışmaları yaptık.
• Akrostiş çalışması yaptık.
• Dikte çalışmaları yaptık.
• Karışık cümleleri anlam sırasına koyma çalışmaları yaptık.
• Hikaye haritası tamamlama çalışmaları yaptık.
• Çalışma sayfaları ile öğrenilen bilgileri pekiştirme çalışmaları yaptık.
• Sözlük kullanma çalışmaları yaptık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Beklenen gün
sonunda geldi. 6
Eylül günü
öğrencilerimiz
ilköğretime
başlamanın heyecanı,
öğretmenler olarak
bizler ise sizlere
kavuşmanın coşkusu
içinde buluştuk
okulumuzun
bahçesinde, 10 Eylül
gününe kadar
oryantasyon
çalışmalarımıza neşe
içinde devam ettik.
11
EYLÜL
• 2. Hafta:
• Gerektiğinde büyüklerimizden yardım alarak kişisel bakımımızı yaptık.
• Sınıfımızın ve sıramızın yerini şekil çizerek gösterdik.
3. Hafta:
• Okul kurallarının neden konduğunu araştırdık ve açıkladık.
• Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunduk.
4. Hafta:
• Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarımızla işbirliği yaparak çalıştık.
• Görev aldığımız kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimimize katkısını açıkladık.
• Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarımızı yönlendirdik, onları cesaretlendirdik ve
• gerektiğinde yardımda bulunduk.
• Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubumuza destek sağladık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1. Hafta:
• Okulla ilgili günlük işlerimizi öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yaptık.
• Ders araç ve gereçlerimizi günlük ders programına göre hazırladık ve bunları uygun bir biçimde kullandık.
13
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
14
1. Hafta:
• Neden dengeli ve düzenli beslenmemiz gerektiğini araştırdık ve anlattık.
• Okulda, kendimizin ve arkadaşlarımızın güçlü yanlarını tanıdık.
• Arkadaşlarımız ile farklılıklarımızın doğal olduğunu kabul ettik.
• Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark ederek bayram
kutlamalarına katıldık.
2. Hafta:
• Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanmamız gerektiğini açıkladık.
• Ulaşım araçlarını gözlemleyerek sınıflandırdık.
• Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendimizin ve başkalarının trafikte doğru ve
yanlış davranışları ayırt ettik.
3. Hafta:
• Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklardık.
• Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapıp kutlama için fikirler ürettik.
• Duyguların bizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkilediğini fark ettik.
4. Hafta
• Okula geliş ve gidişlerimizde karşılaştığımız insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranmamız
gerektiğini açıklardık.
• Vücudumuzun bölümlerini tanıyarak kendimizin ve arkadaşlarımızın vücudunun değerli olduğunu
kabul ettik.
• Sağlığımızı koruma sorumluluğunu üstlenip okulda sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenleri
açıkladık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
15
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
16
1. Hafta:
• Arkadaşlarımız ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yaptık ve planını uyguladık.
• Kendimizin ve arkadaşlarımızın etik olmayan davranışlarını fark ederek, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri
gözettik.
• Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla iletişim kurarken nezaket
ifadeleri kullandık.
2. Hafta:
• Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak bulgularımızı sunduk.
• Çevremizdeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıkladık.
• Okulumuz, öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel
materyaller tasarlayarak açıkladık.
3. Hafta:
• Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıkladık.
• Okulu ve çevresini korumak için alternatifler ürettik.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Kadıköy İtfaiyesi
ve Florya Atatürk
Köşkü’ne gezi
düzenledik.
17
2. Hafta:
Kendimizi tanıtma, yeni kitapları tanıma ve öğretmenlerle tanışma ve kaynaşma çalışmaları yapıldı. Sayılar, ulaşım
şekilleri, hayvanlar ve alfabe tekrar edildi. ‘The Ant’s Party’ kitabı işlendi.
3. Hafta:
‘Kütüphane Etkinlikleri’ konusuna başlandı. Kütüphanede yapılan aktiviteler üzerine yeni kelimeler ve yapılar öğrenildi.
Alfabe üzerine kesme yapıştırma çalışmaları yapıldı. Konu süresince sınıf sınıf okul kütüphanesine ziyaretler
gerçeklestirildi. ‘Daisy has the Hiccups’ kitabı okundu ve aktivitelerle pekiştirildi. Öğrenciler Tumble Books uygulaması
ile tanıştırıldı.
4. Hafta:
Öğrenciler öğrendikleri yeni kelimler ve yapılar ile paragraf yazma çalışmalarına adım attı. Kendilerine ait günlük yazma
ve okudukları bir kısa hikayeye benzer bir yazı yazma üzerine çalışmalar yapıldı. ‘Daisy has the Hiccups’ kitabının tekrarı
üzerine vücudumuzun bölümlerinin üzerinden geçildi. Öğrenciler ile kendi yarattıkları bir canavar üzerine ‘My Monster’
proje çalışması yapıldı
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
19
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
20
1. Hafta:
‘Hayvanlar’ adlı konuya giriş yapıldı. Konu çerçevesinde öğrenciler ile portfolyo dosyalarına konulmak
üzere ‘Hayvanlar Kitapçığı’ yapıldı. ‘Daisy’s Giant Sandwich’ hikayesi okundu. Kitaptaki yeni kelimeleri
pekiştirme amaçlı Sağlıklı- Sağlıksız yiyecekler çalışması yapıldı.
2. Hafta:
Hayvanlar konusu içinde Avustralya’da yaşayan hayvanlar üzerine okuma ve yazma çalışmaları yapıldı.
‘Greedy Gretel’ kitabına başlandı.
3. Hafta:
Hayvanlar konusu üzerine anket aktiviteleri yapıldı. Hayvanlar ve yedikleri üzerine çalışmalar
tamamlandı. Konu üzerine mini projeler yapıldı. ‘Greedy Gretel’ kitabına alıştırma kitabından
aktivitelerle devam edildi.
4. Hafta:
Spor dalları konusuna giriş yapıldı ve yeni kelimeleri resim ve kelime kartları ile öğrenildi. Kelimelerin pekiştirilmesi
için Spor Dominosu oynandı. ‘Greedy Gretel’ kitabı bitirildi. Sonlandırma çalışması olarak öğrencilerle gruplar
halinde kitap posteri yapıldı.
5. Hafta
Spor dalları konusu çerçevesinde spor yaparken kullanılan malzemeler öğrenildi. Konuyla ilgili Rap şarkısı söylendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde proje çalışması yapıldı. ‘Lazy Lenny’ kitabına giriş yapıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
21
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
22
1. Hafta:
Dinazorlar konusuna başlandı. Vücudumuzun bölümleri bu konu çerçevesinde işlendi. Konuyu
pekiştirmek için öğrencilerle ‘Hayalimdeki Dinazor’ projesi yapıldı. ‘Lazy Lenny’ kitabı ile ilgili alıştırma
kitabı aktiviteleri yapıldı.
2. Hafta:
10 Kasım Atatürk Haftası sebebiyle ATA’yı anma projesi yapıldı. Dinazorlar ünitesi kapsamında eski
zamanlarda yaşayan hayvanlar üzerine okuma çalışmaları yapıldı. Konu üzerine poster hazırlama
aktivitesi yapılarak öğrenilenler pekiştirildi.
3. Hafta:
Hayvanlar, Dinazorlar, Kütüphanemiz ve Spor Dalları konuları tekrar edildi. Tekrar çalışmaları
çerçevesinde Alfabe Kodlama aktivitesi ve Sınıf Anketi çalışması yapıldı. ‘Lazy Lenny’ kitabı bitirildi ve
çiftlik hayvanları ile ilgili mini kitapçık projesi yapıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Sınıf
çalışmalarımızdan
örnekler.
23
1. Hafta:
Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar kazanımı çerçevesinde
teknolojik araçları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konulu tartışma yapıldı. Bilgisayar dersliği
kuralları konulu sunum izlendi.
2. Hafta:
Bilgisayarı ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini alır kazanımı çerçevesinde
güvenlik konulu ve bilgisayarın çalışma düzeni konulu sunum izlendi. Konu ile ilgili tartışma yapıldı.
3. Hafta:
BT ile uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yardım edebilecek unsurları ve uygulamaları belirler,
Bilgisayarın yanlış kullanımından kaynaklanan sağlık problemlerini listeler kazanımları çerçevesinde
doğru oturuş konulu sunum izlendi. Bilgisayar kullandığımız ortamın nasıl olması gerektiği tartışıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
25
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
26
EKİM
1. Hafta:
Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanır kazanımı çerçevesinde tıklama, çift tıklama,
sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemleri yapıldı, şekil ve çizgilerle çalışıldı.
2. Hafta:
Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanır kazanımı çerçevesinde tıklama, çift tıklama,
sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemleri yapıldı, dengeli beslenme konulu çalışma yapıldı.
3. Hafta:
Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek için kullanır kazanımı çerçevesinde tıklama, çift tıklama,
sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemleri yapıldı, duygular konulu çalışma yapıldı.
4. Hafta:
Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yapar kazanımı çerçevesinde düz çizgi, dikdörtgen
gibi araçlar ve renkle doldur aracı kullanıldı, şekillerle yapılan çalışma yanyana çoğaltıldı.
5. Hafta:
Bilgisayarda şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yapar kazanımı çerçevesinde düz çizgi, dikdörtgen
gibi araçlar ve renkle doldur aracı kullanıldı, simetri çalışması yapıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
27
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
28
KASIM
1. Hafta:
Bilgisayarda bilgileri saklamak için farklı birimler olduğunu fark eder kazanımı çerçevesinde sabit disk,
disket, CD-ROM taşınabilir bellek birimleri tanıtıldı, örüntü – kilim deseni çalışması yapıldı ve kaydetme
işlemi anlatıldı.
2. Hafta:
Bilgisayarda bilgileri uygun biçimde saklar kazanımı çerçevesinde, farklı programlarda “Aç, Kaydet, Yeni
Belge” işlemleri gösterildi, bilgisayarların gelişimi konulu çalışma yapıldı.
3. Hafta:
Kelime işlemci programı kullanarak cümleler oluşturur ve klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak
kullanır kazanımları çerçevesinde değiştirme (shift), iptal (Esc), sekme (Tab) tuşlarının kullanımı
anlatıldı, Shift tuşu ile yazılan semboller çalışması yapıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Öğrencilerimiz bu ünitede bilgisayarın çalışma düzeni, bilgisayar kullanırken
sağlığımız açısından dikkat edilmesi gerekenler, güvenlik önlemleri gibi konuları
tartıştı, fare ile yapılabilecek kopyala – yapıştır gibi işlemleri çalışmalarında kullandı ve
klavyenin özel tuşları ile çalışmaya başladı.
29
1. Hafta:
Görsel Sanatlar Dersinde, öğrencilerimizle tanışıldı. Öğrencilere ders materyalleri ve atölye kuralları hakkında
bilgi verildi.
2.Hafta:
Öğrencileri tanımaya yönelik bir konu olan « Sevdiğim şeyler ve kendi portrem» konulu renkli çalışma yapıldı.
3. Hafta:
‘‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında
konuşuldu. Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu
kağıda çizgisel olarak aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra
renklendirmeye başlamaları istendi.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
31
EKİM
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1.Hafta:
32
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resme devam edildi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
2. Hafta:
Hayvanlar alemi konulu doğa gözlemi çalışması yapıldı. Öğrencilerle değişik hayvanların yaşadığı ortamlar
hakkında konuşuldu ve öğrencilerden bu konuda renkli çalışmalar yapmaları istendi.
3. Hafta: Suluboya ve pastel boya kullanılarak «Ailem» konulu renkli çalışma yapıldı.
4. Hafta: İki hafta sürecek «Sonbahar ve yağmurlar» konulu renkli çalışmaya başlandı. Öncelikle mevsimler
hakkında konuşuldu. İçinde bulunduğumuz mevsim olan sonbaharda doğada gerçekleşen değişiklikler ve renkler
konusunda değinildi. Daha sonra öğrencilerden bu konuda bir resim yapmaları istendi.
5. Hafta: Sonbahar ve yağmurlar konulu renkli çalışmaya devam edildi ve çalışmalar tamamlandı.
1. Hafta: Kolaj Tekniği çalışması , ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’konulu çalışma
yapıldı. Atatürk’ün baş öğretmen olduğu vurgulandı ve öğretmenler günü hakkında sınıf ortamında
konuşmalar yapıldı, resimleri çizip boyamaları bittikten sonra yanlarında getirdikleri Atatürk resimleri
yaptıkları resimlerinin uygun yerlerine yapıştırıldı .
2. Hafta: ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’ konulu resme devam edildi.
Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda
yol gösterildi. Yapılan çalışmalar tamamlandı
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
33
EYLÜL
İstiklal Marşı ve Işık Marşı en güzel ve doğru şekilde ,anlamına uygun olarak piyano eşliğinde söylendi.
3. Hafta:
Konuşurken ve şarkı söylerken sesini nasıl doğru kullanmaları gerektiği, şarkı söylerken doğru
pozisyonda durma, fazla bağırmamaları gerektiği açıklandı.
Uçurtma şarkısının sözleri yazıldı ve söylendi
4. Hafta:
Birlikte çalma ve söyleme kuralları öğrenildi. Müziklere birlikte başlama ve bitirmenin önemi örneklerle
açıklandı.
Uçurtma şarkısı melodikalar eşlğinde söylendi.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2. Hafta:
Müzik dersinde, öğrencilerimizin müzikal gelişimlerinin farkına varmaları amacıyla ses, nefes, melodi ritim
çalışmaları yapıldı. Sınıf kuralları ve ders etkinlikleri hakkında bilgi verildi.
35
EKİM
1. Hafta:
Müzik dersinde, öğrencilerimize bayrak törenlerinde ve diğer törenlerimizde, İstiklal Marşı’nı
dinlerken ya da söylerken nasıl davranmaları gerektiği örneklerle gösterildi.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2. Hafta:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle «Cumhuriyet Cumhuriyet» adlı marş öğretildi piyano
eşliğinde söylendi.
36
3. Hafta:
Neşeye Şarkı (Ode To Joy) sözleri yazıldı. Notası verildi ve melodikalarla çalındı.
4.Hafta:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk ile ilgili düzeyine uygun öğrenilen şarkılar doğru
ve etkili bir şekilde söylenildi. Öğrenilen marşların videoları izlendi. Sınıfça coşkulu bir şekilde
söylendi.
5. Hafta:
«Cumhuriyet Marşı», Ritmik Çalışmalar yapıldı.
MELODİKA ÇALIŞMALARI
• Öğretilen şarkılar melodika ile çalındı
• Melodika çalma yetenekleri geliştirildi.
• Do-Sol arasındaki notalarla çalışıldı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
RİTİM ÇALIŞMALARI
• Yerde bulunan portede ritim çalışması yapıldı.
• Ritim çalgılarıyla söylenen şarkıya eşlik edildi.
• 4/4 lük ritim çalışması yapıldı.
37
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
38
ŞARKILARI YÖNETME ÇALIŞMASI
• Sınıf gruplara ayrıldı ve her gruptan bir öğrenci koro şefi oldu.
• Öğrenci söylenen şarkıyı ritmik olarak yönetti.
SES ve NEFES ÇALIŞMALARI
• Mum üfleme ve çiçek koklama tekniği ile ses ve nefes açma çalışmaları yapıldı.
• Ezgi tekrarları yapılarak ses açma çalışmaları ile derse başlandı.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Portre, melodika
ve ritm
çalışmaları
yapıldı.
39
1. Hafta:
• Alışma süreci ve kaynaşma oyunları oynadık
• Daire olup isim söyledik
• Daire olup atlamalı isim söyledik.
• Obje kullanarak isim söyledik.
• Taklit yaparak isim söyledik.
2. Hafta:
• Denge oyunu oynadık.
• Obje kullanarak rengini ve hayvanını söyleme çalışması yaptık.
3. Hafta:
• Eşini bulma oyunu oynadık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
41
EKİM
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1. Hafta:
• Ayna çalışması yaptık.
42
2. Hafta:
• Doğaçlama çalışmaları yaptık. (Hayvan canlandırma)
3. Hafta:
• Doğaçlama çalışmalarına devam ettik.
4. Hafta:
• Hayallerimizi resim yolu ile anlatarak, canlandırmalar yaptık.
1. Hafta:
• Doğaçlama çalışmaları yaptık. (İzle ve sonunu sen kurgula)
2. Hafta:
• Kelime ve hafıza oyunları oynadık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
43
1. Hafta: Satranç tahtasını ve taşlarını öğrendik.
2. Hafta: Kalenin özelliklerini öğrendik.
3. Hafta: Kaleler ile çeşitli alıştırmalar yaptık.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
45
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
46
1.
2.
3.
4.
5.
Hafta:
Hafta:
Hafta:
Hafta:
Hafta:
Filin özelliklerini öğrendik.
Fillerle ilgili alıştırmalar yaptık.
Vezirin özelliklerini öğrendik.
Vezirlerle ilgili alıştırmalar yaptık.
Vezir, kale ve fillerle ilgili alıştırmalar yaptık.
1.
2.
3.
Hafta: Piyonun özelliklerini öğrendik.
Hafta: Piyonlarla ilgili alıştırmalar yaptık.
Hafta: Atın özelliklerini öğrendik.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
KASIM
47
2. Hafta:
Koşma ve yer değiştirme hareketleri ile ilgili bilgi verildi. Bu hareketlere özel çalışmalar yapıldı. Etkinliklere kısa mesafe ve
yavaş tempoda yer değiştirme hareketleri ile başlanıldı, daha sonra mesafe ve hız kademeli şekilde artırıldı.
3. Hafta:
Koşma ve yer değiştirme hareketleri ile ilgili bilgi verildi. Bu hareketlere özel çalışmalar yapıldı. Etkinliklere kısa mesafe ve
yavaş tempoda yer değiştirme hareketleri ile başlanıldı, daha sonra mesafe ve hız kademeli şekilde artırıldı.
4. Hafta:
Okulumuzun yüzme havuzunda temel yüzme ve serbest yüzme tekniği eğitimi verildi.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
49
EKİM
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1. Hafta:
Okulumuzun yüzme havuzunda temel yüzme ve serbest yüzme tekniği eğitimi verildi.
50
2. Hafta:
Okulumuzun yüzme havuzunda temel yüzme ve sırt üstü yüzme tekniği eğitimi verildi.
3. Hafta:
Okulumuzun yüzme havuzunda temel yüzme ve sırt üstü yüzme tekniği eğitimi verildi.
4. Hafta:
Farklı ebatlarda oyun alanları kullanılarak öğrencilerin kişisel ve genel alanını öğrenmesi sağlandı. Yer değiştirme
hareketlerinin yönü, seviyesi ve hızı değiştirilerek bireysel, eşli ve grupla yapabilecekleri etkinlikler düzenlendi.
5. Hafta:
Nesnelerin (fasulye torbası, farklı ebatlarda toplar, kutular vb.) vücudun çeşitli bölümleri kullanılarak kontrol edilebileceği
bireysel ve eşli etkinlikler düzenlendi.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2. Sınıf öğrencilerimiz,
yüzme derslerinde
eğlenerek yüzme
tekniklerini geliştirdiler.
51
YAZAR ADI: SÜLEYMAN BULUT
YAYINLAYAN: CAN ÇOCUK
Çocukların temel hakları… Sadece çocuklar için değil, öğretmenler,
anneler ve babalar için de! Çocukların hakları Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altında. Bu kitaptaki öyküde
çocuğun kendini ifade ve kendiyle ilgili konularda kararlara katılma
hakkı ele alınıyor.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
HEY KÜÇÜK!
53
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
BİZİM TOMBİŞ FİYONK
MAKARNAYI ÇOK SEVİYOR
54
YAZAR : BEHİÇ AK
YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
Çocuk olmaktan sıkılan Memo, büyüyünce ne olacağına karar vermeye çalışır. Herkesin
ne kadar da farklı hayalleri vardır! Hele arkadaşı Tombiş’in hayallerine ne demeli?..
Benim Bir Karşım ve Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor kitaplarında farklı soruların
cevaplarını arayan Memo ile bu cevapları pek de umursamayan yakın arkadaşı Tombiş,
bu sefer de çocukluk hayallerinin sınırsızlığına tanıklık ediyorlar. Sanatçı bu kitabıyla,
çocukları büyük hayaller kurmaya ve hayallerinin peşinden gitmeye davet ediyor.
Çocukları olasılıklar ve farklılıklar üzerine düşündüren Tombiş Kitaplar, gelecekteki
felsefe okumalarının kapısını aralıyor. Dizi, hem desenleriyle hem de ve yaratıcı okuma
olanağı sağlayan metniyle küçük okurlar kadar yetişkinlerin de en sevdiklerinden.
ÇOCUĞUNUZUN BEYNİNE
HOŞ GELDİNİZ
Bu kitap gebeliğin başlangıcından üniversiteye kadar olan tüm dönemleri ele
alıyor, çünkü her ne kadar bu konudaki pek çok kitap ilk üç yılla sınırlı kalsa da,
beynin gelişimi çok daha uzun süre devam eder. Bir çocuğun beyninin gelişimi ve
olgunlaşması, on yıllar süren karmaşık bir süreçtir. Çocuğunuzun beyni,
üniversiteye gidene kadar gelişmeye ve çevresine uyum sağlamayı sürdürür.
Dolayısıyla, çocuğunuz yenidoğan da olsa, bebek ya da ergen de olsa bu
kitaptan yararlanabilirsiniz.
Çocuğunuzun Beynine Hoş Geldiniz bilinen yanlışları yıkacak, şaşırtıcı içgörüler
ortaya çıkaracak ve çocuğunuz hakkında düşünme şeklinizi geliştirecek.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
YAZAR : SAM WANG , SANDRA AAMODT
YAYINLAYAN : NTV YAYINLARI
55
Bülten sorumluları
Ebru BİLE
Esra OKUMUŞ
Sınıf Öğretmenleri
Güler SÜRMELİ
Büşra ALKAN
Aytül ATMACA
Ali Rıza ŞENKAYA
Branş Öğretmenleri
Burcu DURHAN
Gülşen ELİBOL
Alper KORKMAZ
Tülay ÖZGÜL
Aysun AS ÇETİN
Sema OKTAY
Zülal Ezgi ONAT
Müge Türesin YÜCEL
Bülent GÜNER
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Mine TEPEKÖYLÜ
Merve ÜNAL
Nur ŞENYÜZ
Burcu BAYRAM
Dilara ÖZOFLU
Miles DRAWMER
Danilo PALACİOS
Cengiz ÇEVİK
Duygu ŞENTÜRK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
3 880 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content